HOTĂRÂRE nr. 1.029 din 12 octombrie 2011privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 21 octombrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza, în mod corespunzător, datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr, 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 12 octombrie 2011.Nr. 1.029.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului şiîn administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,a cărui unitate de administrare s-a schimbat
  *Font 7*
   
  Adresa imobilului Denumirea imobilului transferat Denumirea imobilului după realizarea transferului Caracteristicile imobilului ce se predă Unitatea de administrare de la care s-a transmis folosinţa imobilului Unitatea de administrare la care s-a transmis folosinţa imobilului Valoarea contabilă -lei- Codul de clasificare Numărul de identificare atribuit de M.F.P.
  Şoseaua Vitan Bârzeşti nr. 22, sectorul 4 municipiul Bucureşti 41-39 47-133 Suprafaţa terenului = 32.659,98 mý C.F. nr. 52748 Ordonator secundar de credite - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă Cod unic de identificare (CUI) 4203997 Ordonator terţiar de credite - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii" al municipiului Bucureşti Cod unic de identificare (CUI) 4221047 Ordonator secundar de credite - Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia Generală Logistică Cod unic de identificare (CUI) 4267060 3.471,95 8.19.01. 102.373
  -----