HOTĂRÂRE nr. 999 din 5 octombrie 2011privind transmiterea unor bunuri imobile, proprietate publică a statului şi aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în administrarea Ministerului Apărării Naţionale - Direcţia hidrografică maritimă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 21 octombrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă transmiterea unor bunuri imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, proprietate publică a statului şi aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în administrarea Ministerului Apărării Naţionale - Direcţia hidrografică maritimă. (2) După preluare, bunurile imobile prevăzute la alin. (1) vor fi folosite de către Direcţia hidrografică maritimă în vederea asigurării semnalizării navigaţiei maritime în apele teritoriale ale României. (3) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa se modifică în mod corespunzător, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 2Predarea-preluarea bunurilor transmise potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Gabriel OpreaMinistrul transporturilor şi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 5 octombrie 2011.Nr. 999.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale unor bunuri imobile, proprietate publică a statului şi aflate înconcesiunea Companiei Naţionale "Administraţia PorturilorMaritime" - S.A. Constanţa, care se transmitdin administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii înadministrarea Ministerului Apărării Naţionale -Direcţia hidrografică maritimă
  *Font 7*
  Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Codul de clasificare din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Caracteristicile tehnice ale imobilelor Valorile de inventar ale imobilelor (lei)
  1 2 3 4 5 6
  Localitatea Năvodari, incintă port Midia, digul de larg, judeţul Constanţa, România Statul român, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa CUI: 13633330 Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale - Direcţia hidrografică maritimă CUI: 4183229 - imobil Farul Alb (portocaliu) Midia - cod 8.18.08 - nr. M.F. 33978 - parţial - CF nr. 787 specială - suprafaţa construită = 30 mý 934.706
  Localitatea Năvodari, incintă port Midia, digul de larg, judeţul Constanţa, România Statul român, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa CUI: 13633330 Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale - Direcţia hidrografică maritimă CUI: 4183229 - imobil Farul Verde Midia - cod 8.18.08 - nr. M.F. 33978 - parţial - CF nr. 787 specială - suprafaţa construită = 51 mý 812.005
  Localitatea Năvodari, incintă port Midia, digul de Sud, judeţul Constanţa, România Statul român, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa CUI: 13633330 Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale - Direcţia hidrografică maritimă CUI: 4183229 - imobil Farul Roşu Midia - cod 8.18.08 - nr. M.F. 33978 - parţial - CF nr. 787 specială - suprafaţa construită = 53 mý 836.003
  Localitatea Năvodari, incintă port Midia, digul de larg, judeţul Constanţa, România Statul român, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa CUI: 13633330 Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale - Direcţia hidrografică maritimă CUI: 4183229 - Grup electrogen - Far Verde Midia - cod 8.18.08 - nr. M.F. 33978 - parţial - CF nr. 787 specială - anul punerii în funcţiune - 1987 1.156
  Localitatea Năvodari, incintă port Midia, digul de Sud, judeţul Constanţa, România Statul român, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa CUI: 13633330 Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale - Direcţia hidrografică maritimă CUI: 4183229 - Grup electrogen - Far Roşu Midia - cod 8.18.08 - nr. M.F. 33978 - parţial - CF nr. 787 specială - anul punerii în funcţiune - 1987 1.268
  -------