ORDIN nr. 5.349 din 7 septembrie 2011privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Şcoala după şcoală"
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 20 octombrie 2011    În temeiul art. 58 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de organizare a Programului "Şcoala după şcoală", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali şi Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 7 septembrie 2011.Nr. 5.349.  +  AnexăMETODOLOGIE 07/09/2011