HOTĂRÂRE nr. 948 din 28 septembrie 2011privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 4 octombrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDatele de identificare a bunului imobil aparţinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Ministerului Justiţiei, înregistrat la poziţia M.F. 100 630 din anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:──────────────Ministrul justiţiei,Cătălin Marian PredoiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 28 septembrie 2011.Nr. 948.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrareaMinisterului Justiţiei identificat cu nr. M.F. 100 630*Font 7*
  Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite 265841 Ministerul Justiţiei
  2. Ordonator secundar de credite Curtea de Apel Bucureşti
  3. Ordonator terţiar de credite Tribunalul Bucureşti
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
  ┌────────┬─────────┬────────┬──────────┬─────────────┬──────────────┬──────────┬──────┬─────────────┬────────────────────────┐│Nr. M.F.│Cod de │Tip bun │ │ │ │ │ Anul │ Valoarea │ Situaţia juridică ││ │clasifi- │(mobil/ │ │ Descrierea │ │ │dobân-│ de ├──────────┬─────────────┤│ │care │imobil) │Denumirea │ tehnică │ Vecinătăţi │ Adresa │dirii/│ inventar │ Baza │Administrare/││ │ │ │ │ │ │ │dării │ (lei) │ legală │ concesiune ││ │ │ │ │ │ │ │ în │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │folo- │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ │├────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤│100 630 │ 8.29.07 │ Imobil │Tribunalul│2S+P+5E │N - str. Sf. │România, │ 2000 │28.013.303,81│Hotărârea │În ││ │ │ │Bucureşti │Suprafaţa │Vineri │municipiul│ │ │Guvernului│administrarea││ │ │ │ │construită = │S - Bd. Unirii│Bucureşti,│ │ │nr. │Ministerului ││ │ │ │ │3.720,55 mý │E - bd. Mircea│Bd. Unirii│ │ │545/2000 │Justiţiei, ││ │ │ │ │Suprafaţa │Vodă │nr. 37, │ │ │ │pentru ││ │ │ │ │desfăşurată =│V - str. Negru│sectorul 3│ │ │ │Tribunalul ││ │ │ │ │27.585 mý │Vodă │ │ │ │ │Bucureşti ││ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │terenului = │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │15.047 mý │ │ │ │ │ │ │└────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────────┴──────────────┴──────────┴──────┴─────────────┴──────────┴─────────────┘_________