HOTĂRÂRE nr. 917 din 14 septembrie 2011privind transmiterea unor imobile din domeniul public şi privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Ialomiţa în domeniul public al municipiului Feteşti şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Feteşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 29 septembrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1), al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin schimbarea unităţii de administrare a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, înregistrat la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. 34.621, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public şi privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Ialomiţa în domeniul public al municipiului Feteşti şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Feteşti, judeţul Ialomiţa, în vederea construirii sediului primăriei şi al consiliului local, Centrului Cultural al Municipiului Feteşti, Casei de Cultură Municipale, amenajării birourilor Direcţiei de Administrare a Domeniului Public Feteşti, precum şi construirii de locuinţe sociale pentru persoane defavorizate.  +  Articolul 3Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 14 septembrie 2011.Nr. 917.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa părţii de imobil aflate în domeniul public alstatului la care se schimbă unitatea de administrare
  *Font 7*
   
  Denumirea şi locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Valoarea actualizată a imobilului Caracteristicile tehnice ale imobilului Nr. MFP şi codul de clasificare
  Imobil 45-24 municipiul Feteşti, intravilan, str. Călăraşi nr. 547A, judeţul Ialomiţa Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - UM 0412 Feteşti Domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Ialomiţa 966.819,43 lei Suprafaţa construită = 175 mý Nr. construcţii = 2 Suprafaţă C12 = 136 mý Suprafaţă C13 = 39 mý Suprafaţa terenului = 33.484 mý Nr. cadastral: 20.840 Nr. C.F.: 20.840 34.621 - parţial - 8.29.10
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor care se transmit din domeniul public şi privatal statului şi din administrarea Ministerului Administraţieişi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei deFrontieră Ialomiţa în domeniul public al municipiului Feteştişi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Feteşti
  *Font 7*
   
  Denumirea şi locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Valoarea actualizată a imobilului Caracteristicile tehnice ale imobilului Nr. MFP şi codul de clasificare
  Imobil 45-24 municipiul Feteşti, intravilan, str. Călăraşi nr. 547A, judeţul Ialomiţa Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Ialomiţa Domeniul public al municipiului Feteşti şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Feteşti 966.819,43 lei Suprafaţa construită = 175 mý Nr. construcţii = 2 Suprafaţă C12 = 136 mý Suprafaţă C13 = 39 mý Suprafaţa terenului = 33.484 mý Nr. cadastral: 20.840 Nr. C.F.: 20.840 8.29.10
  ----