HOTĂRÂRE nr. 14 din 20 septembrie 2011privind completarea structurii şi componenţei Guvernului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 20 septembrie 2011    În temeiul prevederilor art. 85 alin. (3) din Constituţia României, republicată,Parlamentul României emite prezenta hotărâre.  +  Articolul 1La propunerea primului-ministru, se aprobă completarea structurii şi componenţei Guvernului, după cum urmează:I. Se înfiinţează Ministerul Afacerilor Europene.II. Se va numi domnul Leonard Orban în funcţia de membru al Guvernului, ministrul afacerilor europene.  +  Articolul 2Nu fac obiectul modificării structurii şi componenţei Guvernului celelalte ministere şi ceilalţi membri ai Guvernului prevăzuţi în Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2009 pentru acordarea încrederii Guvernului, cu modificările şi completările rezultate din aplicarea art. 85 alin. (2) din Constituţia României, republicată.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se comunică Preşedintelui României în vederea exercitării atribuţiilor prevăzute la art. 85 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 20 septembrie 2011, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 20 septembrie 2011.Nr. 14.--------