HOTĂRÂRE nr. 876 din 31 august 2011privind desemnarea autorităţii competente responsabile de punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licenţe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 14 septembrie 2011    În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licenţe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se desemnează Ministerul Mediului şi Pădurilor ca autoritate naţională competentă responsabilă de punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licenţe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană, denumită în continuare autoritate competentă. (2) Ministerul Mediului şi Pădurilor îşi exercită atribuţiile de autoritate competentă prin direcţia cu atribuţii de control în silvicultură şi inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare. (3) Autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) este responsabilă de comunicarea cu Comisia Europeană cu privire la aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005.  +  Articolul 2Normele metodologice de primire, verificare şi acceptare a licenţelor FLEGT se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.*Prezenta hotărâre asigură cadrul legal pentru implementarea dispoziţiilor Regulamentului nr. 2.173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licenţe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 347 din 30 decembrie 2005.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Ion AritonŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 31 august 2011.Nr. 876.--------