HOTĂRÂRE nr. 577 din 25 septembrie 1997pentru aprobarea programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, conectarea satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 29 septembrie 1997    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă programul privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apa a satelor, cuprins în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului coordonează realizarea programului şi fundamentează, împreună cu consiliile judeţene, necesarul anual de fonduri de la bugetul de stat, în conformitate cu priorităţile prevăzute în program, care se nominalizeaza distinct, pe judeţe, în anexa la legea anuală de aprobare a bugetului de stat. (2) Repartizarea pe comune a sumelor de la bugetul de stat se face de către consiliul judeţean, împreună cu direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat din subordinea Ministerului Finanţelor, după consultarea primarilor şi a reprezentanţilor consiliilor locale şi cu respectarea prioritatilor înscrise în program. (3) Elaborarea studiilor de fezabilitate, în limita alocaţiei prevăzute la art. 20 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, se face în conformitate cu reglementările în vigoare, prin grija consiliilor locale, în calitate de titulari de investiţie, cu sprijinul consiliilor judeţene şi sub coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. Repartizarea cheltuielilor pentru elaborarea studiilor de fezabilitate se face prin convenţii încheiate între Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi consiliile locale, convenţii care vor cuprinde şi obligaţiile reciproce privind gestionarea fondurilor alocate de la buget.  +  Articolul 3Consiliile judeţene, cu sprijinul prefecturilor, pe baza prevederilor programului aprobat potrivit art. 1 şi cu consultarea consiliilor locale implicate, vor asigura:- elaborarea şi aprobarea, în termen de 30 de zile, într-un concept unitar, a programului judeţean defalcat pe consilii locale;- identificarea şi a altor surse de finanţare, care să completeze sumele de la bugetul de stat;- fundamentarea necesarului anual de fonduri de la bugetul de stat;- asistenţă tehnică de specialitate pentru consiliile locale, de către personalul de specialitate din cadrul consiliului judeţean.  +  Articolul 4 (1) Lucrările de pietruire reprezintă viabilizari ale unor trasee de drumuri comunale de pământ clasate, urmează regimul lucrărilor de întreţinere sau de reparaţii de drumuri şi se realizează pe bază de proiecte tehnice avizate de către consiliul judeţean şi aprobate de consiliul local, după caz. Încredinţarea elaborării proiectelor tehnice şi a execuţiei lucrărilor se va face prin licitaţie - procedura cererii de oferte de preţ cu anunţ publicitar, în conformitate cu art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993, republicată. (2) Podurile noi de pe tronsoanele de drumuri comunale de pământ se supun reglementărilor specifice investiţiilor şi se realizează corelat cu lucrările de pietruire.  +  Articolul 5Alimentările cu apa ale satelor sunt obiective de investiţii şi se realizează în conformitate cu reglementările în domeniu. Consiliile judeţene şi consiliile locale vor cuprinde în programele proprii şi obiectivele aflate în pregătire şi execuţie.  +  Articolul 6Sursele de finanţare pentru pietruirea drumurilor comunale şi pentru alimentarea cu apa a satelor se constituie, după caz, din:- sume de la bugetul de stat către bugetele locale;- alocaţii din bugetul local şi alte surse atrase (contribuţia populaţiei, sponsorizări etc.).  +  Articolul 7Conectarea satelor la reţelele telefonice se realizează, conform reglementărilor în vigoare, de către Ministerul Comunicaţiilor, prin regia de profil.  +  Articolul 8Conectarea la reţeaua de electrificare a tuturor aşezărilor omeneşti de pe teritoriul României, indiferent de dimensiune, se realizează de către Ministerul Industriei şi Comerţului, prin Regia Autonomă de Electricitate "Renel", în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 243/1990 privind acţiunea de electrificare a tuturor localităţilor tarii. Iluminatul intravilan se realizează conform reglementărilor în vigoare, pe bază de convenţii încheiate între consiliile locale şi Regia Autonomă de Electricitate "Renel", în limita fondurilor disponibile la nivelul fiecărei comune.  +  Articolul 9În termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri, Ministerul Comunicaţiilor şi Ministerul Industriei şi Comerţului vor prezenta Guvernului programele proprii de realizare a sarcinilor ce le revin, conform prevederilor art. 7 şi, respectiv, art. 8, precum şi celor prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 10În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia.  +  Articolul 11Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Nicolae NoicaMinistru delegatpe lângă primul-ministrupentru coordonareaSecretariatului Generalal Guvernului şi a Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Remus OprisMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea CiumaraMinistru de stat,ministrul industriei şi comerţului,Calin Popescu-TăriceanuMinistrul comunicaţiilor,Sorin Pantis  +  Anexa 1 PROGRAM privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor - Sem. II 1997 - Sem. I 1999 -*Font 6*┌────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐│ │ │ PIETRUIREA DRUMURILOR COMUNALE │ ALIMENTAREA CU APĂ A SATELOR │ COSTUL TOTAL (mld. lei) ││ │ ├────────┬────────┬───────────────────────────┼───────┬───────┬─────────────────────────────────┤pietruirea drumurilor comunale + ││ │ │ │ │ Cost (mld. lei) │Numărul│ Pro- │ Cost (mld. lei) │ alimentarea cu apă a satelor ││ │ │ │ ├──────┬────────────────────┤de sate│gramul ├────────┬────────────────────────┼────────┬────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ din care: │ fără │ de │ │ din care: │ │ din care: ││ │ │Lungimea│ │ ├──────┬──────┬──────┤insta- │alimen-│ ├──────┬────────┬────────┤ ├──────┬────────┬────────┤│Nr. │ │ drumu- │Progra- │ │ │ │ │ laţii │ tare │ │ │ │ │ │ │ │ ││crt.│ Judeţul │ ilor │ mul de │ │ │ │ │centra-│cu apă │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │comunale│pietrui-│ │ │ │ │lizate │ în │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ de │ re │Total │ 1997 │ 1998 │ 1999 │ de │sistem │ Total │ 1997 │ 1998 │ 1999 │ Total │ 1997 │ 1998 │ 1999 ││ │ │ pământ │ (km) │ │ │ │ │alimen-│centra-│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ (km) │ │ │ │ │ │tare cu│ lizat │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ apă │ (nr. │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ sate) │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │├────┼──────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┤│ 1. │Alba │ 442,22│ 132,70│ 34,20│ 5,79│ 13,26│ 15,15│ 561 │ 180 │ 60,74│ 2,12│ 23,08│ 35,54│ 94,94│ 7,91│ 36,34│ 50,69││ 2. │Arad │ 182,94│ 54,00│ 16,93│ 3,10│ 6,74│ 7,09│ 226 │ 68 │ 35,67│ 1,99│ 14,19│ 19,49│ 52,60│ 5,09│ 20,93│ 26,58││ 3. │Argeş │ 249,62│ 74,95│ 23,06│ 3,91│ 8,64│ 10,51│ 476 │ 150 │ 149,69│ 2,36│ 54,41│ 92,92│ 172,75│ 6,27│ 63,05│ 103,43││ 4. │Bacău │ 251,82│ 75,54│ 25,58│ 3,24│ 8,97│ 13,37│ 465 │ 136 │ 265,72│ 0,79│ 93,68│ 171,25│ 291,30│ 4,03│ 102,65│ 184,62││ 5. │Bihor │ 193,58│ 58,15│ 16,29│ 2,64│ 6,48│ 7,17│ 327 │ 100 │ 244,49│ 4,00│ 89,49│ 151,00│ 260,78│ 6,64│ 95,97│ 158,17││ 6. │Bistriţa- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Năsăud │ 122,63│ 36,75│ 10,26│ 1,68│ 4,10│ 4,48│ 202 │ 59 │ 149,55│ 3,69│ 55,51│ 90,35│ 159,81│ 5,37│ 59,61│ 94,83││ 7. │Botoşani │ 210,98│ 63,30│ 23,32│ 4,19│ 8,81│ 10,32│ 280 │ 84 │ 116,75│ 4,99│ 46,34│ 65,42│ 140,07│ 9,18│ 55,15│ 75,74││ 8. │Braşov │ 69,24│ 20,75│ 7,86│ 1,34│ 3,04│ 3,48│ 127 │ 35 │ 81,56│ 2,71│ 28,70│ 50,15│ 89,42│ 4,05│ 31,74│ 53,63││ 9. │Brăila │ 107,31│ 32,20│ 11,33│ 1,69│ 4,00│ 5,64│ 83 │ 28 │ 18,81│ 1,20│ 7,62│ 9,99│ 30,14│ 2,89│ 11,62│ 15,63││10. │Buzău │ 479,60│ 143,85│ 49,15│ 7,10│ 17,93│ 24,12│ 358 │ 113 │ 58,04│ 1,23│ 21,36│ 35,45│ 107,19│ 8,33│ 39,29│ 59,57││11. │Caraş- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Severin │ 72,40│ 21,70│ 6,91│ 1,15│ 2,82│ 2,94│ 266 │ 79 │ 196,71│ 14,43│ 82,91│ 99,37│ 203,62│ 15,58│ 85,73│ 102,31││12. │Călăraşi │ 74,60│ 22,40│ 12,91│ 1,96│ 5,12│ 5,83│ 128 │ 39 │ 9,01│ 1,52│ 4,46│ 3,03│ 21,92│ 3,48│ 9,58│ 8,86││13. │Cluj │ 433,12│ 129,40│ 41,50│ 6,13│ 17,99│ 17,38│ 241 │ 71 │ 95,51│ 2,73│ 35,77│ 57,01│ 137,01│ 8,86│ 53,76│ 74,39││14. │Constanţa │ 414,20│ 124,26│ 51,98│ 7,86│ 20,49│ 23,63│ 144 │ 44 │ 33,25│ 5,63│ 16,47│ 11,15│ 85,23│ 13,49│ 36,96│ 34,78││15. │Covasna │ 1,50│ 1,50│ 0,58│ 0,08│ 0,23│ 0,27│ 99 │ 31 │ 39,75│ 1,14│ 14,73│ 23,88│ 40,33│ 1,22│ 14,96│ 24,15││16. │Dâmboviţa │ 176,66│ 53,00│ 17,33│ 2,83│ 7,49│ 7,01│ 279 │ 77 │ 115,75│ 1,93│ 42,17│ 71,65│ 133,08│ 4,76│ 49,66│ 78,66││17. │Dolj │ 264,70│ 78,40│ 21,15│ 3,38│ 8,24│ 9,53│ 364 │ 109 │ 129,60│ 0,47│ 45,77│ 83,36│ 150,75│ 3,85│ 54,01│ 92,89││18. │Galaţi │ 117,78│ 35,35│ 10,63│ 1,73│ 4,21│ 4,69│ 138 │ 40 │ 66,50│ 0,17│ 23,43│ 42,90│ 77,13│ 1,90│ 27,64│ 47,59││19. │Giurgiu │ 46,07│ 13,85│ 4,17│ 0,71│ 1,67│ 1,79│ 154 │ 50 │ 25,10│ 0,21│ 8,97│ 15,92│ 29,27│ 0,92│ 10,64│ 17,71││20. │Gorj │ 42,61│ 12,75│ 3,78│ 0,66│ 1,49│ 1,63│ 353 │ 107 │ 60,49│ 3,57│ 24,23│ 32,69│ 64,27│ 4,23│ 25,72│ 34,32││21. │Harghita │ 21,25│ 6,35│ 1,94│ 0,38│ 0,77│ 0,79│ 156 │ 47 │ 133,15│ 2,02│ 48,33│ 82,80│ 135,09│ 2,40│ 49,10│ 83,59││22. │Hunedoara │ 101,14│ 30,35│ 11,49│ 1,95│ 4,75│ 4,79│ 391 │ 91 │ 77,60│ 1,58│ 28,51│ 47,51│ 89,09│ 3,53│ 33,26│ 52,30││23. │Ialomiţa │ 104,62│ 29,90│ 21,99│ 4,23│ 9,06│ 8,70│ 101 │ 33 │ 22,46│ 4,77│ 12,43│ 5,26│ 44,45│ 9,00│ 21,49│ 13,96││24. │Iaşi │ 498,84│ 150,00│ 53,22│ 11,86│ 20,41│ 20,95│ 400 │ 120 │ 257,71│ 7,87│ 97,09│ 152,75│ 310,93│ 19,73│ 117,50│ 173,70││25. │Ilfov │ 20,20│ 6,10│ 1,70│ 0,28│ 0,66│ 0,76│ 76 │ 28 │ 124,31│ 1,28│ 44,60│ 78,43│ 126,01│ 1,56│ 45,26│ 79,19││26. │Maramureş │ 95,14│ 28,50│ 5,46│ 0,93│ 2,11│ 2,42│ 51 │ 16 │ 25,64│ 8,97│ 16,67│ - │ 31,10│ 9,90│ 18,78│ 2,42││27. │Mehedinţi │ 99,88│ 29,88│ 15,95│ 1,88│ 6,26│ 7,81│ 279 │ 107 │ 92,76│ 0,96│ 33,29│ 58,51│ 108,71│ 2,84│ 39,55│ 66,32││28. │Mureş │ 69,56│ 20,60│ 6,59│ 1,12│ 2,48│ 2,99│ 417 │ 114 │ 370,63│ - │ 129,72│ 240,91│ 377,22│ 1,12│ 132,20│ 243,90││29. │Neamţ │ 45,65│ 13,70│ 5,43│ 0,71│ 1,83│ 2,89│ 275 │ 85 │ 147,38│ 1,64│ 54,60│ 91,14│ 152,81│ 2,35│ 56,43│ 94,03││30. │Olt │ 108,22│ 32,46│ 9,00│ 1,46│ 3,52│ 4,02│ 280 │ 90 │ 66,71│ 3,52│ 26,36│ 36,83│ 75,71│ 4,98│ 29,88│ 40,85││31. │Prahova │ 143,41│ 41,85│ 9,21│ 1,98│ 2,97│ 4,26│ 279 │ 91 │ 34,59│ 6,03│ 17,27│ 11,29│ 43,80│ 8,01│ 20,24│ 15,55││32. │Satu Mare │ 282,19│ 84,65│ 26,87│ 3,89│ 9,67│ 13,31│ 196 │ 51 │ 46,80│ 0,04│ 18,85│ 27,91│ 73,67│ 3,93│ 28,52│ 41,22││33. │Sălaj │ 129,25│ 38,70│ 12,44│ 1,63│ 4,81│ 6,00│ 143 │ 40 │ 112,55│ 2,43│ 41,48│ 68,64│ 124,99│ 4,06│ 46,29│ 74,64││34. │Sibiu │ 114,47│ 40,57│ 12,18│ 2,02│ 4,82│ 5,34│ 153 │ 42 │ 100,49│ 3,34│ 38,04│ 59,11│ 112,67│ 5,36│ 42,86│ 64,45││35. │Suceava │ 18,96│ 5,78│ 1,64│ 0,26│ 0,68│ 0,70│ 366 │ 92 │ 175,46│ 0,62│ 62,00│ 112,84│ 177,10│ 0,88│ 62,68│ 113,54││36. │Teleorman │ 97,18│ 29,10│ 11,61│ 1,59│ 4,41│ 5,61│ 220 │ 67 │ 68,43│ 0,67│ 22,48│ 45,28│ 80,04│ 2,26│ 26,89│ 50,89││37. │Timiş │ 639,50│ 191,90│ 78,27│ 12,03│ 32,98│ 33,26│ 203 │ 64 │ 61,91│ 9,99│ 30,24│ 21,68│ 140,18│ 22,02│ 63,22│ 54,94││38. │Tulcea │ 164,00│ 49,20│ 38,11│ 7,29│ 12,06│ 18,76│ 85 │ 26 │ 20,38│ 2,85│ 10,71│ 6,82│ 58,49│ 10,14│ 22,77│ 25,58││39. │Vaslui │ 384,10│ 115,20│ 46,00│ 7,02│ 19,16│ 19,82│ 381 │ 122 │ 478,67│ 0,91│ 167,07│ 310,69│ 524,67│ 7,93│ 186,23│ 330,51││40. │Vâlcea │ 207,71│ 60,99│ 12,07│ 2,69│ 3,73│ 5,65│ 474 │ 151 │ 115,80│ 4,20│ 44,13│ 67,47│ 127,87│ 6,89│ 47,86│ 73,12││41. │Vrancea │ 363,70│ 109,10│ 25,82│ 3,68│ 9,66│ 12,48│ 210 │ 60 │ 30,43│ 3,74│ 10,40│ 16,29│ 56,25│ 7,42│ 20,06│ 28,77│├────┼──────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┤│ │TOTAL │7.662,55│2.299,68│795,91│130,05│308,52│357,34│10.407 │ 3.137 │4.516,55│124,31│1.687,56│2.704,68│5.312,46│254,36│1.996,08│3.062,02││ │JUDEŢE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┤│ │% din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lucrări │ 30,00 │ │ │ │ │ │ │ 30,14 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┤│ │Durata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │realizării│ 2 ani │ │ │ │ │ │ │ 2 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴──────┴────────┴────────┘  +  Anexa 2 PROGRAMprivind conectarea satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice--------------------------------------------------------------------------------                           ELECTRIFICAREA SATELOR CONECTAREA SATELOR LA Nr. Judeţul Programul de conectare REŢELELE TELEFONICE crt. a satelor la reţeaua de Programul de conectare                                electrificare (nr. sate)                        ___________________________                        Electrificare Extindere                        (nr. sate) reţele                                          electrice                                          (nr. sate)-------------------------------------------------------------------------------- 1. Alba 84 94 623 2. Arad 6 5 47 3. Argeş 12 14 446 4. Bacău 22 179 124 5. Bihor 21 13 113 6. Bistriţa-Năsăud 10 38 35 7. Botoşani 23 - 83 8. Braşov - 10 9 9. Brăila - 38 8510. Buzău 10 48 37911. Caras-Severin 30 - 21012. Călăraşi - 21 4213. Cluj 30 42 13714. Constanta - 31 2915. Covasna - 6 316. Dâmboviţa - 23 11517. Dolj - 43 12918. Galaţi - 38 4519. Giurgiu - 20 3420. Gorj - 65 22621. Harghita 36 - 5522. Hunedoara 26 - 19123. Ialomiţa - 23 824. Iaşi 17 64 17025. Ilfov - 41 4426. Maramureş - 96 827. Mehedinţi 2 28 12928. Mureş 30 43 8029. Neamţ - 90 10930. Olt - 59 9531. Prahova 5 28 15032. Satu Mare 8 41 1033. Sălaj 2 56 2434. Sibiu 7 8 635. Suceava 4 21 8836. Teleorman - 26 3837. Timiş 8 18 19538. Tulcea 3 28 1939. Vaslui 7 129 29940. Valcea 9 53 21341. Vrancea 19 57 118--------------------------------------------------------------------------------  TOTAL JUDEŢE 431 1.617 4.993----------------------------------------------------------------------------------------------