HOTĂRÂRE nr. 856 din 24 august 2011privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a unor imobile aflate în domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 31 august 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru inspectoratele judeţene de poliţie, a unor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul public al statului prin hotărâri ale consiliilor locale şi ale consiliului judeţean.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 24 august 2011.Nr. 856.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor aflate în domeniul public al statului care se transmitîn administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,pentru inspectoratele de poliţie judeţene
  Nr. crt. Locul unde este situat imobilul Actul prin care s-a făcut trecerea imobilului în domeniul public al statului Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea de inventar care se include în valoarea imobilului înregistrat la nr. MFP - lei - Numărul de înregistrare în inventarul domeniului public
  1. Str. Traian nr. 1, municipiul Sebeş, judeţul Alba Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sebeş nr. 232/2010 Din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, judeţul Alba Statul român, în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba Nr. de încăperi = 2 S. utilă = 54,24 mý 32.000 Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie număr de inventar.
  2. Str. Iancu nr. 9, oraşul Huedin, judeţul Cluj Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Huedin nr. 73/2009 Din administrarea Consiliului Local al Oraşului Huedin, judeţul Cluj Statul român, în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cluj Nr. de încăperi = 5 S. utilă = 73,62 mý 28.447,9 Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie număr de inventar.
  3. Str. Republicii nr. 5, municipiul Medgidia, judeţul Constanţa Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Medgidia nr. 29/2010 Din administrarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia, judeţul Constanţa Statul român, în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa Nr. de încăperi = 3 S. utilă = 42,56 mý 38.047,5 Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie număr de inventar.
  4. Str. Lt. Muşat nr. 1, oraşul Cernavodă, judeţul Constanţa Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Cernavodă nr. 118/2010 Din administrarea Consiliului Local al Oraşului Cernavodă, judeţul Constanţa Statul român, în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa Nr. de încăperi = 3 S. utilă = 44,28 mý 31.503 Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie număr de inventar.
  5. Str. Sănătăţii nr. 5, oraşul Năvodari, judeţul Constanţa Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Năvodari nr. 124/2010 Din administrarea Consiliului Local al Oraşului Năvodari, judeţul Constanţa Statul român, în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa Nr. de încăperi = 3 S. utilă = 40,80 mý 4.281,9 Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie număr de inventar.
  6. Str. Gheorghe Şincai nr. 39, municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 135/2010 Din administrarea Consiliului Judeţean Maramureş Statul român, în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş Nr. de încăperi = 4 S. utilă = 59,39 mý 78.853 Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie număr de inventar.
  ------------