HOTĂRÂRE nr. 834 din 17 august 2011privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aparţinând domeniului public al statului, înregistrat în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aparţinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Instituţia Prefectului Judeţul Dolj, înregistrat la poziţia M.F.P. nr. 106134 în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a reevaluării, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 17 august 2011.Nr. 834.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului şiîn administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor - Instituţia Prefectului JudeţuluiDolj, a cărui valoare de inventar se majorează ca urmare a reevaluării┌───────────┬────────────────────┬───────────┬─────────────────────────┬───────┐│ Nr. de │ │ Valoarea │ Situaţia juridică │ ││ inventar │ │de inventar├──────────────┬──────────┤ Tipul ││ M.F.P. │ Denumirea şi adresa│actualizată│ Baza legală │ În admi- │bunului││şi codul de│ │ - lei - │ a majorării │ nistrare/│ ││clasificare│ │ │ valorii de │concesiune│ ││ │ │ │ inventar │ │ │├───────────┼────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼───────┤│ 106134 │Palat Administrativ,│ │Notă contabilă│În admi- │Imobil ││ 8.29.13 │municipiul Craiova, │ │nr. 34/ │nistrare │ ││ │Str. Unirii nr. 19, │ 9.027.000 │30.12.2010 │ │ ││ │judeţul Dolj │ │ │ │ │└───────────┴────────────────────┴───────────┴──────────────┴──────────┴───────┘---------