HOTĂRÂRE nr. 822 din 10 august 2011pentru majorarea numărului de posturi al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 19 august 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ILa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri numărul de posturi al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit se majorează cu 50.  +  Articolul IIAnexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Laurenţiu Sebastian LăzăroiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 10 august 2011.Nr. 822.  +  Anexa (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010)STRUCTURILEcare funcţionează în subordineaMinisterului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  Nr. crt. Denumirea structurii
  I. Instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat
  1. Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate - 1.255 de posturi
  2. Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", inclusiv oficiile judeţene pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie - 302 posturi
  3. Laboratorul Central Fitosanitar - 118 posturi
  4. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - 4.862 de posturi
  5. Agenţia Domeniilor Statului - 326 de posturi, respectiv 246 de posturi începând cu 1 ianuarie 2011
  6. Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură - 97 de posturi
  NOTĂ: Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat este de 7.646, respectiv 7.566 de posturi începând cu 1 ianuarie 2011, inclusiv aparatul propriu al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora.
  II. Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  1. Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - 1.503 posturi
  2. Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor - servicii publice deconcentrate - 413 posturi
  3. Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor - 196 de posturi
  4. Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole - 36 de posturi
  5. Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor - 57 de posturi
  6. Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului - 32 de posturi
  NOTĂ: Numărul maxim de posturi pentru instituţiile prevăzute la pct. II este de 2.237.
  III. Alte structuri finanţate din venituri proprii
  1. Casele agronomului
  2. Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene din subordinea direcţiilor pentru agricultură judeţene
  3. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti
  4. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti - Argeş
  IV. Structuri finanţate din cheltuieli aferente proiectelor cu finanţare rambursabilă
  Unităţi de management al proiectului (UMP)
  -----------