HOTĂRÂRE nr. 785 din 3 august 2011privind darea în administrarea Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a unui imobil trecut în domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 10 august 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă darea în administrarea Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru Judecătoria Aleşd şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleşd, a unui imobil trecut în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie îşi vor actualiza în mod corespunzător anexa nr. 11, respectiv anexa nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul justiţiei,Alina Mihaela Bica,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 3 august 2011.Nr. 785.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se transmite din administrarea Consiliului Local al Oraşului Aleşd în administrarea Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru Judecătoria Aleşd şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleşd
  Nr. crt. Locul unde este situat imobilul Persoana juridi- că de la care se transmite partea din imobil Persoana juridică la care se transmite partea din imobil Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite
  1. România, judeţul Bihor, oraşul Aleşd, str. Bobâlna nr. 23-25 Consiliul Local al Oraşului Aleşd Ministerul Justiţiei Parte din imobil, clădire şi teren aferent Suprafaţa construită: 405,96 mý Suprafaţa desfăşurată: 1.183, 22 mý Suprafaţa terenului aferent: 1.088,56 mý
  2. România, jude- ţul Bihor, oraşul Aleşd, str. Bobâlna nr. 23-25 Consiliul Local al Oraşului Aleşd Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Parte din imobil, clădire şi teren aferent Suprafaţa construită:203,04 mý Suprafaţa desfăşurată: 591,79 mý Suprafaţa terenului aferent: 544,44 mý
  -------