HOTĂRÂRE nr. 777 din 3 august 2011pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 9 august 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale" la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează: Notă ---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Laurenţiu Sebastian LăzăroiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 3 august 2011.Nr. 777.  +  Anexa Notă ------(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010) Notă ---------------------------------------------------Numărul maxim de posturi = 670 posturi, exclusiv demnitariişi cabinetul ministruluiSTRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Notă ---------