HOTĂRÂRE nr. 752 din 27 iulie 2011privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor Penitenciarul Ploieşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 3 august 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Ploieşti, situate în localitatea Berceni, judeţul Prahova, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora. (3) După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor prevăzute la alin. (1), Penitenciarul Ploieşti îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.  +  Articolul 2Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Cătălin Marian PredoiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 27 iulie 2011.Nr. 752.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Justiţiei- Administraţia Naţională a Penitenciarelor -Penitenciarul Ploieşti care trec din domeniul publical statului în domeniul privat al acestuia, în vedereascoaterii din funcţiune şi demolării acestora
  Nr. crt. Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului
  0 1 2 3
  1. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154296 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Depozit muniţie K2 Suprafaţă construită - 111 mý Valoare - 17 lei
  2. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154297 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Puţ apă X10 Valoare - 40.030 lei
  3. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154298 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Puţ apă X11 Valoare - 75 lei
  4. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154299 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Pavilion administrativ, corp A Suprafaţă construită - 456 mý Valoare - 68 lei
  5. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154300 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Pavilion club B Suprafaţă construită - 545 mý Valoare - 61 lei
  6. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154301 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Pavilion dormitor B1 Suprafaţă construită - 545 mý Valoare - 61 lei
  7. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154302 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Pavilion dormitor B2 Suprafaţă construită - 545 mý Valoare - 61 lei
  8. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154303 Cod de clasificaţie - 8.29.1 Pavilion popotă trupe C Suprafaţă construită - 935 mý Valoare - 124 lei
  9. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154304 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Pavilion baie, depozit E Suprafaţă construită - 420 mý Valoare - 55 lei
  10. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154305 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Pavilion infirmerie, dormitor D Suprafaţă construită - 420 mý Valoare - 55 lei
  11. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154306 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Pavilion corp gardă F Suprafaţă construită - 175 mý Valoare - 23 lei
  12. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154307 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Pavilion popotă cadre G Suprafaţă construită - 345 mý Valoare - 45 lei
  13. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154308 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Depozit H Suprafaţă construită - 97 mý Valoare - 13 lei
  14. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154309 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Depozit H1 Suprafaţă construită - 310 mý Valoare - 40 lei
  15. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154310 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Depozit H2 Suprafaţă construită - 310 mý Valoare - 40 lei
  16. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154311 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Depozit I Suprafaţă construită - 232 mý Valoare - 35 lei
  17. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154312 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Atelier J Suprafaţă construită - 278 mý Valoare - 36 lei
  18. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154313 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Atelier J1 Suprafaţă construită - 762 mý Valoare - 171.146 lei
  19. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154314 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Atelier J2 Suprafaţă construită - 2.416 mý Valoare - 516.480 lei
  20. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154316 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Magazie J5 Suprafaţă construită - 83 mý Valoare - 2 lei
  21. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154318 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Depozit de alimente K Suprafaţă construită - 319 mý Valoare - 41 lei
  22. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154319 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Punct control L Suprafaţă construită - 68 mý Valoare - 14.032 lei
  23. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154320 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Pavilion administrativ, corp M Suprafaţă construită - 350 mý Valoare - 53 lei
  24. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154321 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Ateliere, depozit N Suprafaţă construită - 163 mý Valoare - 21 lei
  25. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154322 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Remiză auto Suprafaţă construită - 300 mý Valoare - 12 lei
  26. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154323 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Staţie pompe Suprafaţă construită - 38 mý Valoare - 75 lei
  27. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154324 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Castel apă Suprafaţă construită - 38 mý Valoare - 5 lei
  28. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154325 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Drumuri şi alei asfaltate S - 1.120 mý Valoare - 10 lei
  29. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154326 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Drumuri şi alei betonate S - 1.100 mý Valoare - 11 lei
  30. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154327 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Alei plăci prefabricate S - 50 mý Valoare - 51 lei
  31. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154328 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Împrejmuire beton, 410 ml Valoare - 1 leu
  32. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154329 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Împrejmuire sârmă, 290 ml Valoare - 3 lei
  33. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154330 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Platouri betonate S - 1.800 mý Valoare - 103 lei
  34. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154331 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Reţea alimentare cu apă, 1.298 ml Valoare - 20 lei
  35. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154332 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Reţea canalizare, 2.750 ml Valoare - 23 lei
  36. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154333 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Reţea energie electrică aeriană, 1.925 ml Valoare - 20 lei
  37. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154334 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Reţea energie electrică subterană, 500 ml Valoare - 4 lei
  --------------