HOTĂRÂRE nr. 690 din 6 iulie 2011privind darea în administrarea Ministerului Justiţiei a unor imobile trecute în domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 3 august 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă darea în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru judecătorii, a unor imobile trecute în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Predarea-preluarea părţilor din imobilele transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Justiţiei îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Cătălin Marian PredoiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 6 iulie 2011.Nr. 690.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor trecute în domeniul public al statului,care se dau în administrarea Ministerului Justiţieipentru funcţionarea unor judecătorii
  *Font 7*
  Nr. crt. Locul unde este situat imobilul Actul prin care s-a făcut trecerea imobilului din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale în domeniul public al statului Persoana juridică la care se transmite imobilul în administrare Caracteristicile tehnice ale imobilului/părţi de imobil care se transmite Nr. M.F. atribuit
  1. România, judeţul Iaşi, comuna Răducăneni Hotărârea Consiliului Local Răducăneni nr. 5/2011, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2011 Ministerul Justiţiei - Tribunalul Iaşi, pentru Judecătoria Răducăneni CUI: 4265841 Imobil, clădiri şi teren aferent Regim de înălţime: P+1E Suprafaţă construită: 365 mý Suprafaţă desfăşurată: 782,06 mý Suprafaţă utilă: 625,25 mý Suprafaţă construcţii anexe: 104 mý Suprafaţă teren: 1.450 mý Cod clasificaţie: 8.29.09 CF 60409 40038
  2. România, judeţul Maramureş, oraşul Dragomireşti, Str.1 Decembrie 1918 nr. 151 Hotărârea Consiliului Local Dragomireşti nr. 56/2010 Ministerul Justiţiei - Tribunalul Maramureş, pentru Judecătoria Dragomireşti CUI: 4265841 Spaţiu compus din 8 camere, 3 holuri şi o debara, situat la parterul sediului Primăriei şi Consiliului Local al Oraşului Dragomireşti Suprafaţă construită: 345 mý Suprafaţă desfăşurată: 345 mý Suprafaţă teren aferent: 345 mý Cod clasificaţie: 8.29.09 CF 3382 27665
  3. România, judeţul Dâmboviţa, oraşul Pucioasa, Bd. Gării nr. 10 Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 211/2010 Ministerul Justiţiei - Tribunalul Dâmboviţa, pentru Judecătoria Pucioasa CUI: 4265841 Imobil, clădire şi teren aferent Clădire în regim de înălţime:P+1E Suprafaţă desfăşurată: 686 mý Suprafaţă teren: 550 mý Cod clasificaţie: 8.29.09 CF 37303
  ---------