ORDIN nr. 120 din 25 mai 2011pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 1 august 2011    Văzând Referatul de aprobare nr. 70.988 din 9 mai 2011 al Direcţiei generale politici în sectorul vegetal privind modificarea şi completarea unor prevederi ale actelor normative referitoare la calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, aprobat de conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,în baza art. 60 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de îmbunătăţiri funciare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.231/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 25 ianuarie 2006.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăBucureşti, 25 mai 2011.Nr. 120.  +  AnexăNORMA 25/05/2011