HOTĂRÂRE nr. 707 din 13 iulie 2011pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 20 iulie 2011  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări este alcătuit din 18 membri, dintre care un președinte și 2 vicepreședinți, reprezentanți ai organelor de specialitate ale administrației publice centrale și ai Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., potrivit anexei nr. 1.2. Anexa nr. 1 se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  Ministrul economiei, comerțului
  și mediului de afaceri,
  Ion Ariton
  București, 13 iulie 2011.Nr. 707.  +  Anexa(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007)COMPONENȚAComitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐│1. Președințe    │Secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice -        ││                 │coordonator al Direcției generale de trezorerie și datorie ││                 │publică                                                    │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│2. Vicepreședinte│Președintele Băncii de Export-Import a României            ││                 │EXIMBANK - S.A.                                            │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│3. Vicepreședinte│Secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei,         ││                 │Comerțului și Mediului de Afaceri                          │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│4. Membru        │Reprezentant al Ministerului Economiei, Comerțului și      ││                 │Mediului de Afaceri                                        │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│5. Membru        │Secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice -        ││                 │coordonator al Direcției generale de programare bugetară   │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│6. Membru        │Secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice          │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│7. Membru        │Vicepreședinte al Băncii de Export-Import a României       ││                 │EXIMBANK - S.A.                                            │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│8. Membru        │Secretar de stat în Ministerul Administrației și Internelor│├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│9. Membru        │Președintele Autorității pentru Valorificarea              ││                 │Activelor Statului                                         │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│10. Membru       │Reprezentant al Ministerului Agriculturii și               ││                 │Dezvoltării Rurale                                         │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│11. Membru       │Secretarul general al Guvernului                           │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│12. Membru       │Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice            │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│13. Membru       │Reprezentant al aparatului de lucru al Guvernului, prin    ││                 │Secretariatul General al Guvernului                        │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│14. Membru       │Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice            │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│15. Membru       │Reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale și      ││                 │Turismului                                                 │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│16. Membru       │Reprezentant al Ministerului Transporturilor și            ││                 │Infrastructurii                                            │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│17. Membru       │Reprezentant al Ministerului Mediului și Pădurilor         │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│18. Membru       │Reprezentant al Ministerului Economiei, Comerțului și      ││                 │Mediului de Afaceri                                        │└─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘----