LEGE nr. 164 din 11 iulie 2011privind schimbarea denumirii satului Satu Nou din componența comunei Racu, județul Harghita, în Gârciu
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 19 iulie 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Denumirea satului Satu Nou din componența comunei Racu, județul Harghita, se schimbă în Gârciu.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 3Poziția 47 coloana 2 punctul 5 din anexa nr. 1/12 la Normele de aplicare a dispozițiilor privitoare la dreptul cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba maternă în administrația publică locală, cuprinse în Legea administrației publice locale nr. 215/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.206/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 7 decembrie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 11 iulie 2011.Nr. 164.------