HOTĂRÂRE nr. 695 din 6 iulie 2011privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi înregistrate în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 18 iulie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului înregistrate la poziţiile MFP nr. 152284 şi nr. 153309 din anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 şi 1020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 6 iulie 2011.Nr. 695.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa bunurilor imobile aflate în domeniul public al statuluia căror valoare de inventar se actualizează
    Elemente de identificare
    Nr. MFPCodul de clasificareTip bun (mobil/ imobil)DenumireaDescriere tehnicăVecinătăţiAdresaAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (Lei)Situaţia juridică
    Baza legalăAdministrare/ Concesiune
    1234567891011
    1522848.29.06imobilClădire sediu ministerClădire administrativă   Ţara: România; judeţ: municipiul Bucureşti; sector 5; Bd. Libertăţii nr. 12199317.992.380HG 119/1993În administrare
    1533098.29.08imobilClădire sediuSuprafaţă construită = 244,13 mp  Suprafaţă teren = 1.124,72 mp   Ţara: România, judeţul: Vâlcea; municipiul Râmnicu Vâlcea; str. Carol I nr. 3720072.995.800HG 967/2007; HG 1.301/2008; OUG 115/2009În administrare
  -------------