HOTĂRÂRE nr. 686 din 6 iulie 2011privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." -S.A. - Sucursala Regionala de Căi Ferate Cluj, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 15 iulie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." S.A. - Sucursala Regionala de Căi Ferate Cluj, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa contabilă.  +  Articolul 3 (1) Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. (2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în calitate de concesionar, va fi modificat/actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 6 iulie 2011.Nr. 686.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale mijloacelor fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilorşi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate"C.F.R." - S.A. - Sucursala Regionala de Căi Ferate Cluj, care trecdin domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia,în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr.  crt.Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/dării în folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTipul bunului
    Descrierea tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/concesiuneConcesiune/Închiriat/Dat cu titlu gratuit
    0123456789101112
    1147806 parţial8.10Poduri, tuneluri, viaducte si alte lucrări de artă interoperabilePodeţ dalat 597+715  (B+D; 2,90; 1/1,1; BP, DBA; LS)Bratca — ŞuncuiuşInterstaţia Bratca — Şuncuiuş, judeţul Bihor188610Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionat   Imobil
    2Podeţ dalat 490+628 (PS+D; 4,35/4,4; 1/2,3; 1/2,3; PS, DB; De)Cojocna — Cluj-Napoca EstApahida, judeţul Cluj196224.354Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionat   Imobil
    3Podeţ dalat 545+100 (BP+D; 3,50; 1/3,0x2; BP, DBA; LD)Stana — HuedinInterstaţia Stana — Huedin, judeţul Cluj18976.430Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionat   Imobil
    4Pod km 651 + 564 (deschidere 7,00 m, suprastructură DBA)Oradea Est — OradeaOradea Est —  Oradea, judeţul Bihor18914.821Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionat   Imobil
    5Pod CF km 93+386  (GIPCSN 11,4/10,45/13,2, simplă  neelectrificată)lleanda — LetcaRăstoci, judeţul Sălaj1945123.201Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionat   Imobil
    6Pod CF km 0+658  (GIPCJN 20,8/19,4/22,5, simplă neelectrificată)Dej Călători — Dej TriajDej Călători — Dej Triaj, judeţul Cluj1951124.212Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionat   Imobil
    7Pod km 8+239 (GIPCSN; D=1x13,50 m)Dej Triaj — ReteagDej Triaj — Reteag, judeţul Bistriţa Năsăud1954272.141Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionat   Imobil
    8Pod km 47+128 (GZCJN; D=2x3,5 m)Măgheruş — SărăţelMăgheruş — Sărăţel, judeţul Bistriţa Năsăud1950552.122Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionat   Imobil
    TOTAL147806 parţial8.10Poduri, tuneluri, viaducte şi alte lucrări de artă interoperabilepoduri = 5 buc. şi podeţe = 3 buc.Sucursalele regionale de căi ferate laşi, Braşov, TimişoaraSucursala regională de căi ferate Cluj   1.107.291  
  __________