ORDIN nr. 537 din 2 decembrie 1997pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pentru vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 9 decembrie 1997    Ministrul transporturilor,având în vedere prevederile art. 11 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, precum şi ale art. 4 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modificarea şi completarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pentru vehicule rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului de interne nr. 172/4.093/1992 şi modificate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului de interne nr. 158/388/1994, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 1 iulie 1994.  +  Articolul 2Pentru omologarea de tip a autoturismelor şi autoutilitarelor uşoare cu masa totală maxima autorizata până la 3,5 tone, limitele maxime ale emisiilor poluante nu trebuie să depăşească prevederile reglementărilor în vigoare în Uniunea Europeană - Directiva 70/220/CEE , modificată prin Directiva 96/44/UE.  +  Articolul 3Pentru omologarea individuală - la prima înmatriculare - a autoturismelor şi autoutilitarelor uşoare cu masa totală maxima autorizata până la 3,5 tone, noi sau uzate, limitele maxime ale emisiilor poluante nu trebuie să depăşească prevederile reglementărilor menţionate la art. 2, ceea ce presupune ca autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scanteie să fie alimentate cu benzina fără plumb şi echipate cu catalizator.  +  Articolul 4Pentru omologarea de tip a autovehiculelor pentru transport de persoane sau de mărfuri cu masa totală maxima autorizata peste 3,5 tone, limitele maxime ale emisiilor poluante nu trebuie să depăşească prevederile reglementărilor în vigoare în Uniunea Europeană - Directiva 88/77/CEE , modificată prin Directiva 91/542/CEE , faza II (EURO 2).  +  Articolul 5Pentru omologarea individuală - la prima înmatriculare - a autovehiculelor pentru transport de persoane sau de mărfuri cu masa totală maxima autorizata peste 3,5 tone, noi sau uzate, limitele maxime ale emisiilor poluante nu trebuie să depăşească prevederile reglementărilor menţionate la art. 4.  +  Articolul 6Pentru autovehiculele din categoriile prevăzute la art. 2-5, fabricate în România, având în vedere necesitatea asimilarii tehnologiilor de fabricaţie antipoluante, termenele de aplicare sunt:- 1 ianuarie 1999, pentru omologarea de tip;- 1 ianuarie 2000, pentru omologarea individuală - la prima înmatriculare - a autovehiculelor noi sau uzate.  +  Articolul 7Inspecţia tehnica a autovehiculelor aflate în circulaţie se va face corespunzător condiţiilor tehnice care au stat la baza omologării la data fabricaţiei.  +  Articolul 8Reglementările privind condiţiile tehnice pentru vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România vor fi puse la dispoziţie celor interesaţi prin Registrul Auto Roman - R.A.  +  Articolul 9Prevederile art. 3 şi 5 se aplică începând cu data de 1 iulie 1998, respectiv 1 septembrie 1998.  +  Articolul 10Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1998.  +  Articolul 11Departamentul transporturilor rutiere din Ministerul Transporturilor şi Registrul Auto Roman - R.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 12Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor,Traian Basescu-------------