HOTĂRÂRE nr. 680 din 29 iunie 2011privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 14 iulie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 alin (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi, situate în municipiul Galaţi, judeţul Galaţi, şi în comuna Vlădeşti, judeţul Galaţi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2După trecerea imobilelor în domeniul public al statului, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Gheorghe Emacu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 29 iunie 2011.Nr. 680.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor aflate în domeniul privat al statuluişi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor -Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi,care trec în domeniul public al statului
  *Font 8*
  Locul unde este situat imobilul Situaţia juridică actuală a imobilului Persoana juridică la care se dă imobilul în administrare Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea contabilă - lei - Ministerul Finanţelor Publice va atribui număr din inventarul domeniului public
  Municipiul Galaţi, T-189, P-680, judeţul Galaţi Domeniul privat al statului, în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi Teren extravilan Suprafaţa terenului = 4.361 mp Nr. cadastral 19563 C.F. nr. 53706 N 43.610,44
  Comuna Vlădeşti, judeţul Galaţi Domeniul privat al statului, în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi Teren intravilan Suprafaţa terenului = 472 mp Suprafaţa construcţiei = 24,43 mp Nr. cadastral 324 C.F. nr. 100041 253.422,25
  ----------------