LEGE nr. 150 din 5 iulie 2011privind schimbarea denumirii comunei Brazii, judeţul Ialomiţa, în Răduleşti
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 7 iulie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Denumirea comunei Brazii, judeţul Ialomiţa, se schimbă în Răduleşti.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 5 iulie 2011.Nr. 150.------------