HOTĂRÂRE nr. 632 din 16 iunie 2011pentru aprobarea închiderii unor părţi din infrastructura feroviară proprietate publică a statului, aflată în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 4 iulie 2011    Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă închiderea unor părţi din infrastructura feroviară proprietate publică a statului, aflată în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., cu datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care din motive de rentabilitate nu mai justifică menţinerea în funcţiune.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a mijloacelor fixe - părţi din infrastructura feroviară prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexă.  +  Articolul 3Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, respectiv a elementelor constitutive, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. îşi va actualiza corespunzător datele din evidenţa contabilă.  +  Articolul 4 (1) Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. (2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în calitate de concesionar, va fi modificat/actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul apărării naţionale,Gabriel OpreaMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 16 iunie 2011.Nr. 632.  +  Anexa SITUAŢIAinfrastructurii feroviare care se închide (661,300 km)DOMENIUL PUBLIC*Font 8*┌───┬─────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────┐│Nr.│ Secţia de circulaţie │ Linii │ Linii din staţii │ Total││crt│ │curente├────────────────────┬──────┬──────────────────────┤ (km) ││ │ │ (km) │ Staţia cale ferată,│ km │ Număr MF │ ││ │ │ │ haltă │ ├───────────────┬──────┤ ││ │ │ │ │ │ Interoperabile│Nein- │ ││ │ │ │ │ │ │terope│ ││ │ │ │ │ │ │rabile│ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 1│Bucureşti Nord-Bucureşti Basarab-│ 0,000│Bucureşti Basarab │ 0,458│147 766 parţial│ │ 0,458││ │Bucureşti Griviţa-Post Mişcare │ │ │ │ │ │ ││ │Rampa Ploieşti Triaj-Azuga │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 2│Ploieşti Triaj, Ghighiu, Ploieşti│ 4,500│ │ 0,000│147 766 parţial│ │ 4,5││ │Crâng, Ploieşti Nord │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 3│Ploieşti Sud-Armăşeşti │ 0,000│Armăşeşti │ 0,8│147 766 parţial│ │ 0,8│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 4│Ploieşti Vest-Târgovişte-Fieni │ 0,000│Doiceşti │ 1,249│147 766 parţial│ │ 1,249│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 5│Bucureşti Nord-Titu-Călineşti │ 0,000│Ciocăneşti │ 0,614│147 766 parţial│ │ 5,634││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Ghergani │ 0,343│147 766 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Leordeni Argeş │ 0,677│147 766 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Mătăsaru │ 1,799│147 766 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Fusea │ 2,201│147 766 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 6│Mogoşoaia-Pantelimon │ 0,000│Voluntari │ 1,218│147 766 parţial│ │ 1,218│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 7│Bucureşti Obor-Titan Sud-Olteniţa│ 3,090│Bucureşti Sud-Grupa │ 0,824│147 766 parţial│ │ ││ │ │ │Călători │ │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Olteniţa │ 0,784│147 766 parţial│ │ 5,503││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Antestaţie Faur │ 0,805│147 766 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 8│Bucureşti Triaj, Post Mişcare │ 1,720│Bucureşti Triaj │21,745│121 316 parţial│ │23,465││ │Giuleşti │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 9│Urziceni-Broşteni │ 0,000│Broşteni │ 0,919│147 766 parţial│ │ 0,919│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 10│Băbeni-Piatra Olt │ 0,000│Strejeşti │ 0,782│147 780 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Zlătărei │ 0,235│147 780 parţial│ │ 1,935││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Zăvideni │ 0,918│147 780 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 11│Turnu Roşu-Băbeni │ 0,000│Govora │ 0,982│147 780 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Dăeşti │ 0,949│147 780 parţial│ │ 2,801││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Cornet │ 0,870│147 780 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 12│Cărbuneşti-Filiaşi │ 0,000│Ţânţăreni │ 1,040│147 780 parţial│ │ 5,015││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Gilort │ 0,484│147 780 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Turburea │ 0,689│147 780 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Bărbăteşti │ 0,745│147 780 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Jupâneşti │ 0,590│147 780 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Cărbuneşti │ 1,467│147 780 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 13│Târgu Jiu-Strâmbuţa │ 0,000│Lainici │ 0,739│147 780 parţial│ │ 0,739│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 14│Cărbuneşti-Albeni │ 0,000│Albeni │ 0,039│147 780 parţial│ │ 0,039│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 15│Băbeni-Berbeşti-Alunu │ 0,000│Popeşti │ 0,696│147 780 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Copăceni │ 0,900│147 780 parţial│ │ 2,431││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Berbeşti │ 0,835│147 780 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 16│Gura Motrului-Turceni-Târgu Jiu │ 0,000│Plopşoru │ 1,898│147 780 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Rogojelu │ 2,583│147 780 parţial│ │ 5,320││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Amaradia │ 0,839│147 780 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 17│Turceni-Drăgoteşti │ 0,000│Borăscu │ 0,899│147 780 parţial│ │ 0,899│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 18│Roşiori-Videle │ 0,000│Atârnaţi │ 0,991│147 780 parţial│ │ 0,991│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 19│Caracal-Roşiori │ 0,000│Măldăeni │ 1,000│147 780 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Mihăeşti │ 1,024│147 780 parţial│ │ 4,003││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Radomireşti │ 1,979│147 780 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 20│Caracal-Craiova │ 0,000│Grozăveşti │ 1,008│147 780 parţial│ │ 1,008│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 21│Craiova-Filiaşi │ 0,000│Triaj │ 8,113│121 326 parţial│ │ 8,113││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ │ │ │Cernele │ 0,770│147 780 parţial│ │ 1,516││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Filiaşi │ 0,746│147 780 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 22│Filiaşi-Strehaia │ 0,000│Strehaia │ 0,082│147 780 parţial│ │ 0,082│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 23│Strehaia-Vârciorova │ 0,000│Gura Văii │ 0,086│147 780 parţial│ │ 0,086│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 24│Piteşti-Olt │ 0,000│Piteşti │ 0,257│147 780 parţial│ │ 0,257│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 25│Piatra-Olt-Craiova │ 0,000│Plaiu Vulcăneşti │ 0,102│147 780 parţial│ │ 0,102│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 26│Roşiori-Turnu Măgurele │ 0,000│Salcia │ 0,766│147 780 parţial│ │ 2,332││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Turnu Măgurele Port │ 1,566│147 780 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 27│Roşiori Nord -Alexandria │ 0,000│Alexandria │ 0,845│147 780 parţial│ │ 1,367││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Plosca │ 0,522│147 780 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 28│Amaradia-Bârseşti │ 0,000│Bârseşti │ 2,554│147 780 parţial│ │ 2,554│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 29│Aurel Vlaicu (Şibot)-Simeria- │ 0,000│Aurel Vlaicu │ 1,137│147 792 parţial│ │27,251││ │Arad-Curtici -Frontiera română │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Simeria │ 0,675│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Deva │ 0,901│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Brănişca │ 1,994│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Gurasada │ 0,665│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Câmpuri-Surduc │ 1,774│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Zam │ 0,078│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Ilteu │ 0,930│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Săvârşin │ 0,627│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Văradia │ 0,983│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Bătuţa │ 0,739│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Bârzava │ 0,889│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Conop │ 1,167│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Milova │ 0,112│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Cicir │ 1,932│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Glogovăţ │ 1,174│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Arad │ 8,951│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Curtici │ 1,493│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Şofronea │ 1,030│147 792 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 30│Târgu Jiu-Simeria │ 0,000│Băcia │ 1,199│147 792 parţial│ │12,641││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Călan-Băi │ 3,702│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Bretea Streiului │ 1,704│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Subcetate │ 1,165│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Băeşti │ 1,274│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Pui │ 1,085│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Merişor │ 0,878│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Petroşani-Triaj │ 1,634│147 792 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 31│Simeria-Pestiş │ 0,000│Bârcea Mică │ 0,727│147 792 parţial│ │ 0,727│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 32│Arad-Oradea │ 0,000│Utvinişul Nou │ 0,759│147 792 parţial│ │ 1,636││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Sântana │ 0,318│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Şimand │ 0,483│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Nădab │ 0,076│147 792 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 33│Vârciorova-Timişoara-Arad │ 0,000│Valea Cernei │ 0,108│147 792 parţial│ │ 6,481││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Topleţ │ 0,085│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Mehadia Nouă │ 0,140│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Mehadia │ 0,381│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Iablaniţa │ 0,060│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Poarta │ 0,060│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Teregova │ 0,050│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Slatina-Timiş │ 0,077│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Valea Timişului │ 0,050│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Balta Sărată │ 0,123│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Zăgujeni │ 1,709│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Găvojdia │ 0,968│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Belint │ 0,064│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Chizătău │ 0,062│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Topolovăţ │ 0,287│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Timişoara Est │ 0,050│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Săcălaz │ 0,050│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Ronaţ Triaj Grupa D │ 0,240│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Sânandrei │ 0,980│147 792 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Valea Viilor │ 0,937│147 792 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 34│Caransebeş-Reşiţa Sud │ 0,000│Caransebeş Triaj │ 9,857│121 359 parţial│ │ 9,857││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ │ │ │Cornuţel Banat │ 0,697│147 792 parţial│ │ 1,507││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Reşiţa Nord │ 0,810│147 792 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 35│Timişoara Nord-Jimbolia │ 0,000│Ronat Triaj Grupa A │ 2,029│147 792 parţial│ │ 2,029│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 36│Timişoara Nord-Voiteni-Stamora │ │ │ │ │ │ ││ │Moraviţa-Frontiera română │ 0,000│Voiteni │ 0,697│147 792 parţial│ │ 0,697│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 37│Oraviţa-Anina │ 0,000│Anina │ 1,544│147 792 parţial│ │ 1,544│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 38│Oraviţa-Iam │ 0,000│Răcăjdia │ 0,064│147 792 parţial│ │ 0,064│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 39│Livezeni-Lupeni Tehnic │ 0,000│Iscroni │ 1,462│147 792 parţial│ │ 2,419││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Vulcani │ 0,957│147 792 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 40│Războieni-Cluj-Oradea- │ 0,000│Câmpia Turzii │ 0,269│147 804 parţial│ │ 7,286││ │Episcopia Bihor │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Apahida │ 0,907│147 804 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Cluj-Napoca │ 0,078│147 804 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Baciu Triaj │ 1,697│147 804 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Gârbău │ 1,201│147 804 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Aghireş │ 0,355│147 804 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Tileagd │ 0,814│147 804 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Ciucea │ 0,727│147 804 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Bratca │ 0,862│147 804 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Vadu Crişului │ 0,376│147 804 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 41│Oradea-Ciumeghiu │ 0,000│Salonta │ 0,875│147 804 parţial│ │ 0,875│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 42│Deda-Dej Triaj-Jibou-Baia Mare- │ 0,000│Dej Triaj │ 4,317│121 364 parţial│ │ 4,317││ │Baia Mare Sud-Satu Mare │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ │ │ │Baia Mare Sud │ 3,485│147 804 parţial│ │11,197││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Botiz │ 0,000│147 804 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Răstoci │ 1,017│147 804 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Leţca │ 0,883│147 804 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Cuciulat │ 0,210│147 804 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Băbuţeni │ 0,906│147 804 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Benesat │ 0,099│147 804 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Coldău │ 1,425│147 804 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Măgheruş │ 0,824│147 804 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Sărăţel │ 1,492│147 804 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Mărişel │ 0,856│147 804 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 43│Beclean pe Someş-Salva-Ilva Mică │ 0,000│Mogoşeni │ 0,177│147 804 parţial│ │ 3,817││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Nimigea │ 0,831│147 804 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Salva │ 0,069│147 804 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Rebrişoara │ 0,987│147 804 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Feldru │ 0,876│147 804 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Ilva Mică │ 0,877│147 804 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 44│Apahida-Dej Călători │ 0,000│Bonţida │ 0,848│147 804 parţial│ │ 0,848│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 45│Oradea-Episcopia Bihor-Săcuieni │ 0,000│Sanislău │ 0,816│147 804 parţial│ │ ││ │Bihor-Carei-Satu Mare-Botiz- │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │Halmeu │ │Carei │ 1,974│147 804 parţial│ │ 3,548││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Satu Mare Sud │ 0,758│147 804 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 46│Salva-Vişeu de Jos-Sighetu │ 0,000│Bocicoi │ 0,772│147 804 parţial│ │ ││ │Marmaţiei │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Cămara Sighet │ 0,910│147 804 parţial│ │ 2,618││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Coşbuc │ 0,936│147 804 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 47│Câmpia Turzii-Turda │ 0,865│Turda │ 2,815│147 804 parţial│ │ 3,680│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 48│Braşov-Podu Olt │ 0,000│Codlea │ 0,631│147 816 parţial│ │ 7,848││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Dumbrăviţa Bârsei │ 0,797│147 816 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Perşani │ 1,762│147 816 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Şercaia │ 0,787│147 816 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Făgăraş │ 1,197│147 816 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Voila │ 0,775│147 816 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Porumbacu │ 1,098│147 816 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Avrig │ 0,801│147 816 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 49│Sibiu-Vinţu de Jos │ 0,000│Turnişor │ 0,203│147 816 parţial│ │ 2,649││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Cristian │ 2,187│147 816 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Orlat │ 0,082│147 816 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Miercurea Sibiului │ 0,177│147 816 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 50│Vinţu de Jos-Şibot │ 0,000│Vinţu de Jos │ 0,186│147 816 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Blandiana │ 0,853│147 816 parţial│ │ 2,253││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Şibot │ 1,214│147 816 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 51│Teiuş-Vinţu de Jos │ 0,000│Coşlariu │22,686│147 816 parţial│ │26,417││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Sântimbru │ 0,983│147 816 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Bărăbanţ │ 2,346│147 816 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Alba Iulia │ 0,402│147 816 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 52│Teiuş-Războieni │ 0,000│Războieni │ 0,287│147 816 parţial│ │ 0,287│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 53│Sighişoara-Teiuş │ 0,000│Sighişoara │ 0,745│147 816 parţial│ │ 9,542││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Dumbrăveni │ 0,839│147 816 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Atel │ 0,974│147 816 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Copşa Mică │ 0,554│147 816 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Câmpul Libertăţii │ 3,566│147 816 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Blaj │ 1,272│147 816 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Crăciunel │ 1,592│147 816 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 54│Braşov-Sighişoara │ 0,000│Feldioara │ 2,040│147 816 parţial│ │ 8,027││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Augustin │ 2,095│147 816 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Rupea │ 0,694│147 816 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Archita │ 1,750│147 816 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Beia │ 0,400│147 816 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Mureni │ 0,090│147 816 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Albeşti-Târnava │ 0,958│147 816 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 55│Predeal-Braşov │ 0,000│Dârste │ 0,183│147 816 parţial│ │ 0,183││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ │ │ │Braşov Triaj │ 7,168│121 369 parţial│ │ 7,168│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 56│Braşov-Siculeni │ 0,000│Sfântu Gheorghe │ 0,962│147 816 parţial│ │ 3,447││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Bodoc │ 0,835│147 816 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Sânsimion │ 0,833│147 816 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Sâncrăieni │ 0,817│147 816 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 57│Siculeni-Deda │ 0,000│Izvoru Oltului │ 0,240│147 816 parţial│ │ 1,866││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Gheorgheni │ 0,689│147 816 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Gălăuţaş │ 0,125│147 816 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Topliţa │ 0,087│147 816 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Deda │ 0,725│147 816 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 58│Deda-Războieni │ 0,000│Târgu Mureş │ 0,905│147 816 parţial│ │ 3,281││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Cipău │ 1,462│147 816 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Luduş │ 0,000│147 816 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Gligoreşti │ 0,914│147 816 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 59│Avrig-Mârşa │ 4,963│Mârşa │ 1,441│147 816 parţial│ │ 6,404│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 60│Adjud-Bacău-Vicşani │ 0,000│Orbeni │ 0,316│147 828 parţial│ │ 2,356││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Paşcani Triaj │ 0,850│147 828 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Vereşti │ 0,690│147 828 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Văratec │ 0,500│147 828 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 61│Ilva Mică-Suceava │ 0,000│Gura Humorului │ 0,507│147 828 parţial│ │ 6,245││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Gura Humorului oraş │ 0,183│147 828 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Frasin │ 1,194│147 828 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Câmpulung Est │ 0,756│147 828 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Mestecăniş │ 0,966│147 828 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Iacobeni │ 0,084│147 828 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Argestru │ 2,059│147 828 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Vatra Dornei │ 0,125│147 828 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Floreni │ 0,371│147 828 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 62│Bacău-Bicaz │ 0,000│Roznov │ 1,217│147 828 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Bicaz │ 0,891│147 828 parţial│ │ 5,939││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Gara veche │ │ │ │ ││ │ │ │Piatra-Neamţ │ 3,831│147 828 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 63│Vereşti-Botoşani │ 0,000│Botoşani │ 1,305│147 828 parţial│ │ 1,305│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 64│Tecuci-Bârlad-Iaşi-Ungheni Prut │ 0,000│Berheci │ 0,793│147 828 parţial│ │ 6,101││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Nichişeni │ 0,879│147 828 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Zorleni │ 0,794│147 828 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Crasna │ 0,133│147 828 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Munteni │ 0,817│147 828 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Ciurea │ 2,685│147 828 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 65│Zorleni-Fălciu │ 0,000│Fălciu │ 1,868│147 828 parţial│ │ 2,252││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Fălciu Nord │ 0,384│147 828 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 66│Paşcani-Iaşi │ 0,000│Târgu Frumos │ 0,183│147 828 parţial│ │ 0,183│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 67│Valea Călugărească-Adjud │ 0,000│Buzău │ 0,778│147 840 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Mărăşeşti │10,737│147 840 parţial│ │14,901││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Adjud │ 3,386│147 840 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 68│Adjud-Ghimeş │ 0,000│Valea Uzului │ 1,851│147 840 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Comăneşti │ 0,667│147 840 parţial│ │ 3,029││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Ghimeş │ 0,511│147 840 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 69│Barboşi-Mărăşeşti │ 0,000│General Eremia │ 1,871│147 840 parţial│ │ 2,873││ │ │ │Grigorescu │ │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Cosmeşti │ 1,002│147 840 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 70│Galaţi-Făurei │ 2,740│Făurei │ 0,092│147 840 parţial│ │ 8,619││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Brăila Sud │ 0,264│147 840 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Vădeni │ 1,141│147 840 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Fileşti │ 0,691│147 840 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Barboşi Triaj │ │ │ │ ││ │ │ │grupa B │ 0,579│147 840 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Galaţi Larga Ana │ 1,767│147 840 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Galaţi transbordare │ │ │ │ ││ │ │ │+ transpunere │ 1,345│147 840 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 71│Făurei-Tecuci │ 0,000│Balta Albă │ 0,997│147 840 parţial│ │ 5,945││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Bordeasca Nouă │ 0,924│147 840 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Suraia │ 2,124│147 840 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Condrea │ 1,900│147 840 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 72│Buzău-Ţăndărei │ 0,000│Cireşu │ 0,773│147 840 parţial│ │ 0,773│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 73│Buzău-Berca │ 0,000│Buzău Nord │ 0,725│147 840 parţial│ │ 1,067││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Verneşti │ 0,342│147 840 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 74│Bucureşti Nord-Ciulniţa-Feteşti- │ 6,853│Valu lui Traian, │ │ │ │ ││ │Medgidia-Constanţa-Mangalia │ │grupa aşteptare │33,423│147 852 parţial│ │44,810││ │(inclusiv Mangalia-Mangalia Port,│ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │Agigea Ecluză-Agigea Sud) │ │Constanţa │ 0,101│147 852 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Eforie Nord │ 0,630│147 852 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Eforie Sud │ 0,514│147 852 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Costineşti │ 0,150│147 852 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Neptun │ 0,050│147 852 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Mangalia Port │ 0,751│147 852 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Agigea Sud │ 2,338│147 852 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 75│Medgidia-Negru Vodă │ 0,000│Ciocârlia │ 0,622│147 852 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Casicea │ 0,808│147 852 parţial│ │ 2,732││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Negru Vodă │ 1,302│147 852 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 76│Medgidia-Tulcea │ 0,000│Derin │ 0,682│147 852 parţial│ │ 9,357││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Nicolae Bălcescu │ 1,217│147 852 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Baia Dobrogei │ 0,653│147 852 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Ceamurlia │ 0,825│147 852 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Codru │ 1,335│147 852 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Babadag │ 0,890│147 852 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Zebil │ 2,496│147 852 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Cataloi │ 0,452│147 852 parţial│ │ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Tulcea oraş │ 0,807│147 852 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 77│Urziceni-Slobozia Nouă-Ţăndărei │ 0,000│Ograda │ 3,417│147 852 parţial│ │ 5,428││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Perieţi │ 2,011│147 852 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 78│Slobozia Veche-Ciulniţa-Călăraşi │ 0,000│Ştefan Vodă │ 2,070│147 852 parţial│ │ 2,070│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 79│Constanţa Ferryboat-Agigea Nord │ │ │ │ │ │ ││ │(Agigea Ecluză-Ferryboat) │ 0,000│Ferryboat │ 0,698│147 852 parţial│ │ 0,698│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 80│Complexul feroviar Constanţa Port│ 7,304│Port A │ 5,184│147 852 parţial│ │19,589││ │Palas-Port A (linia tunel) │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │Constanţa Port A │ │Port B │ 4,555│147 852 parţial│ │ ││ │Constanţa Port B │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │Constanţa Port Mol V │ │Mol V │ 2,546│147 852 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 81│Feteşti-Făurei-Buzău (Ţăndărei- │ 21,546│Chirana │ 1,654│147 852 parţial│ │ ││ │Giurgeni) │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Gura Ialomiţei │ 1,348│147 852 parţial│ │25,713││ │ │ ├────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┤ ││ │ │ │Giurgeni │ 1,165│147 852 parţial│ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┤│ 82│Palas-Constanţa Mărfuri-Năvodari │ 14,702│Constanţa Mărfuri │ │147 852 parţial│ │14,702││ │(818 fir I Constanţa Mărfuri- │ │ │ │ │ │ ││ │Siutghiol) │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼──────────────┬┴──────┼──────┤│ 83│Ploieşti Nord-Măneciu │ 0,000│Făget Teleajen │ 0,649│ │147 767│ ││ │ │ │ │ │ │parţial│ 0,649│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼──────────────┼───────┼──────┤│ 84│Căciulaţi-Snagov Plaje │ 0,000│Snagov Plaje │ 0,795│ │147 767│ ││ │ │ │ │ │ │parţial│ 0,795│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼──────────────┼───────┼──────┤│ 85│Lupeni Tehnic-Lupeni │ 0,000│Lupeni │ 0,150│ │147 793│ ││ │ │ │ │ │ │parţial│ 0,150│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼──────────────┼───────┼──────┤│ 86│Simeria-Hunedoara │ 5,029│ │ │ │147 793│ ││ │ │ │ │ │ │parţial│ 5,029│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼──────────────┼───────┼──────┤│ 87│Mintia-Brad-Ineu │ 6,200│Păuliş-Lunca │ 2,966│ │147 793│ ││ │ │ │ │ │ │parţial│13,062││ │ │ ├────────────────────┼──────┼──────────────┼───────┤ ││ │ │ │Stoeneasa │ 1,465│ │147 793│ ││ │ │ │ │ │ │parţial│ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼──────────────┼───────┤ ││ │ │ │Bocsig │ 0,785│ │147 793│ ││ │ │ │ │ │ │parţial│ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼──────────────┼───────┤ ││ │ │ │Aciuţa │ 0,153│ │147 793│ ││ │ │ │ │ │ │parţial│ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼──────────────┼───────┤ ││ │ │ │Vârfurile │ 0,784│ │147 793│ ││ │ │ │ │ │ │parţial│ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼──────────────┼───────┤ ││ │ │ │Vaţa │ 0,610│ │147 793│ ││ │ │ │ │ │ │parţial│ ││ │ │ ├────────────────────┼──────┼──────────────┼───────┤ ││ │ │ │Brad │ 0,099│ │147 793│ ││ │ │ │ │ │ │parţial│ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼──────────────┼───────┼──────┤│ 88│Dobreşti-Rogoz │ 10,231│Dobreşti │ 1,444│ │147 805│ ││ │ │ │ │ │ │parţial│11,675│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼──────────────┼───────┼──────┤│ 89│Ulmeni Sălaj (exclusiv) - Cehu │ 19,986│Cehu Silvaniei │ 0,387│ │147 805│ ││ │Silvaniei │ │ │ │ │parţial│20,373│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼──────────────┼───────┼──────┤│ 90│Baia Mare Sud (exclusiv) - │ │ │ │ │147 805│ ││ │Baia Sprie │ 0,840│ │ 0,000│ │parţial│ 0,840│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼──────────────┼───────┼──────┤│ 91│Fundu Moldovei-Pojorâta │ 6,165│ │ │ │147 829│ ││ │ │ │ │ │ │parţial│ 6,165│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼──────────────┼───────┼──────┤│ 92│Gura Humorului-Dărmăneşti │ 0,000│Vârfu Dealului │ 1,061│ │147 829│ ││ │ │ │ │ │ │parţial│ 1,061│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼──────────────┼───────┼──────┤│ 93│Vama-Moldoviţa │ 19,708│Moldoviţa │ 0,538│ │147 829│ ││ │ │ │ │ │ │parţial│20,246│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼──────────────┼───────┼──────┤│ 94│Dorneşti-Siret │ 16,000│ │ │ │147 829│ ││ │ │ │ │ │ │parţial│16,000│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼──────────────┼───────┼──────┤│ 95│Gura Putnei-Nisipitu │ 25,200│ │ │ │147 829│ ││ │ │ │ │ │ │parţial│25,200│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼──────────────┼───────┼──────┤│ 96│Crasna-Huşi │ 0,000│Huşi │ 0,182│ │147 829│ ││ │ │ │ │ │ │parţial│ 0,182│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼──────────────┼───────┼──────┤│ 97│Dângeni-Săveni │ 16,000│ │ │ │147 829│ ││ │ │ │ │ │ │parţial│16,000│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼──────────────┼───────┼──────┤│ 98│Podu Iloaiei-Hârlău │ 0,000│Cotnari │ 0,539│ │147 829│ ││ │ │ │ │ │ │parţial│ 0,539│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼──────────────┼───────┼──────┤│ 99│Leţcani-Dorohoi │ 0,000│Rediu │ 0,624│ │147 829│ ││ │ │ │ │ │ │parţial│ 0,624│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼──────────────┼───────┼──────┤│100│Dornişoara-Floreni ramificaţie │ 0,000│Dorna-Burcut │ 0,275│ │147 829│ ││ │ │ │ │ │ │parţial│ 0,275│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼──────────────┼───────┼──────┤│101│Focşani-Odobeşti │ 10,221│Odobeşti │ 1,988│ │147 841│ ││ │ │ │ │ │ │parţial│12,209│├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼──────────────┼───────┼──────┤│102│Saligny Est-Cernavodă Oraş │ 7,359│Saligny Vest │ 7,308│ │147 853│ ││ │ │ │ │ │ │parţial│21,764││ │ │ ├────────────────────┼──────┼──────────────┼───────┤ ││ │ │ │Cernavodă oraş │ 7,097│ │147 853│ ││ │ │ │ │ │ │parţial│ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼──────────────┼───────┼──────┤│103│Capu Midia-Sitorman │ 10,445│Piatra │ 2,402│ │147 853│ ││ │ │ │ │ │ │parţial│27,947││ │ │ ├────────────────────┼──────┼──────────────┼───────┤ ││ │ │ │Sitorman │15,100│ │147 853│ ││ │ │ │ │ │ │parţial│ │├───┼─────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┼──────┼──────────────┼───────┼──────┤│104│Dorobanţu-Capu Midia │ 0,000│Staţia Nisipari │ 4,081│ │147 853│ ││ │ │ │ │ │ │parţial│ 4,081│├───┴─────────────────────────────────┴───────┴────────────────────┴──────┴──────────────┴──────┬┴──────┤│ TOTAL INFRASTRUCTURĂ DOMENIU PUBLIC │661,300│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘---------