HOTĂRÂRE nr. 618 din 16 iunie 2011privind modificarea anexei nr. 27 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 30 iunie 2011  Având în vedere art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IDatele de identificare ale bunului imobil care aparţine domeniului public al statului, aflat în administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, înregistrat la poziţia M.F.P. 150063 din anexa nr. 27 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IISe aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile şi terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, reevaluate în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIIAutoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 27 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IVInventarul actualizat în condiţiile menţionate la art. I şi II va fi prezentat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, conform dispoziţiilor legale.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Preşedintele Autorităţii pentruValorificarea Activelor Statului,Aurelian PopaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 16 iunie 2011.Nr. 618.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa bunului imobil care aparţine domeniului public al statului,aflat în administrarea Autorităţii pentru ValorificareaActivelor Statului, care se modifică potrivit art. I din hotărâre
  Nr. M.F.P. Codul de clasi- ficare Denumirea Adresa Datele de identificare Baza legală
  150063 8.29.06 Teren aferent imobil nr. M.F.P. 150062 Bucureşti, bd. Dimitrie Pompei nr. 5-7, sectorul 1 Suprafaţa terenului = 741,69 mý Hotărârea Guvernului nr. 1.319/ 2004
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa terenurilor şi imobilelor a căror valoarecontabilă se modifică în urma reevaluării
  Nr. M.F.P. Denumi- rea Adresa Datele de identificare Valoarea contabilă actualizată (lei)
  40199 imobil Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr. 5 Parte din imobilul compus din construcţii , S = 524 mý Teren aferent imobil Bacău - cotă indiviză 58,13 mý 1.183.799,00 59.701,00 Total: 1.243.500,00
  143708 imobil Bucureşti, str. Cpt. Av. Alexandru Şerbănescu nr. 50, sectorul 1 Clădire de tip P+7-8 Suprafaţa construită = 837,5 mý Suprafaţa desfăşurată = 7.188,82 mý Teren aferent imobil - 925 mý 38.245.080,00 1.249.316,00 Total: 39.494.396,00
  150061 imobil Bucureşti, bd. Dimitrie Pompei nr. 5-7, sectorul 1 Cameră cu S = 73,8 mý Teren aferent imobil - 73,80 mý 22.060,45 77.350,00 Total: 99.410,45
  150062 imobil ucureşti, d. Dimitrie ompei r. 5-7, ectorul 1 Suprafaţa desfăşurată = 741,69 mý 221.707,55
  150063 teren aferent imobil nr. M.F.P. 150062 Bucureşti, bd. Dimitrie Pompei nr. 5-7, sectorul 1 Teren aferent imobil - 741,69 mý 782.090,00
  TOTAL: 41.841.104,00
  ----------