HOTĂRÂRE nr. 521 din 12 septembrie 1997pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea lucrărilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 22 septembrie 1997    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice privind finanţarea lucrărilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, emise în aplicarea Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------p. Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Ioan Lucacel,secretar de statMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea CiumaraMinistru delegatpe lângă primul-ministru pentrucoordonarea Secretariatului Generalal Guvernului şi a Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Remus Opris  +  AnexăNORMA 12/09/1997