LEGE nr. 123 din 20 iunie 2011privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21 iunie 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9 din 9 februarie 2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 10 februarie 2011, cu următoarea modificare:– La articolul I punctul 2, alineatul (3) al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1):a) persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani pot deține și utiliza articole pirotehnice din categoriile 1 și P1;b) persoanele care au vârsta peste 15 ani și care urmează cursuri de formare în învățământul de specialitate pot avea la dispoziție articole pirotehnice numai pe timpul instruirii.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 20 iunie 2011.Nr. 123.-------