HOTĂRÂRE nr. 597 din 8 iunie 2011privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Puica Nicolae" al Judeţului Argeş a unui imobil trecut în domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 21 iunie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Puica Nicolae" al Judeţului Argeş a unui imobil situat în oraşul Costeşti, judeţul Argeş, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Costeşti nr. 7 din 18 ianuarie 2011, în vederea funcţionării operative a Detaşamentului de Pompieri Costeşti.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────p. Ministrul administraţieişi internelor,Ioan Dascălu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 8 iunie 2011.Nr. 597.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului, proprietate publică a statului, care se dă înadministrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor -Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă"Cpt. Puica Nicolae" al Judeţului Argeş
  *Font 8*
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Nr. MFP
  Oraşul Costeşti, Str. Mărgăritarului nr. 1, judeţul Argeş Din administrarea Consiliului Local al Oraşului Costeşti În administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Puica Nicolae" al Judeţului Argeş Pavilion administrativ (C1) Suprafaţa construită = 251 mý Suprafaţa desfăşurată = 251 mý Garaj (C2) Suprafaţa construită = 236 mý Suprafaţa desfăşurată = 236 mý Clădire multifuncţio- nală (C3) Suprafaţa construită = 111 mý Suprafaţa desfăşurată = 111 mý Magazie materiale (C4) Suprafaţa construită = 106 mý Suprafaţa desfăşurată = 106 mý Suprafaţa totală a terenului = 3.293 mý Se va atribui
  ____________