HOTĂRÂRE nr. 584 din 8 iunie 2011pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2011  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICLa punctul II "Consiliul interministerial pentru relații externe și afaceri europene" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 28 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, după poziția 12) se introduce o nouă poziție, poziția 13), cu următorul cuprins:13) Comisia tehnică pentru analiza și soluționarea problemelor de ordin tehnic apărute în funcționarea Sistemului național de informații privind vizele
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor Baconschi
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Ioan Dascălu,
  secretar de stat
  București, 8 iunie 2011.Nr. 584.-------