RECTIFICARE nr. 1.492 din 9 septembrie 2004referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 31 mai 2011    În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 28 septembrie 2004, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):- la nr. crt. 18, coloana a doua, în loc de: "..."General IEREMIA GRIGORESCU"..." se va citi: "..."General EREMIA GRIGORESCU"...".--------