HOTĂRÂRE nr. 448 din 4 mai 2011privind actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor unităţi din subordinea acestuia, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 30 mai 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor unităţi din subordinea acestuia, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă schimbarea denumirii unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a modernizării, extinderii şi reutilării.  +  Articolul 3Se aprobă completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu numărul poştal la adresă pentru numerele 100684 şi 100688, potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 4Instituţiile implicate vor actualiza inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi datele din evidenţa cantitativ-valorică, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 4 mai 2011.Nr. 448.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului,aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi DezvoltăriiRurale şi a unor unităţi din subordinea acestuia,la care se modifică adresa poştală şi valoarea de inventarca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii şi a reevaluării
  *Font 8*
  Nr. MFP Administratorul imobilului Denumirea imobilului Adresa Valoarea de inventar actualizată (lei)
  1 2 3 4 5
  36325 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Buzău Clădire Judeţul Buzău, oraşul Pătârlagele 13.248
  36331 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Buzău Clădire Judeţul Buzău, oraşul Pogoanele, str. N. Bălcescu nr. 101 17.898
  36343 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Buzău Clădire Judeţul Buzău, comuna Verneşti, satul Nişcov 180.075
  99916 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Buzău Clădire Judeţul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, satul Oreavul 151.447
  149548 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Buzău Clădire + teren Judeţul Buzău, municipiul Buzău, str. Frăsinet nr. 3 450.373
  147563 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Botoşani Sediu DADR şi OCAOTA Botoşani Judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, Calea Naţională nr. 81 2.815.352
  153318 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Botoşani Complex protecţia plantelor Judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, Str. Eternităţii nr. 6 2.405.215
  36766 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Laborator fitopato- logie Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 45.736
  36767 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Laborator chimie Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 225.701
  36768 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Laborator chimie Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 394.836
  36769 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Atelier garaj Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 5.000
  36770 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Şopron Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 5.000
  36771 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Magazie fitosanitară Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 3.000
  36772 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Magazie cu subsol Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 15.000
  36773 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Corp administra- tiv Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 798.104
  36774 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Biostaţie Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 965.431
  36775 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Laborator bacterio- logie Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 57.750
  36777 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Casă pentru locuit Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 202.650
  36779 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Magazie benzină Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 500
  36780 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Adăpost benzină Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 100
  36783 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Rezervor benzină Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 100
  36785 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Castel de apă Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 100
  36787 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Magazie fitosanitară Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş 1.400
  36788 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Grajd Judeţul Mureş, oraşul Luduş, str. Pictor Nicolae Grigorescu 500
  36789 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Casa portarului Judeţul Mureş, oraşul Luduş, str. Pictor Nicolae Grigorescu 100
  36790 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Beci combustibil Judeţul Mureş, oraşul Luduş, str. Pictor Nicolae Grigorescu 50
  36791 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Remiză aparate Judeţul Mureş, oraşul Luduş, str. Pictor Nicolae Grigorescu 500
  36792 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Adăpost meteo Judeţul Mureş, oraşul Luduş, str. Pictor Nicolae Grigorescu 10
  36794 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Magazie nr. 1 Judeţul Mureş, oraşul Luduş, str. Pictor Nicolae Grigorescu 1.600
  36795 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Magazie nr. 2 - atelier Judeţul Mureş, oraşul Luduş, str. Pictor Nicolae Grigorescu 1.600
  36796 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Spălătorie ambalaje Judeţul Mureş, oraşul Luduş, str. Pictor Nicolae Grigorescu 1.400
  36797 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Magazie subterană Judeţul Mureş, oraşul Luduş, str. Pictor Nicolae Grigorescu 1.500
  36798 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Magazie supraetajată Judeţul Mureş, oraşul Luduş, str. Pictor Nicolae Grigorescu 1.500
  36799 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Magazie fitosanitară birou Judeţul Mureş, oraşul Sărmaşu 500
  36800 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Magazie pesticide Judeţul Mureş, comuna Deda 5.000
  36801 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Magazie pesticide Judeţul Mureş, oraşul Reghin Str. Gării 1.000
  36802 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Magazie pesticide Judeţul Mureş, oraşul Reghin Str. Gării 1.500
  36804 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Magazie pesticide Judeţul Mureş, comuna Batoş 1.000
  36810 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Împrejmuire Judeţul Mureş, comuna Deda 100
  36811 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Grajd vaci Judeţul Mureş, comuna Bălăuşeri 1.000
  36812 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Magazie diverse Judeţul Mureş, municipiul Sighişoara, cartierul Viilor 2.000
  36813 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Şopron remiză Judeţul Mureş, municipiul Sighişoara, cartierul Viilor 200
  36820 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Gard din plăci de beton Judeţul Mureş, municipiul Sighişoara, cartierul Viilor 100
  36821 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Gard din plăci de beton Judeţul Mureş, municipiul Sighişoara, cartierul Viilor 500
  36827 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Şopron materiale Judeţul Mureş, oraşul Sângeorgiu de Pădure 1.500
  36834 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Şopron deschis Judeţul Mureş, municipiul Târnăveni, Str. Rampei 500
  36836 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Grup social Judeţul Mureş, municipiul Târnăveni, Str. Rampei 50
  100684 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Drum asfaltat Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 100
  100686 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Împrejmuire Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 500
  100687 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Coteţ porci Judeţul Mureş, oraşul Luduş, Str. Pictor Nicolae Grigorescu 1.590
  100688 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Împrejmuire Judeţul Mureş, oraşul Luduş, Str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1 50
  100689 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Împrejmuire Judeţul Mureş, oraşul Sărmaşu 50
  100690 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Drum acces Judeţul Mureş, oraşul Luduş, Str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1 50
  100700 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Drum asfaltat Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 100
  121394 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Clădire Râciu Judeţul Mureş, comuna Râciu, Str. G. Râciu nr. 137 48.217
  147532 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Platformă gunoi Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Insulei nr. 2 454
  147533 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Depozit carburanţi Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Insulei nr. 2 21
  147534 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Depozit zgură Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Insulei nr. 2 10
  147535 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Corp de legătură Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Insulei nr. 2 239
  147536 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Împrejmuire laterală Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Insulei nr. 2 69.566
  147537 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Centrală Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Insulei nr. 2 23.905
  34911 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Harghita Laborator protecţia plantelor (sediu D.F.) anexe (depozit, garaj auto) Judeţul Harghita, municipiul Miercurea-Ciuc, Str. Progresului, nr. 16 525.000
  34919 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Harghita Laborator + birou Judeţul Harghita, municipiul Gheorgheni, Str. Stadionului, nr. 2 52.700
  34920 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Harghita Garaj atelier + grup social Judeţul Harghita, municipiul Gheorgheni, Str. Stadionului, nr. 2 21.500
  34921 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Harghita Camera de portar Judeţul Harghita, municipiul Gheorgheni, Str. Stadionului, nr. 2 1.800
  34923 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Harghita Birouri, grup social (magazie, anexe - lot demonstrativ pomicol cu bazin betonat) Judeţul Harghita, municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. Rakosci Ferenc nr. 84 105.400
  34927 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Harghita Magazie + garaj Judeţul Harghita, municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. Rakosci Ferenc nr. 84 23.800
  34391 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Clădire - sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Municipiul Bucureşti, bd. Carol nr. 24, sectorul 3 14.439.388
  34397 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Depozit arhivă (2 buc.) Municipiul Bucureşti, şos. Colentina nr. , sectorul 2 544.939
  104340 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Corp clădire - imobil B Municipiul Bucureşti, bd. Carol nr. 24, sectorul 3 87.944
  37851 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor Clădire laborator furaje, gard beton, voliere, şopron lemn Judeţul Bihor, municipiul Oradea, Str. Cazaban Alexandru 101.131
  38095 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor Magazie pesticide Judeţul Bihor, municipiul Oradea, Calea Clujului 4.160
  38096 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor Magazie pesticide Judeţul Bihor, municipiul Oradea, Calea Clujului 4.160
  38097 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor Magazie pesticide + împrejmuire gard + WC + canal de scurgere Judeţul Bihor, municipiul Oradea, Calea Clujului 4.359
  38098 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor Magazie pesticide Judeţul Bihor, municipiul Oradea, str. Ion Bogdan 66.357
  38099 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor Magazie pesticide Judeţul Bihor, municipiul Oradea, str. Ion Bogdan 8.079
  38100 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor Şopron metalic Judeţul Bihor, municipiul Oradea, str. Ion Bogdan 4
  38101 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor Garaj + puţ absorbant + chioşc metalic Judeţul Bihor, municipiul Oradea, str. Ion Bogdan 11.503
  38102 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor Magazie pesticide Judeţul Bihor, oraşul Aleşd, str. Arena Sportivă 3.860
  38103 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor Magazie pesticide Judeţul Bihor, oraşul Aleşd, str. Arena Sportivă 5.610
  38104 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor Birou + magazie Judeţul Bihor, oraşul Aleşd, str. Arena Sportivă 6.813
  38105 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor Atelier Judeţul Bihor, oraşul Aleşd, str. Arena Sportivă 2.059
  38111 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor Magazie pesticide Judeţul Bihor, municipiul Marghita, Calea Republicii 16.026
  38112 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor Clădire administra- tivă Judeţul Bihor, municipiul Marghita, Calea Republicii 41.781
  38113 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor Grajd + WC + şopron + împrejmuiri + adăpost meteo + podeţ + poartă + bordei + canalizare + drum Judeţul Bihor, municipiul Marghita, Calea Republicii 23.875
  38114 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor Magazie pesticide Judeţul Bihor, oraşul Salonta, Str. Oradiei nr. 48 16
  38118 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor Atelier Judeţul Bihor, oraşul Salonta, Str. Oradiei nr. 48 1.697
  101262 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor Clădire ad- ministrativă etajele I+II Judeţul Bihor, municipiul Oradea, Str. Dimitrie Cantemir 874.184
  101347 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor Garaj auto + rampă Judeţul Bihor, municipiul Oradea, Calea Clujului 7.345
  101348 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor Cabină pază Judeţul Bihor, municipiul Oradea, Calea Clujului 807
  153228 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor Teren curţi -construcţii Judeţul Bihor, municipiul Oradea, Str. Dimitrie Cantemir nr. 24-26 30.017
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale bunului imobil aparţinând domeniului public al statului, aflatîn administrarea Ministerului Agriculturii şi DezvoltăriiRurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş, pentru care semodifică denumirea ca urmare a modernizării, extinderii şi reutilării
  *Font 8*
  Nr. MFP Administratorul imobilului Adresa Denumirea iniţială a imobilului Noua denumire a imobilului
  36774 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Judeţul Mureş, Municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 Biostaţie Biostaţie Laborator pentru determinarea reziduurilor de pesticide din plante şi produse vegetale + anexe
  --------