ORDIN nr. 2.016 din 20 mai 2011privind modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 27 mai 2011    În baza pct. 6 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IFormularul "Cerere pentru deschidere de credite" prevăzut în anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 şi 268 bis din 20 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIFormularul "Cerere pentru deschidere de credite" aflat în stoc la Ministerul Finanţelor Publice şi la instituţiile publice se utilizează până la epuizare.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 20 mai 2011.Nr. 2.016.  +  Anexa
    *Font 8*
    ┌────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────────┐│CERERE PENTRU DESCHIDEREA DE CREDITE BUGETARE │Suma (lei)│M.F.P. Direcţia .............. │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ ││Nr. │..............│ Data │.............│ │ │ Avizăm deschiderea creditelor │├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ bugetare ││Cu drept de utilizare din │.................│ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ în sumă de ...............lei ││Solicităm deschiderea creditelor bugetare în sumă de: │ │ DIRECTOR ││ ├──────────┤ ││Ordonator principal de credite │...................│ │ │ Data ................. ││ │ ├─────────────────────────────────┤│Cod de identificare fiscală │.................│ │ │M.F.P. Direcţia .............. │├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ││Cont credite bugetare deschise nr. │....│ │ │ Aprobăm deschiderea creditelor ││ │ │ bugetare ││deschise la Trezoreria │....................│ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ în sumă de ...............lei ││Secţiunea │..........│*) │ │ │├─────────────────────────────┬──────────────────────────┼──────────┤ DIRECTOR ││Capitol │ │ │ │├─────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┤ ││Subcapitol**) │ │ │ L.S. │├─────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┤ ││Paragraf**) │ │ │ Data .................... │├─────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┤ ││Titlul │ │ │ │├─────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┤ ││Articol**) │ │ │ │├─────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┤ ││Alineat**) │ │ │ │├─────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤│Subcapitol**) │ │ │ │├─────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┤ Trezoreria ...............***) ││Paragraf**) │ │ │ │├─────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┤ Avizăm deschiderea creditelor ││Titlul │ │ │ bugetare │├─────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┤ ││Articol**) │ │ │ în sumă de ...............lei │├─────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┤ ││Alineat**) │ │ │ Trezorier Şef/Şef administraţie│├─────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┤ adjunct trezorerie ││Subcapitol**) │ │ │ │├─────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┤ ││Paragraf**) │ │ │ │├─────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┤ ││Titlul │ │ │ L.S. │├─────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┤ ││Articol**) │ │ │ │├─────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┤ Data ................. ││Alineat**) │ │ │ │├─────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤│Subcapitol**) │ │ │ │├─────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┤ ││Paragraf**) │ │ │ Cod de bare │├─────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┤ ││Titlul │ │ │ │├─────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┤ ││Articol**) │ │ │ │├─────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┤ ││Alineat**) │ │ │ │├─────────────────────────────┼──────────────────────────┴──────────┤ ││ │ │ ││ ORDONATOR PRINCIPAL DE │ Vizat pt. CFPP/Vizat pt. CFPD │ ││ CREDITE │ │ ││ │ │ ││ L.S. │ │ │└─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘COD: 14.20.07/T.S.----------- Notă *) Se completează "SF" sau "SD" pentru bugetele locale Notă **) Se completează pentru MFP - Acţiuni generale Notă ***) Se completează de unitatea trezoreriei statului în cazul bugetelor localeCaracteristicile, modul de utilizare şi de păstrare a formularului "Cerere pentru deschiderea de credite bugetare"1. Denumire: Cerere pentru deschiderea de credite bugetare2. Cod: 14.20.07/T.S.3. Format: A44. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte prin intermediul aplicaţiei informatice puse la dispoziţia instituţiilor publice de Ministerul Finanţelor Publice sau al aplicaţiilor informatice ale instituţiilor publice, cu condiţia respectării cel puţin a elementelor din modelul existent în nomenclator.5. Se utilizează: pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale şi bugetele locale.6. Se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se prezintă la:- Ministerul Finanţelor Publice pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale;- unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetele locale, şi un exemplar rămâne la instituţia publică;7. Se arhivează: un exemplar la Ministerul Finanţelor Publice sau unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, după caz, şi un exemplar la instituţia publică.-------------