HOTĂRÂRE nr. 503 din 18 mai 2011privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 25 mai 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, al art. 9 alin. (1), al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1La poziţiile M.F.P. nr. 3230, 3270, 3271, 3214, 3220, 3228, 3223, 3187, 3195, 3212, 3049, 3059, 3065, 3182, 3183, 3190, 3211, 3184, 3176, 3160, 3178, 3155, 3154, 3163, 3149, 3063, 3269, 3272, 3274, 3271, 3162, 3275, 3278, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3226 din anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "lucrări de corectarea torenţilor" se înlocuieşte cu sintagma "drumuri auto forestiere".  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea drumurilor forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, în vederea realizării lucrărilor de reabilitare, modernizare şi întreţinere a acestora.  +  Articolul 3 (1) Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, în condiţiile legii. (2) Pentru terenurile forestiere menţionate la alin. (1) consiliile locale asigură respectarea regimului silvic, fiind interzisă schimbarea categoriei de folosinţă silvică şi a destinaţiei acestor terenuri.  +  Articolul 4Predarea-preluarea drumurilor forestiere prevăzute la art. 1 şi a terenurilor aferente acestora prevăzute la art. 2 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6Ministerul Mediului şi Pădurilor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la imobilele prevăzute la art. 1.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 18 mai 2011.Nr. 503.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statuluişi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul publical unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţulBistriţa-Năsăud şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
  *Font 7*
  ┌───┬─────────┬─────────────────┬─────────────────┬───────────────┬──────┬───────────┬───────────┬─────────┬───────────┐│Nr.│Denumirea│ Persoana │ Persoana │ Indicativul │Lungi-│ Nr. de │ Valoarea │ │ Valoarea ││crt│drumului │ juridică │ juridică │ drumului │ mea │ inventar │de inventar│ Nr. de │de inventar││ │forestier│ de la care se │ la care se │ în amenajament│ (km) │ Regia │ la Regia │înregis- │ la M.F.P. ││ │ │ transmite │ transmite │ │ │Naţională a│ Naţională │trare la │ - lei - ││ │ │ │ │ │ │Pădurilor -│a Pădurilor│ M.F.P. │ ││ │ │ │ │ │ │ Romsilva │- Romsilva │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ (lei) │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│ 1.│Pârâul │Statul român, din│Municipiul │U.P.III, │ 2,4│ 20.087│ 42.189,32│ 3.230│ 42.189,32││ │Caprei │administrarea │Bistriţa, │u.a. 432D, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │în administrarea │O.S. Bistriţa │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │Consiliului Local│ │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │al Municipiului │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Bistriţa │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│ 2.│2. Culmea│Statul român, din│Municipiul │U.P.I, │ 2,0│ 20.066│ 23.124,64│ 3.270│ 23.124,64││ │Cetăţii │administrarea │Bistriţa, │u.a. 371D, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │în administrarea │O.S. Bistriţa │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │Consiliului Local│ │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │al Municipiului │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Bistriţa │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│ 3.│ Făget │Statul român, din│Municipiul │U.P.I, │ 1,6│ 20.067│ 14.672,64│ 3.271│ 14.672,64││ │Dumbrava │administrarea │Bistriţa, │u.a. 369D, │ │ │ │(parţial)│ ││ │ │Regiei Naţionale │în administrarea │O.S. Bistriţa │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │Consiliului Local│ │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │al Municipiului │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Bistriţa │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│ 4.│Lunca │Statul român, din│Comuna Ciceu- │U.P.V, │ 2,2│ 20.136│ 19.645,03│ 147.880│ 19.645,03││ │Mică │administrarea │Giurgeşti, │u.a. 136D, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │în administrarea │O.S. Bedean │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │Consiliului Local│ │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │al Comunei Ciceu-│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Giurgeşti │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│ 5.│Bolovanu │Statul român, din│Comuna Dumitriţa,│U.P.III, │ 1,5│ 20.071│ 2.223,83│ 3.214│ 2.223,83││ │ │administrarea │în administrarea │u.a. 672D%, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │Consiliului Local│O.S. Bistriţa │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │al Comunei ├───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│ │ │Romsilva │Dumitriţa │U.P.III, │ 2,2│ 20.083│ 28.871,07│ 3.226│ 28.871,07││ │ │ │ │u.a. 672D%, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │O.S. Bistriţa │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│ 6.│Bolovanu-│Statul român, din│Comuna Dumitriţa,│U.P.III, │ 6,6│ 20.077│ 42.109,95│ 3.220│ 42.109,95││ │Obârşie │administrarea │în administrarea │u.a. 668D%, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │Consiliului Local│672D%, │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │al Comunei │O.S. Bistriţa │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │Dumitriţa │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│ 7.│Blidirea-│Statul român, din│Comuna Dumitriţa,│U.P.III, │ 0,9│ 20.085│ 14.689,75│ 3.228│ 14.689,75││ │sa │administrarea │în administrarea │u.a. 676D, │ │ │ │ │ ││ │Prelun- │Regiei Naţionale │Consiliului Local│O.S. Bistriţa │ │ │ │ │ ││ │gire │a Pădurilor - │al Comunei │ │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │Dumitriţa │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│ 8.│Pârâul │Statul român, din│Comuna Dumitriţa,│U.P.III, │ 2,1│ 20.080│ 3.557,77│ 3.223│ 3.557,77││ │Muntelui │administrarea │în administrarea │u.a. 674D, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │Consiliului Local│O.S. Bistriţa │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │al Comunei │ │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │Dumitriţa │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│ 9.│Remetea- │Statul român, din│Comuna Feldru, │U.P.I, │ 1,7│ 20.149│ 12.492,36│ 3.187│ 12.492,36││ │Feldrişel│administrarea │în administrarea │u.a. 367D, │ │ │ │ │ ││ │Legătură │Regiei Naţionale │Consiliului Local│O.S. Valea │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │al Comunei Feldru│Vinului │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│10.│Feldrişel│Statul român, din│Comuna Feldru, │U.P.I, │ 10,4│ 20.157│ 17.219,30│ 3.195│ 17.219,30││ │ │administrarea │în administrarea │u.a. 366D%, │ │ │ │(parţial)│ ││ │ │Regiei Naţionale │Consiliului Local│O.S. Valea │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │al Comunei Feldru│Vinului │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│11.│Valea │Statul român, din│Comuna Feldru, │U.P.II, │ 4,0│ 20.381│ 573.661,14│ 3.212│ 573.661,14││ │Târgului │administrarea │în administrarea │u.a. 123D, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │Consiliului Local│O.S. Valea │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │al Comunei Feldru│Vinului │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│12.│Izvorul │Statul român, din│Comuna Feldru, │U.P.I, │ 2,3│ 20.280│ 18.848,90│ 3.049│ 18.848,90││ │Băilor │administrarea │în administrarea │u.a. 262D%, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │Consiliului Local│O.S. Valea │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │al Comunei Feldru│Vinului │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│13.│Izvorul │Statul român, din│Comuna Feldru, │U.P.I, │ 1,3│ 20.290│ 14.694,70│ 3.059│ 14.694,70││ │Galaţi │administrarea │în administrarea │u.a. 262D%, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │Consiliului Local│O.S. Valea │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │al Comunei Feldru│Vinului │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│14.│Angrese │Statul român, din│Comuna Feldru, │U.P.I, │ 1,6│ 20.296│ 64.041,70│ 3.065│ 64.041,70││ │ │administrarea │în administrarea │u.a. 266D, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │Consiliului Local│O.S. Valea │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │al Comunei Feldru│Vinului │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│15.│Feldrişel│Statul român, din│Comuna Feldru, │U.P.I, │ 2,1│ 20.157│ 3.476,98│ 3.195│ 3.476,98││ │ │administrarea │în administrarea │u.a. 366D%, │ │ │ │(parţial)│ ││ │ │Regiei Naţionale │Consiliului Local│O.S. Valea │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │al Comunei Feldru│Vinului │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│16.│Jeica- │Statul român, din│Comuna Galaţii │U.P. II, │ 2,6│ 2.016│ 59.711,00│ 5.499│ 59.711,00││ │Creang │administrarea │Bistriţei, în │u.a. 121D, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │administrarea │O.S.E. │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │Consiliului Local│Lechinţa │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │al Comunei │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Galaţii-Bistriţei│ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│17.│Streut │Statul român, din│Comuna Josenii │U.P. IV, │ 0,7│ 20.129│ 13.062,79│ 3.182│ 13.062,79││ │ │administrarea │Bârgăului, în │u.a. 906D, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │administrarea │O.S. Bistriţa │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │Consiliului Local│ │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │al Comunei │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Josenii Bârgăului│ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│18.│Valea │Statul român, din│Comuna Josenii │U.P. IV, │ 2,6│ 20.130│ 24.198,53│ 3.183│ 24.198,53││ │Muntelui │administrarea │Bârgăului, în │u.a. 926D%, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │administrarea │O.S. Bistriţa │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │Consiliului Local│ │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │al Comunei │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Josenii Bârgăului│ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│19.│Colibiţa │Statul român, din│Comuna Josenii │U.P. IV, │ 4,2│ 10.144│ 356.416,00│ 147.891│ 356.416,00││ │Slătiniţa│administrarea │Bârgăului, în │u.a. 929D, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │administrarea │O.S. Bistriţa │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │Consiliului Local│ │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │al Comunei │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Josenii Bârgăului│ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│20.│Valea │Statul român, din│Comuna Lechinţa, │U.P. I, │ 6,9│ 2.015│ 8.000│ 5.498│ 8.000││ │Galaţilor│administrarea │în administrarea │u.a. 101D,102D,│ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │Consiliului Local│O.S.E. │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │al Comunei │Lechinţa │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │Lechinţa │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│21.│Guşeţel │Statul român, din│Comuna Nimigea, │U.P. I, │ 2,6│ 20.152│ 39.746,09│ 3.190│ 39.746,09││ │ │administrarea │în administrarea │u.a. 383D, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │Consiliului Local│O.S. Valea │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │al Comunei │Vinului │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │Nimigea │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│22.│Pârâul │Statul român, din│Comuna Nimigea, │U.P. I, │ 0,6│ 20.173│ 4.892,60│ 3.211│ 4.892,60││ │Rontea │administrarea │în administrarea │u.a. 382D, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │Consiliului Local│O.S. Valea │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │al Comunei │Vinului │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │Nimigea │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│23.│Valea │Statul român, din│Comuna Prundu │U.P. IV, │ 1,8│ 20.131│ 11.755,77│ 3.184│ 11.755,77││ │Muntelui │administrarea │Bârgăului, în │u.a. 926D%, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │administrarea │O.S. Bistriţa │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │Consiliului Local│ │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │al Comunei │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Prundu Bârgăului │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│24.│Valea │Statul român, din│Comuna Prundu │U.P. IV, │ 3,2│ 20.123│ 42.821,75│ 3.176│ 42.821,75││ │Secului │administrarea │Bârgăului, în │u.a. 900D, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │administrarea │907D, │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │Consiliului Local│O.S. Bistriţa │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │al Comunei │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Prundu Bârgăului │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│25.│Slătiniţa│Statul român, din│Comuna Prundu │U.P. IV, │ 1,1│ 20.107│ 13.175,44│ 3.160│ 13.175,44││ │Buzilă │administrarea │Bârgăului, în │u.a. 933D, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │administrarea │O.S. Bistriţa │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │Consiliului Local│ │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │al Comunei │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Prundu Bârgăului │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│26.│Prislop │Statul român, din│Comuna Prundu │U.P. IV, │ 1,5│ 20.125│ 27.851,75│ 3.178│ 27.851,75││ │ │administrarea │Bârgăului, în │u.a. 921D, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │administrarea │O.S. Bistriţa │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │Consiliului Local│ │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │al Comunei │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Prundu Bârgăului │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│27.│Valea │Statul român, din│Comuna Prundu │U.P. IV, │ 3,5│ 20.102│ 4.677,34│ 3.155│ 4.677,34││ │Blajei │administrarea │Bârgăului, în │u.a. 920D, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │administrarea │O.S. Bistriţa │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │Consiliului Local│ │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │al Comunei │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Prundu Bârgăului │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│28.│Dalbidan │Statul român, din│Comuna Prundu │U.P. IV, │ 7,2│ 20.101│ 4.173,84│ 3.154│ 4.173,84││ │ │administrarea │Bârgăului, în │u.a. 917D%, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │administrarea │O.S. Bistriţa │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │Consiliului Local│ │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │al Comunei │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Prundu Bârgăului │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│29.│Izvorul │Statul român, din│Comuna Prundu │U.P. IV, │ 2,2│ 20.110│ 4.039,18│ 3.163│ 4.039,18││ │Lung │administrarea │Bârgăului, în │u.a. 917D%, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │administrarea │O.S. Bistriţa │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │Consiliului Local│ │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │al Comunei │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Prundu Bârgăului │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│30.│Valea lui│Statul român, din│Comuna Prundu │U.P. IV, │ 2,0│ 20.096│ 1.914,5│ 3.149│ 1.914,5││ │Toader │administrarea │Bârgăului, în │u.a. 919D, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │administrarea │O.S. Bistriţa │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │Consiliului Local│ │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │al Comunei │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Prundu Bârgăului │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│31.│Detunata │Statul român, din│Comuna Rebra, │U.P. I, │ 1,0│ 20.294│ 54.128,60│ 3.063│ 54.128,60││ │ │administrarea │în administrarea │u.a. 252D, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │Consiliului Local│O.S. Valea │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │al Comunei Rebra │Vinului │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│32.│Hodoş │Statul român, din│Comuna Şieu, │U.P. I, │ 0,6│ 20.065│ 2.384,63│ 3.269│ 2.384,63││ │Ramific │administrarea │în administrarea │u.a. 536D%, │ │ │ │(parţial)│ ││ │ │Regiei Naţionale │Consiliului Local│O.S. Bistriţa │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │al Comunei Şieu │ │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│33.│Tisa- │Statul român, din│Comuna Şieu, │U.P. I, │ 1,8│ 20.070│ 13.142,48│ 3.274│ 13.142,48││ │Hobici │administrarea │în administrarea │u.a. 534D%, │ │ │ │(parţial)│ ││ │ │Regiei Naţionale │Consiliului Local│O.S. Bistriţa │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │al Comunei Şieu │ │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│34.│Măgheruş │Statul român, din│Comuna Şieu │U.P. I, │ 1,4│ 20.068│ 20.046,81│ 3.272│ 20.046,81││ │Beşineu │administrarea │Măgheruş, în │u.a. 370D, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │administrarea │O.S. Bistriţa │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │Consiliului Local│ │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │al Comunei │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Şieu Măgheruş │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│35.│Hodoş │Statul român, din│Comuna Şieuţ, │U.P. I, │ 7,0│ 20.065│ 27.820,75│ 3.269│ 27.820,75││ │Ramifi- │administrarea │în administrarea │u.a. 535D, │ │ │ │(parţial)│ ││ │caţie │Regiei Naţionale │Consiliului Local│536D%, │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │al Comunei Şieuţ,│O.S. Bistriţa │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│36.│Tisa - │Statul român, din│Comuna Şieuţ, │U.P. I, │ 3,5│ 20.070│ 25.554,83│ 3.274│ 25.554,83││ │Holobici │administrarea │în administrarea │u.a. 534D%, │ │ │ │(parţial)│ ││ │ │Regiei Naţionale │Consiliului Local│O.S. Bistriţa │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │al Comunei Şieuţ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│37.│Făget │Statul român, din│Comuna Şintereag,│U.P. I, │ 2,5│ 20.067│ 22.925,98│ 3.271│ 22.925,98││ │Dumbrava │administrarea │în administrarea │u.a. 321D, │ │ │ │(parţial)│ ││ │ │Regiei Naţionale │Consiliului Local│O.S. Bistriţa │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │al Comunei │ │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │Şintereag │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│38.│Pârâul │Statul român, din│Comuna Tiha │U.P. IV, │ 0,8│ 20.109│ 1.274,34│ 3.162│ 1.274,34││ │Măgurii │administrarea │Bârgăului, în │u.a. 925D, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │administrarea │O.S. Bistriţa │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │Consiliului Local│ │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │al Comunei │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Tiha Bârgăului │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│39.│Costeasa │Statul român, din│Comuna Târlişua, │U.P. II, │ 2,8│ 20.135│ 23.037,83│ 147.879│ 23.037,83││ │ │administrarea │în administrarea │u.a. 228D, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │Consiliului Local│O.S. Beclean │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │al Comunei │ │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │Târlişua │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│40.│Izvorul │Statul român, din│Comuna Târlişua, │U.P. II, │ 1,7│ 20.143│ 21.894,50│ 147.885│ 21.894,50││ │Pietrii │administrarea │în administrarea │u.a. 229D, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │Consiliului Local│O.S. Beclean │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │al Comunei │ │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │Târlişua │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│41.│Netedu │Statul român, din│Comuna Târlişua, │U.P. III, │ 2,3│ 20.145│ 23.050,23│ 147.887│ 23.050,23││ │ │administrarea │în administrarea │u.a. 195D, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │Consiliului Local│O.S. Beclean │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │al Comunei │ │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │Târlişua │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│42.│Izvorul │Statul român, din│Comuna Târlişua, │U.P. II, │ 6,0│ 20.146│ 24.570,55│ 147.888│ 24.570,55││ │Ţarcului │administrarea │în administrarea │u.a. 230D%, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │Consiliului Local│O.S. Beclean │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │al Comunei │ │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │Târlişua │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│43.│Valea │Statul român, din│Comuna Târlişua, │U.P. II, │ 1,7│ 20.133│ 10.079,21│ 3.275│ 10.079,21││ │Domnească│administrarea │în administrarea │u.a. 227D, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │Consiliului Local│O.S. Beclean │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │al Comunei │ │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │Târlişua │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│44.│Prislop │Statul român, din│Comuna Târlişua, │U.P. II, │ 0,5│ 20.142│ 677,33│ 3.278│ 677,33││ │ │administrarea │în administrarea │u.a. 230D%, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │Consiliului Local│O.S. Beclean │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │al Comunei │ │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │Târlişua │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│45.│Izvorul │Statul român, din│Comuna Zagra, │U.P. I, │ 0,5│ 20.175│ 15.657,00│ 3.068│ 15.657,00││ │Ţibleşu- │administrarea │în administrarea │u.a. 422D%, │ │ │ │ │ ││ │lui │Regiei Naţionale │Consiliului Local│O.S. Valea │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │al Comunei Zagra │Vinului │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│46.│Ţibleş │Statul român, din│Comuna Zagra, │U.P. I, │ 1,6│ 20.176│ 23.333,00│ 3.069│ 23.333,00││ │Nedeia │administrarea │în administrarea │u.a. 423D, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │Consiliului Local│O.S. Valea │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │al Comunei Zagra │Vinului │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│47.│Suplai │Statul român, din│Comuna Zagra, │U.P. I, │ 9,0│ 20.177│ 4.738,90│ 3.070│ 4.738,90││ │ │administrarea │în administrarea │u.a. 422D%, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │Consiliului Local│O.S. Valea │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │al Comunei Zagra │Vinului │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│48.│Idieciu I│Statul român, din│Comuna Zagra, │U.P. I, │ 5,3│ 20.178│ 20.185,70│ 3.071│ 20.185,70││ │ │administrarea │în administrarea │u.a. 424D%, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │Consiliului Local│O.S. Valea │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │al Comunei Zagra │Vinului │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│49.│Idieciu │Statul român, din│Comuna Zagra, │U.P. I, │ 4,0│ 20.179│ 12.006,30│ 3.072│ 12.006,30││ │II │administrarea │în administrarea │u.a. 424D%, │ │ │ │ │ ││ │ │Regiei Naţionale │Consiliului Local│O.S. Valea │ │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │al Comunei Zagra │Vinului │ │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │ │ │ │ │ │ │ │└───┴─────────┴─────────────────┴─────────────────┴───────────────┴──────┴───────────┴───────────┴─────────┴───────────┘
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit din domeniulpublic al statului şi din administrareaRegiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva îndomeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale dinjudeţul Bistriţa-Năsăud şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
  *Font 7*
  ┌────┬─────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────┬───────────┐│Nr. │ Amplasamentul │ Persoana juridică │ Persoana juridică │ Localizarea │ Denumirea │Supra-│ Număr ││crt.│ terenului │ de la care │ la care │ terenului │ drumului │ faţa │de inventar││ │ │ se transmite bunul │ se transmite bunul │ în cadastrul │ forestier │ (ha) │ M.F.P. ││ │ │ imobil │ imobil │ forestier │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 1.│Municipiul │Statul român, din │Municipiul Bistriţa, │U.P. III, │Pârâul Caprei │ 1,4│ 1.364││ │Bistriţa, judeţul│administrarea Regiei │în administrarea │u.a. 432D, │ │ │ parţial││ │Bistriţa-Năsăud │Naţionale a Pădurilor -│Consiliului Local al │O.S. Bistriţa │ │ │ ││ │ │Romsilva │Municipiului Bistriţa│ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 2.│Municipiul │Statul român, din │Municipiul Bistriţa, │U.P. I, │Culmea Cetăţii│ 0,7│ 1.364││ │Bistriţa, judeţul│administrarea Regiei │în administrarea │u.a. 371D, │ │ │ parţial││ │Bistriţa-Năsăud │Naţionale a Pădurilor -│Consiliului Local al │O.S. Bistriţa │ │ │ ││ │ │Romsilva │Municipiului Bistriţa│ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 3.│Municipiul │Statul român, din │Municipiul Bistriţa, │U.P. I, │Făget Dumbrava│ 0,8│ 1.364││ │Bistriţa, judeţul│administrarea Regiei │în administrarea │u.a. 369D, │ │ │ parţial││ │Bistriţa-Năsăud │Naţionale a Pădurilor -│Consiliului Local al │O.S. Bistriţa │ │ │ ││ │ │Romsilva │Municipiului Bistriţa│ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 4.│Comuna Ciceu- │Statul român, din │Comuna Ciceu- │U.P. V, │Lunca Mică │ 1,2│ 1.364││ │Giurgeşti, │administrarea Regiei │Giurgeşti, în │u.a. 136 D, │ │ │ parţial││ │judeţul Bistriţa-│Naţionale a Pădurilor -│administrarea │O.S. Beclean │ │ │ ││ │Năsăud │Romsilva │Consiliului Local al │ │ │ │ ││ │ │ │Comunei Ciceu- │ │ │ │ ││ │ │ │Giurgeşti │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 5.│Comuna │Statul român, din │Comuna │U.P. III, │ │ 0,9│ 1.364 ││ │Dumitriţa, │administrarea Regiei │Dumitriţa, în │u.a. 672D%, │ │ │ parţial││ │judeţul Bistriţa-│Naţionale a Pădurilor -│administrarea │O.S. Bistriţa │ │ │ ││ │Năsăud │Romsilva │Consiliului Local al ├──────────────┤Bolovanu ├──────┼───────────┤│ │ │ │Comunei Dumitriţa │U.P. III, │ │ 1,3│ 1.364││ │ │ │ │u.a. 672D%, │ │ │ parţial││ │ │ │ │O.S. Bistriţa │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 6.│Comuna │Statul român, din │Comuna │U.P. III, │Bolovanu- │ 4,0│ 1.364││ │Dumitriţa, │administrarea Regiei │Dumitriţa, în │u.a. 668D%, │Obârşie │ │ parţial││ │judeţul Bistriţa-│Naţionale a Pădurilor -│administrarea │672D%, │ │ │ ││ │Năsăud │Romsilva │Consiliului Local al │O.S. Bistriţa │ │ │ ││ │ │ │Comunei Dumitriţa │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 7.│Comuna │Statul român, din │Comuna │U.P. III, │Blidireasa- │ 0,5│ 1.364││ │Dumitriţa, │administrarea Regiei │Dumitriţa, în │u.a. 668D%, │Prelungire │ │ parţial││ │judeţul Bistriţa-│Naţionale a Pădurilor -│administrarea │O.S. Bistriţa │ │ │ ││ │Năsăud │Romsilva │Consiliului Local al │ │ │ │ ││ │ │ │Comunei Dumitriţa │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 8.│Comuna │Statul român, din │Comuna │U.P. III, │Pârâul │ 1,3│ 1.364││ │Dumitriţa, │administrarea Regiei │Dumitriţa, în │u.a. 674D, │Muntelui │ │ parţial││ │judeţul Bistriţa-│Naţionale a Pădurilor -│administrarea │O.S. Bistriţa │ │ │ ││ │Năsăud │Romsilva │Consiliului Local al │ │ │ │ ││ │ │ │Comunei Dumitriţa │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 9.│Comuna │Statul român, din │Comuna Feldru, │U.P. I, │Remetea │ 0,9│ 1.364││ │Feldru, judeţul │administrarea Regiei │în administrarea │u.a. 367D, │Feldrişel- │ │ parţial││ │Bistriţa-Năsăud │Naţionale a Pădurilor -│Consiliului Local al │O.S. Valea │Legătură │ │ ││ │ │Romsilva │Comunei Feldru │Vinului │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 10.│Comuna │Statul român, din │Comuna Feldru, │U.P. I, │Feldrişel │ 5,2│ 1.364││ │Feldru, judeţul │administrarea Regiei │în administrarea │u.a. 366D%, │ │ │ parţial││ │Bistriţa-Năsăud │Naţionale a Pădurilor -│Consiliului Local al │O.S. Valea │ │ │ ││ │ │Romsilva │Comunei Feldru │Vinului │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 11.│Comuna │Statul român, din │Comuna Feldru, │U.P. II, │Valea Târgului│ 2,0│ 1.364││ │Feldru, judeţul │administrarea Regiei │în administrarea │u.a. 123D, │ │ │ parţial││ │Bistriţa-Năsăud │Naţionale a Pădurilor -│Consiliului Local al │O.S. Valea │ │ │ ││ │ │Romsilva │Comunei Feldru │Vinului │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 12.│Comuna │Statul român, din │Comuna Feldru, │U.P. I, │Izvorul Băilor│ 0,9│ 1.364││ │Maieru, judeţul │administrarea Regiei │în administrarea │u.a. 262D%, │ │ │ parţial││ │Bistriţa-Năsăud │Naţionale a Pădurilor -│Consiliului Local al │O.S. Valea │ │ │ ││ │ │Romsilva │Comunei Feldru │Vinului │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 13.│Comuna │Statul român, din │Comuna Feldru, │U.P. I, │Izvorul Galaţi│ 0,3│ 1.364││ │Maieru, judeţul │administrarea Regiei │în administrarea │u.a. 262D%, │ │ │ parţial││ │Bistriţa-Năsăud │Naţionale a Pădurilor -│Consiliului Local al │O.S. Valea │ │ │ ││ │ │Romsilva │Comunei Feldru │Vinului │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 14.│Comuna │Statul român, din │Comuna Feldru, │U.P. I, │Angrese │ 0,8│ 1.364││ │Maieru, judeţul │administrarea Regiei │în administrarea │u.a. 266D, │ │ │ parţial││ │Bistriţa-Năsăud │Naţionale a Pădurilor -│Consiliului Local al │O.S. Valea │ │ │ ││ │ │Romsilva │Comunei Feldru │Vinului │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 15.│Oraşul Sângeorz- │Statul român, din │Comuna Feldru, │U.P. I, │Feldrişel │ 1,1│ 1.364││ │Băi, judeţul │administrarea Regiei │în administrarea │u.a. 366D%, │ │ │ parţial││ │Bistriţa-Năsăud │Naţionale a Pădurilor -│Consiliului Local al │O.S. Valea │ │ │ ││ │ │Romsilva │Comunei Feldru │Vinului │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 16.│Comuna Galaţii │Statul român, din │Comuna Galaţii │U.P. II, │Jeica-Creang │ 1,30│ 1.364││ │Bistriţei, │administrarea │Bistriţei, în │u.a. 121D, │ │ │ parţial││ │judeţul │ICAS Bucureşti │administrarea │O.S.E. │ │ │ ││ │Bistriţa-Năsăud │ │Consiliului Local al │Lechinţa │ │ │ ││ │ │ │Comunei Galaţii │ │ │ │ ││ │ │ │Bistriţei │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 17.│Comuna Josenii │Statul român, din │Comuna Josenii │U.P. IV, │Streut │ 0,4│ 1.364││ │Bârgăului, │administrarea Regiei │Bârgăului, în │u.a. 906D, │ │ │ parţial││ │judeţul │Naţionale a Pădurilor -│administrarea │O.S. Bistriţa │ │ │ ││ │Bistriţa-Năsăud │Romsilva │Consiliului Local al │ │ │ │ ││ │ │ │Comunei Josenii │ │ │ │ ││ │ │ │Bârgăului │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 18.│Comuna Josenii │Statul român, din │Comuna Josenii │U.P. IV, │Valea │ 1,6│ 1.364││ │Bârgăului, │administrarea Regiei │Bârgăului, în │u.a. 926D, │Muntelui │ │ parţial││ │judeţul │Naţionale a Pădurilor -│administrarea │O.S. Bistriţa │ │ │ ││ │Bistriţa-Năsăud │Romsilva │Consiliului Local al │ │ │ │ ││ │ │ │Comunei Josenii │ │ │ │ ││ │ │ │Bârgăului │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 19.│Comuna Bistriţa- │Statul român, din │Comuna Josenii │U.P. IV, │Colibiţa │ 1,9│ 1.364││ │Bârgăului, │administrarea Regiei │Bârgăului, în │u.a. 929D, │Slătiniţa │ │ parţial││ │judeţul │Naţionale a Pădurilor -│administrarea │O.S. Bistriţa │ │ │ ││ │Bistriţa-Năsăud │Romsilva │Consiliului Local al │ │ │ │ ││ │ │ │Comunei Josenii │ │ │ │ ││ │ │ │Bârgăului │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 20.│Comuna Lechinţa, │Statul român, din │Comuna Lechinţa, │U.P. I, │Valea │ 2,7│ 1.364││ │judeţul │administrarea │în administrarea │u.a. 101D, │Galaţilor │ │ parţial││ │Bistriţa-Năsăud │ICAS Bucureşti │Consiliului Local al │102D │ │ │ ││ │ │ │Comunei Lechinţa │O.S.E. │ │ │ ││ │ │ │ │Lechinţa │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 21.│Comuna Rebrişoara│Statul român, din │Comuna Nimigea, │U.P. I, │Guşeţel │ 1,6│ 1.364││ │judeţul │administrarea Regiei │în administrarea │u.a. 383D, │ │ │ parţial││ │Bistriţa-Năsăud │Naţionale a Pădurilor -│Consiliului Local al │O.S. Valea │ │ │ ││ │ │Romsilva │Comunei Nimigea │Vinului │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 22.│Comuna Rebrişoara│Statul român, din │Comuna Nimigea, │U.P. I, │Pârâul Rontea │ 0,4│ 1.364││ │judeţul │administrarea Regiei │în administrarea │u.a. 382D, D, │ │ │ parţial││ │Bistriţa-Năsăud │Naţionale a Pădurilor -│Consiliului Local al │O.S. Valea │ │ │ ││ │ │Romsilva │Comunei Nimigea │Vinului │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 23.│Comuna Prundu │Statul român, din │Comuna Prundu │U.P. IV, │Valea Muntelui│ 1,0│ 1.364││ │Bârgăului, │administrarea Regiei │Bârgăului, în │u.a. 926 D%, │ │ │ parţial││ │judeţul │Naţionale a Pădurilor -│administrarea │O.S. Bistriţa │ │ │ ││ │Bistriţa-Năsăud │Romsilva │Consiliului Local al │ │ │ │ ││ │ │ │Comunei Prundu │ │ │ │ ││ │ │ │Bârgăului │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 24.│Comuna Prundu │Statul român, din │Comuna Prundu │U.P. IV, │Valea Secului │ 1,9│ 1.364││ │Bârgăului, │administrarea Regiei │Bârgăului, în │u.a. 900 D, │ │ │ parţial││ │judeţul │Naţionale a Pădurilor -│administrarea │907D, │ │ │ ││ │Bistriţa-Năsăud │Romsilva │Consiliului Local al │O.S. Bistriţa │ │ │ ││ │ │ │Comunei Prundu │ │ │ │ ││ │ │ │Bârgăului │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 25.│Comuna Bistriţa- │Statul român, din │Comuna Prundu │U.P. IV, │Slătiniţa │ 0,7│ 1.364││ │Bârgăului, │administrarea Regiei │Bârgăului, în │u.a. 933 D, │Buzilă │ │ parţial││ │judeţul │Naţionale a Pădurilor -│administrarea │O.S. Bistriţa │ │ │ ││ │Bistriţa-Năsăud │Romsilva │Consiliului Local al │ │ │ │ ││ │ │ │Comunei Prundu │ │ │ │ ││ │ │ │Bârgăului │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 26.│Comuna Bistriţa- │Statul român, din │Comuna Prundu │U.P. IV, │Prislop │ 0,8│ 1.364││ │Bârgăului, │administrarea Regiei │Bârgăului, în │u.a. 921D, │ │ │ parţial││ │judeţul │Naţionale a Pădurilor -│administrarea │O.S. Bistriţa │ │ │ ││ │Bistriţa-Năsăud │Romsilva │Consiliului Local al │ │ │ │ ││ │ │ │Comunei Prundu │ │ │ │ ││ │ │ │Bârgăului │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 27.│Comuna Bistriţa- │Statul român, din │Comuna Prundu │U.P. IV, │Valea Blajei │ 1,8│ 1.364││ │Bârgăului, │administrarea Regiei │Bârgăului, în │u.a. 920D, │ │ │ parţial││ │judeţul │Naţionale a Pădurilor -│administrarea │O.S. Bistriţa │ │ │ ││ │Bistriţa-Năsăud │Romsilva │Consiliului Local al │ │ │ │ ││ │ │ │Comunei Prundu │ │ │ │ ││ │ │ │Bârgăului │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 28.│Comuna Tiha- │Statul român, din │Comuna Prundu │U.P. IV, │Dalbidan │ 4,5│ 1.364││ │Bârgăului, │administrarea Regiei │Bârgăului, în │u.a. 917 D% │ │ │ parţial││ │judeţul │Naţionale a Pădurilor -│administrarea │O.S. Bistriţa │ │ │ ││ │Bistriţa-Năsăud │Romsilva │Consiliului Local al │ │ │ │ ││ │ │ │Comunei Prundu │ │ │ │ ││ │ │ │Bârgăului │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 29.│Comuna Tiha- │Statul român, din │Comuna Prundu │U.P. IV, │Izvorul Lung │ 1,1│ 1.364││ │Bârgăului, │administrarea Regiei │Bârgăului, în │u.a. 917 D%, │ │ │ parţial││ │judeţul │Naţionale a Pădurilor -│administrarea │O.S. Bistriţa │ │ │ ││ │Bistriţa-Năsăud │Romsilva │Consiliului Local al │ │ │ │ ││ │ │ │Comunei Prundu │ │ │ │ ││ │ │ │Bârgăului │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 30.│Comuna Tiha- │Statul român, din │Comuna Prundu │U.P. IV, │Valea lui │ 1,0│ 1.364││ │Bârgăului, │administrarea Regiei │Bârgăului, în │u.a. 919 D%, │Toader │ │ parţial││ │judeţul │Naţionale a Pădurilor -│administrarea │O.S. Bistriţa │ │ │ ││ │Bistriţa-Năsăud │Romsilva │Consiliului Local al │ │ │ │ ││ │ │ │Comunei Prundu │ │ │ │ ││ │ │ │Bârgăului │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 31.│Comuna Parva, │Statul român, din │Comuna Rebra, │U.P. I, │Detunata │ 0,6│ 1.364││ │judeţul │administrarea Regiei │în administrarea │u.a. 252D, │ │ │ parţial││ │Bistriţa-Năsăud │Naţionale a Pădurilor -│Consiliului Local al │O.S. Valea │ │ │ ││ │ │Romsilva │Comunei Rebra │Vinului │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 32.│Comuna Şieu, │Statul român, din │Comuna Şieu, │U.P. I, │Hodoş Ramific │ 0,4│ 1.364││ │judeţul │administrarea Regiei │în administrarea │u.a. 536D%, │ │ │ parţial││ │Bistriţa-Năsăud │Naţionale a Pădurilor -│Consiliului Local al │O.S. Bistriţa │ │ │ ││ │ │Romsilva │Comunei Şieu │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 33.│Comuna Şieu, │Statul român, din │Comuna Şieu, │U.P. I, │Tisa-Hobici │ 0,9│ 1.364││ │judeţul │administrarea Regiei │în administrarea │u.a. 534D, │ │ │ parţial││ │Bistriţa-Năsăud │Naţionale a Pădurilor -│Consiliului Local al │O.S. Bistriţa │ │ │ ││ │ │Romsilva │Comunei Şieu │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 34.│Comuna Şieu │Statul român, din │Comuna Şieu │U.P. I, │Măgheruş │ 0,7│ 1.364││ │Măgheruş, │administrarea Regiei │Măgheruş, în │u.a. 370D, │Beşineu │ │ parţial││ │judeţul │Naţionale a Pădurilor -│administrarea │O.S. Bistriţa │ │ │ ││ │Bistriţa-Năsăud │Romsilva │Consiliului Local al │ │ │ │ ││ │ │ │Comunei Şieu │ │ │ │ ││ │ │ │Măgheruş │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 35.│Comuna Şieuţ, │Statul român, din │Comuna Şieuţ, │U.P. I, │Hodoş │ 4,3│ 1.364││ │judeţul │administrarea Regiei │în administrarea │u.a. 535D, │Ramificaţie │ │ parţial││ │Bistriţa-Năsăud │Naţionale a Pădurilor -│Consiliului Local al │536D%, │ │ │ ││ │ │Romsilva │Comunei Şieuţ │O.S. Bistriţa │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 36.│Comuna Şieuţ, │Statul român, din │Comuna Şieuţ, │U.P. I, │Tisa-Holobici │ 1,8│ 1.364││ │judeţul │administrarea Regiei │în administrarea │u.a. 534D%, │ │ │ parţial││ │Bistriţa-Năsăud │Naţionale a Pădurilor -│Consiliului Local al │O.S. Bistriţa │ │ │ ││ │ │Romsilva │Comunei Şieuţ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 37.│Comuna Şintereag,│Statul român, din │Comuna Şintereag, │U.P. I, │Făget Dumbrava│ 1,5│ 1.364││ │judeţul │administrarea Regiei │în administrarea │u.a. 321D, │ │ │ parţial││ │Bistriţa-Năsăud │Naţionale a Pădurilor -│Consiliului Local al │O.S. Bistriţa │ │ │ ││ │ │Romsilva │Comunei Şintereag │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 38.│Comuna Tiha │Statul român, din │Comuna Tiha │U.P. IV, │Pârâul Măgurii│ 0,4│ 1.364││ │Bârgăului, │administrarea Regiei │Bârgăului, în │u.a. 925D, │ │ │ parţial││ │judeţul │Naţionale a Pădurilor -│administrarea │O.S. Bistriţa │ │ │ ││ │Bistriţa-Năsăud │Romsilva │Consiliului Local al │ │ │ │ ││ │ │ │Comunei Tiha │ │ │ │ ││ │ │ │Bârgăului │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 39.│Comuna Târlişua, │Statul român, din │Comuna Târlişua, │U.P. II, │Valea │ 0,9│ 1.364││ │judeţul │administrarea Regiei │în administrarea │u.a. 227D, │Domnească │ │ parţial││ │Bistriţa-Năsăud │Naţionale a Pădurilor -│Consiliului Local al │O.S. Beclean │ │ │ ││ │ │Romsilva │Comunei Târlişua │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 40.│Comuna Târlişua, │Statul român, din │Comuna Târlişua, │U.P. II, │Prislop │ 0,25│ 1.364││ │judeţul │administrarea Regiei │în administrarea │u.a. 230D%, │ │ │ parţial││ │Bistriţa-Năsăud │Naţionale a Pădurilor -│Consiliului Local al │O.S. Beclean │ │ │ ││ │ │Romsilva │Comunei Târlişua │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 41.│Comuna Târlişua, │Statul român, din │Comuna Târlişua, │U.P. II, │Costeasa │ 1,4│ 1.364││ │judeţul │administrarea Regiei │în administrarea │u.a. 228D, │ │ │ parţial││ │Bistriţa-Năsăud │Naţionale a Pădurilor -│Consiliului Local al │O.S. Beclean │ │ │ ││ │ │Romsilva │Comunei Târlişua │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 42.│Comuna Târlişua, │Statul român, din │Comuna Târlişua, │U.P. II, │Izvorul │ 0,9│ 1.364││ │judeţul │administrarea Regiei │în administrarea │u.a. 229D, │Pietrii │ │ parţial││ │Bistriţa-Năsăud │Naţionale a Pădurilor -│Consiliului Local al │O.S. Beclean │ │ │ ││ │ │Romsilva │Comunei Târlişua │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 43.│Comuna Târlişua, │Statul român, din │Comuna Târlişua, │U.P. III, │Netedu │ 1,4│ 1.364││ │judeţul │administrarea Regiei │în administrarea │u.a. 195D, │ │ │ parţial││ │Bistriţa-Năsăud │Naţionale a Pădurilor -│Consiliului Local al │O.S. Beclean │ │ │ ││ │ │Romsilva │Comunei Târlişua │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤│ 44.│Comuna Târlişua, │Statul român, din │Comuna Târlişua, │U.P. II, │Prislop │ 3,05│ 1.364││ │judeţul │administrarea Regiei │în administrarea │u.a. 230D%, │ │ │ parţial││ │Bistriţa-Năsăud │Naţionale a Pădurilor -│Consiliului Local al │O.S. Beclean │ │ │ ││ │ │Romsilva │Comunei Târlişua │ │ │ │ │└────┴─────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────┴───────────┘--------