HOTĂRÂRE nr. 362 din 6 aprilie 2011privind modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 19 mai 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - aparat propriu: a) se introduce o nouă poziţie: "Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu - parter bloc M 39", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1; b) se abrogă:- poziţia cu nr. M.F. 150066 - Clădire - Tronson 6;- poziţia cu nr. M.F. 35256 - Spital "Prof. dr. Constantin Angelescu"; c) se actualizează valorile de inventar şi datele de identificare ale imobilelor, conform anexei nr. 2.2. Se introduce "Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Curtea de Apel Alba Iulia", conform anexei nr. 3.3. Se introduce "Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Curtea de Apel Piteşti", conform anexei nr. 4.4. Se introduce "Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Curtea de Apel Târgu Mureş", conform anexei nr. 5.5. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Alba: a) se introduce o nouă poziţie: "Teren pentru sediu nou Judecătoria Câmpeni", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 6; b) se abrogă:- poziţia cu nr. M.F. 39799 - Curtea de Apel Alba Iulia;- poziţia cu nr. M.F. 39803 - Cartea funciară Aiud;- poziţia cu nr. M.F. 39804 - Judecătoria Blaj + CF Blaj;- poziţia cu nr. M.F. 39806 - Cartea funciară Sebeş; c) se actualizează valorile de inventar şi datele imobilelor, conform anexei nr. 7.6. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Arad, se actualizează valorile de inventar şi datele imobilelor, conform anexei nr. 8.7. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Argeş: a) se abrogă poziţia cu nr. M.F. 36695 - Curtea de Apel Piteşti; b) se actualizează datele imobilelor, conform anexei nr. 9.8. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Bacău: a) se introduce o nouă poziţie: "Curtea de Apel Bacău/Tribunalul Bacău", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 10; b) se abrogă poziţia cu nr. M.F. 35621 - Birou Carte funciară Oneşti; c) se schimbă unitatea de folosinţă şi denumirea imobilului:- pentru bunul din domeniul public al statului înregistrat cu nr. M.F. 35619, din "Tribunalul Bacău/Judecătoria Bacău" în "Judecătoria Bacău", conform anexei nr. 11;- pentru bunul din domeniul public al statului înregistrat cu nr. M.F. 35618, din "Curtea de Apel Bacău" în "Tribunalul Bacău - Secţia comercială şi contencios administrativ", conform anexei nr. 12; d) se actualizează valorile de inventar şi datele imobilelor, conform anexei nr. 13.9. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Bihor, se actualizează valorile de inventar şi datele imobilelor, conform anexei nr. 14.10. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Bistriţa-Năsăud: a) se introduc două noi poziţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 15, respectiv:- "Palatul de Justiţie Bistriţa-Năsăud, sediu Tribunal bistriţa-năsăud şi Judecătoria Bistriţa";- "Judecătoria Năsăud şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud - sediu nou"; b) se abrogă:- poziţia cu nr. M.F. 38175 - Judecătoria Beclean;- poziţia cu nr. M.F. 38176 - Judecătoria Năsăud - corpul B şi Cartea funciară; c) se actualizează valorile de inventar şi datele imobilelor, conform anexei nr. 16.11. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Botoşani, se actualizează valorile de inventar şi datele imobilelor, conform anexei nr. 17.12. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Braşov, se actualizează valorile de inventar şi datele imobilelor, conform anexei nr. 18.13. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Brăila, se actualizează valorile de inventar şi datele imobilelor, conform anexei nr. 19.14. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Buzău, se actualizează valorile de inventar şi datele imobilelor, conform anexei nr. 20.15. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Caraş-Severin: a) se introduc două noi poziţii: "Judecătoria Bozovici" şi "Garaj - Tribunalul Caraş-Severin (clădire + teren)", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 21; b) se abrogă poziţiile cu număr M.F. 136610 şi 136611; c) se actualizează valorile de inventar şi datele imobilelor, conform anexei nr. 22.16. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Călăraşi: a) se introduc două noi poziţii: "Sediu Tribunal/Judecătorie Călăraşi" şi "Judecătorie Lehliu - sediu nou", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 23; b) se abrogă:- poziţia cu nr. M.F. 36221 - Tribunalul Călăraşi;- poziţia cu nr. M.F 36222 - Judecătoria Călăraşi;- poziţia cu nr. M.F 36224 - Sediu Carte Funciară Olteniţa;- poziţia cu nr. M.F. 36225 - Judecătoria Lehliu; c) se actualizează valorile de inventar şi datele imobilelor, conform anexei nr. 24.17. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Cluj: a) se abrogă poziţia cu nr. M.F. 39083 - Judecătoria şi CF Turda; b) se actualizează datele imobilelor, conform anexei nr. 25.18. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Constanţa, se actualizează datele imobilelor, conform anexei nr. 26.19. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Covasna, se actualizează datele imobilelor, conform anexei nr. 27.20. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Dâmboviţa: a) se abrogă poziţia cu nr. M.F 37304 - Judecătoria Moreni; b) se actualizează datele imobilelor, conform anexei nr. 28.21. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Dolj: a) se abrogă:- poziţia cu nr. M.F 39979 - Judecătoria Bechet;- poziţia cu nr. M.F 39980 - Judecătoria Băileşti;- poziţia cu nr. M.F. 39874 - Curtea de Apel Craiova; b) se actualizează datele imobilelor, conform anexei nr. 29.22. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Galaţi, se actualizează datele imobilelor, conform anexei nr. 30.23. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Giurgiu: a) se abrogă poziţia cu nr. M.F. 28297 - Tribunalul Giurgiu; b) se introduce o nouă poziţie: "Tribunalul Giurgiu (sediu nou)", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 31; c) se actualizează datele imobilelor, conform anexei nr. 32.24. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Gorj, se actualizează datele imobilelor, conform anexei nr. 33.25. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Harghita: a) se abrogă poziţia cu nr. M.F. 34992 - Judecătoria Topliţa; b) se actualizează datele imobilelor, conform anexei nr. 34.26. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Hunedoara: a) se abrogă poziţia cu nr. M.F. 37765 CF Orăştie; b) se actualizează valorile de inventar şi datele imobilelor, conform anexei nr. 35.27. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Ialomiţa: a) se introduce o nouă poziţie: "Teren pentru construire sediu administrativ şi parcări adiacente Tribunal Ialomiţa", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 36; b) se abrogă:- poziţia cu nr. M.F. 38595 - Judecătoria Slobozia;- poziţia cu nr. M.F. 38596 - Birou Carte Funciară Tribunalul Ialomiţa;- poziţia cu nr. M.F. 38599 - Judecătoria Feteşti: Utilizator - Birou carte funciară; c) se actualizează datele imobilelor, conform anexei nr. 37.28. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Iaşi, se actualizează datele imobilelor, conform anexei nr. 38.29. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Maramureş: a) se abrogă:- poziţia cu nr. M.F. 27662 - Carte funciară Dragomireşti;- poziţia cu nr. M.F. 27667 - Carte funciară Judecătoria Vişeu de Sus;- poziţia cu nr. M.F. 106354 - Garaj; b) se actualizează datele imobilelor, conform anexei nr. 39.30. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Mehedinţi, se actualizează datele imobilelor, conform anexei nr. 40.31. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Mureş: a) se abrogă:- poziţia cu nr. M.F. 36987;- poziţia cu nr. M.F. 36990 - Notariatul Târnăveni;- poziţia cu nr. M.F. 150271;- poziţia cu nr. M.F 36994 - Notariatul Sighişoara; b) se actualizează datele imobilelor, conform anexei nr. 41.32. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Neamţ: a) se introduce o nouă poziţie: "Teren pentru sediu nou Tribunal Neamţ", conform anexei nr. 42; b) se abrogă:- poziţia cu nr. M.F. 28290 - Tribunalul Neamţ;- poziţia cu nr. M.F 28292 - Judecătoria Piatra-Neamţ; c) se actualizează valorile de inventar şi datele imobilelor, conform anexei nr. 43.33. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Olt, se actualizează valorile de inventar şi datele imobilelor, conform anexei nr. 44.34. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Prahova, se actualizează valorile de inventar şi datele imobilelor, conform anexei nr. 45.35. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Satu Mare: a) se abrogă poziţia cu nr. M.F. 28076 - Carte Funciară Carei; b) se actualizează valorile de inventar şi datele imobilelor conform anexei nr. 46.36. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Sălaj: a) se introduc două noi poziţii: "Judecătoria Jibou" şi "Judecătoria Şimleu Silvaniei", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 47; b) se actualizează valorile de inventar şi datele imobilelor, conform anexei nr. 48.37. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Sibiu, se actualizează valorile de inventar şi datele imobilelor, conform anexei nr. 49.38. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Suceava: a) se abrogă:- poziţia cu nr. M.F. 34813 - Judecătoria şi CF Vatra Dornei;- poziţia cu nr. M.F 150276 - Carte funciară Câmpulung Moldovenesc; b) se introduce o nouă poziţie: "Teren cu clădire în construcţie Vatra Dornei", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 50; c) se actualizează valorile de inventar şi datele imobilelor, conform anexei nr. 51.39. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Teleorman: a) se introduce o nouă poziţie: "Judecătoria Roşiorii de Vede - Extindere", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 52; b) se actualizează valorile de inventar şi datele imobilelor, conform anexei nr. 53.40. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Timiş: a) se abrogă poziţiile cu nr. M.F. 141573 şi 141574; b) se actualizează valorile de inventar şi datele imobilelor, conform anexei nr. 54.41. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Tulcea, se actualizează valorile de inventar şi datele imobilelor, conform anexei nr. 55.42. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Vaslui: a) se introduce o nouă poziţie: "Tribunalul Vaslui", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 56; b) se actualizează valorile de inventar şi datele imobilelor, conform anexei nr. 57.43. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Vâlcea: a) se introduce o nouă poziţie: "Teren pentru Judecătoria Horezu", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 58; b) se actualizează valorile de inventar şi datele imobilelor, conform anexei nr. 59.44. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Vrancea: a) se introduce o nouă poziţie: "Tribunalul Vrancea - Secţia comercială şi Serviciul de probaţiune", având datele de identificare conform anexei nr. 60; b) se actualizează valorile de inventar şi datele imobilelor conform anexei nr. 61.45. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Bucureşti: a) se schimbă unitatea de folosinţă pentru imobilele de la poziţiile cu nr. M.F. 35253 şi 100623, conform anexei nr. 62; b) se actualizează valorile de inventar şi datele imobilelor, conform anexei nr. 63.46. Se introduce "Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Spitalului «Prof. dr. Constantin Angelescu»", conform anexei nr. 64.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-64*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă

  ──────────

  *) Anexele nr. 1-64 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
  PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:----------Ministrul justiţiei,Cătălin Marian PredoiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 6 aprilie 2011.Nr. 362.
   +  Anexa 1 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data 31.12.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale │ │ │ │subordonate ordonatorului principal │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)Elemente de identificare*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │***** │8.29.06│Imobil │CENTRUL MEDICAL DE │Parter │N - Domeniu public│România, │2003 │ 1.475.200,00│încheiere BCF│În │ │ │ │ │DIAGNOSTIC ŞI TRATA-│Sd = 708 mp; │E - Str. Nerva │Municipiul │ │ │Judecătoria │adminis-│ │ │ │ │MENT AMBULATOR - │Sc = 526,84 │Traian │Bucureşti, │ │ │sectorului 3 │trare │ │ │ │ │spaţiu la parterul │mp; │S - Bloc M 38 │Str. Nerva │ │ │nr. 16048/ │ │ │ │ │ │blocului M 39- │S = 463,91 mp│V - Domeniu public│Traian nr. 6,│ │ │08.10.2001 │ │ │ │ │ │ │ │ │Sector 3 │ │ │PVRF nr. 1/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │25.06.2010 │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 2 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data 31.12.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale │ │ │ │subordonate ordonatorului principal │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)Elemente de identificare*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │***** │8.29.06│Imobil │centrul medical de │Parter │N - Domeniu public│România, │2003 │ 1.475.200,00│încheiere BCF│În │ │ │ │ │diagnostic şi │Sd = 708 mp; │E - Str. Nerva │Municipiul │ │ │Judecătoria │adminis-│ │ │ │ │tratament │Sc = 526,84 │Traian │Bucureşti, │ │ │sectorului 3 │trare │ │ │ │ │AMBULATOR - spaţiu │mp; │S - Bloc M 38 │Str. Nerva │ │ │nr. 16048/ │ │ │ │ │ │la parterul blocu- │S = 463,91 mp│V - Domeniu public│Traian nr. 6,│ │ │08.10.2001 │ │ │ │ │ │lui M 39- │ │ │Sector 3 │ │ │PV RF nr. 1/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │25.06.2010 │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │35250 │8.29.07│Imobil │MINISTERUL JUSTIŢIEI│D+P+M+6E Ad =│N - Parcul │România, │1992 │ 16.567.429,00│H.G. nr. 313/│în │ │ │ │ │sedii administrative│27.545 mp │Cişmigiu │Municipiul │ │ │08.06.1992 │adminis-│ │ │ │ │pentru inec, sng, │Steren = │S - Biserica Ilie │Bucureşti, │ │ │ │trare │ │ │ │ │inm │1.054 mp │Gorgan │Bd. Regina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │E - Arhivele │Elisabeta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţionale │nr. 33, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Bloc Locuinţe │Sector 5 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │35251 │8.29.04│Imobil │MINISTERUL JUSTIŢIEI│S+P+P1+P2+4E │N - Ministerul │România │1999 │ 15.530.300,00│H.G. nr. 23/ │În │ │ │ │ │- sediu adminis- │Sd = 3.989,6 │Finanţelor │Municipiul │ │ │21.01.1999 │adminis-│ │ │ │ │trativ actual - │mp │S - Institutul │Bucureşti │ │ │H.G. │trare │ │ │ │ │ │ │Naţional de │Str. Apolodor│ │ │nr. 1539/ │ │ │ │ │ │ │ │Statistică │nr. 17 │ │ │23.09.2004 │ │ │ │ │ │ │ │E - Bd. Libertăţii│Sector 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Strada │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Apolodor │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │35252 │8.29.07│Imobil │PALATUL DE JUSTIŢIE │S+P+M+1 │N - Splaiul │România │2003 │138.348.793,00│H.G. nr. 866/│În │ │ │ │ │din BUCUREŞTI sedii │Ac = 8.778 mp│Independenţei │Municipiul │ │ │17.07.2003 │adminis-│ │ │ │ │administrative │Ad = 33.235 │S - │Bucureşti │ │ │ │trare │ │ │ │ │pentru CURTEA DE │mp │E - Str. Sfinţii │Str. Splaiul │ │ │ │ │ │ │ │ │APEL BUCUREŞTI: │Steren = │Apostoli │Independenţei│ │ │ │ │ │ │ │ │JUDECĂTORIA SECTO- │10.068 mp │V - Str. │nr. 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │RULUI 5 BAROUL DE │ │Danielopol │Sector 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │AVOCAŢI - BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │UNIUNEA NAŢIONALĂ A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │AVOCAŢILOR DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ROMÂNIA │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │154588│8.29.04│Imobil │Teren pentru sediu │S = 10.010 mp│ │România │2009 │ 2.022.927,00│H.G. nr. 210/│În │ │ │ │ │Tribunal Ilfov şi │ │ │Judeţul Ilfov│ │ │04.03.2009 │adminis-│ │ │ │ │Judecătoria Buftea │ │ │Oraş Buftea │ │ │ │trare │ │ │ │ │ │ │ │Str. Ştirbei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Vodă nr. 53 A│ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │173.944.649,00│ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 3 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ CURTEA DE │ │ │ │ APEL │ │ │ │ ALBA IULIA │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale │ │ │ │subordonate ordonatorului principal │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)Elemente de identificare*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │ În │ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ adm/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │ conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │105160│8.29.15│Imobil │Curte de Apel Alba │Sparţial+P+2E│N - IPJ Alba Iulia│România │2005 │ 3.222.493,02│H.G. nr. 866/│în │ │ │ │ │Iulia │Sd = 7.550 mp│S - Str. Bucureşti│Judeţul Alba │ │ │2010 │adminis-│ │ │ │ │ │Steren = │E - Parc │Municipiul │ │ │ │trarea │ │ │ │ │ │1.790 mp │V - P-ţa I.C. │Alba Iulia │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ │ │Brătianu │P-ţa I.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Brătianu nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │107924│8.29.15│Imobil │Garaj │S = 683 mp │N - IPJ Alba Iulia│România │2010 │ 118.310,00│H.G. nr. 866/│în │ │ │ │ │ │ │S - Str. Bucureşti│Judeţul Alba │ │ │2010 │adminis-│ │ │ │ │ │ │E - Parc │Municipiul │ │ │ │trarea │ │ │ │ │ │ │V - P-ţa I.C. │Alba Iulia │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ │ │Brătianu │P-ţa I.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Brătianu nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3.340.803,02│ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 4 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data 30.09.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 17180054 │ CURTEA DE │ │ │ │APEL PITEŞTI│ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale│ │ │ │subordonate ordonatorului principal │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)Elemente de identificare*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │36695 │8.29.07│Imobil │Curtea de Apel │S+P+1E │N - Primăria │România, │1993 │ 1.089.823│H.G. nr. 673/│în │ │ │ │ │Piteşti │Sc = 1.660 mp│Mun. Piteşti │Judeţul │ │ │29.11.1993 │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 3.278 mp│S - Str. Justiţiei│Argeş, │ │ │ │trarea │ │ │ │ │ │Steren = │E - Alee acces │Municipiul │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ │2.308 mp │V - Str. Victoriei│Piteşti, Str.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Victoriei nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │22 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │***** │8.29.07│Imobil │Tehnic Club (parte │S (parţial) │N - Str. Justiţiei│România, │2007 │ 2.665.000│H.C.L. │în │ │ │ │ │din construcţie) │+P +1E │S - Biblioteca │Judeţul │ │ │Piteşti nr. │adminis-│ │ │ │ │ │Sc = 352,50 │judeţeană │Argeş, │ │ │34/2007 │trarea │ │ │ │ │ │mp │E - Casa │Municipiul │ │ │H.C.L. │MJ │ │ │ │ │ │Sd = 1.630,60│Căsătoriilor │Piteşti, │ │ │Piteşti nr. │ │ │ │ │ │ │mp │V - Str. Victoriei│Str. │ │ │116/2007 │ │ │ │ │ │ │Su = 1.583 mp│ │Justiţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Steren = │ │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │754,65 mp │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3.754.823│ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 5 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data: 31.12.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 17688240 │ CURTEA DE │ │ │ │ APEL │ │ │ │ TG MUREŞ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale│ │ │ │subordonate ordonatorului principal │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Elemente de identificare*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │ În │ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │***** │8.29.07│Imobil │Sediu Curtea de Apel│S (p) +P+2E │N - Tribunalul │România, │2009 │ 11.310.200,00│H.G. nr. 945/│În │ │ │ │ │Târgu Mureş şi │Sc = 2.164 mp│Mureş │Judeţul Mureş│ │ │2009 │adminis-│ │ │ │ │construcţii anexe │Sc anexe = │S - Penitenciarul │Municipiul │ │ │CF125259/2009│trarea │ │ │ │ │ │314 mp │Mureş │Târgu Mureş │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ │Sd = 7.468 mp│E - Locuinţă │Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Su = 5.450 mp│proprietate │Justiţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┤privată │nr. 1 │ ├──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Steren = │V - Str. Justiţiei│ │ │ 1.677.000,00│ │ │ │ │ │ │ │4.154 mp │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 12.987.200,00│ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 6 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data: 31.12.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ CURTEA │ │ │ │ DE APEL │ │ │ │ ALBA IULIA │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ 4765863 │ TRIBUNALUL │ │ │ │ ALBA │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale│ │ │ │subordonate ordonatorului principal │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │ În │ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ adm./ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │ conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │**** │8.29.07│Teren │Teren Judecătoria │2.443 mp │S - Mănescu Ovidiu│România, │2007 │ 493.486,00│H.C.L. │În │ │ │ │ │Câmpeni │ │E - Str. Horia │Judeţul Alba,│ │ │Câmpeni nr. │adminis-│ │ │ │ │ │ │N - Bloc Locuinţe │Municipiul │ │ │15/2007 CF │trarea │ │ │ │ │ │ │V - Mănescu │Câmpeni, │ │ │nr. 4210/ │MJ │ │ │ │ │ │ │Letiţia │Str. Horia 12│ │ │2008, CF 657/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2008 │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ TOTAL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 7 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data: 31.12.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ CURTEA │ │ │ │ DE APEL │ │ │ │ ALBA IULIA │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ 4765863 │ TRIBUNALUL │ │ │ │ ALBA │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale│ │ │ │subordonate ordonatorului principal │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │ În │ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ adm./ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │ conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │37080 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Aiud │S (parţial) │N - Proprietate │România │2008 │ 960.000,00│H.G. nr. │În │ │ │ │ │ │P + 1E Sc = │privată Ştef │Judeţul Alba │ │ │1211/2008 │adminis-│ │ │ │ │ │615,20 mp │Valeria │Municipiul │ │ │CF 1123/2008 │trarea │ │ │ │ │ │Sd = 1.375 mp│S - Penitenciarul │Aiud Str. │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ ├─────────────┤Aiud │Morii nr. 7A │ ├──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Steren = │E - Penitenciarul │ │ │ 473.900,00│ │ │ │ │ │ │ │1.354 mp │Aiud │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Str. Morii │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │39805 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Sebeş │S parţial+P, │N - Str. Lucian │România │1998 │ 625.000,00│H.C.L. Sebeş │În │ │ │ │ │ │Sc = 444 mp, │Blaga S - Str. │Judeţul Alba │ │ │nr. 25/1998 │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 772 mp │Lucian Blaga E - │Municipiul │ ├──────────────┤CF 22392/2002│trarea │ │ │ │ │ │Steren = 720 │Str. Lucian Blaga │Sebeş Str. │ │ 331.000,00│ │MJ │ │ │ │ │ │mp │V - Bloc locuinţe │Lucian Blaga │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 44 │nr. 47 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │120832│8.29.07│Imobil │Judecătoria Blaj │S (parţial) │N - Proprietate │România │2001 │ 1.562.000│Contract de │În │ │ │ │ │ │+P+1E Sc = │privată Popa │Judeţul Alba │ │ │vânzare │adminis-│ │ │ │ │ │279,00 mp │Mircea │Municipiul │ │ │cumpărare cu │trarea │ │ │ │ │ │Sd = 918 mp │S - Str. │Blaj Str. │ │ │încheiere │MJ │ │ │ │ │ ├─────────────┤Republicii │Republicii │ ├──────────────┤nr. 1144/ │ │ │ │ │ │ │Steren = 493 │E - Proprietate │nr. 14 │ │ 226.780,00│09.11.2001 │ │ │ │ │ │ │mp │privată Bucur │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mircea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Str. Popa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Şapcă │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │145408│8.29.07│Imobil │Tribunalul Alba şi │P + Mparţial │N - P-ţa Iuliu │România │1982 │ 3.300.000,00│Decretul │În │ │ │ │ │Judecătoria Alba │+2E │Maniu nr. 24 │Judeţul Alba │ │ │Consiliului │adminis-│ │ │ │ │Iulia │Sc = 1.123 mp│S - SC Duraco SRL │Municipiul │ │ │de Stat │trarea │ │ │ │ │ ├─────────────┤E - Str. Camil │Alba Iulia │ ├──────────────┤nr. 375/1976 │MJ │ │ │ │ │ │Steren = │Velican │ │ │ 1.146.134,00│CF nr. 30294/│ │ │ │ │ │ │1.298 mp │ │ │ │ │2008 │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │**** │8.29.07│Imobil │Teren Judecătoria │2.443 mp │S - Mănescu Ovidiu│România │2007 │ 493.486,00│Hotărârea │În │ │ │ │ │Câmpeni │ │E - Str. Horia │Judeţul Alba │ │ │Guvernului │adminis-│ │ │ │ │ │ │N - Bloc Locuinţe │Municipiul │ │ │nr. 1108/2008│trarea │ │ │ │ │ │ │V - Mănescu │Câmpeni │ │ │H.C.L. │MJ │ │ │ │ │ │ │Letiţia │Str. Horia 12│ │ │Câmpeni nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15/2007 CF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 4210/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2008, CF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │657/2008 │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ 9.118.300,00│ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 8 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data: 30.09.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ CURTEA │ │ │ │ DE APEL │ │ │ │ TIMIŞOARA │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ 3519798 │ TRIBUNALUL │ │ │ │ ARAD │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │ În │ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ adm./ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │ conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │27314 │8.29.07│Imobil │Tribunalul Arad │S+P+3E+M │N - Râul Mureş │România, │1929 │ 14.587.263,00│Legea nr. 20/│în │ │ │ │ │Judecătoria Arad │Sc = 5.026 mp│S - B-dul V. Milea│Judeţul Arad,│ │ │1920 │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 16.385 │E - Parcul ... │Municipiul │ │ │Legea │trarea │ │ │ │ │ │mp Steren = │V - Str. │Arad, B-dul │ │ │nr. 213/1998 │MJ │ │ │ │ │ │5.777 mp │Grigorescu │V. Milea nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2-4 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │27315 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Gurahonţ│P+1E │N - Proprietate │România, │1994 │ 1.561.339,00│CF 765/ │în │ │ │ │ │ │Sc = 210 mp │privată │Judeţul Arad,│ │ │încheierea │adminis-│ │ │ │ │ │Steren = │S - Proprietate │Oraşul │ │ │nr. 237/1999 │trarea │ │ │ │ │ │1.121 mp │privată │Gurahonţ, │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ │ │E - Spitalul... │Str. Crişan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Proprietate │nr. 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │privată │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │27317 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Lipova │P+1E │N - Proprietate │România, │1997 │ 2.292.748,00│CF 3397 │în │ │ │ │ │ │Sc = 1.039,2 │privată │Judeţul Arad,│ │ │Protocol cu │adminis-│ │ │ │ │ │mp │S - Proprietate │Oraşul │ │ │Inspectoratul│trarea │ │ │ │ │ │Sd = 1.672,19│privată │Lipova, Str. │ │ │Şcolar PV │MJ │ │ │ │ │ │mp │E - Proprietate │Brancovici │ │ │nr. 29/1996 │ │ │ │ │ │ │ │privată │nr. 27 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Brancovici │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │27318 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Ineu │D+P+1E Sc = │N - Proprietate │România, │1952 │ 41,00│CF 1383/1997 │în │ │ │ │ │ │212 mp │privată │Judeţul Arad,│ │ │încheierea │adminis-│ │ │ │ │ │Steren = 2877│S - Proprietate │Oraşul Ineu, │ │ │nr. 262/1952 │trarea │ │ │ │ │ │mp │privată │Str. │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ │ │E - Primăria Ineu │Republicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Şcoala │nr. 53 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │generală nr. │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ 18.441.391 │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 9 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data 30.09.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 171800544 │ CURTEA │ │ │ │ DE APEL │ │ │ │ PITEŞTI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ 4318083 │ TRIBUNALUL │ │ │ │ ARGEŞ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │ În │ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ adm./ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │ conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │35285 │8.29.06│Imobil │Tribunalul Comercial│P+E │N - Domeniu public│România, │2004 │ 428.519,05│H.G. nr. 830/│În │ │ │ │ │Argeş │Sd = 676 mp │S - S.C. Cara SA │Judeţul │ │ │27.05.2004 │adminis-│ │ │ │ │ │ │E - Str. Maior │Argeş, │ │ │ │trarea │ │ │ │ │ │ │Şonţu │Municipiul │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ │ │V - Colegiul M. │Piteşti, Str.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Teiuleanu │Maior Şonţu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 2 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │36696 │8.29.07│Imobil │Tribunalul Argeş şi │S+D+P+1E │N - Str. Eroilor │România, │1976 │ 2.937.413,00│HCPJ Argeş │În │ │ │ │ │Judecătoria Piteşti │Sc = 617 mp │S - Str. Turda │Judeţul │ │ │nr. /1976 │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 2.240 mp│E - Parchetul │Argeş, │ │ │Legea nr. │trarea │ │ │ │ │ │Steren = │Argeş │Municipiul │ │ │213/1998 │MJ │ │ │ │ │ │2.338 mp │V - Domeniul │Piteşti, Str.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │public │Eroilor nr. 5│ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │36697 │8.29.07│Imobil │Judecătoria │S+P+1 │N - Str. Nicu │România, │1902 │ 1.314.255,20│HCL. ../1902 │În │ │ │ │ │Câmpulung Muscel │Sc = 1.399 mp│Leonard │Judeţul │ │ │Legea nr. │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 1.800 mp│S - Str. Emilian │Argeş, │ │ │213/1998 │trarea │ │ │ │ │ │ │Paveliu │Municipiul │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ │ │E - Primăria │Câmpulung │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Câmpulung │Muscel, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Poliţia │Str. Emilian │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Câmpulung │Paveliu │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │36698 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Curtea │S+P+1E │N - Prop. privată │România, │1915/ │ 1.261.267,47│H.G. /1994 │În │ │ │ │ │de Argeş │Sc = 868 mp, │(Danţos) │Judeţul │1994 │ │Legea nr. │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 902 mp │S - Prop. privată │Argeş, │ │ │213/1998 │trarea │ │ │ │ │ │ │(Plăiaşu R) │Municipiul │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ │ │E - Str. Negru │Curtea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Vodă │Argeş, Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Prop. privată │Neqru Vodă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(Eliade Rădulescu)│nr. 83 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │36699 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Costeşti│Parter │N - Drum acces │România, │1992 │ 505.107,85│H.C.L. │În │ │ │ │ │ │Sc = 505 mp, │SC Muntenia │Judeţul │ │ │Costeşti nr. │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 585 mp │S - Casa de │Argeş, Oraş │ │ │647/1992 │trarea │ │ │ │ │ │Steren = │cultură │Costeşti, │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ │2.350 mp │E - Str. Victoriei│Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - SC. Muntenia │Victoriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 72 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │36700 │8.29.07│Imobil │Judecătoria │Parter │N - Administraţia │România, │1998 │ 224.304,10│H.G. nr. 179/│În │ │ │ │ │Topoloveni │Sd = 515 mp │fiscală │Judeţul │ │ │1998 │adminis-│ │ │ │ │ │Steren = │S - Compex multi- │Argeş, Oraş │ │ │ │trarea │ │ │ │ │ │700 mp │funcţional │Topoloveni, │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ │ │E - Str. Calea │Şos. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Primăria │nr. 111 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Topoloveni │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ 6.670.866,67│ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 10 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data 30.09.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ CURTEA DE │ │ │ │ APEL BACĂU │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ 4278370 │ TRIBUNALUL │ │ │ │ BACĂU │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)Elemente de identificare*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │ conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │******│8.29.07│Imobil │Curtea de Apel Bacău│D+P+M+5E │N - Direcţia │România, │2004 │ 8.975.116,83│Acord MF nr. │în │ │ │ │ │Tribunalul Bacău │Sc = 863 mp │Apelor Siret Bacău│Judeţul Bacău│ │ │168/1997 OMJ │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 5.893 mp│S - Judecătoria │Localitatea │ │ │nr. 842/C/ │trarea │ │ │ │ │ │ │Bacău │Bacău Str. │ │ │1997 PV RF │MJ │ │ │ │ │ │ │E - Str. Cuza Vodă│Cuza Vodă │ │ │nr. 3.524/34A│ │ │ │ │ │ │ │V - Inspectoratul │nr. 1 │ │ │din │ │ │ │ │ │ │ │Şcolar Bacău │ │ │ │11.09.2006 │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 11 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data 30.09.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ CURTEA DE │ │ │ │ APEL BACĂU │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ 4278370 │ TRIBUNALUL │ │ │ │ BACĂU │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Elemente de identificare*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │ conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │35619 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Bacău │S+P+1 │N - Tribunalul │România │ 1957 │ 765.400,06│Decizia nr. │În │ │ │ │ │ │Sc = 947 mp │Bacău │Judeţul Bacău│ │ │867/ │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 2.841 mp│S - Str. Oituz │Localitatea │ │ │26.10.1957 │trarea │ │ │ │ │ │Steren = │E - Str. Cuza Vodă│Bacău │ │ │a Comitetului│MJ │ │ │ │ │ │3.274 mp │V - Proprietate │Str. Oituz │ │ │Executiv al │ │ │ │ │ │ │ │privată │nr. 20 │ │ │Sfatului │ │ │ │ │ │ │ │Umbrărescu Sorin │ │ │ │Popular │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Regional │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bacău CF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │23757/2007 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │încheiere nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │53599/2007 │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 12 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data 30.09.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ CURTEA DE │ │ │ │ APEL BACĂU │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ 4278370 │ TRIBUNALUL │ │ │ │ BACĂU │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)Elemente de identificare*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │ conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │35618 │8.29.07│Imobil │Tribunalul Bacău - │S+P+1 Sc = │N - Str. Turbinei │România │1993 │ 1.083.948,81│H.G. nr. 632/│În │ │ │ │ │Secţia Comercială şi│676 mp Sd = │S - Str. Vadul │Judeţul Bacău│ │ │1993 │adminis-│ │ │ │ │de Contencios │1.984 mp │Bistriţei │Localitatea │ │ │ │trarea │ │ │ │ │Administrativ - │Steren = │E - S.C. Total │Bacău Str. │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ │1.853 mp │Service S.R.L. │Ştefan cel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bacău │Mare nr. 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Str. Ştefan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cel Mare │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 13 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data 30.09.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ CURTEA DE │ │ │ │ APEL BACĂU │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ 4278370 │ TRIBUNALUL │ │ │ │ BACĂU │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Elemente de identificare*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │ conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │***** │8.29.07│Imobil │Curtea de Apel Bacău│D+P+M+5E │N - Direcţia │România, │2004 │ 8.975.116,83│Acord MF nr. │în │ │ │ │ │Tribunalul Bacău │Sc = 863 mp │Apelor Siret Bacău│Judeţul │ │ │168/1997 │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 5.893 mp│S - Judecătoria │Bacău, │ │ │OMJ nr. 842/ │trarea │ │ │ │ │ │ │Bacău │Municipiul │ │ │C/1997 PV RF │MJ │ │ │ │ │ │ │E - Str. Cuza Vodă│Bacău, Str. │ │ │nr. 3.524/34A│ │ │ │ │ │ │ │V - Inspectoratul │Cuza Vodă │ │ │din │ │ │ │ │ │ │ │Şcolar Bacău │nr. 1 │ │ │11.09.2006 │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │35618 │8.29.07│Imobil │Tribunalul Bacău - │S+P+Et. 1 │N - Strada │România, │1998 │ 875.096,21│H.G. nr. 632/│În │ │ │ │ │Secţia Comercială şi│Sc = 676 mp │Turbinei │Judeţul │ │ │1993 PVRF │adminis-│ │ │ │ │Contencios │Sd = 1.984 mp│S - Strada Vadul │Bacău, │ │ │1362 din │trarea │ │ │ │ │Administrativ - ├─────────────┤Bistriţei │Municipiul │ ├──────────────┤24.09.1998 │MJ │ │ │ │ │ │Steren = │E - S.C. Total │Bacău, Str. │ │ 208.852,60│ │ │ │ │ │ │ │1.853 mp │Service S.R.L. │Ştefan cel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bacău │Mare nr. 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Str. Ştefan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cel Mare │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │35619 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Bacău │S+P+1 Sc = │N - Tribunalul │România, │1957 │ 658.630,56│CF 23757/2007│În │ │ │ │ │ │947 mp Sd = │Bacău │Judeţul │ │ │încheiere nr.│adminis-│ │ │ │ │ │2.841 mp │S - Str. Oituz │Bacău, │ │ │53599/2007. │trarea │ │ │ │ │ ├─────────────┤E - Str. Cuza Vodă│Municipiul │ ├──────────────┤Decizia nr. │MJ │ │ │ │ │ │Steren = │V - Proprietate │Bacău Str. │ │ 106.769,50│867 din │ │ │ │ │ │ │3.274 mp │privată │Oituz nr. 20 │ │ │26.10.1957 a │ │ │ │ │ │ │ │Umbrărescu Sorin │ │ │ │Comitetului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Executiv al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sfatului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Popular │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Regional │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bacău │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │35620 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Oneşti │S+P+1 Sc = │N - Parchetul de │România, │1972 │ 975.791,09│Decizia nr. │în │ │ │ │ │ │921 mp │pe lângă Judecă- │Judeţul │ │ │925 din │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 1.842 mp│toria Oneşti │Bacău, │ │ │11.11.1972 a │trarea │ │ │ │ │ ├─────────────┤S - Proprietate │Municipiul │ ├──────────────┤Comitetului │MJ │ │ │ │ │ │Steren = │privată │Oneşti, Str. │ │ 71.490,70│Executiv al │ │ │ │ │ │ │1.110 mp │E - Proprietate │Tineretului │ │ │Consiliului │ │ │ │ │ │ │ │privată │nr. 1 │ │ │Popular al │ │ │ │ │ │ │ │V - Str. │ │ │ │Judeţului │ │ │ │ │ │ │ │Tineretului │ │ │ │Bacău │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │35623 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Moineşti│P │N - S.C. "Asterix"│România, │1993 │ 532.828,42│H.G. nr. 632/│în │ │ │ │ │şi Anexe │Sc = 1.023 mp│SRL │Judeţul │ │ │1993 şi C.F. │adminis-│ │ │ │ │ │Magazie C2 │S - Imobilul 36 A │Bacău, │ │ │2047/ │trarea │ │ │ │ │ │S = 67,42 mp │E - Str. Vasile │Municipiul │ │ │23.05.2002 │MJ │ │ │ │ │ │Garaj C3 S = │Alecsandri │Moineşti, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │84,17 mp │V - Teren Primăria│Str. V. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┤Moineşti │Alecsandri, │ ├──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Steren = │(conf. C.F.) │nr. 34 │ │ 113.322,30│ │ │ │ │ │ │ │2.322,49 mp │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │35624 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Buhuşi │P │N - Str. Carol │România, │1993 │ 455.138,29│H.G. nr. 632/│în │ │ │ │ │ │Sc = 479 mp │Davila │Judeţul │ │ │1993 │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = mp │S - Oficiul Poştal│Bacău, Oraş │ │ │ │trarea │ │ │ │ │ ├─────────────┤Buhuşi │Buhuşi, Str. │ ├──────────────┤ │MJ │ │ │ │ │ │Steren = │E - Proprietate │Carol Davila │ │ 42.185,90│ │ │ │ │ │ │ │1.310 mp │privată │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Republicii │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │35626 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Podul │D+P+1E Sc = │N - Proprietate │România, │1998 │ 2.345.374,10│H.G. nr. 126/│în │ │ │ │ │Turcului │459 mp Sd = │privată │Judeţul │ │ │1998 │adminis-│ │ │ │ │ │1.644 mp │S - Spitalul Podu │Bacău, │ │ │ │trarea │ │ │ │ │ ├─────────────┤Turcului │Localitatea │ ├──────────────┤ │MJ. │ │ │ │ │ │Steren = │E - Str. Teiului │Podul │ │ 59.478,90│ │ │ │ │ │ │ │1.847 mp │V - Str. T. │Turcului, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Vladimirescu │Str. T. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Vladimirescu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 96 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ 15.420.075,40│ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 14 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data 31.12.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ CURTEA DE │ │ │ │ APEL ORADEA│ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ 4245003 │ TRIBUNALUL │ │ │ │ BIHOR │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │ În │ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ adm./ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │ conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │34902 │8.29.07│Imobil │Palatul de Justiţie │S (parţial) │N - Spitalul de │România │1998 │ 13.347.920,00│H.G. nr. 879/│În │ │ │ │ │Oradea Curtea de │+P+2E Sc = │boli infecţioase │Judeţul Bihor│ │ │1998 │adminis-│ │ │ │ │Apel Oradea │3.930 mp Sd │S - Parcul Traian │Municipiul │ │ │CF 3252/2007 │trarea │ │ │ │ │Tribunalul Bihor + │= 13.880 mp │E - Proprietăţi │Oradea Str. │ │ │ │MJ │ │ │ │ │Judecătoria Oradea │Su = 7.980 mp│private: Stanca │Parcul Traian│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┤A., Potra L., │nr. 10 │ ├──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Steren = │Vesa D. │ │ │ 1.539.270,00│ │ │ │ │ │ │ │4.500 mp │V - B.N.R. │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │34903 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Beiuş │P+1E │N - Str. Horea │România │1945 │ 847.120,00│CF nr. 548 şi│În │ │ │ │ │ │Sc = 1.041 mp│S - Parchetul de │Judeţului │ │ │nr. 2703/1921│adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 1.806 mp│pe lângă Judecă- │Bihor Muni- │ │ │Legea nr. │trarea │ │ │ │ │ │Su = 1.190 mp│toria Beiuş │cipiul Beiuş │ │ │213/1998 │MJ │ │ │ │ │ ├─────────────┤E - S.C. Edilul │Str. Horea │ ├──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Steren = │Beiuş │nr. 11 │ │ 522.450,00│ │ │ │ │ │ │ │7.972 mp │V - Proprietate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │privată: Ungur │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Horia │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │34904 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Marghita│P+1E │N - Reţeaua Profi │România │1922 │ 1.072.840,00│Legea nr. │În │ │ │ │ │ │Sc = 801 mp │S - Birou Notar │Judeţului │1995 │ │213/1998 CF │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 1.612 mp│public Pana Petre │Bihor │ │ │712 │trarea │ │ │ │ │ │Su = 913 mp │E - Parchetul de │Municipiul │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ ├─────────────┤pe lângă Judecă- │Marghita │ ├──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Steren = │toria │Str. T. │ │ 226.641,00│ │ │ │ │ │ │ │1.910 mp │ │Vladimirescu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 2 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │34905 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Aleşd │S (parţial)+P│N - Drum european │România │1951/ │ 507.500,00│Legea nr. │În │ │ │ │ │ │Sc = 1.064 mp│E 60 │Judeţului │1994 │ │213/1998 │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 1.064 mp│S - Gradina.... │Bihor Oraşul │ │ │CF 1868 │trarea │ │ │ │ │ │Su = 782 mp │E - BRD Str. Piaţa│Aleşd, Piaţa │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ ├─────────────┤Unirii nr. 7 │Unirii nr. 5 │ ├──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Steren = │V - SC Rombiz Str │ │ │ 159.667,00│ │ │ │ │ │ │ │1. 890 mp │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │34906 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Salonta │P+M │N - Birou notarial│România │1997 │ 1.589.110,00│HCL Salonta │În │ │ │ │ │ │Sc = 720 mp │S - Bloc locuinţe │Judeţul │ │ │nr. 76/1997 │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 1.203 mp│E - Str. Oradiei │Bihor Oraşul │ │ │Legea nr. │trarea │ │ │ │ │ ├─────────────┤V - Parchetul │Salonta Str. │ ├──────────────┤213/1998 │MJ │ │ │ │ │ │Steren = │Salonta │Oradiei nr. 2│ │ 162.820,00│ │ │ │ │ │ │ │2.164 mp │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ 19.975.338,00│ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 15 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data 30.09.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ 17705260 │ CURTEA DE │ │ │ │ APEL CLUJ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ 4426832 │ TRIBUNALUL │ │ │ │ BISTRIŢA │ │ │ │ NĂSĂUD │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale│ │ │ │subordonate ordonatorului principal │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Elemente de identificare*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │ conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │***** │8.29.07│Imobil │Palatul de Justiţie │D+P+3E Sc = │N - Str. Alba │România │2001 │ 17.737.337,89│Acord MF nr. │În │ │ │ │ │Bistriţa-Năsăud, │1.580 mp, │Iulia │Judeţul │ │ │866/1991 OMJ │adminis-│ │ │ │ │sedii: Tribunalul │Sd = 6.100 │S - Str. Simion │Bistriţa- │ │ │nr. 261/C/ │trarea │ │ │ │ │Bistriţa-Năsăud, │mp │Bărnuţiu │Năsăud │ │ │1991 PV -RF │MJ │ │ │ │ │Judecătoria Bistriţa│ │E - Str. Ion Raţiu│Municipiul │ │ │nr. 1796/2009│ │ │ │ │ │ │ │V - Locuinţe │Bistriţa Str.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │private │Alba Iulia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │**** │8.29.07│Imobil │Judecătoria Năsăud │D+P+2E Sc = │N - Stadionul │România │2005 │ 7.803.696,11│OMJ nr. 1727/│În │ │ │ │ │şi Parchetul de pe │830 mp Sd = │Năsăud │Judeţul │ │ │C/24.10.1996 │adminis-│ │ │ │ │lângă Judecătoria │2.540 mp │S - Str. Vasile │Bistriţa- │ │ │Acord MF │trarea │ │ │ │ │Năsăud - sediu nou -│Steren = │Nascu │Năsăud │ │ │nr. 866/1991 │MJ │ │ │ │ │ │3.773 mp │E - Alee │Localitatea │ │ │PV -RF 1976/ │ │ │ │ │ │ │ │V - Casa Copiilor │Năsăud Str. │ │ │28.2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │Vasile Nascu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 49 │ │ │ │ │ ├──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┤ │ │ ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ │ ├──────┼───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 16 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data: 30.09.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ 17705260 │ CURTEA DE │ │ │ │ APEL CLUJ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ 4426832 │ TRIBUNALUL │ │ │ │ BISTRIŢA │ │ │ │ NĂSĂUD │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale│ │ │ │subordonate ordonatorului principal │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Elemente de identificare*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │ conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │***** │8.29.07│Imobil │Palatul de Justiţie │D+P+3E Sc = │N - Str. Alba │România, │2002 │ 17.737.337,89│OMJ nr. │În │ │ │ │ │Bistriţa-Năsăud, │1.580 mp, │Iulia │Judeţul │ │ │261/C/1991 │adminis-│ │ │ │ │sedii: Tribunalul │Sd = 6.100 │S - Str. Simion │Bistriţa- │ │ │Acord MF nr. │trarea │ │ │ │ │Bistriţa-Năsăud │mp │Bărnuţiu │Năsăud, │ │ │866/1991 │MJ │ │ │ │ │Judecătoria Bistriţa│ │E - Str. Ion Raţiu│Municipiul │ │ │PV-RTL nr. │ │ │ │ │ │ │ │V - Locuinţe │Bistriţa, │ │ │248/2001 │ │ │ │ │ │ │ │private │Str. Alba │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Iulia nr. 1 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │***** │8.29.07│Imobil │Judecătoria Năsăud │D+P+2E Sc = │N - Stadion Năsăud│România, │2005 │ 7.803.696,11│OMJ nr. │În │ │ │ │ │şi Parchetul de pe │830 mp Sd = │S - Str. Vasile │Judeţul │ │ │1727/C/ │adminis-│ │ │ │ │lângă Judecătoria │2.540 mp │Nascu │Bistriţa- │ │ │24.10.1996 │trarea │ │ │ │ │Năsăud - sediu nou -│Steren = │E - Alee │Năsăud, │ │ │Acord MF nr. │MJ │ │ │ │ │ │3.773 mp │V - Casa Copiilor │Oraşul │ │ │866/1991 │ │ │ │ │ │ │ │ │Năsăud, Str. │ │ │PV-RTL nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │Vasile Nascu │ │ │1115/ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 49 │ │ │14.10.2005 │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │38174 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Beclean │Sc = 618 mp │N - Biserica │România, │1993 │ 225,00│H.C.L. │în │ │ │ │ │ │Sd = 818 mp │Catolică S - Str. │Judeţul │ │ │Beclean │adminis-│ │ │ │ │ │Steren = │Libertăţii │Bistriţa- │ │ │nr. 30/1993 │trarea │ │ │ │ │ │3.363 mp │E - Locuinţe │Năsăud, │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ │ │V - Locuinţe │Localitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Beclean, Str.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Libertăţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 13 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │38177 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Năsăud │P+2E │N - Bd. Republicii│România, │1974 │ 276.445,00│Decret nr. │în │ │ │ │ │- corp A - │Sc = 630 mp │S - Parchetul │Judeţul │ │ │381/1973 │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 1.486 mp│Năsăud │Bistriţa- │ │ │inch. 91/1974│trarea │ │ │ │ │ │Steren = │E - Clădiri RATL │Năsăud, │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ │1.159 mp │V - Locuinţe │Localitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │private │Năsăud, Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Libertăţii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 14 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ 25.817.704,00│ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 17 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data: 30.09.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ │ CURTEA DE │ │ │ │ APEL │ │ │ │ SUCEAVA │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ 4557919 │ TRIBUNALUL │ │ │ │ BOTOŞANI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale │ │ │ │subordonate ordonatorului principal │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Elemente de identificare*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │39056 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Botoşani│D+P+2E Sc = │N - Cercul Militar│România, │1907 │ 3.745.999,13│Decret nr. │În │ │ │ │ │ │847 │S - Str. Bucovina │Judeţul │ │ │/1907 Legea │adminis-│ │ │ │ │ │mp Sd. 3.014 │E - B-dul M. │Botoşani, │ │ │nr. 213/1998 │trarea │ │ │ │ │ │mp; │Eminescu │Municipiul │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ ├─────────────┤V - Parcul M. │Botoşani, │ ├──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Steren = │Eminescu │B-dul M. │ │ 1.051.941,86│ │ │ │ │ │ │ │4.073 mp │ │Eminescu nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │38 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │39057 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Dorohoi │D+P+1 │N - Parchetul de │România, │1950 │ 1.202.630,11│HCM/1950 │În │ │ │ │ │ │Sc = 1.252 mp│pe lângă │Judeţul │ │ │Legea │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 1.564 mp│Judecătoria │Botoşani, │ │ │nr. 213/1998 │trarea │ │ │ │ │ ├─────────────┤Dorohoi │Municipiul │ ├──────────────┤ │MJ │ │ │ │ │ │Steren = │S - Ansamblu │Dorohoi, Str.│ │ 326.768,00│ │ │ │ │ │ │ │1.865 mp │locuinţe │Poştei nr. 60│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │E - Parc Bancă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Ansamblu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locuinţe │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │39058 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Săveni │P+1 │N - SC RAF MAR SRL│România, │1995 │ 682.823,23│H.G. nr. 329/│În │ │ │ │ │ │Sc = 721 mp │S - Str. Dr. Ciucă│Judeţul │ │ │15.05.1995 │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 1.480 mp│E - Consiliul │Botoşani, │ │ │ │trarea │ │ │ │ │ ├─────────────┤local (clădire) │Oraş Săveni, │ ├──────────────┤ │MJ │ │ │ │ │ │Steren = │V - Str. Ştefan │Str. Dr. │ │ 180.345,60│ │ │ │ │ │ │ │3.131 mp │cel Mare │Ciucă nr. 1 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │39059 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Darabani│D+P+1E Sc = │N - Str. 1 │România, │1995 │ 557.756,44│H.G. nr. 328/│În │ │ │ │ │ │517 mp │Decembrie │Judeţul │ │ │15.05.1995 │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 984 mp │S - Proprietate │Botoşani, │ │ │ │trarea │ │ │ │ │ ├─────────────┤privată Nistor │Oraş │ ├──────────────┤ │MJ │ │ │ │ │ │Steren = │Elena │Darabani, │ │ 210.475,20│ │ │ │ │ │ │ │3.373 mp │E - SC PANISEB SRL│Str. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Str. │Decembrie nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Luceafărului │160 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │150158│8.29.07│Imobil │Tribunalul Botoşani │D+P+1 │N - SC NAŢIONAL │România, │2000 │ 975.229,50│Contract de │În │ │ │ │ │corp clădire anexă │Sc = 240,75 │SRL │Judeţul │ │ │vânzare │adminis-│ │ │ │ │ │mp │S - Bloc 1 │Botoşani, │ │ │cumpărare │trarea │ │ │ │ │ │Sd = 481 mp │E - Str. Marchian │Municipiul │ │ │nr. 230/1993 │MJ │ │ │ │ │ │ │ │Botoşani, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Str. Calea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 152 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │152063│8.29.07│Imobil │Tribunalul Botoşani │D+P+5E │E - Judecătoria │România, │2001 │ 10.089.412,37│Acord MF nr. │În │ │ │ │ │ │Sc = 954,21 │Botoşani │Judeţul │ │ │1270/1991 │adminis-│ │ │ │ │ │mp │S - Consiliul │Botoşani, │ │ │OMJ nr. │trarea │ │ │ │ │ │Sd = │Local Municipal - │Municipiul │ │ │106/C/1992 │MJ │ │ │ │ │ │4.699,83 mp │dom. Public │Botoşani, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │N - SC Apa Grup SA│Str. Maxim │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Botoşani; │Gorki nr. 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Parcul M. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Eminescu │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ 19.023.381,44│ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 18 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data: 30.09.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ │ CURTEA DE │ │ │ │APEL BRAŞOV │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ TRIBUNALUL │ │ │ 4688540 │ BRAŞOV │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale │ │ │ │subordonate ordonatorului principal │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Elemente de identificare*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │39399 │8.29.07│Imobil │Tribunalul, │D+P+E+M Sc = │N - Str. Iuliu │România, │1922 │ 7.705.565,24│CF 11766 act │În │ │ │ │ │Judecătoria, │1.727 mp │Maniu │Judeţul │ │ │1909/1984, │adminis-│ │ │ │ │Tribunalul pentru │Sd = 5.925 mp│S - Blocuri │Braşov, │ │ │10142 │trarea │ │ │ │ │Minori şi Familie │Steren = │locuinţe, garaje │Municipiul │ │ │10143/2003 │MJ │ │ │ │ │Braşov │4.507 mp │E - Blocuri │Braşov Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locuinţe, parcare │15 Noiembrie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │auto │nr. 45 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - B-dul 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Noiembrie │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │39401 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Făgăraş │Sc = 592 mp │N - Str. Doamna │România, │1925 │ 204,85│CF 488 │În │ │ │ │ │ │Sd = 1.370 mp│Stanca │Judeţul │ │ │act 369/1925 │adminis-│ │ │ │ │ │Regim │S - Primăria │Braşov, │ │ │ │trarea │ │ │ │ │ │Înălţime │Făgăraş │Municipiul │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ │S+P+E │E - V - │Făgăraş, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Steren = 946 │Proprietate │Str. Doamna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mp │privată │Stanca nr. 27│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Proprietate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │privată │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │39402 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Zărneşti│Sc = 547,2 mp│N - Str. │România, │1992 │ 0│H.C.L. │În │ │ │ │ │ │Sd = 1.320 mp│Mitropolit Ion │Judeţul │ │ │Zărneşti nr. │admins- │ │ │ │ │ │Regim │Metianu │Braşov, Oraş │ │ │38/1992 │trarea │ │ │ │ │ │înălţime │S - Casă │Zărneşti, │ │ │CF 578 │MJ │ │ │ │ │ │S+P+E │particulară+Casa │Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Steren = │de cultură │Mitropolit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │889,20 mp │E - BCR - │Ion Meţianu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sucursala │nr. 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Zărneşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Proprietate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │privată │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │39403 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Rupea │Sc = 777 mp │N - Str. Cetăţii │România, │1925 │ 120,43│CF 20 act │În │ │ │ │ │ │Sd = 1.774,8 │S - Str. │Judeţul │ │ │783/1925 │adminis-│ │ │ │ │ │mp Regim │Republicii │Braşov, Oraş │ │ │act 523/2001 │trarea │ │ │ │ │ │înălţime │E - Raiffeisen │Rupea, Str. │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ │D+P+E │Bank │Republicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Steren = │V - Proprietate │nr. 155 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2070 mp │privată │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ 7.705.890,52│ │ │ ├──────┴───────┴───────┴────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 19 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data: 30.09.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ CURTEA DE │ │ │ │APEL GALAŢI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ 4584867 │ TRIBUNALUL │ │ │ │ BRĂILA │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │39149 │8.29.07│Imobil │Tribunalul Brăila │D+P+3E Ac = │N - Proprietăţi │România, │1983 │ 4.776.293,00│Decret nr. │În │ │ │ │ │ │2.484 mp │private │Judeţul │ │ │646/1969 │adminis-│ │ │ │ │ │Ad = 4.550 mp│S - B-dul │Brăila, │ │ │şi O.M.J. nr.│trarea │ │ │ │ │ │ │Alexandru Ioan │Municipiul │ │ │324/C/1983 │MJ │ │ │ │ │ │ │Cuza │Brăila, Calea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │E - Calea │Călăraşilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Călăraşilor │nr. 47 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Proprietăţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │private │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │39150 │8.29.07│Imobil │Teren │Stotală = │N - Proprietăţi │România, │1977 │ 1.768.000,00│Decizia │În │ │ │ │ │ │2.720 mp │private │Judeţul │ │ │Consiliului │adminis-│ │ │ │ │ │ │S - B-dul │Brăila, │ │ │Popular │trarea │ │ │ │ │ │ │Alexandru Ioan │Municipiul │ │ │Brăila nr. │MJ │ │ │ │ │ │ │Cuza │Brăila, │ │ │192/ │ │ │ │ │ │ │ │E - Calea │Calea │ │ │22.04.1977 │ │ │ │ │ │ │ │Călăraşilor │Călăraşilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Proprietăţi │nr. 48 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │private │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │39151 │8.29.07│Imobil │Judecătoria │Parter Ac = │N - Proprietăţi │România, │1994 │ 90.710,00│H.C.L. │În │ │ │ │ │Însurăţei │560 mp │private │Judeţul │ │ │Însurăţei nr.│adminis-│ │ │ │ │ │Au = 452 mp │S - Proprietăţi │Brăila, │ │ │33/30.04.1993│trarea │ │ │ │ │ │ │private │Oraşul │ │ │şi nr. │MJ │ │ │ │ │ │ │E - Proprietăţi │Însurăţei, │ │ │35/15.07.2004│ │ │ │ │ │ │ │private │Str. Lacu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Proprietăţi │Rezii nr. 97 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │private │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │39152 │8.29.07│Imobil │Teren │Stotală = │N - Proprietăţi │România, │ 1994 │ 52.900,00│H.C.L. │În │ │ │ │ │ │2.3071 mp │private │Judeţul │ │ │Însurăţei nr.│adminis-│ │ │ │ │ │ │S - Proprietăţi │Brăila, │ │ │33/30.04.1993│trarea │ │ │ │ │ │ │private │Oraşul │ │ │şi nr. │MJ │ │ │ │ │ │ │E - Proprietăţi │Însurăţei, │ │ │35/15.07.2004│ │ │ │ │ │ │ │private │Str. Lacu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Proprietăţi │Rezii nr. 98 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │private │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ 6.687.903,00│ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 20 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data: 30.09.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ CURTEA DE │ │ │ │ APEL │ │ │ │ PLOIEŞTI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ 464900 │ TRIBUNALUL │ │ │ │ PLOIEŞTI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │39291 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Rm Sărat│P+1E │N - Proprietăţi │România, │1994 │ 12.622,16│O.M.S. nr. │În │ │ │ │ │ │Sc = 954 mp │private │Judeţul │ │ │647/1992 │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 1.296 mp│S - Administraţia │Buzău, │ │ │O.M.S. nr. │trarea │ │ │ │ │ │Steren = │financiară │Municipiul │ │ │1746/1994 │MJ │ │ │ │ │ │3.868 mp │E - Ghe. Lupescu │Rm Sărat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Proprietăţi │Str. Ghe. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │private │Lupescu nr. 7│ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │39292 │8.29.07│Imobil │Judecătoria │P + 1E │N - Proprietate │România │1993 │ 26.591,86│H.C.L │În │ │ │ │ │Pogoanele │Sc = 464 mp │privată │Judeţul Buzău│ │ │Pogoanele │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 790 mp │S - Proprietate │Oraşul │ │ │nr. 10/1993 │trarea │ │ │ │ │ │Steren = │privată │Pogoanele │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ │3.614 mp │E - Proprietăţi │Str. Unirii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │privată │nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - DJ 203 │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │39293 │8.29.07│Imobil │Tribunalul Buzău │D+P+M+1E │N - Str. │România │1912 │ 3.485.177,78│Legea nr. │În │ │ │ │ │Judecătoria Buzău │Sc = 1.225 mp│Asigurării │Judeţul Buzău│ │ │213/1998 │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 2.587 mp│S - B-dul N. │Municipiul │ │ │ │trarea │ │ │ │ │ │Steren = │Bălcescu │Buzău B-dul │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ │2.591 mp │E - Romtelecom │N. Bălcescu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Ansamblu │nr. 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │blocuri │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │39294 │8.29.07│Imobil │Judecătoria │P+1 │N - drum comunal │România │1994 │ 388.941,56│Sentinţa │În │ │ │ │ │Pătârlagele │Sc = 561 mp │S - Proprietate │Judeţul │ │ │civilă nr. │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 942 mp │privată │Buzău Oraşul │ │ │1000/ │trarea │ │ │ │ │ │Steren = │E - DN 10 │Pătârlagele │ │ │13.03.1994 │MJ │ │ │ │ │ │1.500 mp │V - Proprietate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │privată │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3.913.342,36│ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 21 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data: 30.09.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ CURTEA DE │ │ │ │ APEL │ │ │ │ TIMIŞOARA │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ │ TRIBUNALUL │ │ │ │ CARAŞ- │ │ │ │ SEVERIN │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │În adm./│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │siune │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │8.29.07│8.29.07│Judecătoria Bozovici│S = 84,6 mp │N - Bază sportivă │România │2002 │ 4.235,36│H.G. nr. │În │ │ │ │ │Apartament serviciu │ │S - DJ │Judeţul │ │ │1224/2001 PV │adminis-│ │ │ │ │-3 camere în clădire│ │E - Blocuri │Caraş-Severin│ │ │PV predare- │trarea │ │ │ │ │S+P+2 │ │locuinţe │Oraşul │ │ │primire │MJ │ │ │ │ │ │ │V - Proprietăţi │Bozovici │ │ │S.R.P. │ │ │ │ │ │ │ │private │Str. M. │ │ │Olăneşti │ │ │ │ │ │ │ │ │Eminescu nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │263, Bl 1 F2 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │8.29.07│8.29.07│Tribunalul Caraş- │S = 29,85 mp │N -Complex Nera │P-ţa I │2002 │ 5.674,10│H.G. nr. │În │ │ │ │ │Severin garaj │S = 4,97 mp │S - Banc Post │Decembrie │ │ │1224/2001 │adminis-│ │ │ │ │(clădire + teren) │ │E - Primăria │1918, nr. 9, │ │ │PV predare- │trarea │ │ │ │ │ │ │V - B.C.R. │Reşiţa │ │ │primire S.R.P│MJ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Olăneşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 56/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │17.01.02 │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 22 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data: 30.09.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ CURTEA DE │ │ │ │ APEL │ │ │ │ TIMIŞOARA │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ │ TRIBUNALUL │ │ │ │ CARAŞ- │ │ │ │ SEVERIN │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │36013 │8.29.07│Imobil │Tribunalul Caraş - │D+P+1E Sc = │N - Inspectorat │România │1976 │ 5.367.008,78│CF. 6554/ │În │ │ │ │ │Severin Judecătoria │1.922,26 mp │Şcolar Judeţean │Judeţul │ │ │13.10.1994, │adminis-│ │ │ │ │Reşiţa │Sd = 2.402,8 │Timiş │Caraş-Severin│ │ │ORD. ADRESA │trarea │ │ │ │ │ │mp │S - Staţia CFR │Municipiul │ │ │3962/1994 │MJ │ │ │ │ │ │ │Reşiţa Sud │Reşiţa Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │E - Casa de │Horea nr. 2-4│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Cultură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Râul Bârzava │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │36014 │8.29.07│Imobil │Tribunalul Caraş- │P Sc = │N - Blocuri │România │1992 │ 31.812,50│CF 9776/2006 │În │ │ │ │ │Severin Arhiva │445,92 mp │locuinţei │Judeţul │ │ │Decizia nr. │adminis-│ │ │ │ │veche-permanentă │Sd = 618,48 │S - Universitatea │Caraş-Severin│ │ │173/ │trarea │ │ │ │ │ │mp │Eftimie Murgu │Municipiul │ │ │03.04.1992 │MJ │ │ │ │ │ │ │E - Rful Bfrzava │Reşiţa Piaţa │ │ │a Prefecturii│ │ │ │ │ │ │ │V - Blocuri │Traian Vuia │ │ │Caraş-Severin│ │ │ │ │ │ │ │locuinţe │nr. 1 Bloc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │800 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │36015 │8.29.07│Imobil │Judecătoria │S+P+1E │N - Şcoala de │România │1992 │ 1.519.375,42│CF 853/2006 │În │ │ │ │ │Caransebeş │Sc = 1.400 mp│şoferi │Judeţul │ │ │OMJ nr. │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 2.982 mp│profesionişti │Caraş-Severin│ │ │1768/1922 │trare MJ│ │ │ │ │ │ │S - Casa de │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Cultură │Caransebeş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │E - Proprietate │Str. Dragalin│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │privată │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Parcul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dragalina │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │36016 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Oraviţa │S+P+1E Sc = │N - Pădure │România │1932 │ 799.173,20│CF 1303/2006 │În │ │ │ │ │ │1.810 mp │S - Poliţia │Judeţul │ │ │ │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 2.120 mp│Oraviţa │Caraş-Severin│ │ │ │trarea │ │ │ │ │ │ │E - Proprietate │Oraşul │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ │ │privată │Oraviţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Proprietate │Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │privată │Revoluţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 2 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │36017 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Moldova │P+1E Sc = │N - Pârâul Bosneag│România │1993 │ 40.275,24│CF 1462/2006 │În │ │ │ │ │Nouă │1.225 mp │S - Proprietate │Judeţul │ │ │O.M.S. nr. │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 1.425 mp│privată │Caraş-Severin│ │ │730/1993 │trarea │ │ │ │ │ │ │E - Proprietate │Oraşul │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ │ │privată │Moldova Nouă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Proprietate │Str. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │privată │decembrie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1918 nr. 21 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │36018 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Bozovici│P+1E Sc = │N - Parchetul │România │1992 │ 166.577,30│CF 861/2006 │În │ │ │ │ │ │639 mp │S - Primăria │Caraş-Severin│ │ │H.C.L │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 835 mp │E - Poliţia │Oraşul │ │ │Bozovici nr. │trarea │ │ │ │ │ │Steren = │V - Blocuri │Bozovici │ │ │11/1992 │MJ │ │ │ │ │ │1132 mp │locuinţe │Str. M. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Eminescu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 247 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │***** │8.29.07│8.29.07│Judecătoria Bozovici│S = 84,6 mp │N - Bază sportivă │România │2002 │ 4.235,36│H.G. nr. │În │ │ │ │ │ │ │S - DJ │Judeţul │ │ │1224/2001 │adminis-│ │ │ │ │ │ │E - Blocuri │Caraş-Severin│ │ │PV predare- │trarea │ │ │ │ │ │ │locuinţe │Oraşul │ │ │primire │MJ │ │ │ │ │ │ │V - Proprietăţi │Bozovici │ │ │S.R.P. │ │ │ │ │ │ │ │private │Str. M. │ │ │Olăneşti │ │ │ │ │ │ │ │ │Eminescu nr. │ │ │nr. 55/ │ │ │ │ │ │ │ │ │263, Bl. 1 F2│ │ │17.01.02 │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │***** │8.29.07│8.29.07│Tribunalul │S = 29,85 mp │N - Complex Nera │România │2002 │ 5.674,10│H.G. nr. │În │ │ │ │ │Caraş-Severin garaj │S = 4,97 mp │S - Banc Post │Judeţul │ │ │1224/2001 │adminis-│ │ │ │ │(clădire + teren) │ │E - Primăria │Caraş-Severin│ │ │PV predare- │trarea │ │ │ │ │ │ │V - B.C.R. │Municipiul │ │ │primire │MJ │ │ │ │ │ │ │ │Reşiţa P-ţa │ │ │S.R.P. │ │ │ │ │ │ │ │ │I Decembrie │ │ │Olăneşti │ │ │ │ │ │ │ │ │1918, nr. 9 │ │ │nr. 56/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │17.01.02 │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ 7.928.457,80│ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 23 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data: 30.09.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ │ CURTEA DE │ │ │ │ APEL │ │ │ │ BUCUREŞTI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ 4294057 │ TRIBUNALUL │ │ │ │ CĂLĂRAŞI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale │ │ │ │subordonate ordonatorului principal │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)Elemente de identificare*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │***** │8.29.07│Imobil │Tribunalul Călăraşi │P+2E │N - Str. Bucureşti│România Judeţ│2007 │ 30.035.819,88│Acord MF │În │ │ │ │ │Judecătoria Călăraşi│Sc = 2.420 mp│S - Str. Flacăra │Călăraşi │ │ │nr. 1040/1991│adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 6.833 mp│E - SRI Călăraşi │Localitatea │ │ │O.MJ. nr. │trarea │ │ │ │ │ │ │V - Str. Eroilor │Călăraşi Str.│ │ │255/1991 │MJ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti nr.│ │ │PV - RF │ │ │ │ │ │ │ │ │106 │ │ │nr. 2989/2009│ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │***** │8.29.07│Imobil │Judecătoria Lehliu │D+P+1E │N - Str. │România, │2006 │ 306.482,40│Contract de │În │ │ │ │ │ │Sc = │Industriei │Judeţ │ │ │vânzare │adminis-│ │ │ │ │ │294,34 mp │S - Teren IND COOP│Călăraşi, │ │ │cumpărare nr.│trarea │ │ │ │ │ │Sd = mp │Lehliu │Oraş Lehliu- │ │ │4604/ │MJ │ │ │ │ │ │Steren = mp │E - DJ 201 B │Gară, Str. │ │ │22.06.2006 │ │ │ │ │ │ │ │V - Agromec Lehliu│Industriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 24 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data: 30.09.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ │ CURTEA DE │ │ │ │ APEL │ │ │ │ BUCUREŞTI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ 4294057 │ TRIBUNALUL │ │ │ │ CĂLĂRAŞI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale │ │ │ │subordonate ordonatorului principal │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)Elemente de identificare*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │***** │8.29.07│Imobil │Tribunalul Călăraşi │D+P +2E Sc = │N - Str. Bucureşti│România, │2007 │ 30.035.819,88│Acord MF nr. │În │ │ │ │ │Judecătoria Călăraşi│2.420 mp │S - Str. Flacăra │Judeţ │ │ │1040/1991 │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 6.833 mp│E - SRI Călăraşi │Călăraşi, │ │ │O.MJ. │trarea │ │ │ │ │ │ │V - Str. Eroilor │Municipiul │ │ │nr. 255/1991 │MJ │ │ │ │ │ │ │ │Călăraşi, │ │ │PV - RF │ │ │ │ │ │ │ │ │Str. │ │ │nr. 2989/2009│ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 106 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │***** │8.29.07│Imobil │Judecătoria Lehliu │D+P+1E │N - Str. │România, │2006 │ 306.482,40│Contract de │În │ │ │ │ │ │Sc = 294,34 │Industriei │Judeţ │ │ │vânzare │adminis-│ │ │ │ │ │mp Sd = mp │S - Teren IND COOP│Călăraşi, │ │ │cumpărare nr.│trarea │ │ │ │ │ │Steren = mp │Lehliu │Oraş Lehliu- │ │ │4604/ │MJ │ │ │ │ │ │ │E - DJ 201 B │Gară, Str. │ │ │22.06.2006 │ │ │ │ │ │ │ │V - Agromec Lehliu│Industriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │36223 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Olteniţa│S+P+1 E Sc = │N - Parcul │România, │2002 │ 4.277.774,13│Acord MF nr. │În │ │ │ │ │ │1.050 mp │Olteniţa │Judeţ │ │ │1040/1991 │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 3.088 mp│S - Proprietate │Călăraşi, │ │ │O.MJ. │trarea │ │ │ │ │ │ │privată │Municipiul │ │ │nr. 259/1991 │MJ │ │ │ │ │ │ │E - Proprietate │Olteniţa, │ │ │PV - RTL nr. │ │ │ │ │ │ │ │privată │B-dul │ │ │871/2000 │ │ │ │ │ │ │ │V - Proprietate │Tineretului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │privată │nr. 123 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │141576│8.29.07│Imobil │Judecătoria Lehliu- │S+P1E Sc = mp│N - Str. │România, │2002 │ 7.853.725,40│H.G. │În │ │ │ │ │Gară │Sd = 752,97 │Industriei │Judeţ │ │ │1224/2001 │adminis-│ │ │ │ │ │mp Steren = │S - Teren IND COOP│Călăraşi, │ │ │PV nr. 45/ │trarea │ │ │ │ │ │mp │Lehliu │Oraş Lehliu- │ │ │2002 │MJ │ │ │ │ │ │ │E - DJ 201 B │Gară, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Agromec Lehliu│Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Industriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 42.473.801,81│ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 25 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data: 31.12.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ │ CURTEA DE │ │ │ │ APEL CLUJ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ 4565300 │ TRIBUNALUL │ │ │ │ CLUJ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale │ │ │ │subordonate ordonatorului principal │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Elemente de identificare*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │39081 │8.29.07│Imobil │Palatul de Justiţie │S+P+3E Sc = │N - Str. Dorobanţi│România, │1945 │ 19.677.074,78│Legea nr. 240│În │ │ │ │ │din Cluj │3.409,1 mp │S - Garnizona IV │Judeţul Cluj,│ │ │260/ │adminis-│ │ │ │ │Curtea de Apel Cluj │Sd = 14.228 │E - Penitenciarul │Municipiul │ │ │14.04.1945, │trarea │ │ │ │ │Napoca Tribunalul │mp Steren = │Gherla │Cluj-Napoca, │ │ │art.19 │MJ │ │ │ │ │Cluj │11.523 mp │V - Str. Ştefan │Calea │ │ │ │ │ │ │ │ │Judecătoria Cluj │ │cel Mare │Dorobanţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │nr. 2- │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │39082 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Dej │P+1E │N - Blocuri │România, │1923 │ 9.589.244,54│CF Dej nr. │În │ │ │ │ │ │Sc = 2.912 mp│locuinţe │Judeţul Cluj,│ │ │1625 │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 8.150 mp│S - Str. N. │Municipiul │ │ │încheiere nr.│trarea │ │ │ │ │ │Steren = │Titulescu │Dej, P-ţa 16 │ │ │615/1923 │MJ │ │ │ │ │ │7.283 mp │E - Piaţa 16 │Februarie nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Februarie │4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Spitalul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Penitenciar Dej │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │39084 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Gherla │P+1E │N - Blocuri locuit│România, │1968 │ 2.562.207,00│Încheiere nr.│În │ │ │ │ │ │Sc = 892,3 mp│S - Str. Moţilor │Judeţul Cluj,│ │ │250/68 │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = │E - Str. Bobâlna │Municipiul │ │ │în baza │trarea │ │ │ │ │ │2.024,42 mp │V - Dommeniul │Gherla, Str. │ │ │Legea nr. │MJ │ │ │ │ │ │Steren = │public │Bobâlna nr. │ │ │260/14.04.45,│ │ │ │ │ │ │2694 mp │ │55 │ │ │art. 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ 31.828.526,32│ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 26 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data: 30.09.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ CURTEA DE │ │ │ │ APEL │ │ │ │ CONSTANŢA │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ 4700953 │ TRIBUNALUL │ │ │ │ CONSTANŢA │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │39445 │8.29.07│Imobil │Tribunalul Constanţa│S+P+E+M Sc = │N - Str. Traian │România, │1990 │ 95.108,50│Decizia nr. │În │ │ │ │ │ │735 mp, Sd = │E - Casa Armatei │Judeţul │ │ │101/1990 A │adminis-│ │ │ │ │ │2.605 mp, │V - Judecătoria │Constanţa, │ │ │Primăriei │trarea │ │ │ │ │ │Steren = │Constanţa │Municipiul │ │ │Judeţului │Tribuna-│ │ │ │ │ │2.427,5 mp │S - Str. Canarache│Constanţa, │ │ │Constanţa │lului CT│ │ │ │ │ │ │ │Str. Traian │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 31 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │39446 │8.29.07│Imobil │Judecătoria │S+P+E+M Sc = │N - Palatul de │România │1903 │ 6.484.228,93│Act de │În │ │ │ │ │Constanţa │1.025 mp │Justiţie │Judeţul │ │ │cesiune │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 2.897 mp│S - Strada │Constanţa │ │ │gratuită │trarea │ │ │ │ │ │Steren = │Canarache │Municipiul │ │ │transcris sub│Tribuna-│ │ │ │ │ │1.660 mp │E - Tribunalul │Constanţa │ │ │nr. 815/1903 │lului │ │ │ │ │ │ │Constanţa │Str. Traian │ │ │ │CT │ │ │ │ │ │ │V - Proprietate │nr. 33 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │privată-Zaharia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │39447 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Medgidia│P+2E │N.- Spatii │România, │1986 │ 719.796,29│Decizia 327/ │În │ │ │ │ │ │Sc = 383 mp │comerciale │Judeţ: │ │ │1986 │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 1.196 mp│S - Spatii │Constanţa, │ │ │a Consiliului│trarea │ │ │ │ │ │Steren = │comerciale │Municipiul │ │ │Judeţean │MJ │ │ │ │ │ │1.725 mp │E - Teren domeniu │Medgidia Str.│ │ │Constanţa │ │ │ │ │ │ │ │public │Independenţei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Strada │nr. 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Independenţei │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │39448 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Mangalia│S (parţial)+ │N - Proprietate │România, │1993 │ 36.968,32│H.C.L. │În │ │ │ │ │ │P+1 E Sc = │privată │Judeţ: │ │ │Mangalia nr: │adminis-│ │ │ │ │ │754 mp Sd = │S - Blocuri- │Constanţa, │ │ │45/1993 │trarea │ │ │ │ │ │1.218 mp │locuinţe │Municipiul │ │ │ │Tribuna-│ │ │ │ │ │Steren = │E - Str. Mircea │Mangalia, │ │ │ │lului CT│ │ │ │ │ │1.996 mp │cel Bătrân │Str. Mircea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Strada IC │cel Bătrân │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Brătianu │nr. 4 În │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │39449 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Băneasa │P+2E │N - Alee domeniu │România │1998 │ 302,85│H.G. nr. 270/│În │ │ │ │ │ │Sc = 438 mp │public │Judeţul │ │ │H.C.L. │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 1.243,5 │S - Str. │Constanţa │ │ │Băneasa nr. │trarea │ │ │ │ │ │mp Steren = │Trandafirilor │Localitatea │ │ │7/28.03.2002 │MJ │ │ │ │ │ │3.500 mp │E - Grădiniţă │Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │comunei │Trandafirilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Cămin │nr. 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Cultural │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │39450 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Hârşova │P+E+M │N - Seră a SC │România, │1998 │ 240.384,18│Proces verbal│În │ │ │ │ │ │Sc = 289 mp │"Transport Auto" │Judeţ │ │ │de licitaţie │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 578 mp │SA │Constanţa, │ │ │din │trarea │ │ │ │ │ │Steren = │S - DN2A │Municipiul │ │ │19.08.1998 │MJ │ │ │ │ │ │1.199 mp │E - Parcare │Hârşova Sos. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Primărie │Constanţei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - SC "Transport │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Auto" SA │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 7.576.789,07│ │ │ ├──────┼───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┤ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ └──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 27 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data: 30.09.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ │ CURTEA DE │ │ │ │APEL BRAŞOV │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ 5228515 │ TRIBUNALUL │ │ │ │ COVASNA │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale │ │ │ │subordonate ordonatorului principal │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Elemente de identificare*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │40183 │8.29.07│Imobil │Tribunal Covasna │S+P+2E │N - Str. , Kriza │România, │1983 │ 2.976.370,37│Încheierea │În │ │ │ │ │Judecătoria Sf. │Sc = 729 mp │Janos │Judeţul │ │ │nr. 535/1978 │adminis-│ │ │ │ │Gheorghe │Sd = 2..491 │S - Locuinţe.... │Covasna, │ │ │CF 24868 │trarea │ │ │ │ │ │mp │E - Şcoala de │Municipiul │ │ │ │Tribuna-│ │ │ │ │ │ │şoferi.... │Sf. Gheorghe,│ │ │ │lului │ │ │ │ │ │ │V - Liceul │Str. Kriza │ │ │ │Covasna │ │ │ │ │ │ │ │Janos nr. 2 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │40184 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Tg. │S+P+1E Sc = │N - Proprietate │România, │1968 │ 1.387.558,98│Încheierea │În │ │ │ │ │Secuiesc │690 mp Sd = │privată │Judeţul │ │ │nr. 178/1952 │adminis-│ │ │ │ │ │1.889 mp │S - Alee acces │Covasna, │ │ │CF 547 │trarea │ │ │ │ │ │Steren = │incintă │Municipiul │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ │2.407 mp │E - Str. Ady Endre│Tg. Secuiesc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Societate │Str. Andy │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │panificaţie │Endre │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 3 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │40185 │8.29.07│Imobil │Judecătoria │S+P+2E │N - Coop. de │România, │1999 │ 948.083,75│Contract │În │ │ │ │ │Întorsura Buzăului │Sc = 494,5 mp│Consum │Judeţul │ │ │vânzare │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 1.401,5 │S - Str. Hanului │Covasna, │ │ │cumpărare cu │trarea │ │ │ │ │ │mp │E - Proprietate │Municipiul │ │ │încheiere nr.│MJ │ │ │ │ │ │ │particulară │Întorsura │ │ │553//1999 │ │ │ │ │ │ │ │V - Domeniul │Buzăului │ │ │CF 4297 şi │ │ │ │ │ │ │ │public │Str. Hanului │ │ │4049 │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 10 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ 5.312.013,10│ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 28 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data: 30.09.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ CURTEA DE │ │ │ │ APEL │ │ │ │ PLOIEŞTI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ │ TRIBUNALUL │ │ │ │ DÂMBOVIŢA │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │37299 │8.29.07│Imobil │Tribunalul Dâmboviţa│P+3E │N - Şanţul cetăţii│România │1986 │ 1.834.710,38│Decizia │În │ │ │ │ │Judecătoria │Sd = 1.870 mp│S - Proprietate │Judeţul │ │ │Consiliului │adminis-│ │ │ │ │Târgovişte │ │privată │Dâmboviţa │ │ │Popular al │trarea │ │ │ │ │ │ │E - B-dul │Municipiul │ │ │Judeţului │Tribuna-│ │ │ │ │ │ │Independenţei │Târgovişte │ │ │Dâmboviţa nr.│lului │ │ │ │ │ │ │V - Proprietate │B-dul │ │ │212/ │Dâmbovi-│ │ │ │ │ │ │privată │Independenţei│ │ │24.07.1986 │ţa │ │ │ │ │ │ │ │nr. 34 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │37300 │8.29.07│Imobil │Judecătoria │P+1E │N - Şanţul cetăţii│România │1986 │ 1.390.775,00│Decizia │În │ │ │ │ │Târgovişte Săli │Sc = XXX mp │S - Proprietate │Judeţul │ │ │Consiliului │adminis-│ │ │ │ │şedinţă, Arhivă │Sd = XXX mp │privată │Dâmboviţa │ │ │Popular al │trarea │ │ │ │ │ │Steren = │E - B-dul │Municipiul │ │ │Judeţului │Tribuna │ │ │ │ │ │6.371,86 mp │Independenţei │Târgovişte │ │ │Dâmboviţa nr.│lului │ │ │ │ │ │ │V - Proprietate │B-dul │ │ │244/ │Dâmbovi-│ │ │ │ │ │ │privată │Independenţei│ │ │30.08.1986 │ţa │ │ │ │ │ │ │ │nr. 34 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │37301 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Găeşti │P+1E │N - Str. Titulescu│România │1977 │ 782.000,94│Decizia │În │ │ │ │ │şi anexe │Sc = 383 mp │S - Vâlceaua │Judeţul │ │ │Consiliului │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 614 mp │Răstoaca │Dâmboviţa │ │ │Popular │trarea │ │ │ │ │ │Steren = │E - Primăria │Oraşul Găeşti│ │ │al Judeţului │Tribuna-│ │ │ │ │ │2670 mp │Găeşti │Str. │ │ │Dâmboviţa nr.│lului │ │ │ │ │ │ │V - Proprietate │Titulescu │ │ │1864/ │Dâmbovi-│ │ │ │ │ │ │privată │nr. 13 │ │ │30.12.1986 │ţa │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │37302 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Răcari │P+1E │N - Of. PTTR │România │1993 │ 62,00│H.C.L Răcari │În │ │ │ │ │ │Sd = 712 mp │S - Truscanu GHE │Judeţul │ │ │nr. 24/1993 │adminis-│ │ │ │ │ │Steren = │E - Primăria │Dâmboviţa │ │ │ │trarea │ │ │ │ │ │2670 mp │Răcari │Oraş Răcari │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ │ │V - Proprietăţi │Str. Ana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Private │Ipătescu, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 88 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │37303 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Pucioasa│P+1E │N - Restaurantul │România │1993 │ 307,90│H.C.L │În │ │ │ │ │ │Sd = 686 mp │vulcan │Judeţul │ │ │Pucioasa │adminis-│ │ │ │ │ │Steren = │S - Strada Gării │Dâmboviţa │ │ │nr. 158/ │trarea │ │ │ │ │ │550 mp │E - Locuinţe │Oraş Pucioasa│ │ │30.09.2010 │MJ │ │ │ │ │ │ │V - Str. │Str. Gării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ardealului │nr. 10 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │136615│8.29.07│Imobil │Judecătoria Moreni │P+2E │N - SC BAPRAM │România │2000 │ 5.117.220,45│Ordonanţă de │În │ │ │ │ │ │Sc = xxx mp │S - RAGCL Moreni │Judeţul │ │ │adjudecare │adminis-│ │ │ │ │ │Steren = │E - SC BAPRAM │Dâmboviţa │ │ │Sentinţa │trarea │ │ │ │ │ │3.850 mp │V - Str. 22 │Localitatea │ │ │civilă nr. │MJ │ │ │ │ │ │ │Decembrie │Răcari Str. │ │ │841/ │ │ │ │ │ │ │ │ │22 Decembrie │ │ │14.07.2000 │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 91 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 9.125.076,67│ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 29 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data: 30.09.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ │ CURTEA DE │ │ │ │ APEL │ │ │ │ CRAIOVA │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ 491447 │ TRIBUNALUL │ │ │ │ DOLJ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale │ │ │ │subordonate ordonatorului principal │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Elemente de identificare*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │39975 │8.29.07│Imobil │Tribunalul Dolj │P+1 │N - Locuinţe │România, │1951 │ 1.357.771,73│Legea nr. │În │ │ │ │ │ │Sc = 2.707 mp│S - Str. Brestei │Judeţul Dolj,│ │ │213/1998 │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 5.414 mp│E - Str. lancu │Municipiul │ │ │ │trarea │ │ │ │ │ │ │Jianu │Craiova, │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ │ │V - ICFL │Str. Brestei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 12 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │39976 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Segarcea│P+1 │N -Teren M.A.I. │România, │1995 │ 100.304,49│H.C.L. │În │ │ │ │ │ │Sc = 533,60 │S - Str. Dealul │Judeţul Dolj,│ │ │Segarcea │adminis-│ │ │ │ │ │mp Sd = 1.600│Viilor │Oraşul │ │ │nr. 5/1995 │trarea │ │ │ │ │ │mp │E - Str. Unirii │Segarcea, │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ ├─────────────┤V - SC Cervina SA │Str. Unirii │ ├──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Steren = │ │nr. 60 │ │ 45.180,00│ │ │ │ │ │ │ │1.935 mp │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │39977 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Calafat │Regim Înalţi-│N - Locuinţe │România, │1993 │ 58,19│H.C.L │În │ │ │ │ │ │me: Parter │S - Locuinţe │Judeţul Dolj,│ │ │Calafat nr. │adminis-│ │ │ │ │ │Sc = 860 mp │E - RENEL │Municipiul │ │ │43/1993 │trarea │ │ │ │ │ │Sd = 860 mp │V - Bvd T. │Calafat, │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ │ │Vladimirescu │Bvd T. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Vladimirescu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 29 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │39978 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Craiova │P+1 şi P+2 │N - A.I.Cuza │România, │1960 │ 3.146.056,01│Legea nr. │În │ │ │ │ │ │Sc = 2.500 mp│S - Depozit ICRA │Judeţul Dolj,│ │ │213/1998 │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 6.300 mp│E - Str. Bucura │Municipiul │ │ │ │trarea │ │ │ │ │ │ │V - Locuinţe │Craiova, │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ │ │ │Str. A.I.Cuza│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 20 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │39979 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Filiaşi │P │N - C.J Dolj - │România, │1994 │ 182,91│H.G. nr. │În │ │ │ │ │ │Sc = 678,88 │DGASPC │Judeţul Dolj,│ │ │929/1994 │adminis-│ │ │ │ │ │mp Sd = 860 │S - Politia │Oraşul │ │ │ │trarea │ │ │ │ │ │mp │Filiaşi │Filiaşi, │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ ├─────────────┤E - C.J Dolj - │Bvd. │ ├──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Steren = │DGASPC │Racoleanu │ │ 393.265,00│ │ │ │ │ │ │ │3.337 mp │V - B-dul │nr. 208 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Racoteanu │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 5.042.818,33│ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 30 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data: 30.09.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ CURTEA DE │ │ │ │APEL GALAŢI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ │ TRIBUNALUL │ │ │ │ GALAŢI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │26700 │8.29.07│Imobil │Palatul Justiţiei │ S+D+P+4E │N - Strada │România, │1998 │ 6.221.308,85│O.M.J. nr. │În │ │ │ │ │Galaţi Curtea de │ Ac = 1.974 │Brăilei │Judeţul │ │ │253/C/ │adminis-│ │ │ │ │Apel Galaţi │ mp Ad = │S - Bloc 12 │Galaţi, │ │ │13.11.1991 │trarea │ │ │ │ │Tribunalul Galaţi │ 11.963 mp │E - Strada │Localitatea │ │ │PV -RF nr. │MJ │ │ │ │ │Judecătoria Galaţi │ │Regiment 11 Siret │Galaţi, Str. │ │ │1535/2000 │ │ │ │ │ │ │ │V - Bloc A8 │Brăilei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 153 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │26701 │8.29.07│Imobil │Teren aferent │4.000 mp │N - Strada Brăilei│România, │1998 │ 1,00│HCP Galaţi │ │ │ │ │ │Palatului Justiţiei │ │S - Bloc 12 │Judeţul │ │ │nr. 82/1998 │ │ │ │ │ │Galaţi │ │E - Strada │Galaţi, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Regiment 11 Siret │Localitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Bloc A8 │Galaţi, Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Brăilei nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │153 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │26702 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Tecuci │P+1 │N - Proprietăţi │România, │1983 │ 1.868.308,16│Decizia │În │ │ │ │ │ │Ac = 1.040 mp│private │Judeţul │ │ │Consiliului │adminis-│ │ │ │ │ │Ad = 1.643 mp│S - Str. Costache │Galaţi, │ │ │Popular │trarea │ │ │ │ │ │ │Racoviţa │Localitatea │ │ │Galaţi nr. │Tribuna-│ │ │ │ │ │ │E - Şcoala gen nr.│Tecuci, │ │ │311/1983 │lului │ │ │ │ │ │ │115 │Str. C. │ │ │ │Galaţi │ │ │ │ │ │ │V - Proprietăţi │Racoviţa nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │private (blocuri │28 bis │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de locuinţe) │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │26703 │8.29.07│Imobil │Teren aferent │Steren = │N - Proprietăţi │România, │1983 │ 1,00│Decizia │În │ │ │ │ │Judecătoriei Tecuci │5.230 mp │private │Judeţul │ │ │Consiliului │adminis-│ │ │ │ │ │ │S - Str. Costache │Galaţi, │ │ │Popular │trarea │ │ │ │ │ │ │Racoviţa │Localitatea │ │ │Galaţi │Tribuna-│ │ │ │ │ │ │E - Şcoala gen │Tecuci, Str. │ │ │nr. 311/1984 │lului │ │ │ │ │ │ │nr. 115 │C. Racoviţa │ │ │ │Galaţi │ │ │ │ │ │ │V - Proprietăţi │nr. 28 bis │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │private (blocuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de locuinţe) │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │26704 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Tg. │Parter │N - Proprietăţi │România, │1994 │ 1,00│Dec. 311/1983│În │ │ │ │ │Bujor │Ac = 548 mp │private │Judeţul │ │ │a Consiliului│adminis-│ │ │ │ │ │ │S - Brutărie │Galaţi, │ │ │Popular │trarea │ │ │ │ │ │ │E -SMA │Localitatea │ │ │Tecuci │MJ │ │ │ │ │ │ │V - Str. Justiţiei│Tg. Bujor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Justiţiei nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │24 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │26705 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Lieşti │P+Mns │N - DC 714 │România, │1998 │ 1.710.387,33│H.G nr. │În │ │ │ │ │ │Ac = 720 mp │Str. Primăriei) │Judeţul │ │ │867/1998 │adminis-│ │ │ │ │ │Ad = 720 mp │S - Prop. privată │Galaţi, │ │ │ │trarea │ │ │ │ │ │ │Hâncu Vasile │Localitatea │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ │ │E - Prop. privată │Lieşti nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Petcu Vasile │1154, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - DC 172 │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │26706 │8.29.07│Imobil │Teren aferent │Steren = │N - DC 714 │România, │1998 │ 1,00│H.G nr. │În │ │ │ │ │Judecătoriei Lieşti │3.298 mp │Str. Primăriei) │Judeţul │ │ │867/1999 │adminis-│ │ │ │ │ │ │S - Prop. privată │Galaţi, │ │ │ │trarea │ │ │ │ │ │ │Hâncu Vasile │Localitatea │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ │ │E - Prop. privată │Lieşti nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Petcu Vasile │1154, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V -DC 173 │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │141571│8.29.07│Imobil │Judecătoria Tg. │Sparţial+P │N - Prop privată │România, │2002 │ 171.566,33│H.G. nr. │În │ │ │ │ │Bujor - sediu nou │Ac = 464,00 │imobil nr. 79 │Judeţul │ │ │1224/2001 │adminis-│ │ │ │ │(fosta Banca │mp Ad = │S - Prop privată │Galaţi, │ │ │H.C.J. Galaţi│trarea │ │ │ │ │Agricolă) │602,04 mp │imobil nr. 75 │Localitatea │ │ │nr. 223/2002 │MJ │ │ │ │ │ │ │E - Str. Eremia │Tg. Bujor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Grigorescu │Str. General │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Prop privată │Eremia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │imobil nr. 79 │Grigorescu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 77 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │150218│8.29.07│Imobil │Teren aferent │Steren = │N - Prop privată │România, │2002 │ 15.452,10│H.C.J. Galaţi│În │ │ │ │ │Judecătoriei Tg. │1.500 mp │imobil nr. 79 S - │Judeţul │ │ │nr. 223/2003 │adminis-│ │ │ │ │Bujor - sediu nou │ │Prop privată │Galaţi │ │ │ │trarea │ │ │ │ │ │ │imobil nr. 75 E - │Localitatea │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ │ │Str. Eremia │Tg. Bujor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Grigorescu │Str. General │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Prop privată │Eremia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │imobil nr. 80 │Grigorescu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 78 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ TOTAL │ 9.987.026,77│ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 31 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data: 30.09.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ │ CURTEA DE │ │ │ │ APEL │ │ │ │ BUCUREŞTI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ 4145853 │ TRIBUNALUL │ │ │ │ GIURGIU │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale │ │ │ │subordonate ordonatorului principal │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)Elemente de identificare*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │***** │8.29.07│Imobil │Tribunalul Giurgiu │S+P +M +2E │N - Proprietăţi │România │2003 │ 14.341.945,34│Acord MF nr. │În │ │ │ │ │Judecătoria Giurgiu │Sc = 2018 mp │private, │Judeţ Giurgiu│ │ │1397/1997 │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 4.700 mp│Drum public │Localitatea │ │ │PVRTL nr. │trarea │ │ │ │ │ │ │S - Proprietăţi │Giurgiu │ │ │3609/2003 │MJ │ │ │ │ │ │ │private │Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │E - Proprietăţi │Episcopiei, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │private │nr. 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Episcopia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Giurgiu │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 32 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data: 30.09.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ │ CURTEA DE │ │ │ │ APEL │ │ │ │ BUCUREŞTI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ 4145853 │ TRIBUNALUL │ │ │ │ GIURGIU │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale │ │ │ │subordonate ordonatorului principal │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)Elemente de identificare*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │8.29.07│Imobil │Tribunalul Giurgiu │S+P+M +2E │N - Proprietăţi │România, │2003 │ 14.341.945,34│Acord MF nr. │În │ │ │ │ │Judecătoria Giurgiu │Sc = 2018 mp │private, Drum │Judeţul │ │ │1397/1997 │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 4.700 mp│public S - │Giurgiu, │ │ │PV RTL nr. │trarea │ │ │ │ │ │ │Proprietăţi │Municipiul │ │ │3609/2003 │MJ │ │ │ │ │ │ │private E - │Giurgiu, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Proprietăţi │Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │private V - │Episcopiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Episcopia Giurgiu │nr. 13 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │28298 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Bolintin│S+P1E │N - Proprietăţi │România, │2000/ │ 2.443.008,00│Contract de │În │ │ │ │ │Vale │Sc = 594,802 │private │Judeţul │2006 │ │vânzare- │adminis-│ │ │ │ │ │mp Sd = │S - Str. │Giurgiu, │ │ │cumpărare │trarea │ │ │ │ │ │1.784,40 mp │Republicii E - │Oraş Bolintin│ │ │nr. 3588/2000│MJ │ │ │ │ │ │Steren = │Oficiul Poştal │Vale, Str. │ │ │şi nr. 4426/ │ │ │ │ │ │ │786,71 mp │V - Bloc Locuinţe │Republicii │ │ │2006 │ │ │ │ │ │ │ │B4 şi platformă │nr. 5A │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │100487│8.29.07│Imobil │Judecătoria Bolintin│P │N - Str. │România, │1981 │ 77.250,79│Decizia │În │ │ │ │ │Vale │Sc = 276 mp │Stadionului │Judeţul │ │ │Consiliului │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 276 mp │S - Proprietate │Giurgiu, │ │ │Popular │trarea │ │ │ │ │ │ │privată │Oraş Bolintin│ │ │Provizoriu │MJ │ │ │ │ │ │ │E - Bloc locuinţe │Vale, Str. │ │ │al Jud. │ │ │ │ │ │ │ │B11 V - Liceul │Stadionului │ │ │Giurgiu nr. │ │ │ │ │ │ │ │Dimitrie │nr. 3 │ │ │103/1981 │ │ │ │ │ │ │ │Bolintineanu │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 16.862.204,13│ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 33 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data: 30.09.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ │ CURTEA DE │ │ │ │ APEL │ │ │ │ CRAIOVA │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ 5374529 │ TRIBUNALUL │ │ │ │ DOLJ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale │ │ │ │subordonate ordonatorului principal │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Elemente de identificare*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │40210 │8.29.07│Imobil │Tribunalul Gorj │S+P+4E Sc = │N - Str. T. │România, │1995 │ 8.135.607,68│Acord MFO. │În │ │ │ │ │Judecătoria Tg. Jiu │1.150 mp Sd =│Vladimirescu S - │Judeţul Gorj,│ │ │M.J. 304/C/ │adminis-│ │ │ │ │ │5.863 mp │Proprietate │Municipiul │ │ │29.03.1995 │trarea │ │ │ │ │ │ │privată - Ghe. │Tg-Jiu, │ │ │CF 18974/ │MJ │ │ │ │ │ │ │Constantin V - │Str. T. │ │ │2007 │ │ │ │ │ │ │ │Spitalul Judeţean │Vladimirescu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │E -Str. Geneva │nr. 34 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │40211 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Tg. │P+3E │N - Parcul Alb │România, │1984 │ 1.459.521,14│Decizia │În │ │ │ │ │Cărbuneşti │Sc = 530,2 mp│S - Liceul T. │Judeţul Gorj,│ │ │Consiliului │adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 1.953 mp│Arghezi │Oraşul Tg. │ │ │Popular Gorj │trarea │ │ │ │ │ │Steren = │V - Bvd │Cărbuneşti, │ │ │nr. 206/1977 │MJ │ │ │ │ │ │1.334 mp │Trandafirilor │Bvd. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │E - Casa de │Trandafirilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Cultură Tg. │nr. 32 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Cărbuneşti │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │40212 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Motru │P+1E │N - Oficiul Poştal│România, │1997 │ 1.307.249,85│HCL Motru nr.│În │ │ │ │ │ │Sc = 711,5 mp│Motru S - Complex │Judeţul Gorj,│ │ │1993 HCJ Gorj│adminis-│ │ │ │ │ │Sd = │Comercial.... │Municipiul │ │ │nr. 23/1992 │trarea │ │ │ │ │ │1.446,5 mp │V - Bvd │Motru, Str. │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ │Steren = │Trandafirilor │Trandafirilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1800 mp │E - Casa │nr. 3B │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Şcolarilor │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │40213 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Novaci │P+1 - Corp A │N - Teren │România, │2003 │ 1.952.157,76│HCL Novaci │În │ │ │ │ │ │S+P - Corp B │proprietatea │Judeţul Gorj,│ │ │nr. 31/1999 │adminis-│ │ │ │ │ │ScA = 740,19 │Consiliul Local │Oraşul Novaci│ │ │ │trarea │ │ │ │ │ │mp Sd = 1.074│S - Teren │Str. │ │ │ │MJ │ │ │ │ │ │mp Steren = │proprietatea │Parângului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.400 mp │Consiliul Local │nr. 92 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │E - Teren │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliul Local │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Parângului - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Novaci │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ 25.709.082│ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 34 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data: 31.12.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ │CURTEA DE │ │ │ │APEL TG. │ │ │ │MUREŞ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ 4245542 │TRIBUNALUL │ │ │ │HARGHITA │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale │ │ │ │ subordonate ordonatorului principal │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)Elemente de identificare*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │34989 │8.29.07│Imobil │Tribunalul │P+2E │N - Parcul Miko │România, │1903 │ 11.060.900,00│Ordin MJ nr. │În │ │ │ │ │Harghita Judecătoria│Sc = 2.397 mp│S - Str. Zold │Judeţul, │ │ │26169/1903 │adminis-│ │ │ │ │Miercurea Ciuc │Sd = 7.980 mp│Peter E - Str. │Harghita, │ │ │ev. în CF nr.│trare │ │ │ │ │ │ │Szasz Endre V - │Municipiul │ │ │2870/xxxx │MJ │ │ │ │ │ │ │Penitenciarul M. │Miercurea │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┤Ciuc │Ciuc, Str. │ ├──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Steren= │ │Szasz Endre, │ │ 743.700,00│ │ │ │ │ │ │ │3.463 mp │ │nr. 6 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │34990 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Odorheiu│P+1E │N-V SC TAPIMEX │România, │1895 │ 5.892.100,00│Contract de │În admi-│ │ │ │ │Secuiesc │Sc = 1.128 mp│SRL N-E SC BB │Judeţul │ │ │vânzare- │nistra- │ │ │ │ │ │Sd = 3.410 mp│Invest Group SRL │Harghita │ │ │cumpărare nr.│rea MJ │ │ │ │ │ │ │S-E Str. Bethlen │Municipiul │ │ │780/xxxx ev. │ │ │ │ │ │ │ │Gabor S-V Str. │Odorheiu │ │ │în CF nr. │ │ │ │ │ │ ├─────────────┤Tompa Laszlo │Secuiesc, │ ├──────────────┤29/xxxx │ │ │ │ │ │ │Steren = │ │Str. Bethlen │ │ 453.100,00│ │ │ │ │ │ │ │1.445 mp │ │Gabor nr. 1 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │34991 │8.29.07│Imobil │Judecătoria │P+1 E │N - Grădiniţă │România, │1919 │ 3.809.100,00│Ordin nr. │În │ │ │ │ │Gheorgheni │Sc = 1.184 mp│"Csillagszem" S - │Judeţul │ │ │31/2 din 1919│adminis-│ │ │ │ │ │Sd = 2.182 mp│Str. Kossuth E - │Harghita, │ │ │ev. în CF nr.│trarea │ │ │ │ │ │ │Şcoala Generala │Municipiul │ │ │255/xxxx şi │MJ │ │ │ │ │ │ │"Vaskertes" V - │Gheorgheni, │ │ │11868/xxxx │ │ │ │ │ │ ├─────────────┤Bloc de locuinţe │Str. Kossuth │ ├──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Steren = │P+3E str. Kossuth │nr. 4 │ │ 361.500,00│ │ │ │ │ │ │ │4.008 mp │nr. 6 │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │100488│8.29.07│Imobil │Judecătoria Topliţa │P+2E │N - Parcare S - │România, │2000 │ 1.294.300,00│Contract de │În admi-│ │ │ │ │ │Sc = 471 mp │Str. N.Bălcescu │Judeţul │ │ │vânzare- │nistra- │ │ │ │ │ │Sd = 1.009 mp│E - Bloc de │Harghita, │ │ │cumpărare │rea MJ │ │ │ │ │ │ │locuinţe V - Parc │Municipiul │ │ │nr. 1439/2000│ │ │ │ │ │ │ │ │Toplita Str. │ │ │ev. în CF nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │Nicolae │ │ │5019/C │ │ │ │ │ │ │ │ │Bălcescu │ │ │Toplita │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 48 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ 23.614.700,00│ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 35 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data: 31.12.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ CURTEA DE │ │ │ │ APEL ALBA │ │ │ │ IULIA │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ 4374440 │ TRIBUNALUL │ │ │ │ HUNEDOARA │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │37759 │8.29.07│Imobil │Tribunalul Hunedoara│D (parţial) │N - Parcul Cetăţii│România, │1922/ │ 1.000,00│Ordonanţa │În admi-│ │ │ │ │Judecătoria Deva │+P+2E Sc = │S - Arhivele │Judeţul │1990 │ │Ministerului │nistra- │ │ │ │ │ │2.050 mp Sd =│Statului │Hunedoara, │ │ │de Justiţie │rea MJ │ │ │ │ │ │7.745 mp │E - Prefectura │Municipiul │ │ │nr. │ │ │ │ │ │ ├─────────────┤Jud. HD V - Hotel │Deva, Str. 1 │ ├──────────────┤30644/1992 CF│ │ │ │ │ │ │S teren = │Decebal │Decembrie │ │ 5.563.965,00│63818/2010 │ │ │ │ │ │ │9.270 mp │ │nr. 35 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │37760 │8.29.07│Imobil │Judecătoria │D+P+1E Sc = │N - Colegiul Iancu│România, │1960 │ 113,00│încheierea CF│În admi-│ │ │ │ │Hunedoara │377 mp Sd = │de Hunedoara S - │Judeţul │ │ │nr. 16606/ │nistra- │ │ │ │ │ │984 mp │Bloc locuinţe E - │Hunedoara, │ │ │12.12.2008 │rea MJ │ │ │ │ │ │ │Policlinica cu │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │plată │Hunedoara, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┤V - Stadionul │Str. │ ├──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Steren = │Constructorul │Victoriei │ │ 578.733,00│ │ │ │ │ │ │ │2.639 mp │ │nr. 2 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │37761 │8.29.07│Imobil │Judecătoria │Sc = 1.078 mp│N - Proprietate │România, │1944 │ 1.616.076,00│încheierea CF│În admi-│ │ │ │ │Petroşani P+1E │Sd = 1.778 mp│privată S - │Judeţul │ │ │nr. 168/ │nistra- │ │ │ │ │ │ │ROMTELECOM E - │Hunedoara, │ │ │30.03.1944 │rea MJ │ │ │ │ │ │ │Biserica Sf. │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Treime V - Şcoala │Petroşani, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┤Sportivă │B-dul 1 │ ├──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Steren = │ │Decembrie │ │ 1.090.308,00│ │ │ │ │ │ │ │4.226 mp │ │1918 nr. 77 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │37762 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Orăştie │P+1E parţial │N - Proprietate │România, │1994 │ 290.000,00│H.C.L. │În admi-│ │ │ │ │ │Sc = 504 mp │privată S - │Judeţul │ │ │Orăştie nr. │nistra- │ │ │ │ │ │Sd = 962 mp │Proprietate │Hunedoara, │ │ │11/1993 │rea MJ │ │ │ │ │ │ │privată E - │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Proprietate │Orăştie Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┤privată V - │Gh. Bariţiu │ ├──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Steren = │Proprietate │nr. 10 │ │ 210.734,00│ │ │ │ │ │ │ │1.021 mp │privată │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │37763 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Brad │P+2E │N - l Linie CFR │România, │1994 │ 825.000,00│H.C.L Brad │În admi-│ │ │ │ │ │(parţial) │S - Proprietate │Judeţul │ │ │nr. 32/1993 │nistra- │ │ │ │ │ │Sc = 493 mp │privată E - Paraul│Hunedoara, │ │ │încheierea de│rea MJ │ │ │ │ │ │Sd = 1.123 mp│Valea Luncii V - │Municipiul │ │ │autentificare│ │ │ │ │ │ ├─────────────┤Proprietate │Brad, Str. │ ├──────────────┤343/1966 │ │ │ │ │ │ │Steren = │privată │Avram Iancu │ │ 91.956,00│ │ │ │ │ │ │ │611 mp │ │nr. 45 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │37764 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Haţeg │P+2E │N - Proprietate │România, │1994 │ 527.500,00│O.M.S nr. │În admi-│ │ │ │ │ │(parţial) │privată S - │Judeţul │ │ │418/1994 │nistra- │ │ │ │ │ │Sc = 599 mp │Proprietate │Hunedoara, │ │ │ │rea MJ │ │ │ │ │ │Sd = 674 mp │privată E - Paraul│Oraş Haţeg, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┤Valea Luncii V - │Str. Mihai │ ├──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Steren = │Proprietate │Viteazu │ │ 294.245,00│ │ │ │ │ │ │ │2.172,35 mp │privată │nr. 19 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ 11.089.630,00│ │ │ ├──────┼───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┤ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ └──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 36 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data: 31.12.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ │ CURTEA DE │ │ │ │ APEL │ │ │ │ BUCUREŞTI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ TRIBUNALUL │ │ │ │ IALOMIŢA │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale │ │ │ │ subordonate ordonatorului principal │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)Elemente de identificare*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │***** │8.29.07│Imobil │Teren pentru │Steren = │N - Parcul │România, │2011 │ 3.424.500,00│H.C.L. │În admi-│ │ │ │ │construire sediu │10.000 mp │Tineretului S - DN│Judeţul │ │ │Slobozia nr. │nistra- │ │ │ │ │administrativ şi │ │2A E - Parcul │Ialomiţa, │ │ │73/27.05.2010│rea │ │ │ │ │parcări adiacente │ │Tineretului V - │Localitatea │ │ │H.C.L. │Tribuna-│ │ │ │ │Tribunal Ialomiţa │ │Complex statuar │Slobozia, │ │ │Slobozia nr. │lului │ │ │ │ │ │ │"Colonel Popescu".│FA/FN │ │ │137/ │Ialomiţa│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │30.09.2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protocol nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │482/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │01.02.2011 │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 37 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniulpublic al statului la data: 31.12.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ │ CURTEA DE │ │ │ │ APEL │ │ │ │ BUCUREŞTI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ TRIBUNALUL │ │ │ │ IALOMIŢA │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale │ │ │ │ subordonate ordonatorului principal │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)Elemente de identificare*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │***** │8.29.07│Imobil │Teren pentru │Steren = │N - Parcul │România, │2011 │ 3.424.500,00│H.C.L. │În admi-│ │ │ │ │construire sediu │10.000 mp │Tineretului S - DN│Judeţul │ │ │Slobozia nr. │nistra- │ │ │ │ │administrativ şi │ │2A E - Parcul │Ialomiţa, │ │ │73/27.05.2010│rea │ │ │ │ │parcări adiacente │ │Tineretului V - │Localitatea │ │ │H.C.L. │Tribuna-│ │ │ │ │Tribunal Ialomiţa │ │Complex statuar │Slobozia, │ │ │Slobozia nr. │lului │ │ │ │ │ │ │"Colonel │FA/FN │ │ │137/ │Ialomi- │ │ │ │ │ │ │Popescu". │ │ │ │30.09.2010 │ţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protocol nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │482/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │01.02.2011 │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │38594 │8.29.07│Imobil │Tribunalul Ialomiţa │P+1E │N - Grădiniţa de │România, │1981 │ 3.229.388,00│H.C.P. │În admi-│ │ │ │ │Judecătoria Slobozia│(parţial); │copii nr. .. │Judeţul │ │ │Slobozia │nistra- │ │ │ │ │ │P+3E │S - B-dul │Ialomiţa, │ │ │nr. .../1981 │rea MJ │ │ │ │ │ │(parţial) │Cosminului E - │Localitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sc = 3.700 mp│Bloc de locuinţe │Slobozia, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sd = mp │B... │B-dul Cosmi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Steren = mp │V - SC │nului nr. 12 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │38597 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Urziceni│P │N - Liceul nr. 2 │România, │1996 │ 1.200.620,00│H.G. nr. 912 │În admi-│ │ │ │ │ │Sc = 880,81 │S - Internatul │Judeţul │ │ │/1996 │nistra- │ │ │ │ │ │mp Steren = │Liceului nr. 2 E -│Ialomiţa, │ │ │ │rea MJ │ │ │ │ │ │2.195 mp │Bloc de locuinţe │Localitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Str. Al. I │Urziceni, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Cuza │Str. Al. I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Cuza nr. 9 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │38598 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Feteşti │P │N - Str. Călăraşi │România, │1992 │ 1.406.217,00│Ordin al │În admi-│ │ │ │ │ │Sc = 258,8 mp│S - Proprietăţi │Judeţul │ │ │Prefectului │nistra- │ │ │ │ │ │Sd = 573 mp │private E - │Ialomiţa, │ │ │judeţului │rea MJ │ │ │ │ │ │Steren = mp │Proprietăţi │Localitatea │ │ │Ialomiţa nr. │ │ │ │ │ │ │ │private V - │Feteşti, Str.│ │ │17/1992 │ │ │ │ │ │ │ │Proprietăţi │Călăraşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │private │nr. 422 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ 9.260.734,00│ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 38 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data: 30.09.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ CURTEA DE │ │ │ │ APEL IAŞI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ 4981212 │ TRIBUNALUL │ │ │ │ IAŞI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │40035 │8.29.07│Imobil │Palatul de Justiţie │S+P+6E Sc = │N - Str. A Panu │România, │1977 │ 11.857.835,34│Decizia │în admi-│ │ │ │ │din Iaşi Sediu: │1.206,5 mp │S - Teatrul │Judeţul Iaşi,│ │ │Consiliului │nistra- │ │ │ │ │Curtea de Apel Iaşi │Sd = 5.465 mp│"Luceafărul" E - │Municipiul │ │ │Popular al │rea MJ │ │ │ │ │Tribunalul Iaşi │ │Bloc locuinţe V - │Iaşi, Str. A.│ │ │Judeţului │ │ │ │ │ │ │ │Hotel Orizont │Panu nr. 25 │ │ │Iaşi nr. │ │ │ │ │ │ │ │Teatrul │ │ │ │605/7.10.1977│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorizaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │construire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 434/1977 │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │40036 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Paşcani │S+P+2E Sc = │N - Trezoreria S -│România, │1975 │ 1.943.535,91│Decizia C.P.J│În admi-│ │ │ │ │ │550 mp Sd = │Str. St. cel Mare │Judeţul Iaşi,│ │ │Iaşi nr. 146/│nistra- │ │ │ │ │ │:1.970 mp │E - locuinţe V - │Municipiul │ │ │11.04.1975 │rea MJ │ │ │ │ │ │Steren = │Spitalul │Paşcani, Str.│ │ │Autorizaţie │ │ │ │ │ │ │1976 mp │ │Aleea │ │ │construire │ │ │ │ │ │ │ │ │Grădiniţei │ │ │nr. 971975 │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │40037 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Hârlău │S+ P+1E Sc = │N - biserica Sf. │România, │1995 │ 66.966.76│H.G. nr. 131/│În admi-│ │ │ │ │ │272,2 mp Sd =│Gheorghe S - Hotel│Judeţul Iaşi,│ │ │1995 │nistra- │ │ │ │ │ │544 mp │Răreşoai E - Parc │Oraş:Paşcani,│ │ │ │rea MJ │ │ │ │ │ │Steren = │oras V - Parc oras│Str. Ghe. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │500 mp │ │Doja nr. 1 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │40038 │8.29.07│Imobil │Judecătoria │Regim de │N - Proprietăţi │România, │1994 │ 2.557.80│H.C.L │În admi-│ │ │ │ │Răducăneni │înălţime: │particulare S - │Judeţul Iaşi,│ │ │Răducăneni │nistra- │ │ │ │ │ │P+1E Sc = │Căminul cultural │Comuna │ │ │nr. 11/1994 │rea MJ │ │ │ │ │ │317 mp Sd = │E - Şcoala gen │Răducăneni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │633 mp │nr. 2 V - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Steren = │Consum Coop - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1450 mp │magazin universal │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 13.801.380,25│ │ │ ├──────┼───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┤ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ └──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 39 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniulpublic al statului la data: 30.09.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ │ CURTEA DE │ │ │ │ APEL CLUJ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ 3695026 │ TRIBUNALUL │ │ │ │ MARAMUREŞ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale│ │ │ │ subordonate ordonatorului principal │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Elemente de identificare*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │27663 │8.29.07│Imobil │Tribunalul Maramureş│P+1 │N - Şcoala │România, │2002 │ 106,30│H.G. nr. 1318│În admi-│ │ │ │ │(sediu vechi) │Sc = 350 mp │Generală nr. 1 S -│Judeţul │ │ │/2002 │nistra- │ │ │ │ │ │Sd = 1.300 mp│Proprietăţi │Maramureş, │ │ │ │rea MJ │ │ │ │ │ │Steren = │private - Familia │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.523 mp (din│Cioci Gheorghe şi │Baia Mare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │care 1158 mp │Susana E - Muzeul │Str. Crişan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │teren în │Judeţean Maramureş│nr. 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │administrare │V - Str. Crişan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi 365 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │servitute de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trecere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │riverani) │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │27665 │8.29.07│Imobil │Judecătoria │P+1 │N - Teren arabil │România, │1992 │ 493.094,00│H.C.L 38/1992│în admi-│ │ │ │ │Dragomireşti │Sc = 305 mp │S - Biserica E - │Judeţul │ │ │ │nistrare│ │ │ │ │ │Sd = 345 mp │Drum judeţean V - │Maramureş, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Şcoala generală │Oraşul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dragomireşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Principală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1086 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │27666 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Sighetu │S+P+1E Sc = │N - Primăria │România, │1977 │ 75.783,00│Dec │În admi-│ │ │ │ │Marmaţiei │710 mp Sd = │Sighetu Marmaţiei │Judeţul │ │ │Consiliului │nistra- │ │ │ │ │ │1.364 mp │S - Academia de │Maramureş, │ │ │Popular al │rea MJ │ │ │ │ │ │Steren = │Studii împotriva │Municipiul │ │ │Mun. Sighetu │ │ │ │ │ │ │1478,38 mp │Totalitarismului │Sighetu │ │ │Marmaţiei nr.│ │ │ │ │ │ │ │E - Direcţia │Marmaţiei, │ │ │538/1977 │ │ │ │ │ │ │ │Finanţelor Publice│Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sighetu Marmaţiei │Corneliu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Proprietăţi │Coposu nr. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │private: Panovici │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Adrian Ilie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Petreschi Petru │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │27667 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Vişeu de│S+P │N -Clădire Anexa 1│România, │1960 │ 51,00│Proces verbal│În admi-│ │ │ │ │Sus │Sc = 620 mp │Judecătoria Vişeu │Judeţul │ │ │- Sfatul │nistra- │ │ │ │ │ │Sd = 690 mp │de Sus S - Str. 22│Maramureş, │ │ │Popular al │rea MJ │ │ │ │ │ │Steren = │Decembrie V - │Oraşul Vişeu │ │ │oraşului │ │ │ │ │ │ │1.159 mp │Primăria Vişeu de │de Sus, Str. │ │ │Vişeu de Sus │ │ │ │ │ │ │ │Sus E - Str. │N. Labiş nr. │ │ │nr. 718/1960;│ │ │ │ │ │ │ │Nicolae Labiş │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │27668 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Vişeu de│P │N -Proprietăţi │România, │1960 │ 12,00│Proces verbal│În admi-│ │ │ │ │Sus - clădire anexă │Sc = 146 mp │private-Gal Anton │Judeţul │ │ │-Sfatul │nistra- │ │ │ │ │1 - │ │S - Clădire Jud. │Maramureş, │ │ │Popular al │rea MJ │ │ │ │ │ │ │Vişeu de Sus V - │Oraşul Vişeu │ │ │oraşului │ │ │ │ │ │ │ │Primăria Vişeu de │de Sus, Str. │ │ │Vişeu de Sus │ │ │ │ │ │ │ │Sus E - Str. │N. Labiş nr. │ │ │nr. 718/1960;│ │ │ │ │ │ │ │Nicolae Labiş │1 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │27672 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Tg. │P+1E │N -Proprietăţi │România, │1995 │ 289.824,00│H.G. nr. 1016│În admi-│ │ │ │ │Lăpuş, teren şi │Sc = 700 mp │private-fam Iuşan │Judeţul │ │ │/1995 │nistra- │ │ │ │ │construcţii anexe │Sd = 950 mp │Emilia S -APIA Tg.│Maramureş, │ │ │ │rea MJ │ │ │ │ │ │Steren = │Lăpuş E - │Localitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.212 mp │Proprietăţi │Târgu Lăpuş, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │private - fam │Str. Liviu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Tămaş Alexandru │Rebreanu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V -Drum judeţean │nr. 77 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │109F │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │27673 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Şomcuta │P+1E │N - Proprietate │România, │1997 │ 2.101.324,00│H.C.L. │În admi-│ │ │ │ │Mare │Sc = 675 mp │privată - Lazăr │Judeţul │ │ │Şomcuta │nistra- │ │ │ │ │ │Sd = 1.380 mp│Angela S - Atelier│Maramureş │ │ │nr. 32/1997 │rea MJ │ │ │ │ │ │Steren = │auto-Vaida Viorel │Localitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1515 mp │E - Str. Someş V -│Soncuta Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Parchetul Şomcuta,│Str. Someş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Clădire Anexa Jud.│nr. 17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Şomcuta Mare │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │150269│8.29.07│Imobil │Judecătoria Şomcuta │P │N - Parchetul │România │1997 │ 500.000,00│H.C.L. │În admi-│ │ │ │ │Mare │Sc = 180 mp │Şomcuta S - │Judeţul │ │ │Şomcuta nr. │nistra- │ │ │ │ │ │Sd = 180 mp │Atelier auto-Vaida│Maramureş │ │ │32/1997 │rea MJ │ │ │ │ │ │Steren = │Viorel E - Str. │Localitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1666 mp │Someş V - │Soncuta Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Proprietate │Str. Someş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │privată-Ardelean │nr. 17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Reghina │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │150270│8.29.07│Imobil │Palatul de Justiţie │D+P+3E │N - Str. G Coşbuc │România, │2000 │ 11.805.537,00│Acord MEF nr.│În admi-│ │ │ │ │Maramureş Tribunalul│Sc = 1660 mp │S -SC Confstar E -│Judeţul │ │ │56/1992 O.M.J│nistra- │ │ │ │ │Maramureş │Sd. 5.500 mp │Bd Republicii V - │Maramureş, │ │ │nr. │rea MJ │ │ │ │ │Judecătoria Baia │Steren = │Spitalul Judeţean │Municipiul │ │ │105/C/1992 │ │ │ │ │ │Mare │7412 mp │ │Baia Mare, │ │ │PV RF nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │B-dul │ │ │3072/ │ │ │ │ │ │ │ │ │Republici │ │ │29.11.2006 │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 2A │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │TOTAL │ │ │ │ │ 15.265.731,30│ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 40 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniulpublic al statului la data: 31.12.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ │ CURTEA DE │ │ │ │APEL CRAIOVA│ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ 4426654 │ TRIBUNALUL │ │ │ │ MEHEDINŢI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale │ │ │ │ subordonate ordonatorului principal │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Elemente de identificare*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │38156 │8.29.07│Imobil │Tribunalul Mehedinţi│S+P+2E+M │N - B.dul Carol I │România │1940 │ 3.156.884,00│Încheiere cf │În admi-│ │ │ │ │Judecătoria Dr. Tr. │Sc = │S - Str. Baile │Judeţul │ │ │nr. 1533 CF │nistra- │ │ │ │ │Severin │1.558,1 mp │Române E - Str. │Mehedinţi, │ │ │nr. 11020/N/ │rea MJ │ │ │ │ │ │Sd = │G.Coşbuc V - SC │Municipiul │ │ │2004 │ │ │ │ │ │ │3.669,84 mp │Mach. Distribution│Dr.Tr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┤ │Severin, Str.│ ├──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Steren = │ │B.dul Carol │ │ 1.502.000,00│ │ │ │ │ │ │ │3.206 mp │ │I nr. 14 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │38157 │829 │Imobil │Judecătoria Vânju │Sc = │P+1 N - │România, │1993 │ 830.808,00│O.M.S. nr. │ │ │ │ │ │Mare │515,15 mp │Proprietate │Judeţul │ │ │726/1993 CF │ │ │ │ │ │ │Sd = │privată -Bumbea A │Mehedinţi, │ │ │734/N Inc. │ │ │ │ │ │ │869,44 mp │S - Str. Viilor │Oraş Vânju │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │E - Proprietate │Mare, Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │privată -Vatan │Viilor nr. 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dumitru V - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Proprietate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┤privată - │ │ ├──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Steren = │Stanciulescu │ │ │ 52.900,00│ │ │ │ │ │ │ │1.913 mp │Virginia │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │38158 │829 │Imobil │Judecătoria Baia de │Sc = │N - Domeniu │România, │1993 │ 865.034,00│O.M.S. nr. │În admi-│ │ │ │ │Aramă │545,24 mp │public S - Domeniu│Judeţul │ │ │726/1993 │nistra- │ │ │ │ │ │Sd = │public E - │Mehedinţi, │ │ │ │rea MJ │ │ │ │ │ │936,50 mp │Domeniu public V -│Oraş Baia de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │P+1 │Domeniu public │Aramă, Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┤ │Nicu Pereanu │ ├──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Steren = = │ │nr. 8 │ │ 41.400,00│ │ │ │ │ │ │ │1,857 mp │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │38159 │829 │Imobil │Judecătoria Orşova │228,7 mp │N - Domeniu public│România, │1993 │ 1,00│H.C.L. │În admi-│ │ │ │ │ │situat la │S - Parc E - B-dul│Judeţul │ │ │Orşova nr. │nistra- │ │ │ │ │ │parterul │1 Decembrie V - │Mehedinţi, │ │ │25/6.05.1993 │rea MJ │ │ │ │ │ │Primăriei │Bloc │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Orşova │ │Orşova, B-dul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 Decembrie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1918 nr. 20 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │38160 │829,07 │Imobil │Judecătoria Strehaia│Sc = 472,72 │N - Proprietate │România, │1984 │ 1.502.437,00│O.M.S.. nr. │În admi-│ │ │ │ │ │mp Sd = │privată S - Str. │Judeţul │ │ │726/1993 CF │nistra- │ │ │ │ │ │1.210,44 mp │Republicii E - │Mehedinţi, │ │ │734/N Inc. │rea MJ │ │ │ │ │ │P+1 │Str. Marasti V - │Oraş Strehaia│ │ │2580/2007 │ │ │ │ │ │ ├─────────────┤Proprietate │Str. │ ├──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Steren = │privată │Republicii │ │ 75.100,00│ │ │ │ │ │ │ │1793 mp │ │nr. 201 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │136608│829,07 │Imobil │Apartament Strehaia │Sc = 92,20 mp│N - Parcare │România │2002 │ 162.784,00│H.G. 1224/ │În admi-│ │ │ │ │ │Su = 75,69 mp│ │Judeţul │ │ │2001 │nistra- │ │ │ │ │ │ │ │Mehedinţi │ │ │ │rea MJ │ │ │ │ │ │ │ │Oraş Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Unirii. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1 A, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bloc A1, Loc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Strehaia │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 8.189.348,00│ │ │ ├──────┼───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │TOTAL │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 41 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniulpublic al statului la data: 31.12.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ │ CURTEA DE │ │ │ │ APEL TG. │ │ │ │ MUREŞ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ 4565300 │ TRIBUNALUL │ │ │ │ MUREŞ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale│ │ │ │ subordonate ordonatorului principal │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Elemente de identificare*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │36986 │8.29.07│Imobil │Tribunalul Mureş │S+P+E Sc = │N - str. Bolyai, │România, │2009 │ 4.745.479,00│H.G. nr. 945/│În admi-│ │ │ │ │ │830 mp Sd = │biblioteca Teleki │Judeţul │ │ │2009 CF │nistra- │ │ │ │ │ │1.754 mp │S - Curtea de Apel│Mureş, │ │ │nr. │rea MJ │ │ │ │ │ │Su = │Tg.Mureş E - │Municipiul │ │ │124640/2010 │ │ │ │ │ │ │1.402,89 mp │Proprietate │Tg.Mureş, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │St = 2.156 mp│privată V - str. │Str. Bolyai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Justiţiei │nr. 30 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │36988 │8.29.07│Imobil │Judecătoria │P+1 E │N, V - Căminul de │România │1950 │ 1.501.519,00│Decret 35/ │În admi-│ │ │ │ │Sighişoara │Sc = 635 mp │bătrâni S - Grup │Judeţul Mureş│ │ │1950 CF │nistra- │ │ │ │ │ │Sd = 1.255 mp│şcolar MIU E - │Municipiul │ │ │nr. 5008/2010│rea MJ │ │ │ │ │ │ │Str. Justiţiei │Sighişoara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Justiţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 3 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │36989 │8.29.07│Imobil │Judecătoria │P+1 E │N - Proprietate │România, │1993 │ 912.009,00│H.C.L 25/1993│În admi-│ │ │ │ │Târnăveni │Sc = 479 mp │privată S - Str. │Judeţul │ │ │ │nistra- │ │ │ │ │ │Sd = 1.043 mp│Republicii E -Str.│Mureş, │ │ │ │rea MJ │ │ │ │ │ │St = 1,244 mp│Gh.Mănoiu V - │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Parohia │Târnăveni, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Romano-Catolica │Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Republicii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 44 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │36991 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Reghin │P+1E │N - RAGCL S - Str.│România │1994 │ 2.612.887,00│CF nr. │În admi-│ │ │ │ │ │Sc = │Petru Maior E - │Judeţul Mureş│ │ │53060/201 │nistra- │ │ │ │ │ │593.30 mp │Str. Sării V - │Municipiul │ │ │OI încheiere │rea MJ │ │ │ │ │ │Sd = 1.780 mp│RAGCL │Reghin, Str. │ │ │nr. │ │ │ │ │ │ │St = 995 mp │ │Petru Maior │ │ │194571994 │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 45 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │36992 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Luduş │P+ 1E │N - Proprietate │România, │1995 │ 844.587,00│HCL Luduş nr.│În admi-│ │ │ │ │ │Sc = 470 mp │privată S - │Judeţul │ │ │28/1995 CF │nistra- │ │ │ │ │ │Sd = 835 mp │Regionala Gaz E - │Mureş, Oraşul│ │ │nr. 509052010│rea MJ │ │ │ │ │ │St = 960 mp │Drumul E60 V -Str.│Luduş, Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │8 Martie │Republicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 59 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │TOTAL │ │ │ │ │ 10.616.481,00│ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 42 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniulpublic al statului la data: 30.09.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ CURTEA DE │ │ │ │ APEL BACĂU │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ 4145454 │ TRIBUNALUL │ │ │ │ NEAMŢ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Elemente de identificare*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │***** │8.29.07│Imobil │Teren │Stot. = │N - Proprietate │România │2007 │ 1.565.057,00│H.C.J. Neamţ │În admi-│ │ │ │ │ │6.879 mp │privată Livezeanu │Judeţul │ │ │nr. 99/2007 │nistra- │ │ │ │ │ │ │V S - Consiliul │Neamţ │ │ │ │rea MJ │ │ │ │ │ │ │Jud. Neamţ E - │Localitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Alee acces V - │P. Neamţ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Str. 1 Decembrie │Str. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1918 │Decembrie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1918 FN │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┴──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┴─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┬──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┬─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 43 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data: 30.09.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ │ CURTEA DE │ │ │ │ APEL BACĂU │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ 4145454 │ TRIBUNALUL │ │ │ │ NEAMŢ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale│ │ │ │ subordonate ordonatorului principal │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Elemente de identificare*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │**** │8.29.07│Imobil │Teren │Stot. = │N - Proprietate │România, │2007 │ 1.565.057,00│H.C.J. Neamţ │În admi-│ │ │ │ │ │6.879 mp │privată Livezeanu │Judeţul │ │ │nr. 99/2007 │nistra- │ │ │ │ │ │ │V. S - Consiliul │Neamţ, │ │ │ │rea MJ │ │ │ │ │ │ │Jud. Neamţ E - │Municipiul P.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Alee acces V - │Neamţ Str. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Str. 1 Decembrie │Decembrie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1918 │1918 FN │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │28291 │8.29.07│Imobil │Tribunalul Neamţ │P+1E+M │N - Bloc 14 S - │România, │1994 │ 1.686.497,71│H.G. nr. 76/ │În admi-│ │ │ │ │Secţia Comercială │Sc = 972 mp │Grădiniţa nr. 9 │Judeţul │ │ │1994 │nistra- │ │ │ │ │ │Sd = 2.033 mp│E - B-dul │Neamţ, │ │ │ │rea MJ │ │ │ │ │ │Steren = │Republicii V - │Municipiul P.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.010 mp │proprietar │Neamţ, B-dul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Popovici │Republicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 16 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │28293 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Roman │D+P+1E │N - Garaj Primărie│România, │1999 │ 114.501,65│H.G. nr. 147/│În admi-│ │ │ │ │ │Su = │S -Primărie E - │Judeţul │ │ │1999 │nistra- │ │ │ │ │ │892,27 mp │Piaţa Roman Vodă │Neamţ, │ │ │ │rea MJ │ │ │ │ │ │Steren = │V -Primărie │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.225 mp │ │Roman, Piaţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Roman Vodă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │28294 │8.29.07│Imobil │Judecătoria │Parter │N - SC Trust Doina│România, │1994 │ 85.511,46│H.G. nr. 76/ │În admi-│ │ │ │ │Tg. Neamţ │Sc = 338 mp │S - Str. Ştefan │Judeţul │ │ │1994 │nistra- │ │ │ │ │ │Sd = 338 mp │cel Mare E - │Neamţ, Oraş │ │ │ │rea MJ │ │ │ │ │ │Steren │Parcul orăşenesc │Tg. Neamţ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 1.320 mp │V - Proprietate │Str. Ştefan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │privată Amariei M │cel Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 53 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │141570│8.29.07│Imobil │Judecătoria │Sd = 603 mp │Spaţiu în Bloc de │România, │2001 │ 466.188,55│H.G. nr. 1224│În admi-│ │ │ │ │Tg. Neamţ │ │locuinţe Bl M11 │Judeţul Neamţ│ │ │/2001 │nistra- │ │ │ │ │ │ │ │Oraş Tg. │ │ │ │rea MJ │ │ │ │ │ │ │ │Neamţ, Bvd M.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Eminescu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bl. M11 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │28296 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Bicaz │S+P+1E │N - Str. Ciungi │România, │1994 │ 82.879,79│H.G. nr. 76/ │În admi-│ │ │ │ │ │Sc = 572 mp │S - Str. │Judeţul Neamţ│ │ │1994 │nistra- │ │ │ │ │ │Sd = 1.327 mp│Republicii E - │Oraş Bicaz, │ │ │ │rea MJ │ │ │ │ │ │ │Grupul Şcolar │Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bicaz V - │Republicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Proprietate │nr. 21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │privată Şova. │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ 4.000.636,16│ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 44 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniulpublic al statului la data: 30.09.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ │ CURTEA DE │ │ │ │APEL CRAIOVA│ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ 4394943 │ TRIBUNALUL │ │ │ │ OLT │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale│ │ │ │ subordonate ordonatorului principal │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Elemente de identificare*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │37891 │8.29.07│Imobil │Tribunalul Olt-Sediu│S+P+M+2E │N - Str. │România, │2003 │ 14.749.333,47│Acord MF nr. │În admi-│ │ │ │ │nou │Sc = 1.492 mp│Mănăstirii S - │Judeţul Olt, │ │ │36//1992 OMJ │nistra- │ │ │ │ │ │Sd = 6.443 mp│Terenuri │Localitatea │ │ │nr. 104/C/ │rea MJ │ │ │ │ │ │ │particulare E - │Slatina, Str.│ │ │1992 PV RTL │ │ │ │ │ │ │ │Str. Mănăstirii │Mănăstirii │ │ │nr. 6365/2009│ │ │ │ │ │ │ │V - Stadionul │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │constructorul │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │37892 │8.29.07│Imobil │Tribunalul Olt-Sediu│S+P+M+2E │N - Primăria │România, │1997 │ 502.900,00│Decret │În admi-│ │ │ │ │vechi │Sc = 462,8 mp│Slatina S - │Judeţul Olt, │ │ │92/1950 HCL │nistra- │ │ │ │ │ │Sd = 690 mp │Terenuri │Localitatea │ │ │nr. X/1997 │rea MJ │ │ │ │ │ │Steren = │particulare E - │Slatina, Str.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │799 mp │Terenuri │G. Poboran │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │particulare V - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Str. G. Poboran │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │37893 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Slatina │S+P+M │N - Terenuri │România, │1994 │ 1.035.291,77│HCL nr. │În admi-│ │ │ │ │ │Sc = 708 mp │particulare S - │Judeţul Olt, │ │ │X/1994 │nistra- │ │ │ │ │ │Sd = 1.248 mp│Terenuri │Localitatea │ │ │ │rea MJ │ │ │ │ │ │Steren = │particulare E - │Slatina, Str.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1115 mp │Str. M Eminescu │Lipscani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V - Str. Lipscani │nr. 49 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │37894 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Caracal │S+P+M+2E │N - Str. │România, │1996 │ 450.500,00│Decizia nr. │În admi-│ │ │ │ │ │Sc = 1578 mp │Libertăţii S - │Judeţul Olt, │ │ │86/1992 a CJ │nistra- │ │ │ │ │ │Sd = 4.061 mp│Terenuri │Localitatea │ │ │Olt Decizia │rea MJ │ │ │ │ │ │Steren = │particulare E - │Caracal, Str.│ │ │nr. 741/1994 │ │ │ │ │ │ │6746 mp │Terenuri │Iancu Jianu │ │ │a CSJ │ │ │ │ │ │ │ │particulare V - │nr. 37 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Str. Bradului │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │37895 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Corabia │S+P+2E │N - Locuinţe S - │România, │1993 │ 98.100,00│Decizia nr. │În admi-│ │ │ │ │ │Sc = 477 mp │Str. C. A. Rosetti│Judeţul Olt, │ │ │23/1993 a CJ │nistra- │ │ │ │ │ │Sd = 870 mp │E - Locuinţe V - │Localitatea │ │ │Olt │rea MJ │ │ │ │ │ │Steren = │Str. Griviţa Roşie│Corabia, Str.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1610 mp │ │C. A. Rosetti│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 53 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │37896 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Balş │P+1 E │N - Râul Olteţ S -│România, │1993 │ 1.007.445,36│Decizia nr. │În admi-│ │ │ │ │ │Sc = 700 mp │Locuinţe E - │Judeţul Olt, │ │ │23/1993 a CJ │nistra- │ │ │ │ │ │Sd = 1.136 mp│Terenuri │Localitatea │ │ │Olt │rea MJ │ │ │ │ │ │Steren = │particulare V - │Balş, Str. N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2600 mp │Râul Olteţ │Bălcescu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │37897 │8.29.07│Imobil │Judecătoria │SD = │Locuinţe │România │1996 │ 1,00│Decizia nr. │În admi-│ │ │ │ │Scorniceşti │1276,4 mp, │ │Judeţul Olt │ │ │34/1996 a CJ │nistra- │ │ │ │ │ │SC = 420.8 mp│ │Localitatea │ │ │Olt │rea MJ │ │ │ │ │ │Steren = │ │Bld Muncii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2087 mp │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 17.843.571,60│ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 45 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniulpublic al statului la data: 31.12.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ CURTEA DE │ │ │ │ APEL │ │ │ │ PLOIEŞTI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ │ TRIBUNALUL │ │ │ │ PRAHOVA │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │26621 │8.29.07│Imobil │Tribunalul Prahova │D+P+1E │N - B-dul │România, │1963 │ 10.017.293,00│HCM/1963 │În admi-│ │ │ │ │Judecătoria Ploieşti│Sc = 1087 mp │Independenţei S - │Judeţul │ │ │Legea nr. │nistra- │ │ │ │ │şi anexă │Sd = 3.232 mp│Str. Petrolului │Prahova, │ │ │213/1998 │rea MJ │ │ │ │ │ │Sc clădire │E - Str. Gh. Lazăr│Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │anexa = 69 mp│V - Str. Teatrului│Ploieşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Str. Str. Gh.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Lazăr nr. 6 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │26622 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Mizil │D+P+1E │N - Şos. M. Bravu │România, │2008 │ 244.917,00│H.G. nr. │În admi-│ │ │ │ │ │Sc = 252 mp │S - locuinţe E - │Judeţul │ │ │669/2008 │nistra- │ │ │ │ │ │S clădire │Alee acces V - │Prahova, │ │ │ │rea MJ │ │ │ │ │ │anexă = 46 mp│locuinţe │Oraşul Mizil,│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┤ │Şos. M. Bravu│ ├──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Steren = │ │nr. 71 │ │ 67.951,00│ │ │ │ │ │ │ │673 mp │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │26623 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Câmpina │S (parţial) +│N - B-dul Carol I │România, │1950 │ 1.566.053,00│HCM/1950 │În admi-│ │ │ │ │ │P+1E │S - Locuinţe E - │Judeţul │ │ │Legea nr. │nistra- │ │ │ │ │ │(parţial) │Parchetul Câmpina │Prahova, │ │ │213/1998 │rea MJ │ │ │ │ │ │Sc = 638 mp │V - Locuinţe │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sd = 1.059 mp│ │Câmpina, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sc clădire │ │B-dul Carol I│ │ │ │ │ │ │ │ │ │anexa = 45 mp│ │nr. 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sd clădire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │anexă = 90 mp│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┤ │ │ ├──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Steren = │ │ │ │ 756.721,00│ │ │ │ │ │ │ │1.673 mp │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │26624 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Vălenii │P │N - Locuinţe │România, │1929 │ 393.970,00│HCM/1929 │În admi-│ │ │ │ │de Munte │Sc = │S - Locuinţe E - │Judeţul │ │ │Legea nr. │nistra- │ │ │ │ │ │612,71 mp │Locuinţe V - │Prahova, │ │ │213/1998 │rea MJ │ │ │ │ │ │Sd = │Locuinţe │Oraşul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │629,72 mp │ │Vălenii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sc clădiri │ │Munte, Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │anexa = │ │M. Bravu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │55,36 mp │ │nr. 26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┤ │ │ ├──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Steren = │ │ │ │ 233.285,00│ │ │ │ │ │ │ │2.195 │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │26625 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Sinaia │P+1E+M │N - Locuinţe S - │România, │1994 │ 1.978.005,00│H.G. nr. 638/│În admi-│ │ │ │ │ │Sc = 408 mp │Locuinţe E - │Judeţul │ │ │1994 │nistra- │ │ │ │ │ │Sd = 2.365 mp│Locuinţe V - │Prahova, │ │ │ │rea MJ │ │ │ │ │ │ │Locuinţe │Oraşul Sinaia│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┤ │Str. Aleea │ ├──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Steren = │ │Dreptăţii │ │ 2.372.783,00│ │ │ │ │ │ │ │2.045 │ │nr. 1 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 17.630.978,00│ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 46 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniulpublic al statului la data: 31.12.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ 4265841 │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ CURTEA DE │ │ │ │APEL ORADEA │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ 3963897 │ TRIBUNALUL │ │ │ │ SATU MARE │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │28074 │8.29.07│Imobil │Palatul de Justiţie │S+P+2E │N - Penitenciarul │România │1896 │ 4.992.000,00│CF 154/2009 │În admi-│ │ │ │ │Satu Mare Tribunalul│Sc = 2.613 mp│Satu Mare S - Str.│Judeţul Satu │ │ │inch. nr. │nistra- │ │ │ │ │Satu Mare + │Sd = 8.127 mp│M. Viteazu E - Str│Mare │ │ │14534/2002 │rea MJ │ │ │ │ │Judecătoria Satu │ │Mileniului V - │Localitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │Mare ├─────────────┤Proprietate │Satu Mare │ ├──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Steren = │privată │Str. M. │ │ 708.900,00│ │ │ │ │ │ │ │3.305 mp │ │Viteazu nr. 8│ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │28075 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Carei │P+1E │N - Proprietate │România │1968 │ 1.177.700,00│Decizia CP │În admi-│ │ │ │ │ │(parţial) │privată S - │Judeţului │ │ │Satu Mare nr.│nistra- │ │ │ │ │ │Parter │Proprietate │Satu Mare │ │ │487/1968 │rea MJ │ │ │ │ │ │(parţial) │privată │Localitatea │ │ │CF305/2008 │ │ │ │ │ │ │Sc = 532 mp │E - Str. 1 │Str. 1 │ │ │înch.nr. │ │ │ │ │ │ │Sd = 1.572 mp│Decembrie 1918 V -│Decembrie │ │ │2980/1999 │ │ │ │ │ │ ├─────────────┤Proprietate │1918 nr. 34 │ ├──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Steren = │privată │ │ │ 219.500,00│ │ │ │ │ │ │ │2.047 mp │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │28077 │8.29.07│Imobil │Judecătoria Negreşti│S+ P+1E │N - Proprietate │România │1993 │ 1.475.600,00│Sentinţa │În admi-│ │ │ │ │Oaş │Sc = 696 mp │privată S - │Judeţului │ │ │civilă nr. │nistra- │ │ │ │ │ │Sd = 1.147 mp│Proprietate │Satu Mare │ │ │1150/2006 │rea MJ │ │ │ │ │ │ │privată │Localitatea │ │ │H.C.L. │ │ │ │ │ │ │ │E - Domeniul │Negreşti Oaş │ │ │Negreşti Oaş │ │ │ │ │ │ ├─────────────┤public V - │Str. │ ├──────────────┤nr. 39/1993 │ │ │ │ │ │ │Steren = │Proprietate │Trandafirilor│ │ 116.350,00│ │ │ │ │ │ │ │904 mp │privată │nr. 7 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ 8.690.050,00│ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 47 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniulpublic al statului la data: 31.12.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ │ TRIBUNALUL │ │ │ │ SĂLAJ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │adminis-│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ siune │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │***** │8.29.07│Imobil │Judecătoria Jibou │S+P+E2 │E - Str. .1 Mai │România, │2008 │ 3.210.620,19│Acord MF │în admi-│ │ │ │ │ │Sc = │V -Statul Român │Judeţul │ │ │nr. 1328/1996│nistra- │ │ │ │ │ │667.91 mp │N - Statul Român │Sălaj, Oraşul│ │ │OMJ nr 2910/ │rea MJ │ │ │ │ │ │Sd = │S - Statul Român │Jibou, Str. 1│ │ │C/2008 PV RF │ │ │ │ │ │ │2.197.53 mp │ │Mai nr. 8 │ │ │nr. 4110/39/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │14.08.2009 │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │***** │8.29.07│Imobil │Judecătoria Şimleul │D+P+E │E - Str. .1 Ma │România, │2010 │ 1.062.875,00│Contract de │în admi-│ │ │ │ │Silvaniei │Sc = │V -Statul Român │Judeţul Sălaj│ │ │vânzare │nistra- │ │ │ │ │ │724,00 mp │N - Statul Român │Oraşul │ │ │cumpărare nr.│rea MJ │ │ │ │ │ │Sd = │S - Statul Român │Şimleul │ │ │5616//39/ │ │ │ │ │ │ │1.747,17 mp │ │Silvaniei │ │ │16.12.2010 │ │ │ │ │ │ ├─────────────┤ │Str. Iuliu │ ├──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Steren = │ │Maniu nr. 1 │ │ 258.000,00│ │ │ │ │ │ │ │1.202 mp │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ 3.210.620,19│ │ │ └──────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘  +  Anexa 48 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului la data: 31.12.2010 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ Cod fiscal │ Denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ MINISTERUL │ │ │ │ JUSTIŢIEI │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ CURTEA DE │ │ │ │ APEL CLUJ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ │ TRIBUNALUL │ │ │ │ SĂLAJ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)*Font 7* ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │Cod de │Tip bun│ Denumirea │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoare de │ Situaţie juridică │ │ M.F. │clasi- │(mobil/│ │ tehnică │ │ │ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────┤ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │În adm./│ │ │ │ │ │ │ │ │dării în│ │ │ conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │ siune │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │**** │8.29.07│Imobil │Judecătoria Jibou │S+P+2 │E - Str. 1 Mai │România, Ju- │2008 │ 3.210.620,19│Acord MF nr. │În admi-│ │ │ │ │ │Sc = 667.91mp│V - Statul Român │deţul Sălaj, │ │ │1328/1996 │nistra- │ │ │ │ │ │Sd = │N - Statul Român │Oraşul Jibou,│ │ │OMJ nr. 2910/│rea MJ │ │ │ │ │ │2.197,53 mp │S - Statul Român │Str. 1 Mai │ │ │C/2008 PV RF │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 4 │ │ │nr. 4110/39/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │14.08.2009 │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │**** │8.29.07│Imobil │Judecătoria Şimleul │D+P+E │E - Str. 1 Mai │România, Ju- │ │ 1.062.875,00│Contract de │În admi-│ │ │ │ │Silvaniei │Sc = 724,00mp│V - Statul Român │deţul Sălaj, │ │ │vânzare- │nistra- │ │ │ │ │ │Sd = │N - Statul Român │Oraşul │ │ │cumpărare nr.│rea MJ │ │ │ │ │ │1.747,17 mp │S - Statul Român │Şimleul │ │ │5616/39/ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┤ │Silvaniei │ ├──────────────┤16.12.2010 │ │ │ │ │ │ │Steren = │ │Str. Iuliu │ │ 258.000,00│ │ │ │ │ │ │ │1.202 mp │ │Maniu nr. 1 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │39867 │8.29.07│Imobil │Teren şi stabilizare│Steren = │N - Bloc D53 │România, Ju- │1976 │ 478.894,68│Decret prezi-│În admi-│ │ │ │ │versant │4.614 mp │S - Casă particu- │deţul Sălaj, │ │ │denţial nr. │nistra- │ │ │ │ │ │ │lară │Municipiul │ │ │265/1974 │rea MJ │ │ │ │ │ │ │E - Casă particu- │Zalău, Str.T.│ │ │Legea nr. │ │ │ │ │ │ │ │lară │Vladimirescu │ │ │213/1998 │ │ │ │ │ │ │ │V - Str. T. │nr. 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Vladimirescu │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │39868 │8.29.07│Imobil │Tribunalul Sălaj │S+P+2E+M │N - Bloc D53 │România, Ju- │1976 │ 6.319.300,00│Decret prezi-│În admi-│ │ │ │ │ │Sc = 1.015 mp│S - Casă particu- │deţul Sălaj, │ │ │denţial nr. │nistra- │ │ │ │ │ │Sd= 4783,3 mp│lară │Municipiul │ │ │265/1974 │rea MJ │ │ │ │ │ │ │E - Casă particu- │Zalău, Str.T.│ │ │Legea nr. │ │ │ │ │ │ │ │lară │Vladimirescu │ │ │213/1998 │ │ │ │ │ │ │ │V - Str. T. │nr. 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │