HOTĂRÂRE nr. 447 din 4 mai 2011privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 16 mai 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, amplasate în incinta imobilelor identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 4 mai 2011.Nr. 447.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrarea MinisteruluiApărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniulprivat al statului în vederea scoaterii dinfuncţiune şi casării acestora
  *Font 8*
  Nr. crt. Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului
  1. Municipiul Sebeş, judeţul Alba Ministerul Apărării Naţionale Imobil 1025, nr. M.F. = 104.060 - parţial Pavilionul L1: - suprafaţa construită = 18 mý - valoarea contabilă = 0,7 lei
  2. Comuna Topliceni, judeţul Buzău Ministerul Apărării Naţionale Imobil 3091, nr. M.F. = 106.987 - parţial Pavilionul A: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 14.590,87 lei Reţea subterană de alimentare cu energie electrică: - lungimea construită = 50 ml - valoarea contabilă = 22,26 lei
  3. Municipiul Făgăraş, judeţul Braşov Ministerul Apărării Naţionale Imobil 531, nr. M.F. = 104.010 - parţial Pavilionul K: - suprafaţa construită = 99 mý - valoarea contabilă = 1.264 lei Pavilionul R: - suprafaţa construită = 108 mý - valoarea contabilă = 3.266,9 lei Pavilionul F3: - suprafaţa construită = 4 mý - valoarea contabilă = 777,80 lei Pavilionul W2: - suprafaţa construită = 481 mý - valoarea contabilă = 100.807,68 lei
  4. Comuna Hoceni, judeţul Vaslui Ministerul Apărării Naţionale Imobil 2923, nr. M.F. = 106.905 - parţial Reţea subterană de alimentare cu energie electrică: - lungime construită = 1.200 ml - valoarea contabilă = 51.084 lei
  5. Comuna Aroneanu, judeţul Iaşi Ministerul Apărării Naţionale Imobil 3010, nr. M.F. = 106.850 - parţial Pavilionul H: - suprafaţa construită = 315 mý - valoarea contabilă = 26.195,56 lei
  6. Municipiul Alba Iulia, judeţul Alba Ministerul Apărării Naţionale Imobil 1060, M.F. = 103.958 - parţial Pavilionul R: - suprafaţa construită = 671,84 mý - valoarea contabilă = 17,92 lei
  7. Satul Valea Ursului, judeţul Argeş Ministerul Apărării Naţionale Imobil 994, M.F. = 103.681 - parţial Pavilionul C: - suprafaţa construită = 250 mý - valoarea contabilă = 10.829,80 lei Pavilionul E: - suprafaţa construită = 250 mý - valoarea contabilă = 10.829,80 lei Pavilionul F: - suprafaţa construită = 206 mý - valoarea contabilă = 29.402,20 lei Pavilionul I: - suprafaţa construită = 121 mý - valoarea contabilă = 4.243,90 lei Pavilionul J1: - suprafaţa construită = 157 mý - valoarea contabilă = 17.865,40 lei Pavilionul P1: - suprafaţa construită = 48 mý - valoarea contabilă = 1.249,60 lei
  8. Municipiul Buzău, judeţul Buzău Ministerul Apărării Naţionale Imobil 404, M.F. = 106.967 - parţial Pavilionul X1: - suprafaţa construită = 525 mý - valoarea contabilă = 19.750,22 lei Pavilionul X2: - suprafaţa construită = 201 mý - valoarea contabilă = 8.599 lei Pavilionul X3: - suprafaţa construită = 201 mý - valoarea contabilă = 8.599 lei Pavilionul X14: - suprafaţa construită = 141 mý - valoarea contabilă = 11.786,42 lei Pavilionul X15: - suprafaţa construită = 32 mý - valoarea contabilă = 1.277,50 lei Pavilionul X16: - suprafaţa construită = 46 mý - valoarea contabilă = 5.096,83 lei Pavilionul X18: - suprafaţa construită = 494 mý - valoarea contabilă = 18.520,36 lei Pavilionul U1: - suprafaţa construită = 112 mý - valoarea contabilă = 44.000,6 lei Pavilionul U3: - suprafaţa construită = 123 mý - valoarea contabilă = 47.000,81 lei
  9. Comuna Măgurele, judeţul Prahova Ministerul Apărării Naţionale Imobil 2877, M.F. = 103.751 - parţial Pavilionul N: - suprafaţa construită = 46 mý - valoarea contabilă = 4.590,47 lei Pavilionul O: - suprafaţa construită = 108 mý - valoarea contabilă = 14.345,66 lei Pavilionul R: - suprafaţa construită = 30 mý - valoarea contabilă = 6.312,24 lei Pavilionul S: - suprafaţa construită = 6 mý - valoarea contabilă = 229,56 lei Pavilionul Ş: - suprafaţa construită = 18 mý - valoarea contabilă = 2.025,39 lei Pavilionul T: - suprafaţa construită = 148 mý - valoarea contabilă = 2.869,13 lei Pavilionul Ţ: - suprafaţa construită = 672 mý - valoarea contabilă = 84,33 lei
  ------------