HOTĂRÂRE nr. 443 din 4 mai 2011privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" a unui imobil retrocedat, în condiţiile legii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 11 mai 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" a unui imobil retrocedat, în condiţiile legii, înregistrat la poziţia 60401 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Finanţelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 4 mai 2011.Nr. 443.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se scoate din inventarul centralizat al bunurilor dindomeniul public al statului şi din administrareaMinisterului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof.dr. G. K. Constantinescu", ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii
    *Font 8*
    ┌─────┬───────┬─────────────┬─────────────────────────────────┬──────┬────────┬──────────────────┬──────┐│ Nr. │ Cod de│ │ Date de identificare │Anul │ │Situaţia juridică │ ││ MFP │ clasi-│ Denumire ├────────────┬──────────┬─────────┤dobân-│ ├──────────┬───────┤ Tip ││ │ficare │ │ Descriere │Vecinătăţi│ Adresa │dirii/│Valoarea│ Baza │ În │ bun ││ │ │ │ tehnică │(după caz,│ │dării │ de │ legală │adminis│ ││ │ │ │ (pe scurt) │ pe scurt)│ │ în │inventar│ │ trare/│ ││ │ │ │ │ │ │ folo-│(în lei)│ │ conce-│ ││ │ │ │ │ │ │ sinţă│ │ │ siune │ │├─────┼───────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┼───────┼──────┤│60401│8.29.06│Clădire sediu│S construită│N - str. │Ţara: │ 1998 │ 148.622│Hotărârea │în ad- │imobil││ │ │administrativ│- 532 mý; │Romulus │România; │ │ │Guvernului│minis- │ ││ │ │OARZ │P; │Lepri; │Judeţ: │ │ │nr. │trare │ ││ │ │ │S curte - │V - str. │Mehedinţi│ │ │841/1995 │ │ ││ │ │ │603 mý │Kiseleff; │MRJ: │ │ │transfer │ │ ││ │ │ │ │S - │Drobeta- │ │ │către │ │ ││ │ │ │ │proprietar│Turnu │ │ │DGAIA │ │ ││ │ │ │ │E - │Severin; │ │ │739/09- │ │ ││ │ │ │ │proprietar│Str. │ │ │iul-03; │ │ ││ │ │ │ │ │Kiseleff │ │ │Legea nr. │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 26 │ │ │63/2008 │ │ │└─────┴───────┴─────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────────┴───────┴──────┘---------