HOTĂRÂRE nr. 399 din 13 aprilie 2011privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 10 mai 2011  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) şi ale art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) şi ale art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 521/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A., cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 59 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Valorile de inventar ale bunurilor imobile înregistrate la poziţiile MF nr. 34024, 144772, 144773, 144774, 144775 se modifică potrivit anexei nr. 1, ca urmare a evaluării, în condiţiile legii.2. Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a punerii în funcţiune a unor lucrări de investiţii.3. Valorile de inventar ale bunurilor imobile înregistrate la poziţiile MF nr. 34025, 34026, 34027, 100481, 103542, 152719, 152720 se modifică potrivit anexei nr. 3, ca urmare a evaluării, în condiţiile legii.  +  Articolul IIBunurile imobile prevăzute la alin. (2) al art. 1 se atribuie în concesiune Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A., în condiţiile legii.  +  Articolul IIIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 13 aprilie 2011.Nr. 399.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile aflate în inventarul bunurilor carealcătuiesc domeniul public al statuluişi în concesiunea Societăţii Naţionale"Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" -S.A. cu valoarea de 1 leu a căror valoare se actualizează
      Cod fiscalDenumire
    1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)13633330Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite11178217Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A. (A.I.T.)
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995*) privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale  
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/dării în folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actuală: concesiune/ închiriere/ dat cu titlu gratuitTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiune
    340248,25Terenuri: platformă îmbarcare; debarcare avion; pistă decolare aterizare; căi rulare A+B; platformă PCZsuprafaţa = 29,15 haA.I.T.Ţara: România; judeţ: Timiş; localitatea Ghiroda, str. Aeroport nr. 219639.285.839Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 521/1998concesiuneconcesiuneimobil
    1447728,25Teren pentru platforma de vestS = 1,3 haA.I.T.Ţara: România; judeţ: Timiş; localitatea Ghiroda, str. Aeroport nr. 22003414.120Legea nr. 219/1998  Hotărârea Guvernului nr. 521/1998  Hotărârea Guvernului nr. 60/2003concesiuneconcesiuneimobil
    1447738,25Teren cale de rulare C-FS = 1,84 haA.I.T.Ţara: România; judeţ: Timiş; localitatea Ghiroda, str. Aeroport nr. 22003586.139Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 521/1998  Hotărârea Guvernului nr. 60/2003concesiuneconcesiuneimobil
    1447748,25Teren pentru platforma de nordS = 5,5 haA.I.T.Ţara: România; judeţ: Timiş; localitatea Ghiroda, str. Aeroport nr. 220031.752.045Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 521/1998 Hotărârea Guvernului nr. 60/2003concesiuneconcesiuneimobil
    1447758,25Teren pentru platforma de estS = 1 haA.I.T.Ţara: România; judeţ: Timiş; localitatea Ghiroda, str. Aeroport nr. 22003318.554Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 521/1998 Hotărârea Guvernului nr. 60/2003concesiuneconcesiuneimobil
    TOTAL:12.356.697
  ________ Notă *) Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 a fost abrogată prin Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002.
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor pentru care se aprobă înscrierea în inventarulcentralizat al bunurilor din domeniul public al statuluirezultate ca urmarea punerii în funcţiune a unor lucrări de investiţii
      Cod fiscalDenumire
    1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)13633330Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite11178217Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A. (A.I.T.)
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995*) privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale  
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de  clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actuală: concesiune/ închiriere/ dat cu titlu gratuitTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn  administrare/ concesiune
        Extindere platformă staţionare aeronave pe direcţia nordSc = 1,464 haA.I.T.Ţara: România; judeţ: Timiş; localitatea Ghiroda, str. Aeroport nr. 220064.013.170,51P.V. nr. 6.140/  12 octombrie 2006în  administrare   imobil (construcţie)
        Amenajare cale rulare CF şi extindere platformă staţionare aeronave pe direcţia estSc = 4,9765 haN, V = A.I.T. E, S = M.Ap. N.Ţara: România; judeţ: Timiş; localitatea Ghiroda, str. Aeroport nr. 2200919.528.817,19P.V. nr. 200/DD/  20 august 2009în  administrare   imobil (construcţie)
    TOTAL:23.541.987
  __________ Notă *) Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 a fost abrogată prin Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002.
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile aflate în inventarul bunurilor carealcătuiesc domeniul public al statului şi în concesiuneaSocietăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara -Traian Vuia" - S.A., a căror valoare se modifică
      Cod fiscalDenumire
    1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)13633330Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite11178217Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A. (A.I.T.)
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995*) privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de  clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actuală: concesiune/ închiriere/ dat cu titlu gratuitTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn  administrare/ concesiune
    340258,25Platformă îmbarcare-debarcare avionsuprafaţa = 3,84 ha L = 320 m, I = 120 mA.I.T.Ţara: România; judeţ: Timiş; localitatea Ghiroda, str. Aeroport nr. 219635.713.000Legea  nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 521/1998concesiuneconcesiuneimobil (construcţie)
    340268,25Pistă decolare-aterizaresuprafaţa = 21 ha  L = 3.500 m, I = 60 mA.I.T.Ţara: România; judeţ: Timiş; localitatea Ghiroda, str. Aeroport nr. 2198131.244.000Legea  nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 521/1998concesiuneconcesiuneimobil (construcţie)
    340278,25Platformă PCZS = 1,0799 haN - A.I.T; S, E, V - MApNŢara: România; judeţ: Timiş; localitatea Ghiroda, str. Aeroport nr. 219811.607.000Legea  nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 521/1998concesiuneconcesiuneimobil (construcţie)
    1004818,25Căi de rulare A+ BS = 3,23 haA.I.T.Ţara: România; judeţ: Timiş; localitatea Ghiroda, str. Aeroport nr. 219814.806.000Legea  nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 521/1998concesiuneconcesiuneimobil (construcţie)
    1035428.29.04Teren - imobil 5100S = 54.000 m2comuna  Remetea MareŢara: România; judeţ: Timiş; localitatea Ghiroda, str. Aeroport nr. 22006449.723Hotărârea  Guvernului  nr. 409/2006;  Protocol A659/  15.05.2006-  365/AG/7.07.2006concesiuneconcesiuneimobil
    1527198.29.04Teren - imobil 752 (parţial)S=2.378.378 m2N - A.I.T.-TV  S - comuna  Ghiroda  E - comuna  Remetea Mare  V - A.I.T. - TVŢara: România; judeţ: Timiş; localitatea Ghiroda, str. Aeroport nr. 2200675.764.099Hotărârea  Guvernului  nr. 409/2006;  Protocol A659/  15.05.2006-  365/AG/  7.07.2006concesiuneconcesiuneimobil
    1527208.29.04Clădiri - imobil 752 (parţial)clădiri (Sc = 10.518 m2, Sd = 10.776 m2); împrejmuire, reţea electrică subterană, reţea  canalizare, drumuri, platforme şi alte mijloace fixe aferente imobilului 752N - A.I.T. - TV  S - comuna  Ghiroda  E - comuna  Ghiroda  V - comuna  Remetea MareŢara: România; judeţ: Timiş; localitatea Ghiroda, str. Aeroport nr. 220061.260.408Hotărârea  Guvernului  nr. 409/2006;  Protocol A659/  15.05.2006-  365/AG/  7.07.2006concesiuneconcesiuneimobil
    TOTAL:120.844.230      
  __________ Notă *) Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 a fost abrogată prin Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002.----