HOTĂRÂRE nr. 423 din 20 aprilie 2011privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 10 mai 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a imobilelor ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, înregistrate la poziţiile MFP nr. 112106, nr. 112108, nr. 115295, în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţieişi internelor,Gheorghe Emacu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 20 aprilie 2011.Nr. 423.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public al statuluişi în administrarea Ministerului Administraţieişi Internelor, prin Instituţia Prefectului Vâlcea,care îşi modifică caracteristicile tehnice,precum şi valoarea de inventar
  *Font 9*
  Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică (pe scurt) Adresa imobilului Valoarea de inventar - lei-
  112106 8.29.15 Palat administrativ corp A 64-18 Suprafaţa construită 673 mý, suprafaţa desfăşurată 2.658 mý Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu nr. 72 (nr. 1), judeţul Vâlcea 7.083.068,08
  112108 8.29.15 Garaj 64-18 Garaj cu 5 boxe, suprafaţa construită 297 mý şi suprafaţa desfăşurată 297 mý Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu nr. 72 (nr. 1), judeţul Vâlcea 24.942,90
  115295 8.29.15 Teren 64-18 Suprafaţă 6.929,01 mý, din care 300 mý teren aferent garajelor Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu nr. 72 (nr. 1), judeţul Vâlcea 911.982,63
  --------