HOTĂRÂRE nr. 336 din 30 martie 2011privind modificarea şi completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 6 mai 2011  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă includerea bunurilor prevăzute în anexa nr. 1 în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, rezultate din investiţii noi finanţate din fonduri publice în valoare de 35.632.180 lei, puse în funcţiune conform prevederilor legale.  +  Articolul 2Se aprobă majorarea valorii de inventar, actualizarea şi completarea elementelor de identificare, precum şi corectarea erorilor materiale privind unele bunuri din domeniul public al statului, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Borbely Karoly,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 30 martie 2011.Nr. 336.  +  Anexa 1 Bunuri rezultate din investiţii noi, puse în funcţiune înperioada 2006-2008, care se includ în domeniul public al statului
    Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)  Elemente de identificare
    Nr. crt.Sucursala HidrocentraleNr. M.F.Cod  de  clasificare 3Tip bun mobil/imobilDenumireDescrierea tehnică  şi economică  (pe scurt) leiVecinătăţi (după caz)AdresaAnul  dobândirii/ dării  în  folosinţăValoarea  de inventar - lei -Situaţia juridică
    Baza legalăAdministrare/ Concesiune
    012   456789101112
    1S.H. Sebeş     imobilBaraj CugirBaraj din beton cu dublu arc, H = 48 m, NNR = 1007 mdM, S = 14,8863 haCugirOraşul Cugir, judeţul Alba20063.748.935P.V.R. nr. 102-  103/31.03.2006, H.C.M. nr. 1169/1971  
    2S.H. Sebeş     imobilLac CugirLac acumulare Cugir, V = 1,012 milioane mc, S = 8,664 ha,  NNR = 1007 mdMNOraşul CugirOraşul Cugir, judeţul Alba20060P.V.R. nr. 102-  103/31.03.2006, H.C.M. nr. 1169/1971  
    3S.H. Sibiu     imobilDig mal stâng CHE CornetuCorp din balast cu pereu din plăci de beton armat, L = 4071 m, Hmax = 12 m, lăţime coronament = 6 m, S=16,16 haComuna Balota, comuna Racoviţa, judeţul VâlceaComuna Racoviţa, judeţul Vâlcea20073.196.872P.V.R. nr. 3602/12.04.07, D.C.S. nr. 24/1989  
    4S.H. Sibiu     imobilDig mal drept  CHE CornetuL = 4928 m, Hmax = 11 m, lăţime coronament = 6 m, S = 16,63 haComuna Balota, comuna Racoviţa, judeţul VâlceaComuna Racoviţa, judeţul Vâlcea20075.328.121P.V.R. nr. 3602/12.04.07, D.C.S. nr. 24/1989  
    5S.H. Bistriţa     imobilDig mal stâng VicovBalast cu pereu, L = 1000 m, S = 3 haOraşul Viciov  Pârâul LauraOraşul Viciov, judeţul Suceava2007229.365P.V.R. nr. 4/2007  
    6S.H. Bistriţa     imobilDig mal drept tranşele I, II, III MovileniDig din balast, cu pereu din beton, S = 90,63 haDirecţia Silvică Focşani, drum comunal, proprietăţi particulare, DN 15Extravilan comuna Garoafa, judeţul Vrancea20089.097.795P.V.R. nr. 3/2008  
    7S.H. Târgu  Jiu     imobilBaraj ClocotişBaraj din beton cu dublu arc, H = 56 m,  NNR = 480 mdM, S = 0,1232 haSatul Gureni, judeţul GorjComuna Peştişani, judeţul Gorj20086.001.797P.V.R. nr. 46/29.02.2008  HCM nr. 1611/1974  
    8S.H. Târgu  Jiu     imobilLac ClocotişNNR 480 mdM, V = 2,9 milioane mc, S = 16,2 haSatul Gureni, judeţul GorjComuna Peştişani, judeţul Gorj20080P.V.R. nr. 46/29.02.2008  HCM nr. 1611/1974  
    9S.H. Caransebeş     imobilBaraj Poiana RuscăTip structură beton în dublu arc, H = 75 m, NNR = 630 mdM, S = 0,855 haCaransebeş, Cornereva, judeţul Caraş-SeverinComuna Teregova, satul Ruscă, judeţul Caraş-Severin20088.029.295P.V.R. nr. 4838/2008 Decret nr. 278/1981, Decret nr. 31/1986  
    10S.H. Caransebeş     imobilLac Poiana RuscăV = 13,5 milioane mc, NNR = 630 mdM, S = 136,73 haCaransebeş, Cornereva, judeţul Caraş-SeverinComuna Teregova, satul Ruscă, judeţul Caraş-Severin20080P.V.R. nr. 4838/2008 Decret nr. 278/1981, Decret nr. 31/1986  
      TOTAL                 35.632.180    
   +  Anexa 2 Modificări intervenite în inventarul bunurilor din domeniul public,rezultate din majorarea valorii de inventar, actualizarea unorelemente de identificare şi corectarea unor erori materiale
    Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaRubrica modificatăCaracteristici vechi (elemente de identificare)Caracteristici actuale (elemente de identificare)Justificarea modificărilor
    1234567
    622518.18.01Baraj VădeniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 16,5 m, S = 0,66 HABaraj Vădeni  Baraj din beton H = 16,5 m,  NNR = 221 mdM,  S = 0,66 ha10.057.514  10.057.514Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    622528.18.01Baraj Târgu JiuDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 16,5 m,  S = 0,72 HABaraj Târgu Jiu  Baraj din beton  H = 16,5 m,  NNR = 205 mdM,  S = 0,72 ha3.576.495  3.576.495Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    622538.18.01Baraj Tismana avalDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 21,6 m, S = 0,084 HABaraj Tismana aval  Baraj din beton H = 21,6 m,  NNR = 217 mdM,  S = 0,084 ha12.855.078  12.855.078Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    622548.18.01Baraj VijaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 37 m, S = 0,205 HABaraj Vija  Baraj din anrocamente H = 37 m,  NNR = 546 mdM,  S = 0,205 ha27.256.577  27.256.577Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    622558.18.01Baraj MotruDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 47 m, S = 2,196 HABaraj Motru  Baraj din anrocamente H = 47 m,  NNR = 480 mdM,  S = 2,196 ha14.023.959  14.023.959Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    622568.18.01Baraj CernaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 110,53 m, S = 5,82 HABaraj Cerna  Baraj din anrocamente H = 110,53 m,  NNR = 685 mdM,  S = 5,82 ha53.430.783  53.430.783Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    Valoarea de inventar - lei -52.955.561 lei53.430.783 lei   Majorarea valorii bunului cu 475.222 lei, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii puse în funcţiune în baza PVR nr. 40/2007
    623988.19Dig VădeniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 3150 m,  S = 6,314 HADig Vădeni  Dig balast, taluz cu pereu monolit,  L = 3150 m,  S = 6,314 ha8.976.448  8.976.448Completare date tehnice şi economice
    623998.19Dig Tismana avalDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 692 m,  S = 0,594 HADig Tismana aval  Tip pereu beton  L = 692 m,  S = 0,594 ha8.570.044  8.570.044Completare date tehnice şi economice
    624008.19Dig mal stâng Târgu JiuDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 1840 m,  S = 4,704 HADig mal stâng Târgu Jiu  Tip pereu beton L = 1840 m,  S = 4,704 ha1.334.264  1.334.264Completare date tehnice şi economice
    994248.19Dig mal drept Târgu JiuDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 1210 m, S = 3,841 HADig mal drept Târgu Jiu  Tip pereu beton L = 1210 m, S = 3,841 ha1.122.955  1.122.955Completare date tehnice şi economice
    623738.18.01Lac VădeniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiV = 1,23 MILIOANE MC,  S = 104,9 HALac Vădeni  V = 1,23 milioane mc, NNR = 221 mdM,  S = 104,9 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    623748.18.01Lac Târgu JiuDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiV = 12,5 MILIOANE MC,  S = 21,8 HALac Târgu Jiu  V = 12,5 milioane mc, NNR = 205 mdM,  S = 21,8 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    623758.18.01Lac Tismana avalDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiV = 0,75 MILIOANE MC, S = 24 HALac Tismana aval  V = 0,75 milioane mc,  NNR = 217 mdM, S = 24 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    623768.18.01Lac VijaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiV = 1,51 MILIOANE MC,  S = 17 HALac Vija  V = 1,51 milioane mc,  NNR = 546 mdM,  S = 17 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    623778.18.01Lac MotruDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiV = 4,8 MILIOANE MC, S = 42 HALac Motru  V = 4,8 milioane mc,  NNR = 480 mdM,  S = 42 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    Anul dobândirii/dării în folosinţă19731983   Corectare an dare în folosinţă a bunului
    623788.18.01Lac CernaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiV = 124 MILIOANE MC,  S = 301 HALac Cerna  V = 124 milioane mc,  NNR = 685 mdM,  S = 301 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    622628.18.01Baraj VidraDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 121,5 m  S = 10,34 HABaraj Vidra  Baraj tip anrocamente cu nucleu din argilă  H = 121,5 m  S = 10,34 ha47.960.755  47.960.755Completare date tehnice şi economice
    622638.18.01Baraj PetrimanuDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 50 m  S = 0,296 HABaraj Petrimanu  Baraj tip în arc din beton  H = 50 m  S = 0,296 ha4.786.182  4.786.182Completare date tehnice şi economice
    622648.18.01Baraj GalbenuDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 60 m  S = 0,172 HABaraj Galbenu  Baraj tip în arc din beton  H = 60 m  S = 0,172ha5.729.559  5.729.559Completare date tehnice si economice
    622658.18.01Baraj JidoaiaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 50 m  S = 0,169 HABaraj Jidoaia  Baraj tip în arc din beton  H = 50 m  S = 0,169 ha3.495.790  3.495.790Completare date tehnice şi economice
    622668.18.01Baraj Balindru - Lotru avalDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 42 m  S = 0,1135 HABaraj Balindru — Lotru aval  Baraj tip în arc din beton  H = 42 m  S = 0,1135 ha1.627.880  1.627.880Completare date tehnice şi economice
    622678.18.01Baraj MălaiaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 29,50 m S = 0,707 HABaraj Mălaia Baraj tip de greutate + stăvilar, din beton H = 29,50 m  S = 0,707 ha4.475.994  4.475.994Completare date tehnice şi economice
    622688.18.01Baraj BrădişorDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 62 m  S = 0,784 HABaraj Brădişor  Baraj tip în arc din beton  H = 62 m  S = 0,784 ha20.448.203  20.448.203Completare date tehnice şi economice
    622748.18.01Baraj Gura LotruluiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 26 m S = 0,68 HABaraj Gura Lotrului  Baraj tip stăvilar din beton  H = 26 m  S = 0,68HA34.911.797  34.911.797Completare date tehnice şi economice
    622758.18.01Baraj TurnuDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 44 m  S = 0,71 HABaraj Turnu  Baraj tip stăvilar din beton  H = 44 m  S = 0,71 ha20.852.574  20.852.574Completare date tehnice şi economice
    622768.18.01Baraj CălimăneştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 29 m  S = 0,98 HABaraj Călimăneşti  Baraj tip stăvilar din beton H = 29 m  S = 0,98 ha16.548.784  16.548.784Completare date tehnice şi economice
    622778.18.01Baraj DăeştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 29 m  S = 0,68 HABaraj Dăeşti  Baraj tip stăvilar din beton  H = 29 m  S = 0,68 ha13.811.500  13.811.500Completare date tehnice şi economice
    622788.18.01Baraj Râmnicu VâlceaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 34 m  S = 0,70 HABaraj Râmnicu Vâlcea Baraj tip stăvilar din beton  H = 34 m,  S = 0,70 ha11.419.921  11.419.921Completare date tehnice şi economice
    622798.18.01Baraj VlădeştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 18 m  S = 0,28 HABaraj Vlădeşti  Baraj tip stăvilar din beton H = 18 m  S = 0,28 ha2.702.240  2.702.240Completare date tehnice şi economice
    622808.18.01Baraj RâureniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 29 m  S = 0,82 HABaraj Râureni  Baraj tip stăvilar din beton H = 29 m  S = 0,82 ha31.284.255  31.284.255Completare date tehnice şi economice
    622818.18.01Baraj GovoraDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 26 m  S = 0,6 HABaraj Govora  Baraj tip stăvilardin beton H = 26 m  S = 0,6 ha14.267.121  14.267.121Completare date tehnice şi economice
    622828.18.01Baraj BăbeniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 33 m  = 0,78 HABaraj Băbeni  Baraj tip stăvilar din beton H = 33 m  S = 0,78 ha7.758.461  7.758.461Completare date tehnice şi economice
    622838.18.01Baraj loneştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 34 m  S = 1,41 HABaraj loneşti  Baraj tip stăvilar din beton H = 34 m  S = 1,41 ha8.137.878  8.137.878Completare date tehnice şi economice
    622848.18.01Baraj ZăvideniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 30 m  S = 1,05 HABaraj Zăvideni  Baraj tip stăvilar din beton H = 30 m  S = 1,05 ha13.544.036  13.544.036Completare date tehnice şi economice
    622858.18.01Baraj DrăgăşaniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 32 m  S = 1,05 HABaraj Drăgăşani  Baraj tip stăvilar din beton  H = 32 m  S = 1,05 ha12.775.652  12.775.652Completare date tehnice şi economice
    624138.19Dig mal stâng Gura LotruluiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 1125 m  S = 7,52 HADig mal stâng Gura Lotrului  L = 1125 m  S = 7,52 ha8.798.391  8.798.391Completare date tehnice şi economice
    AdresaŢara: România,  Jud. Olt, Oraş BârzaŢara: România, judeţ: Vâlcea, oraşul Brezoi Corectare adresă
    624148.19Dig mal drept Gura LotruluiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 5300 m S = 22 HADig mal drept Gura Lotrului L = 5300 m  S = 22 ha17.669.946  17.669.946Completare date tehnice şi economice
    624158.19Dig mal stâng TurnuDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 343 m S = 2,66 HADig mal stâng Turnu L = 343 m  S = 2,66 ha4.701.270  4.701.270Completare date tehnice şi economice
    624168.19Dig mal drept TurnuDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiS = 1,65 HADig mal drept Turnu L = 283 m  S = 1,65 ha2.323.373  2.323.373Completare date tehnice şi economice cu lungimea digului
    624178.19Dig mal stâng CălimăneştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 1369 m  S = 7,37 HADig mal stâng Călimăneşti  L = 1369 m  S = 7,37 ha6.248.804  6.248.804Completare date tehnice şi economice
    624188.19Dig mal drept CălimăneştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 2196 m S = 14,92 HADig mal drept Călimăneşti  L = 2196 m  S = 14,92 ha12.734.111  12.734.111Completare date tehnice şi economice
    624198.19Dig mal stâng DăeştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 1980 m  S = 8,36 HADig mal stâng Dăeşti  L = 1980 m  S = 8,36 ha5.339.375  5.339.375Completare date tehnice şi economice
    624208.19Dig mal drept DăeştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 1200 m S = 8,71 HADig mal drept Dăeşti  L = 1200 m  S = 8,71 ha2.138.887  2.138.887Completare date tehnice şi economice
    624218.19Dig mal stâng VlădeştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 1443 m  S = 7,5 HADig mal stâng Vlădeşti  L = 1443 m  S = 7,5 ha1.659.994  1.659.994Completare date tehnice şi economice
    624228.19Dig mal drept VlădeştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 154 m  S = 1,2 HADig mal drept Vlădeşti L = 154 m  S = 1,2 ha184.315  184.315Completare date tehnice şi economice
    624238.19Dig mal stâng RâureniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 5453 m  S = 20,59 HADig mal stâng Râureni L = 5453 m  S = 20,59 ha406.726  406.726Completare date tehnice şi economice
    624248.19Dig mal drept RâureniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 6335 m  S = 36,33 HADig mal drept Râureni  L = 6335 m  S = 36,33 ha2.879.479  2.879.479Completare date tehnice şi economice
    624258.19Dig mal stâng GovoraDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 672 m S = 3,84 HADig mal stâng Govora L = 672 m  S = 3,84 ha1.425.063  1.425.063Completare date tehnice şi economice
    624268.19Dig mal drept GovoraDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 3028 m S = 21,49 HADig mal drept Govora  L = 3028 m  S = 21,49 ha3.245.604  3.245.604Completare date tehnice şi economice
    624278.19Dig mal stâng BăbeniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 7573 m  S = 58,31 HADig mal stâng Băbeni  L = 7573 m  S = 58,31 ha6.583.449  6.583.449Completare date tehnice şi economice
    624288.19Dig mal drept BăbeniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 11517 m  S = 86,88 HADig mal drept Băbeni L = 11517 m  S = 86,88 ha9.347.367  9.347.367Completare date tehnice şi economice
    624298.19Dig mal stâng loneştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 4259 m  S = 75 HADig mal stâng Ioneşti  L = 4259 m  S = 75 ha7.969.211  7.969.211Completare date tehnice şi economice
    624308.19Dig mal drept loneştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 15675 m S = 71,4 HADig mal drept Ioneşti  L = 15675 m  S = 71,4 ha8.603.803  8.603.803Completare date tehnice şi economice
    624318.19Dig mal stâng ZăvideniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 7200 m  S = 69,16 HADig mal stâng Zăvideni  L = 7200 m  S = 69,16 ha10.851.225  10.851.225Completare date tehnice şi economice
    Vecinătăţi (după caz)Loc: Drăgpieşti, BuciumeniLoc: Drăgoeşti, BuciumeniCorectare date vecinătate
    624328.19Dig mal drept ZăvideniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 9750 m  S = 92,62 HADig mal drept Zăvideni  L = 9750 m  S = 92,62 ha11.188.970  11.188.970Completare date tehnice şi economice
    624338.19Dig mal stâng DrăgăşaniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 8100 m S = 65,2 HADig mal stâng Drăgăşani  L = 8100 m  S = 65,2 ha15.396.488  15.396.488Completare date tehnice şi economice
    624348.19Dig mal drept DrăgăşaniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 11200 m S = 120 HADig mal drept Drăgăşani  L = 11200 m  S = 120 ha17.918.773  17.918.773Completare date tehnice şi economice
    624618.19Dig mal stâng Râmnicu VâlceaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 1312 m  S = 12 HADig mal stâng Râmnicu Vâlcea L = 1312 m  S = 12 ha2.379.947  2.379.947Completare date tehnice şi economice
    Anul dobândirii/dării în folosinţă19991977   Corectare an dare în folosinţă a bunului
    624628.19Dig mal drept Râmnicu VâlceaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 590 m S = 3,5 HADig mal drept Râmnicu Vâlcea L = 590 m  S = 3,5 ha3.079.188  3.079.188Completare date tehnice şi economice
    Anul dobândirii/dării în folosinţă19991977   Completare date tehnice şi economice
    623288.18.01Lac de acumulare VidraDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 340 MILIOANE MC  S = 1240 HALac de acumulare Vidra  Vbrut = 340 milioane mc  S = 1240 ha0  0Completare date tehnice şi economice
    623298.18.01Lac de acumulare PetrimanuDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 2,50 MILIOANE MC  S = 17,2 HALac de acumulare Petrimanu  Vbrut = 2,50 milioane mc  S = 17,2 ha0  0Completare date tehnice şi economice
    623308.18.01Lac de acumulare GalbenuDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 2,80 MILIOANE MC S = 16,88 HALac de acumulare Galbenu  Vbrut = 2,80 milioane mc  S = 16,88 ha0  0Completare date tehnice şi economice
    623318.18.01Lac de acumulare JidoaiaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 0,48 MILIOANE MC  S = 4 HALac de acumulare Jidoaia  Vbrut = 0,48 milioane mc  S = 4 ha0  0Completare date tehnice şi economice
    623328.18.01Lac de acumulare BalindruDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 0,84 MILIOANE MC S = 6 HALac de acumulare Balindru Vbrut = 0,84 milioane mc  S = 6 ha0  0Completare date tehnice şi economice
    623338.18.01Lac de acumulare MălaiaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 3,44 MILIOANE MC  S = 47 HALac de acumulare Mălaia  Vbrut = 3,44 milioane mc  S = 47 ha0  0Completare date tehnice şi economice
    623348.18.01Lac de acumulare BrădişorDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 39,00 MILIOANE MC S = 130 haLac de acumulare Brădişor  Vbrut = 39,00 milioane mc  S = 130 ha0  0Completare date tehnice şi economice
    Vecinătăţi (după caz)DN 7ADN 7A, Ocol Silvic Brezoi   Completare date vecinătate
    623408.18.01Lac de acumulare Gura LotruluiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 8,20 MILIOANE MC  S = 175 HALac de acumulare Gura Lotrului  Vbrut = 8,20 milioane mc  S = 175 ha0  0Completare date tehnice şi economice
    623418.18.01Lac de acumulare TurnuDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 13,00 MILIOANE MC S = 154 HALac de acumulare Turnu  Vbrut = 13,00 milioane mc  S = 154 ha0  0Completare date tehnice şi economice
    623428.18.01Lac de acumulare CălimăneştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 4,60 MILIOANE MC  S = 88,2 HALac de acumulare Călimăneşti  Vbrut = 4,60 milioane mc  S = 88,2 ha0  0Completare date tehnice şi economice
    623438.18.01Lac de acumulare DăeştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 11,20 MILIOANE MC S = 209 HALac de acumulare Dăeşti  Vbrut = 11,20 milioane mc  S = 209 ha0  0Completare date tehnice şi economice
    623448.18.01Lac de acumulare Râmnicu VâlceaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 19,00 MILIOANE MC S = 348 HALac de acumulare Râmnicu Vâlcea  Vbrut = 19,00 milioane mc  S = 348 ha0  0Completare date tehnice şi economice
    623458.18.01Lac de acumulare VlădeştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 0,89 MILIOANE MC  S = 27,47 HALac de acumulare Vlădeşti Vbrut = 0,89 milioane mc  S = 27,47 ha0  0Completare date tehnice şi economice
    623468.18.01Lac de acumulare RâureniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 7,30 MILIOANE MC  S = 191,5 HALac de acumulare Râureni Vbrut = 7,30 milioane mc  S = 191,5 ha0  0Completare date tehnice şi economice
    623478.18.01Lac de acumulare GovoraDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 18,5 MILIOANE MC  S = 538 HALac de acumulare Govora  Vbrut = 18,5 milioane mc  S = 538 ha0  0Completare date tehnice şi economice
    623488.18.01Lac de acumulare BăbeniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 59,69 MILIOANE MC S = 963 HALac de acumulare Băbeni  Vbrut = 59,69 milioane mc S = 963 ha0 0Completare date tehnice şi economice
    623498.18.01Lac de acumulare loneştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 24,90 MILIOANE MC  S = 509 HALac de acumulare loneşti  Vbrut = 24,90 milioane mc  S = 509 HA0  0Completare date tehnice şi economice
    623508.18.01Lac de acumulare ZăvideniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 50,00 MILIOANE MC  S = 965 HALac de acumulare Zăvideni  Vbrut = 50,00 milioane mc. S = 965 ha0 0Completare date tehnice şi economice
    Vecinătăţi (după caz)Loc: Drăgpieşti, Buciumeni, Fişcălia, Scaioşi, AureştiLoc: Drăgoeşti, Buciumeni, Fişcălia, Scaioşi, AureştiCorectare date vecinătate
    623518.18.01Lac de acumulare DrăgăşaniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 40,00 MILIOANE MC  S = 950 HALac de acumulare Drăgăşani  Vbrut = 40,00 milioane mc  S = 950 ha0  0Completare date tehnice şi economice
    622488.18.01Baraj DrăganDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 120 M S = 1,1872 HABaraj Drăgan din beton în arc H = 120 m, S = 1,1872 ha  NNR = 851 mdM  Galeria de fund baraj Drăgan Vană plană în casetă  Vană plană în casetă  Vană plană în casetă  Vană plană în casetă  Aparate de măsură si control pentru UCCH116.742.485  592.783  1.253  1.253  1.253  1.253  10.724  117.351.004Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie şi detalierea valorii bunului pe componentele acestuia
    62249 8.18.01 Baraj Lugaşu Descriere tehnică şi economică (pe scurt) lei H = 37 M  S = 0,1825 HA Baraj Lugasu  H = 37 m, S = 0,1825 ha NNR = 220 mdM  Instalaţie hidraulică acţionare vane stavilă clapetă şi vane segment  Instalaţie de barbotare ansamblul 1 Echipament AMC-UCCH la diguri baraj centrală Lugaşu  Vane segment VP 4x4/23,83  Vane segment VP 4x4/23,83  Vane segment VP 4x4/23,83  Vane segment VP 4x4/23,83  Vane segment VP 4x4/23,83  Vane segment VP 4x4/23,83  Stavilă clapete SC 10x2,51,248  Stavilă clapete SC 10x2,51,248  Stavilă clapete SC 10x2,51,248  Element batardou A4x1,93/23,20 Element batardou A4x1,93/23,20  Element batardou A4x1,93/23,20  Element batardou stavilă  Element batardou stavilă  Grindă de manevră MA10/5 batardouri vane  Grinzi de manevră MA4/5 pentru batardouri stavilă  Macara capră 5to 3,4—29,4 m  Drum peste barajul Lugaş 2.031.455  31.320 1.099  2.832  1.248  1.248  1.248  1.248  1.248  1.248  1.351  1.351  1.351  438  438  438  510  510  630  630  1.113  640.537  2.723.491Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie şi detalierea valorii bunului pe componentele acestuia 
    622508.18.01Baraj TileagdDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 37,5 M  S = 0,1825 HABaraj Tileagd  H = 37,5 m, S = 0,1825 ha  NNR = 195 mdM Instalaţia de barbotare ansamblul 1 Vane segment VS 4x4/23,83 golire de fund  Element batardou A4*1,23/23,2, inclusiv piese  Element batardou stavilă, inclusiv piese înglobate  Grindă manevră MA 10/5  Grindă manevră MA 4/5  Instalaţie hidraulică de acţionare vane  Macara portal 5 TF 3,4 M-29.4M 9.825.426  4.883  92.522  11.726  8.677  370  370  395.594  4.294  10.343.862Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie şi detalierea valorii bunului pe componentele acestuia
    624598.19Digurile acumulării LugaşuDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 15650 M S = 117,5 HADigurile acumulării Lugaşu Pereate din balast  L = 15650 m, S = 117,5 ha Hdig = 2,5 ... 25 m7.832.764  7.832.764Completare date tehnice şi economice cu înălţimea digului
    624608.19Digurile acumulării TileagdDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 15100 M  S = 97,5 HADigurile acumulării Tileagd Dig mal stâng si drept din balast şi pereu  L = 15100 m  S = 97,5 ha  Hdig = 2,5 ... 25 m74.613.930  74.613.930Completare date tehnice şi economice cu înălţimea digului
    623828.18.01Acumulare DrăganDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVT = 112 MILIOANE MC; S = 318,4440 MCAcumularea Drăgan  VT = 112 milioane mc  S = 318,4440 ha  NNR = 851 mdM0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    623838.18.01Acumulare LugaşuDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiV = 74,9 MILIOANE MV;  S = 512,6406HAAcumulare Lugaşu  V = 74,9 milioane mc  S = 512,6406 ha  NNR = 220 mdM0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    623848.18.01Acumulare TileagdDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVMAX = 63,3 MILIOANE MC  S = 548,5251 HAAcumulare Tileagd  VMAX = 63,3 milioane mc S = 548,5251 ha  NNR = 195 mdM0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    622438.18.01Baraj FântâneleDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 92M S = 10,8 HABaraj Fântânele din anrocamente piatră cu macadam si beton armat  H = 92 m  NNR = 991 mdM, S = 10,8 ha  Golirea de fund baraj Fântânele: galeria, grătar, vane, instalaţie acţionare44.523.781  1.352.512  45.876.293Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie şi detalierea valorii bunului pe componentele acestuia
    622448.18.01Baraj TarniţaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 92M  S = 0,2784 HABaraj Tarniţa în arc din beton, înălţimea de retenţie 60,1—100 m, cu priza de apă în corpul barajului  H = 92 m, NNR = 521,5 mdM  S = 0,2784 ha  Golire de fund baraj Tarniţa, lăţime de 20,1—25 m, cu presiune Golire de semifund baraj Tarniţa  Golire de semifund baraj Tarniţa  Descărcători de suprafaţă baraj Tarniţa  Reţele de iluminat sub 1 KV exterior baraj Tarniţa  Instalaţie electrică de forţă aferentă baraj Tarniţa23.403.606  217.416  313.537  313.537  374.883  11.918  6.446  24.641.343Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie şi detalierea valorii bunului pe componentele acestuia
    622458.18.01Baraj Someşul CaldDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 34 M  S = 0,1430HABaraj Someşul Cald din beton cu acumulare permanentă  Beton armat cu câmpuri deversoare  H = 34 m, NNR = 441,5 mdM, S = 0,1430 ha  Deversoare şi descărcătoare baraj Someşul Cald  Instalaţie electrică de alimentare în cablu sub 1 KV la baraj Someşul Cald9.087.468  303.638  16.833  9.407.939Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie şi detalierea valorii bunului pe componentele acestuia
    622468.18.01Baraj Floreşti IIDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 10 M,  S = 0,1225 HABaraj Floreşti II  Baraj din beton cu 4 câmpuri deversoare si două stavile tip SCC  H = 10 m, NNR = 374 mdM, S = 0,1225 ha Batardou 9x5,5 m CHE Floreşti II (din 4 elemenţi)  Grup electrogen GE-125/400 TS din 125 KVA-400N  Panouri de acţionare încălzire stavilă baraj1.323.557  36.689  2.243  1.025  1.363.514Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie şi detalierea valorii bunului pe componentele acestuia
    622478.18.01Praguri din beton la MHC Cluj 1 în albia Someşului MicDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 1,5 M S = 0,0275 HAPraguri din beton la MHC Cluj 1 în albia Someşului Mic  Praguri deversoare din beton, două bucăţi  H = 1,5 m, S = 0,0275 ha9.360  9.360Completare date tehnice şi economice
    624568.19Diguri de consolidare în albia râului Someşul Mic, aval de centrala Gilău IDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 500 M  S = 0,1 HADiguri de consolidare în albia  râului Someşul Mic, aval de  centrala Gilău I  Consolidare mal stâng şi drept aval de CHE Gilău I — tip anrocamente şi beton armat  L = 500 m  V = 1650 mc, S = 0,1 ha129.166  129.166Completare date tehnice şi economice cu volumul digului
    624578.19Dig mal drept şi stâng la acumularea Floreşti IIDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 1816 M S = 1,8 HADig mal drept şi stâng la acumularea Floreşti II  Tip balast cu pereu de beton la interior si pământ vegetal la exterior  L = 1816 m,  V = 65400 mc, S = 1,8 ha3.803.796  3.803.796Completare date tehnice şi economice cu volumul digului
    624588.19Diguri de protecţie la MHC Cluj I în albia minoră a Someşului MicDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 210 M  S = 0,063 HADiguri de protecţie la MHC Cluj I în albia minoră a Someşului Mic  Zid de sprijin din beton pentru protecţie mal stâng + perete beton MHC Cluj I. Tip anrocament si beton L = 210 m  V = 630 mc, S = 0,063 ha31.506  31.506Completare date tehnice ş economice cu volumul digului
    623278.18.01Acumulare FântâneleDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVb = 220 MILIOANE MC,  S = 813,81 HAAcumulare Fântânele  Vb = 220 milioane mc,  NNR = 991 mdM  S = 813,81 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    623798.18.01Acumulare TarniţaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVb = 74 MILIOANE MC S = 227,6216 HAAcumulare Tarniţa  Vb = 74 milioane mc,  NNR = 521,5 mdM  S = 227,6216 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    623808.18.01Acumulare Someşul CaldDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVb = 7,5 MILIOANE MC S = 105,6977 HAAcumulare Someşul Cald  Vb = 7,5 milioane mc NNR = 441,5 mdM  S = 105,6977 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    623818.18.01Acumulare Floreşti IIDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVb = 0,9 MILIOANE MC, S = 40,854 HAAcumulare Floreşti II  Vb = 0,9 milioane mc,  NNR = 374 mdM,  S = 40,854 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    62239 8.18.01 Baraj Obrejii de Căpâina Descriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 46 M S = 0,36 HABaraj Obrejii de Căpâina  Baraj tip arc din beton  H = 46 m, NNR = 409 mdM S = 0,36 ha  Instalaţie asigurare debite  Descărcător de fund  Descărcător de suprafaţă  Regularizare aval de baraj Regularizare albie Tatomir10.845.560  28.538  19.273  81.533  628.340  5.000  11.608.244Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie şi detalierea valorii bunului pe componentele acestuia
    Valoare de inventar  - lei -11.507.438 lei11.608.244 lei   Corectarea unor erori de înregistrare în contabilitate prin majorarea valorii bunului cu nr. de inventar 62239 cu suma de 100.806 lei şi diminuarea corespunzătoare a valorii bunului cu nr. de inventar 62242
    622408.18.01Baraj TăuDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 78 M  S = 1 HABaraj Tău  Baraj din beton, tip arc H = 78 m, NNR = 790 mdM, S = 1 ha  Regularizare aval Sugagi  Regularizare halda Gâlceag  Regularizare torent Gâlceag  Regularizare albie23.087.517  128.019  11.377  10.673  264.308  23.501.894Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie şi detalierea valorii bunului pe componentele acestuia
          Valoare de inventar  - lei -23.087.517 lei23.501.894 lei   Majorarea valorii bunului cu 414.377 lei, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii puse în funcţiune în baza PVR nr. 101/2006; 25-26/2006; 3-4-5/2007; 14-15- 16-17/2007
    622418.18.01Baraj OaşaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 91 M  S = 8 HABaraj Oaşa  Baraj din anrocamente  H = 91 m, NNR = 1255 mdM, S = 8 ha  Bloc comandă  Galerie golire de fund  Punct supraveghere  Panou comandă locală  Grup diesel din bloc  Regularizare albie râu Sebeş61.238.713  17.048  562.629  36.425  1.593  2.435  72.552  61.931.395Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie şi detalierea valorii bunului pe componentele acestuia
    622428.18.01Baraj PetreştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 10 M  S = 0,4 HABaraj Petreşti  Baraj tip stăvilar  H = 10 m, S = 0,4 ha  Cabine mecanisme stavilă  Grătar descărcător  Stavilă segment cu clapetă nr. 1  Stavilă segment cu clapetă nr. 2  Maşină de curăţat grătare  Regularizare albie râu Sebeş7.102.740  3.182  33.625  6.307  6.307  2.566  120.989  7.275.716Completare date tehnice şi economice cu detalierea valorii bunului pe componentele acestuia
          Valoare de inventar  - lei -7.376.522 lei7.275.716 lei   Corectarea unor erori de înregistrare în contabilitate prin diminuarea valorii bunului cu nr. de inventar 62242 cu suma de 100.806 lei şi majorarea corespunzătoare a valorii bunului cu nr. de inventar 62239
    623978.19Dig mal drept PetreştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 828,7 M S = 2,35 HADig mal drept Petreşti  Dig din balast cu mască de beton pe parametrul amonte  L = 828,7 m, S = 2,35 ha6.205.978  6.205.978Completare date tehnice şi economice
    623238.18.01Lac acumulare Obrejii de CăpâlnaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiV = 3,92 MILIOANE MC,  S = 31,17 HALac acumulare Obrejii de Căpâlna  V = 3,92 milioane mc, S = 31,17 ha  NNR = 409 mdM0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    623248.18.01Lac acumulare TăuDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiV = 21,3 MILIOANE MC, S = 72,592 HALac acumulare Tău  V = 21,3 milioane mc, S = 72,592 ha  NNR = 790 mdM0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    623258.18.01Lac acumulare OaşaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiV = 136,226 MILIOANE MC,  S = 445,84 HALac acumulare Oaşa  V = 136,226 milioane mc,  S = 445,84 ha  NNR = 1255 mdM0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    623268.18.01Lac acumulare PetreştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiV = 1,35 MILIOANE MC,  S = 24,554 HALac acumulare Petreşti  V = 1,35 milioane mc,  S = 24,554 ha0  0Completare date tehnice şi economice
    622698.18.01Baraj VoilaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 20 M S = 0,204 HABaraj Voila  Baraj deversor stăvilar de tip mobil  H = 20 m (ax baraj)  L coronament = 60 m  S = 0,204 ha14.484.631  14.484.631Completare date tehnice şi economice cu lungimea la coronament
    622708.18.01Baraj VişteaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 20 M  S = 0,204 HABaraj Viştea  Baraj deversor stăvilar de tip mobil H = 20 m (ax baraj)  L coronament = 60 m  S = 0,204 ha14.760.715  14.760.715Completare date tehnice şi economice cu lungimea la coronament
    622718.18.01Baraj ArpaşuDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 20 M S = 0,204 HABaraj Arpaşu  Baraj deversor stăvilar de tip mobil  H = 20 m (ax baraj)  L coronament = 60 m  S = 0,204 ha17.198.473  17.198.473Completare date tehnice şi economice cu lungimea la coronament
    AdresaCorn. Arpaşu, jud. SibiuComuna Cârţa, judeţul Sibiu   Corectare adresă
    622728.18.01Baraj ScoreiuDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 23 M S = 0,204Baraj Scoreiu  Baraj deversor stăvilar de tip mobil H = 23 m (ax baraj)  L coronament = 60 m, S = 0,204 ha9.520.980  9.520.980Completare date tehnice şi economice cu lungimea la coronament
    1522558.18.01Baraj CHE AvrigDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiTip stăvilar mobil  H = 18 m  L coronament = 60 m  S = 0,2040 haBaraj CHE Avrig  Baraj deversor stăvilar de tip mobil  H = 18 m (ax baraj)  L coronament = 60 m  S = 0,204 ha221.651  221.651Completare date tehnice şi economice
    Situaţia juridică (în administrare/concesiune)În administrareConcesionat   Corectare date situaţie juridică
    Baza legalăDP 159/1987 şi DP 19/1989DP nr. 159/1987 şi DP nr. 19/1989,  PVPF nr. 8369/17.10.2005   Completare date baza legală cu PVPF
    1501708.18.01Baraj CornetuDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiBaraj deversor de tip mobil  H = 18 m  Lcoron. = 80 m,  S = 0,64 HABaraj Cornetu  Baraj deversor stăvilar de tip mobil  H = 18 m  L coronament = 80 m  S = 0,64 ha9.203.901  9.203.901Completare date tehnice şi economice
    Baza legalăDCS nr. 24/1989DCS nr. 24/1989  PVPF nr. 51373/23.08.2004   Completare date baza legală cu PVPF
    623358.18.01Lac de acumulare VoilaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 12,25 MILIOANE MC  S = 415 HALac de acumulare Voila  Vbrut = 12,25 milioane mc  NNR = 423,5 mdM, S = 415 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    623368.18.01Lac de acumulare VişteaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 4,25 MILIOANE MC  S = 192 HALac de acumulare Viştea  Vbrut = 4,25 milioane mc  NNR = 413,5 mdM  S = 192 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    623378.18.01Lac de acumulare ArpaşuDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 7,35 MILIOANE MC  S = 255 HALac de acumulare Arpaşu  Vbrut = 7,35 milioane mc  NNR = 403,5 mdM, S = 255 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    623388.18.01Lac de acumulare ScoreiuDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 6,10 MILIOANE MC  S = 215 HALac de acumulare Scoreiu  Vbrut = 6,10 milioane mc  NNR = 393,5 mdM, S = 215 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    623398.18.01Lac de acumulare AvrigDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 10,80 MILIOANE MC  S = 330 HALac de acumulare Avrig  Vbrut = 10,80 milioane mc  NNR = 383,5 mdM, S = 330 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    1477548.18.01Lac de acumulare CornetuDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 8.357.000 mc  S = 167,34 HALac de acumulare Cornetu Vbrut = 8,357 milioane mc  NNR = 324 mdM, S = 167,34 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    Vecinătăţi (după caz)-Comuna Balota, comuna Racoviţa, judeţul Vâlcea   Completare date vecinătate
    Baza legalăHGR 554/2002DCS nr. 24/1989, PVPF nr. 51373/23.08.2004   Corectare baza legală
    624038.19Dig mal stâng VoilaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 11445 M  S = 59,514 HADig mal stâng Voila  Corp din balast cu pereu din plăci de beton armat  L = 11445 m, S = 59,514 ha33.239.368  33.239.368Completare date tehnice şi economice
    624048.19Dig mal drept VoilaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 461 M  S = 2,397 HADig mal drept Voila  Corp din balast cu pereu din plăci de beton armat  L = 461 m, S = 2,397 ha4.655.412  4.655.412Completare date tehnice şi economice
    624058.19Dig mal stâng VişteaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 3143 M  S = 16,344 HADig mal stâng Viştea Corp din balast cu pereu din plăci de beton armat  L = 3143 m, S = 16,344 ha9.710.637  9.710.637Completare date tehnice şi economice
    624068.19Dig mal drept VişteaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 3086 M S = 16,026 HADig mal drept Viştea Corp din balast cu pereu din plăci de beton armat  L = 3086 m, S = 16,026 ha7.829.900  7.829.900Completare date tehnice şi economice
    624078.19Dig mal stâng ArpaşuDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 8780 M  S = 45,656 HADig mal stâng Arpaşu Corp din balast cu pereu din plăci de beton armat  L = 8780 m, S = 45,656 ha25.772.656  25.772.656Completare date tehnice şi economice
    624088.19Dig mal drept ArpaşuDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 498 M  S = 2,59 HADig mal drept Arpaşu Corp din balast cu pereu din plăci de beton armat  L = 498 m, S = 2,59 ha12.219.349  12.219.349Completare date tehnice şi economice
    624098.19Dig mal stâng ScoreiuDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 4375 M  S = 22,750 HADig mal stâng Scoreiu Corp din balast cu pereu din plăci de beton armat  L = 4375 m, S = 22,750 ha14.826.579  14.826.579Completare date tehnice şi economice
    624108.19Dig mal drept ScoreiuDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 651 M  S = 3,385 HADig mal drept Scoreiu  Corp din balast cu pereu din plăci de beton armat  L = 651 m, S = 3,385 ha6.735.477  6.735.477Completare date tehnice şi economice
    1501718.19Dig mal stâng AvrigDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiDin balast, cu pereu din plăci de b.a. L = 12.000 m  S = 60 HADig mal stâng Avrig Corp din balast cu pereu din plăci de beton armat  L = 12000 m, S = 60 ha6.390.442  6.390.442Completare date tehnice şi economice
    Baza legalăD.P. nr. 159/1987, D.P. nr. 19/1989D.P. nr. 159/1987, D.P. nr. 19/1989 PVPF nr. 9136/22.12.2004   Completare date baza legală cu PVPF
    1501728.19Dig mal drept AvrigDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiDin balast, cu pereu din plăci de b.a.  L = 12.000 m  S = 60 HADig mal drept Avrig  Corp din balast cu pereu din plăci de beton armat  L = 8000 m, S = 60 ha41.491  41.491Completare date tehnice şi economice cu corectarea lungimii digului, justificată prin eroare iniţială de înregistrare
    Vecinătăţi (după caz)sat Porumbacu de Jos, loc. AvrigSatul Săcădate, localitatea Avrig, judeţul Sibiu   Corectare date vecinătăţi
    Baza legalăD.P. nr. 159/1987, D.P. nr. 19/1989D.P. nr. 159/1987, D.P. nr. 19/1989 PVPF nr. 9136/22.12.2004   Completare date baza legală cu PVPF
    1477468.18.01Baraj Sadu IDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 5,35 m  Lcoron = 10,69 m  S = 0,0031 HABaraj Sadu I  Tip deversor din beton cu stavile H = 5,35 m  L coronament = 10,69 m  S = 0,0031 ha76  76Completare date tehnice şi economice
    1477478.18.01Baraj Sadu II cu acumulareDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 17,5 m Lcoron = 77,7 m  S = 0,0255 HABaraj Sadu II cu acumulare Tip deversor de greutate uşor arcuit  H = 17,5 m  L coronament = 77,7 m  S = 0,0255 ha163.784  163.784Completare date tehnice şi economice
    1477488.18.01Baraj Sadu II fără acumulareDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 1,5 m Lcoron = 12,45 m  S = 0,0051 HABaraj Sadu II fără acumulare  Tip descărcător cu stavile, fără  acumulare, din beton  H = 1,5 m  L coronament = 12,45 m  S = 0,0051 ha20.436  20.436Completare date tehnice şi economice
    Anul dobândirii/dării în folosinţă2022002   Corectare an dare în folosinţă
    1477498.18.01Baraj Sadu VDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 62 m  Lcoron = 157 m  S = 0,0803 HABaraj Sadu V  Tip de greutate în arc cu unghi la centru si raza variabilă, din beton  H = 62 m  L coronament = 157 m  S = 0,0803 ha4.685.061  4.685.061Completare date tehnice şi economice
    1477448.19Dig mal drept Cibin — Gura Râului — Lac compensator POLDERDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 380 mDig mal drept Cibin — Gura Râului — Lac compensator POLDER  Corp din balast  L = 380 m  S = 0,1140 ha650.197  650.197Completare date tehnice şi economice cu suprafaţa digului
    Vecinătăţi (după caz)-Comuna Gura Râului, judeţul Sibiu   Completare date vecinătăţi
    1477508.18.01Bazin compensator Sadu IDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 10.450 mc  S = 0,6853 HABazin compensator Sadu I  Vbrut = 10450 mc  NNR = 494,05 mdM, S = 0,6853 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    Vecinătăţi (după caz)-Comuna Sadu, judeţul Sibiu   Completare date vecinătăţi
    1477518.18.01Lac de acumulare Sadu IIDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 0,248 mil. mc  S = 4,0800 HALac de acumulare Sadu II  Vbrut = 248000 mc  NNR = 530,3 mdM, S = 4,0800 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    Vecinătăţi (după caz)-Comuna Râul Sadului, judeţul Sibiu   Completare date vecinătăţi
    1477528.18.01Lac de acumulare Sadu VDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 6.300.000 mc  S = 44 HALac de acumulare Sadu V  Vbrut = 6,3 milioane mc  NNR = 1154,2 mdM, S = 44 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    Vecinătăţi (după caz)-ROMSILVA   Completare date vecinătăţi
    1477538.18.01Lac compensator POLDERDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 76.000 mc S = 0,2650 HALac compensator POLDER  Vbrut = 76000 mc  NNR = 590,4 mdM, S = 0,2650 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    622948.18.01Baraj VidraruDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 166,6 M  S = 0,7675Baraj Vidraru  Baraj de greutate în dublu arc  H = 166,6 m  NNR = 830 mdM  S = 0,7675 ha41.987.281  41.987.281Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    Vecinătăţi (după caz)ROMSILVAROMSILVA — Ocolul Silvic Vidraru   Completare date vecinătăţi
    622958.18.01Baraj CHE CumpănaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 33 M  S = 0,0928 HABaraj CHE Cumpăna  Baraj de greutate în dublu arc  H = 33 m  NNR = 921 mdM  S = 0,0928 ha1.510.210  1.510.210Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    DenumireBaraj CumpănaBaraj CHE Cumpăna   Completare date denumire
    Vecinătăţi (după caz)ROMSILVAROMSILVA — Ocolul Silvic Vidraru   Completare date vecinătăţi
    622968.18.01Baraj CHE VâlsanDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 25 M  S = 0,0928 HABaraj CHE Vâlsan  Baraj de greutate în dublu arc  H = 25 m  NNR = 954,5 mdM  S = 0,0928 ha1.268.481  1.268.481Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    DenumireBaraj VâlsanBaraj CHE Vâlsan   Completare date denumire
    Vecinătăţi (după caz)ROMSILVAROMSILVA - Ocolul Silvic Muşăteşti, Apele Române   Completare date vecinătăţi
    622978.18.01Baraj OeştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiS = 0,0819 HABaraj Oeşti  Baraj tip stăvilar  S = 0,0819 ha5.024.764  5.024.764Completare date tehnice şi economice
    Vecinătăţi (după caz)Particulari, Oeşti, CerbureniParticulari, comuna Corbeni, satul Oeşti şi satul Cerbureni   Completarea denumirii unităţilor administrativ-teritoriale
    622988.18.01Baraj CHE CerbureniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiS = 0,0819 HABaraj CHE Cerbureni  Baraj tip stăvilar  S = 0,0819 ha3.258.333  3.258.333Completare date tehnice şi economice
    Vecinătăţi (după caz)Particulari, Vd. Iaşului, CerbureniParticulari, comuna Valea Iaşului, satul Cerbureni   Completarea denumirii unităţilor administrativ-teritoriale
    AdresaCom. Valea Iaşului, jud. ArgeşComuna Valea Iaşului, satul Cerbureni, judeţul Argeş   Completare date adresă
    622998.18.01Baraj Curtea de ArgeşDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiS = 0,1631 HABaraj Curtea de Argeş  Baraj tip stăvilar  S = 0,1631 ha2.781.546  2.781.546Completare date tehnice şi economice
    623008.18.01Baraj ZigoneniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiS = 0,0673 HABaraj Zigoneni  Baraj tip stăvilar  S = 0,0673 ha2.361.771  2.361.771Completare date tehnice şi economice
    623888.18.01Baraj descărcător CEMP Schitu-GoleştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) lei2 STAVILE TIP SEGMENT+ DISIPATOR ORIZONTAL;  S = 0,23 HABaraj descărcător CEMP Schitu-Goleşti  Baraj tip descărcător cu două stavile segment, disipator orizontal, S = 0,23 ha964.811  964.811Completare date tehnice şi economice
    Vecinătăţi (după caz)CONS. POP. MUN. CÂMPULUNG MUSCEL, CONS. POP. COM. POENARII DE MUSCELPrimăria Municipiului Câmpulung şi Primăria Comunei Poienarii de Muscel   Actualizarea denumirii unităţilor administrativ-teritoriale
    1501688.18.01 Baraj Sătic Descriere tehnică şi economică (pe scurt) leiFront de ret. dintr-un stăvilar descărcător din b.a.  H = 18,5 m; S =Baraj Sătic Baraj tip stăvilar din beton H = 18,5 m  S = 1,78 ha7.158.813  7.158.813Completare date tehnice şi economice cu suprafaţa barajului
    Baza legalăPVPF 196P.V.PIF nr. 1196/2004   Completare date bază legală cu anul si corectarea nr. de PVPF
    624528.19Diguri acumulare CHE ZigoneniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiDig mal stâng L = 2375 M, Dig mal drept L = 412 M, S = 12,9675 HADiguri acumulare CHE Zigoneni  Dig mal stâng L = 2.375 m, Dig mal drept L = 412 m,  executate din bast, S = 12,9675 ha12.017.687  12.017.687Completare date tehnice şi economice
    624518.19Diguri şi alte construcţii pentru amenajări CHE Curtea de ArgeşDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiS = 0,025 HADiguri şi alte construcţii pentru amenajări CHE Curtea de Argeş  Praguri de beton  S = 0,025 ha1.441.076  1.441.076Completare date tehnice şi economice
    624638.19Diguri pentru lac de acumulare CEMP Schitu-GoleştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL.ST. = 490 M, L.DR. = 482 M, S = 11,7 HADiguri pentru lac de acumulare CEMP Schitu-Goleşti  Pereu de beton pe taluz natural albie  Râul Târgului Lst = 490 m, Ldr = 482 m,  S = 11,7 ha393.741  393.741Completare date tehnice şi economice
    Vecinătăţi (după caz)CONS. POP. MUN. CÂMPULUNG MUSCEL, CONS. POP. COM. POENARII DE MUSCELPrimăria Municipiului Câmpulung şi Primăria Comunei Poienarii de Muscel   Actualizarea denumirii unităţilor administrativ-teritoriale
    1501698.19Diguri de consolidare lac SăticDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiV = 100.000 mc S =Diguri de consolidare lac Sătic V = 100000 mc  S = 0,1900 ha4.705.293  4.705.293Completare date tehnice şi economice
    Vecinătăţi (după caz)-Apele Române, Primăria Rucăr şi Ocolul Silvic Rucăr   Completare date vecinătăţi
    AdresaŢara: România, judeţ ArgeşŢara: România, judeţul Argeş, comuna Rucăr   Completare date adresă
    Baza legalăPVPF 1196P.V.PIF nr. 1196/2004   Date eronat înregistrate
    623608.18.01Acumulare VidraruDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVBRUT = 450,62 MILIOANE MC; S = 870 HAAcumulare Vidraru  NNR = 830 mdM,  V.brut = 450,62 milioane mc, S = 870 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    Vecinătăţi (după caz)-Ocolul Silvic Vidraru, obştea moşnenilor, particulari   Completare date vecinătăţi
    AdresaŢara: România; Judeţ ArgeşŢara: România; judeţul Argeş, comuna Arefu   Completare date adresă
    623618.18.01Acumulare CumpănaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVBRUT = 0,288 MILIOANE MC; S = 82,9 HAAcumulare Cumpăna  NNR = 921,5 mdM,  V.brut = 0,288 milioane mc, S = 82,9 ha0  0Completare date tehnice şi economic cu nivelul normal de retenţie
    Vecinătăţi (după caz)-Ocolul Silvic Vidraru, Apele Române   Completare date vecinătăţi
    AdresaŢara: România; Judeţ ArgeşŢara: România; judeţul Argeş, comuna Arefu   Completare date adresă
    623628.18.01Acumulare VâlsanDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVBRUT = 0,174 MILIOANE MC; S = 3,73 HAAcumulare Vâlsan  NNR = 954,5 mdM,  V.brut = 0,174 milioane mc, S = 3,73 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    Vecinătăţi (după caz)-Ocolul Silvic Muşăteşti, Primăria Comunei Arefu, Apele Române   Completare date vecinătăţi
    AdresaŢara: România; Judeţ ArgeşŢara: România; judeţul Argeş, comuna Arefu   Completare date adresă
    623638.18.01Acumulare OeştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVBRUT = 1,77 MILIOANE MC; S = 42,16 HAAcumulare Oeşti  V.brut = 1,77 milioane mc, S = 42,16 ha0  0Completare date tehnice şi economice
    623648.18.01Acumulare CerbureniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVBRUT = 1,62 MILIOANE MC; S = 38,14 HAAcumulare Cerbureni  V.brut = 1,62 milioane mc, S = 38,14 ha0  0Completare date tehnice şi economice
    Vecinătăţi (după caz)-Primăria Comunei Valea Iaşului, Particulari   Completare date vecinătăţi
    AdresaŢara: România; Judeţ ArgeşŢara: România, judeţul Argeş, comuna Valea Iaşului   Completare date adresă
    623658.18.01Acumulare Curtea de ArgeşDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVBRUT = 1,05 MILIOANE MC; S = 30,18 HAAcumulare Curtea de Argeş  V.brut = 1,05 milioane mc, S = 30,18 ha0  0Completare date tehnice şi economice
    623668.18.01Acumulare ZigoneniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVBRUT = 10,35 MILIOANE MC; S = 190 HAAcumulare Zigoneni  V.brut = 10,35 milioane mc, S = 190 ha0  0Completare date tehnice şi economice
    623858.18.01Acumulare Schitu-GoleştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVia NNR = 544 mdM 33.000 mc. S = 0,45 HAAcumulare Schitu-Golesti  NNR = 544 mdM  V.brut = 33.000 mc, S = 0,45 ha0  0Completare date tehnice şi economice
    Vecinătăţi (după caz)CONS. POP. MUN. CÂMPULUNG MUSCEL, CONS. POP. COM. POENARII DE MUSCELPrimăria Municipiului Câmpulung, Primăria Comunei Poienarii de Muscel   Actualizarea denumirii unităţii administrativ-teritoriale
    1522598.18.01Lac SăticDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 100.000 mc S = 15,8132 haLac Sătic  V.brut = 100.000 mc,  S = 15,8132 ha0  0Completare date tehnice şi economice
    Situaţia juridică (în administrare/concesiune)În administrareConcesionat   Corectare date situaţie juridică
    Baza legalăPVPF 1196P.V.PIF nr. 1196/2004   Completare date baza legală cu anul PVPF
    622258.18.01Baraj deversor CândeştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 26 M,  S = 0,9500 HABaraj deversor Cândeşti  Tip stăvilar cu prag lat cu 3 câmpuri deversoare, echipate cu o stavilă segment cu clapetă şi două stavile segment simple,  H = 26 m,  L coronament = 57 m,  Cota coronament = 150,40 mdM,  S = 0,9500 ha10.086.189  10.086.189Completare date tehnice şi economice cu cota şi lungimea la coronament
    622358.18.01Baraj de greutate din beton cu pile GalbeniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 24 M,  S = 0,5410 HABaraj de greutate din beton cu pile Galbeni  Baraj din beton tip stăvilar cu prag lat,  H = 24 m,  NNR = 141 mdM,  S = 0,5410 ha13.579.061  13.579.061Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    622368.18.01Baraj de greutate din beton cu pile BereştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 29 M,  S = 0,4886 HABaraj de greutate din beton cu pile Bereşti  Baraj din beton tip stăvilar cu profil practic, H = 29 m,  NNR = 129,60 mdM, S = 0,4886 ha24.636.239  24.636.239Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    622378.18.01Baraj de greutate din beton cu pile CălimăneştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 21,5M,  S = 0,5375 HABaraj de greutate din beton cu pile Călimăneşti  Baraj din beton tip stăvilar cu profil practic, H = 21,5 m,  NNR = 75 mdM, S = 0,5375 ha5.820.746  5.820.746Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    622388.18.01Baraj de greutate din beton cu pile RăcăciuniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 29 M,  S = 0,5036 HABaraj de greutate din beton cu pile Răcăciuni  Baraj tip stăvilar cu profil practic,  H = 29 m,  NNR = 129,60 mdM, S = 0,5036 ha18.449.046  18.449.046Completare date tehnice si economice, cu nivelul normal de retenţie
    623098.18.01Lac acumulare CândeştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiV = 3,5 MILIOANE MC, S = 78,6500 HALac acumulare Cândeşti  V = 3,5 milioane mc,  S = 78,6500 ha, L = 423 km0  0Completare date tehnice şi economice cu lungimea lacului
    AdresaŢara România, Jud. BuzăuŢara: România, judeţul Buzău, Satul Cândeşti Completare date adresă
    623198.18.01Lac acumulare GalbeniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiV = 25,5 MILIOANE MC,  S = 1040 HALac acumulare Galbeni  V = 25,5 milioane mc,  S = 1.040 ha0  0Completare date tehnice şi economice
    623208.18.01Lac acumulare RăcăciuniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiV = 75 MILIOANE MC, S = 1833 HALac acumulare Răcăciuni  V = 75 milioane mc,  S = 1.833 ha0  0Completare date tehnice şi economice
    623218.18.01Lac acumulare BereştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiV = 75 MILIOANE MC,  S = 1720 HALac acumulare Bereşti  V = 75 milioane mc,  S = 1.720 ha0  0Completare date tehnice şi economice
    623228.18.01Lac acumulare CălimăneştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiV = 3 MILIOANE MC,  S = 710 HALac acumulare Călimăneşti  V = 3 milioane mc, S = 710 ha0  0Completare date tehnice şi economice
    623908.19Dig mal stâng acumulare râu BuzăuDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 1920 M, S = 39,1100 HADig mal stâng acumulare râu Buzău  L = 1920 m, H min. = 8 m, H max. = 15 m, V umpl. = 443.000 mc, S = 39,1100 ha5.957.137  5.957.137Completare date tehnice şi economice cu înălţimea minimă şi maximă, precum şi volumul de umplutură
    623918.19Dig mal drept acumulare râu BuzăuDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 4746 M,  S = 48,7200 HADig mal drept acumulare râu Buzău L = 4746 m, H min. = 8 m, H max. = 15 m, V umpl. = 1060000 mc, S = 48,7200 ha17.161.079  17.161.079Completare date tehnice şi economice cu înălţimea minimă şi maximă, precum şi volumul de umplutură
    623928.19Dig mal stâng râu Buzău protecţie zona ŞimileascaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 1000 M,  S = 9,4500 HADig mal stâng râu Buzău protecţie  zona Şimileasca  L = 1.000 m, H min. = 3 m, H max. = 4 m, V umpl. = 42.000 mc, S = 9,4500 ha1.271.300  1.271.300Completare date tehnice şi economice cu înălţimea minimă şi maximă, precum şi volumul de umplutură
    623938.19Dig protecţie regularizare râu SlănicDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 2793 M,  S = 12,4000 HADig protecţie regularizare râu Slănic  L = 2793 m, H min. = 2 m, H max. = 3 m, V umpl. = 83.790 mc, S = 12,4000 ha271.808  271.808Completare date tehnice şi economice cu înălţimea minimă şi maximă, precum şi volumul de umplutură
    623948.19Dig apărare mal stâng râu Buzău zona CândeştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 2993 M,  S = 3,8200 HADig apărare mal stâng râu Buzău zona Cândeşti  L = 2993 m, Hmin. = 2 m, H max. = 4 m, V umpl. = 107748 mc, S = 3,8200 ha2.546.937 2.546.937Completare date tehnice şi economice cu înălţimea minimă şi maximă, precum şi volumul de umplutură
    623968.19Dig apărare longitudinal GalbeniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiS = 7,48 HA, L = 4139 MDig apărare longitudinal Galbeni  S = 7,48 ha, L = 4139 m1.485.513 1.485.513Completare date tehnice şi economice
    994158.19Dig mal drept lac GalbeniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 6174 M,  S = 18,48 HADig mal drept Galbeni  L = 6174 m, S = 18,48 ha23.819.056 23.819.056Completare date tehnice şi economice
    994168.19Dig mal stâng lac GalbeniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 7905 M,  S = 17,68 HADig mal stâng Galbeni  L = 7905 m, S = 17,68 ha30.497.188 30.497.188Completare date tehnice şi economice
    994188.19Dig mal drept lac RăcăciuniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 12.523 M,  S = 50,32 HADig mal drept Răcăciuni L = 12523 m, S = 50,32 ha69.807.859 69.807.859Completare date tehnice şi economice
    994198.19Dig mal stâng lac RăcăciuniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 706 M,  S = 2,98 HADig mal stâng Răcăciuni  L = 706 m, S = 2,98 ha3.988.325 3.988.325Completare date tehnice şi economice
    994208.19Dig mal drept lac BereştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 13766 M,  S = 59,4 HADig mal drept lac Bereşti  L = 13766 m, S = 59,4 ha91.001.067 91.001.067Completare date tehnice şi economice
    994218.19Dig mal stâng lac BereştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 1133 M, S = 6,33 HADig mal stâng lac Bereşti L = 1133 m, S = 6,33 ha7.543.888 7.543.888Completare date tehnice şi economice
    994228.19Dig mal drept CălimăneştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 10455 M, S = 32,93 HADig mal drept Călimăneşti L = 10455 m, S = 32,93 ha21.402.430 21.402.430Completare date tehnice şi economice
    994238.19Dig mal stâng lac CălimăneştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 659 M,  S = 2,57 HADig mal stâng lac Călimăneşti  L = 659 m, S = 2,57 ha1.880.555 1.880.555Completare date tehnice şi economice
    1477428.19Protecţie mal stâng a lacului RăcăciuniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 520 M,  S = 2,2750 HAProtecţie mal stâng a lacului  Răcăciuni  L = 520 m, S = 2,2750 ha1.645.846  1.645.846Completare date tehnice şi economice
    Baza legalăNota nr. 11.976/ 06.06.1999HGR nr. 365/1998, HGR nr. 627/2000   Corectare date baza legală
    622868.18.01Baraj StrejeştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 33 M, S = 0,439 HABaraj Strejeşti  Tip stăvilar din beton, H = 33 m,  L coronament = 161 m, S = 0,439 ha12.090.331  12.090.331Completare date tehnice şi economice cu lungimea la coronament
    622878.18.01Baraj ArceştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 31 M, S = 0,3222 HABaraj Arceşti  Tip stăvilar din beton, H = 31 m,  L coronament = 118 m, S = 0,3222 ha11.404.002  11.404.002Completare date tehnice si economice cu lungimea la coronament
    622888.18.01Baraj SlatinaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 26 M, S = 0,444 HABaraj Slatina  Tip stăvilar din beton, H = 26 m, L coronament = 158 m, S = 0,444 ha10.798.631  10.798.631Completare date tehnice şi economice cu lungimea la coronament şi înălţimea barajului
    622898.18.01Baraj IpoteştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 31 M,  S = 0,409 HABaraj Ipoteşti  Tip stăvilar din beton, H = 31 m, L coronament = 156 m, S = 0,409 ha24.554.173  24.554.173Completare date tehnice şi economice cu lungimea la coronament
    622908.18.01Baraj DrăgăneştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 34 m, S = 0,409 HABaraj Drăgăneşti  Tip stăvilar din beton, H = 34 m,  L coronament = 156 m, S = 0,409 ha18.472.662  18.472.662Completare date tehnice şi economice cu lungimea la coronament
    AdresaŢara România, Jud. Olt, Com. IancaŢara: România, judeţul Olt, oraşul Drăgăneşti-Olt   Corectare date adresă
    622918.18.01Baraj FrunzaruDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 30 M,  S = 0,409 HABaraj Frunzaru  Tip stăvilar din beton, H = 30 m,  L coronament = 156 m, S = 0,409 ha23.219.864  23.219.864Completare date tehnice şi economice cu lungimea la coronament
    622928.18.01Baraj RusăneştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 29 M,  S = 0,409 HABaraj Rusăneşti  Tip stăvilar din beton, H = 29 m,  L coronament = 156 m, S = 0,409 ha19.875.851  19.875.851Completare date tehnice şi economice cu lungimea la coronament
    622938.18.01Baraj IzbiceniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 27 M,  S = 0,409 HABaraj Izbiceni  Tip stăvilardin beton, H = 27 m,  L coronament = 156 m, S = 0,409 ha2.535.437  2.535.437Completare date tehnice şi economice cu lungimea la coronament
    624358.19Dig mal stâng StrejeştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 6360 M, S = 32 HADig mal stâng Strejeşti  Omogen, din balast, cu mască de  beton armat, L = 6360 m, S = 32 ha4.772.086  4.772.086Completare date tehnice şi economice
    624368.19Dig mal drept StrejeştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 19440 M,  S = 137,26 HADig mal drept Strejeşti Omogen, din balast, cu mască de beton armat, L = 19440 m, S = 137,26 ha34.483.433  34.483.433Completare date tehnice şi economice
    624378.19Dig mal stâng ArceştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 10730 M,  S = 71,715 HADig mal stâng Arceşti  Corp din material omogen (balast),  cu mască de beton armat pe taluz,  L = 10730 m, S = 71,715 ha18.909.109  18.909.109Completare date tehnice şi economice
    624388.19Dig mal drept ArceştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 10410 M, S = 69,102 HADig mal drept Arceşti  Corp din material omogen (balast),  cu mască de beton armat pe taluz,  L = 10410 m, S = 69,102 ha17.513.344  17.513.344Completare date tehnice şi economice
    624398.19Dig mal stâng SlatinaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 8466 M, S = 41,46 HADig mal stâng Slatina  Corp din material omogen (balast),  cu mască de beton armat pe taluz,  L = 8466 m, S = 41,46 ha9.720.096  9.720.096Completare date tehnice şi economice
    624408.19Dig mal drept SlatinaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 7400 M,  S = 36,26 HADig mal drept Slatina  Corp din material omogen (balast),  cu mască de beton armat pe taluz,  L = 7400 m, S = 36,26 ha8.686.669  8.686.669Completare date tehnice şi economice
    624418.19Dig mal stâng IpoteştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 14600 M,  S = 123 HADig mal stâng Ipoteşti  Corp din material omogen (balast),  cu mască de beton armat pe taluz,  L = 14600 m, S = 123 ha70.083.218  70.083.218Completare date tehnice şi economice
    624428.19Dig mal drept IpoteştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 15260 M, S = 88,45 HADig mal drept Ipoteşti  Corp din material omogen (balast),  cu masca de beton armat pe taluz,  L = 15260 m, S = 88,45 ha70.773.575  70.773.575Completare date tehnice şi economice
    624438.19Dig mal stâng DrăgăneştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 12441 M,  S = 106,14 HADig mal stâng Drăgăneşti  Corp din material omogen (balast),  cu mască de beton armat pe taluz,  L = 12441 m, S = 106,14 ha56.368.725  56.368.725Completare date tehnice şi economice
    AdresaŢara România, Jud. Olt, Com. IancaŢara: România, judeţul Olt, oraşul Drăgăneşti-Olt   Corectare date adresă
    624448.19Dig mal drept DrăgăneştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 28739 M, S = 155,76 HADig mal drept Drăgăneşti  Corp din material omogen (balast),  cu mască de beton armat pe taluz,  L = 28739 m, S = 155,76 ha103.375.903  103.375.903Completare date tehnice şi economice
    AdresaŢara România, Jud. Olt, Com. lancaŢara: România, judeţul Olt, oraşul Drăgăneşti-Olt   Corectare date adresă
    624458.19Dig mal stâng FrunzaruDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 16087 M,  S = 116,08 HADig mal stâng Frunzaru  Corp din material omogen (balast),  cu mască de beton armat pe taluz,  L = 16087 m, S = 116,08 ha55.037.272  55.037.272Completare date tehnice şi economice
    624468.19Dig mal drept FrunzaruDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 22084 M,  S = 142,77 HADig mal drept Frunzaru  Corp din material omogen (balast),  cu mască de beton armat pe taluz,  L = 22084 m, S = 142,77 ha62.702.935  62.702.935Completare date tehnice şi economice
    624478.19Dig mal stâng RusăneştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 15450 M,  S = 107,3 HADig mal stâng Rusăneşti  Corp din material omogen (balast),  cu mască de beton armat pe taluz,  L = 15450 m, S = 107,3 ha77.171.194  77.171.194Completare date tehnice şi economice
    624488.19Dig mal drept RusăneştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 15258 M,  S = 108,15 HADig mal drept Rusăneşti  Corp din material omogen (balast),  cu mască de beton armat pe taluz,  L = 15258 m, S = 108,15 ha82.262.561  82.262.561Completare date tehnice şi economice
    624498.19Dig mal stâng IzbiceniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiS = 82,173 HADig mal stâng Izbiceni  Corp din material omogen (balast),  cu mască de beton armat pe taluz,  S = 82,173 ha19.226.543  19.226.543Completare date tehnice şi economice
    624508.19Dig mal drept IzbiceniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiS = 86,87 HADig mal drept Izbiceni  Corp din material omogen (balast),  cu mască de beton armat pe taluz,  S = 86,87 ha21.880.971  21.880.971Completare date tehnice şi economice
    623528.18.01Lac de acumulare StrejeştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 225,00 MILIOANE MC,  S = 2378 HALac de acumulare Strejeşti V brut = 225,00 milioane mc NNR = 140 mdM,  S = 2378 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    623538.18.01Lac de acumulare ArceştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 43,40 MILIOANE MC,  S = 950 HALac de acumulare Arceşti  V brut = 43,40 milioane mc,  NNR = 122 mdM,  S = 950 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    623548.18.01Lac de acumulare SlatinaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 19,20 MILIOANE MC,  S = 645 HALac de acumulare Slatina  V brut = 19,20 milioane mc,  NNR = 108 mdM,  S = 645 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    623558.18.01Lac de acumulare IpoteştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 110,00 MILIOANE MC,  S = 1692,5 HALac de acumulare Ipoteşti  V brut = 110,00 milioane mc,  NNR = 98 mdM,  S = 1692,5 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    623568.18.01Lac de acumulare DrăgăneştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 76,00 MILIOANE MC,  S = 1095 HALac de acumulare Drăgăneşti  V brut = 76,00 milioane mc,  NNR = 84,5 mdM,  S = 1095 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    AdresaŢara România, judeţul Olt, satul HotăraniŢara: România, judeţul Olt, oraşul Drăgăneşti-Olt   Corectare date adresă
    623578.18.01Lac de acumulare FrunzaruDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 96,00 MILIOANE MC, NNR = 71 mdM,  S = 1280 HALac de acumulare Frunzaru  V brut = 96,00 milioane mc, NNR = 71 mdM,  S = 1280 ha0 0Completare date tehnice şi economice
    623588.18.01Lac de acumulare RusăneştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 78,00 MILIOANE MC,  NNR = 57,5 mdM,  S = 1100,5 HALac de acumulare Rusăneşti  V brut = 78,00 milioane mc,  NNR = 57,5 mdM,  S = 1100,5 ha0  0Completare date tehnice şi economice
    623598.18.01Lac de acumulare IzbiceniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVbrut = 45,00 MILIOANE MC,  NNR = 44 mdM,  S = 1095 HALac de acumulare Izbiceni  Vbrut = 45,00 milioane mc, NNR = 44 mdM,  S = 1095 ha0 0Completare date tehnice şi economice
    623018.18.01Baraj Gura ApelorDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 174 M  S = 3,0508 HABaraj Gura Apelor  Tip arocamente cu nucleu din argilă H = 174 m, NNR = 1072,5 mdM, S = 3,0508 ha  Canton Silvic Baraj RM Retezat  Canton Hidrometric Lăpuşnicul Mare  Galerie acces casa vanelor goliri de fund  Drum contur Lăpuşnicul Mare  Pod provizoriu Lăpuşnicul Mare  Drum tehnologic coborâre versant drept  Drum legătură peste baraj mal stâng  Golire de fund RM Retezat Drum tehnologic amonte Baraj  Drum de legătură Netis - Pârâul Negru108.679.687  91.916  5.604  278.534  750.725 47.624  593.709  159.154  5.535.300  1.166.011  266.619  117.574.883Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie şi detalierea valorii bunului pe componenţele acestuia
    623028.18.01Baraj UHE Ostrovul MicDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 32,5 M S = 1,8830 HABaraj UHE Ostrovul Mic  Tip stăvilar  H = 32,5m, NNR = 465 mdM S = 1,8830 ha11.132.337  11.132.337Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    623038.18.01Baraj UHE PăclişaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 32,5 M S = 0,2 HABaraj UHE Păclişa  Tip stăvilar H = 32,5 m  NNR = 390 mdM, S = 0,20 ha9.595.432  9.595.432Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    623048.18.01Baraj UHE HaţegDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 32,5 M S = 1,6691 HABaraj UHE Haţeg  Tip stăvilar H = 32,5 m  NNR = 330 mdM, S = 1,6691 ha Deviere ape UHE Haţeg14.075.732  1.969  14.077.701Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    624538.19Diguri UHE Ostrovul MicDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiLD. STÂNG = 1909 M; LD. DREPT = 1856 M; S = 30,7511 HADiguri UHE Ostrovul Mic  Dig mal stâng şi dig mal drept -  tip din balast, cu mască din beton în amonte  L stg. = 1909 m  L dr. = 1856 m, S = 30,7511 ha  Drumuri UHE Ostrovul Mic24.477.422  712.499 25.189.921Completare date tehnice şi economice
    624548.19Diguri UHE PăclişaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL D. STÂNG = 2340 M;  LD. DREPT = 1205 M; S = 16,2488 HADiguri UHE Păclişa  Dig mal stâng şi dig mal drept - tip din balast, cu mască din beton în amonte  L stg. = 2340 m, Ldr. = 1205 m,  S = 16,2488 ha  Drumuri Păclişa23.203.668  197.045 23.400.713Completare date tehnice şi economice
    624558.19Diguri UHE HaţegDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL D. STÂNG = 2650 M;  LD. DREPT = 1442 M; S = 18,3665 HADiguri UHE Haţeg  Dig mal stâng şi dig mal drept - tip  din balast, cu mască din beton în amonte  L stg. = 2650 m  L dr. = 1442 m, S = 18,3665 ha Drumuri CHE Haţeg gr. 128.619.048  767.250 29.386.298Completare date tehnice şi economice
          DenumireBaraj CHE PăclişaBaraj CHE Subcetate   Corectare date, deoarece denumirea "Baraj CHE Păclişa" apărea la două bunuri, respectiv nr. 62303 si nr. 152256
    Situaţia juridică (în administrare/concesiune)În administrareConcesionat   Corectare date situaţie juridică
    1522568.18.01Baraj CHE SubcetateDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiTip stăvilar  H = 27,5 m;  NNR = 295 mdM,  S = 0,3780 HABaraj CHE Subcetate  Tip stăvilar  H = 27,5 m  NNR = 295 mdM, S = 0,3780 ha  Şenal regularizare aval  Pod peste centrală şi baraj Instalaţie distribuţie baraj  Instalaţie de ridicat la baraj1.943.307  228.665  33.945  33.227  151.563  2.390.707Completare date tehnice şi economice
          Baza legalăD 40/1989PVR nr. 224/31.03.2005, D nr. 40/1989   Completare date baza legală cu PVR
    Valoare de inventar  - lei -2.239.144 lei2.390.707 lei   Majorarea valorii bunului cu 151.563 lei, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii puse în funcţiune în baza PVR nr. 224/2005
    1522578.19Diguri CHE Subcetate (dig mal stâng si dig mal drept)Descriere tehnică şi economică (pe scurt) leiTip din balast, cu mască din beton L stg = 3350 m;  L dr = 500 m;  S = 12,9080 haDiguri CHE Subcetate  Dig mal stâng şi dig mal drept -  tip din balast, cu mască din beton în amonte  L stg. = 3350 m, Ldr. = 500 m  S = 12,9080 ha18.022.374  18.022.374Completare date tehnice şi economice
    Situaţia juridică (în administrare/concesiune)În administrareConcesionat   Corectare date situaţie juridică
    Baza legalăD 40/1989PVR nr. 224/31.03.2005, D nr. 40/1989   Completare date baza legală cu PVR
    623678.18.01Acumulare Gura ApelorDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVTOTAL = 220 MILIOANE MC; S = 390 HAAcumulare Gura Apelor  NNR = 1072,5 mdM  V total = 220 milioane mc,  S = 390 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    623688.18.01Acumulare Ostrovul MicDescriere tehnică şi economic (pe scurt) leiVTOTAL = 8,52 MILIOANE MC; S = 84,96 HAAcumulare Ostrovul Mic  NNR = 465 mdM  V total = 8,52 milioane mc, S = 84,96 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    623698.18.01Acumulare PăclişaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVTOTAL = 7,8 MILIOANE MC; S = 105,3592 HAAcumulare Păclişa  NNR = 390 mdM  V total = 7,8 milioane mc,  S = 105,3592 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    623708.18.01Acumulare HaţegDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiVTOTAL = 12,38 MILIOANE MC;  S = 108,2227 HAAcumulare Haţeg  NNR = 330 mdM  V total = 12,38 milioane mc,  S = 108,2227 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    1522608.18.01Acumulare SubcetateDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiNNR = 295 mdM  Vtotal = 6,07 milioane mc S = 72,0658 haAcumulare Subcetate  NNR = 295 mdM  V total = 6,07 milioane mc, S = 105,3592 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu majorarea suprafeţei lacului
    Situaţia juridică (în administrare/concesiune)În administrareConcesionat   Corectare date situaţie juridică
    622228.18.01Baraj Gura GolumbuluiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 10M, S = 0,4805 HABaraj Gura Golumbului  Tip pământ, cu mască de beton  armat  H = 10 m, S = 0,4805 ha,  NNR418 mdM5.212.601  5.212.601Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    622238.18.01Baraj Poiana MăruluiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 125M, S = 15,5886 HABaraj Poiana Mărului  Tip anrocamente cu nucleu de argilă H = 125 m, S = 15,5886 ha  NNR = 625 mdM17.547.897  17.547.897Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    622248.18.01Baraj HerculaneDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 58M,  S = 0,7377HABaraj Herculane  Tip structură beton în dublu arc H = 58 m, S = 0,7377 ha  NNR = 235 mdM2.828.541  2.828.541Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    623898.19Acumulare Zerveşti diguri construcţiiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 1,3 KM,  S = 4,55 HAAcumulare Zerveşti diguri construcţii  Material balastat cu mască de beton armat  L = 1,3 Km,  S = 4,55 ha, NNR = 265 mdM260.255  260.255Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    Vecinătăţi (după caz)CaransebeşCaransebeş, Muntele Mic   Completare date vecinătăţi
    1477438.19Diguri regularizare CernaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 157,3 ml mal stâng  L = 62 ml mal drept  S = 1,0600 HADiguri regularizare Cerna  Gabioane şi pereu  L = 157,3 m mal stâng  L = 62 m mal drept  S = 1,0600 ha2.439.958  2.439.958Completare date tehnice şi economice
    623058.18.01Lac MăruDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiV = 28,36 MILIOANE MC S = 116,96 HALac Măru  V = 98,36 milioane mc,  NNR = 625 mdM,  S = 284,0514 ha0  0Modificarea datelor tehnice şi economice apărute în urma unei recepţii ulterioare (conform PVR nr. 3224/2004) prin care s-a ridicat cota NNR de la 565 la 625 mdM, justificând astfel modificarea volumului şi suprafeţei lacului
    623068.18.01Lac Gura GolumbuluiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiV = 0,35 MILIOANE MC,  S = 10,3865 HALac Gura Golumbului  V = 0,35 mil mc, NNR = 418 mdM,  S = 10,3865 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    623078.18.01Lac HerculaneDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiV = 14,725 MILIOANE MC,  S = 77,8000 HALac Herculane  V = 14,725 milioane mc, NNR = 235 mdM,  S = 77,8000 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    Vecinătăţi (după caz)Băile HerculaneBăile Herculane, judeţele Gorj şi Mehedinţi   Completare date vecinătăţi
    623088.18.01Lac ZerveştiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiV = 1,156 MILIOANE MC, NNR = 265 mdM, S = 21,8300 HALac Zerveşti  V = 1,156 milioane mc, NNR = 265 mdM,  S = 21,8300 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    Vecinătăţi (după caz)CaransebeşCaransebeş, Muntele Mic   Completare date vecinătăţi
    62082 8.13.01 Ecluza Română Porţile de Fier I Valoare de inventar  - lei -126.215.278 lei88.066.456 lei   Diminuarea valorii Ecluzei Române PF I, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.080/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe concesionate Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. - Sucursala Hidrocentrale Porţile de Fier  Completare date tehnice şi economice cu cota coronamentului şi detalierea valorii bunului pe componentele acestuia
    Descriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 780 M,  l = 34 M,  AMPRIZA = 58,54 m,  S = 22,537 HAEcluza Română Porţile de Fier I  Construcţie şi instalaţii aferente  Ecluză în două trepte cu două sasuri şi 3 capete  L = 780 m, l = 34 m, ampriză = 58,54 m,  cotă de coronament = 72,50 mdMA,  S = 22,537 ha  Pod peste ecluză PFI  Iluminat exterior  Gospodărie cablu86.692.887  1.231.961  141.608  0  88.066.456  
    62083 8.13.01 Ecluza principală şi de rezervă Porţile de Fier II Descriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 310 M (120 M PT. REZ.),  S = 12,60 HA  l = 34 MEcluza principală şi de rezervă Porţile de Fier II  Tip ecluză într-o singură treaptă - pentru ecluza principală L utilă = 310 m  l = 34 m, NNR = 41 mdMA - pentru ecluza de rezervă, L utilă = 120 m, l = 14 m, NNR = 41 mdMA,  S = 12,60 ha168.426.161  168.426.161Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie şi lăţimea ecluzei de rezervă
    Valoare de inventar  - lei -54.122.457 lei54.294.874 lei   Corectarea unor erori de înregistrare în contabilitate prin majorarea valorii bunului cu nr. de inventar 62257 cu suma de 172.417 lei şi diminuarea corespunzătoare a valorii bunului cu nr. de inventar 62258
    622578.18.01Baraj deversor S.H.E.N. PF IDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 441 M, H = 60 M,  S = 1,635 HABaraj deversor S.H.E.N. PF I  Baraj deversor, tip de greutate din beton,  L coronament = 441 m, H = 60 m, 7 stavile cu H = 14 m, S = 1,635 ha Cale rulare  Iluminat drum peste baraj Gospodărie cabluri 6 kw52.243.077  1.879.380  73.714  98.703  54.294.874Completare date tehnice şi economice cu detalierea valorii bunului pe componentele acestuia
    622588.18.01Baraj nedeversor PF1Valoare de inventar  - lei -1.240.109 lei1.067.692 lei   Corectarea unor erori de înregistrare în contabilitate prin diminuarea valorii bunului cu nr. de inventar 62258 cu suma de 172.417 lei şi majorarea corespunzătoare a valorii bunului cu nr. de inventar 62257
    Descriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 60 m,  H = 51,5 m,  S = 1,118 HABaraj nedeversor PF1  Tipul de pământ cu miez de argilă, L = 60 m, H = 51,5 m, S = 1,118 ha1.067.692  1.067.692Completare date tehnice şi economice
    622598.18.01Baraj nedeversor adiacent centralei GogoşuDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 18,5 M,  S = 2,149 HABaraj nedeversor adiacent centralei Gogoşu  Baraj de pământ, stăvilar cu prag lat  L front deversor = 55 m,  H = 18,50 m, S = 2,149 ha4.218.978  4.218.978Completare date tehnice şi economice cu lungime front deversor
    622608.18.01Baraj nedeversor adiacent barajului deversor GogoşuDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 18,5 M, S = 2,542 HABaraj nedeversor adiacent baraj deversor Gogoşu  Baraj de pământ cu nucleu de argilă si pereu, din dale de beton  H = 18,50 m, S = 2,542 ha Alimentare cu apă baraj Gogoşu Alimentare energie electrică telelimnimetru si semnal S2 36.547.357 23.932  111.230  36.682.519Completare date tehnice şi economice cu detalierea valorii bunului pe componentele acestuia
    622618.18.01Baraj deversor de greutate GogoşuDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 29,5 M, S = 1,666 HABaraj deversor de greutate Gogoşu  Tip stăvilar cu prag lat de beton, cu 7 stavile şi 7 câmpuri deversoare,  H = 29,5 m, L coronament = 196 m, S = 1,666 ha163.953.034  163.953.034Completare date tehnice şi economice cu lungimea la coronament
    623718.18.01Lac acumulare Porţile de Fier IDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 297 KM, 1 = 1,3 KM,  V = 3,993 MILIOANE MC,  S = 561,5000 HALac acumulare Porţile de Fier I  L = 297 km, 1 = 1,3 km,  NNR = 69,5 mdMA,  V = 3,993 milioane mc,  S = 8580 ha (suprafaţa aferentă părţii române)0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie şi majorarea valorii suprafeţei lacului
    Adresa-Judeţele Mehedinţi şi Caraş-Severin   Completare date adresă
    623728.18.01Lac acumulare Porţile de Fier IIDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 80 KM, lmax = 2,4 KM, VMAX = 830 MILIOANE MC;  S = 730,0000 HALac acumulare Porţile de Fier II  L = 80 km, l = 2,4 km,  V = 830 milioane mc  S = 4400 ha (suprafaţa aferentă părţii române)0  0Completare date tehnice şi economice
    Adresa-Judeţul Mehedinţi   Completare date adresă
    624018.19Dig de apărare Ostrovul CorbuluiValoare de inventar  - lei -2.184.057 lei2.502.730 lei   Corectarea unor erori de înregistrare în contabilitate prin majorarea valorii bunului cu nr. de inventar 62401 cu suma de 318.673 lei şi diminuarea corespunzătoare a valorii bunului cu nr. de inventar 62402
    Descriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 5390M  S = 16,868 HADig de apărare Ostrovul Corbului  L = 5390 m, H = 7,57 m,  V balast = 112000 mc,  V beton = 10000 mc, S = 16,868 ha  Protecţie mal lac PF II zona Simian  Protecţie mal zona Schela-Cetate  Protecţie mal lac PF II zona Simian  Dig de apărare Ostrovul Corbului  Dig de apărare Ostrovul Corbului  Protecţie mal zona Gura Văii 306.504  38.387  432.525  629.275  738.620  38.746  318.673  2.502.730Completare date tehnice şi economice cu înălţimea digului, volumul de balast şi beton şi detalierea valorii bunului pe componentele acestuia
          Valoare de inventar  - lei -3.902.472 lei3.583.799 lei   Corectarea unor erori de înregistrare în contabilitate prin diminuarea valorii bunului cu nr. de inventar 62402 cu suma de 318.673 lei şi majorarea corespunzătoare a valorii bunului cu nr. de inventar 62401
    624028.19Dig de apărare Ostrovul MareDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 8,159KM,  S = 27,098 HADig de apărare Ostrovul Mare  L = 8,159 km, H = 8,65 m, V = 637000 mc, S = 27,098 ha  Protecţie mal Ostrovul Mare Protecţie mal împotriva eroziunii zona Crivina  Protecţie mal zona Vrancea Contracanal dig Ostrovul Mare Contracanal dig Ostrovul Mare Protecţie mal zona Ţigănaşi376.540  778.242  61.997  137.257  489.746  556.963  1.183.055  3.583.799Completare date tehnice şi economice cu înălţimea, volumul digului şi detalierea valorii bunului pe componentele acestuia
    622268.18.01Baraj de greutate Izvorul MunteluiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 127 M S = 4,35 HABaraj de greutate Izvorul Muntelui  Baraj de greutate din beton  H = 127 m  NNR = 513 mdM, S = 4,35 ha105.702.434  105.702.434Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    622278.18.01Baraj cu acumulare permanentă PângăraţiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 28 M  S = 0,072 HABaraj cu acumulare permanentă Pângăraţi  Baraj din beton tip stăvilar cu timpan H = 28 m  NNR = 369,60 mdM, S = 0,072 ha1.107.507  1.107.507Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    622288.18.01Baraj cu acumulare permanentă VaduriDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 27 M  S = 0,0737 HABaraj cu acumulare permanentă Vaduri  Baraj din beton tip stăvilar cu timpan  H = 27 m  NNR = 349,80 mdM, S = 0,0737 ha907.424  907.424Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    622298.18.01Baraj cu acumulare permanentă Piatra-NeamţDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 22,50 M  S = 0,1345 HABaraj cu acumulare permanentă Piatra-Neamţ  Baraj din beton tip stăvilar cu timpan  H = 22,50 m  NNR = 324,50 mdM,  S = 0,1345 ha1.766.952  1.766.952Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    622308.18.01Baraj mobil cu stavilă segment ReconstrucţiaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 10,50 M S = 0,1703 HABaraj mobil cu stavilă segment Reconstrucţia  Baraj din beton cu stavilă segment H = 10,50 m  NNR = 517,50 mdM,  S = 0,1703 ha903.777  903.777Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    622318.18.01Baraj cu acumulare permanentă RacovaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 20 M  S = 0,206 HABaraj cu acumulare permanentă Racova  Baraj din beton tip stăvilar cu profil eliptic  H constructivă = 20 m  NNR = 210 mdM, S = 0,206 ha2.403.601  2.403.601Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    622328.18.01Baraj cu acumulare permanentă GârleniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 19 M  S = 0,1211 HABaraj cu acumulare permanentă Gârleni  Baraj din beton tip stăvilar cu profil  eliptic  H = 19 m  NNR = 194 mdM, S = 0,1211 ha2.511.373  2.511.373Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    622338.18.01Baraj cu acumulare permanentă LilieciDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 20,20 M  S = 0,1288 HABaraj cu acumulare permanentă Lilieci  Baraj din beton tip stăvilar cu profil  eliptic  H = 20,20 m  NNR = 177,70 mdM S = 0,1288 ha1.564.039  1.564.039Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
          Vecinătăţi (după caz)Comuna Hemeiuşi, Com. Bereşti-BistriţaComuna Hemeiuşi, comuna Iţeşti   Corectare date vecinătăţi
    622348.18.01Baraj cu acumulare permanentă BacăuDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiH = 18 M  S = 0,1289 HABaraj cu acumulare permanentă Bacău  Baraj din beton tip stăvilar cu profil  eliptic  H = 18 m  NNR = 161,50 mdM, S = 0,1289 ha1.904.378  1.904.378Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    1501668.18.01Baraj Poiana TeiuluiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiBaraj din beton cu stavilă segment  H constructivă = 24 m  S = 0,1260 HABaraj Poiana Teiului  Baraj din beton cu stavilă segment  H constructivă = 24 m,  NNR = 523 mdM  S = 0,126 ha9.007.674  9.007.674Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
          Baza legalăPVR 1PVR nr. 4/2004Corectare date baza legală
    994018.19Dig mal stâng lac PângăraţiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 890 M; S = 2,3 HADig mal stâng lac Pângăraţi  Balast cu pereu L = 890 m,  S = 2,3 ha2.847.875  2.847.875Completare date tehnice şi economice
          AdresaŢara România, jud. NeamţŢara: România, judeţul Neamţ,  comuna PângăraţiCompletare date adresă
    994028.19Dig mal drept lac VaduriDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 1300 M; S = 1,69 HADig mal drept lac Vaduri  Balast L = 1300 m S = 1,69 ha2.028.826  2.028.826Completare date tehnice şi economice
          AdresaŢara România, jud. NeamţŢara: România, judeţul Neamţ, comuna Pângăraţi   Completare date adresă
    994038.19Dig mal stâng lac VaduriDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 90 M, S = 0,35 HADig mal stâng lac Vaduri  Balast cu pereu L = 90 m,  S = 0,35 ha304.550  304.550Completare date tehnice şi economice
    994048.19Dig mal stâng lac Piatra-NeamţDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 1120 M,  S = 4,67 HADig mal stâng lac Piatra-Neamţ  Balast cu pereu  L = 1120 m,  S = 4,67 ha4.543.591  4.543.591Completare date tehnice şi economice
    994058.19Dig mal drept lac ReconstrucţiaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 638 M,  S = 0,65 HADig mal drept lac Reconstrucţia  Balast  L = 638 m,  S = 0,65 ha1.151.999  1.151.999Completare date tehnice şi economice
    994068.19Dig mal stâng lac ReconstrucţiaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 690 M,  S = 0,82 HADig mal stâng lac Reconstrucţia  Balast L = 690 m,  S = 0,82 ha1.171.999  1.171.999Completare date tehnice şi economice
    994078.19Dig mal drept lac RacovaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 4241 M,  S = 10,08 HADig mal drept lac Racova  Balast cu pereu  L = 4241 m,  S = 10,08 ha3.862.930  3.862.930Completare date tehnice şi economice
    994088.19Dig mal stâng lac RacovaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 3284 M, S = 9,52 HADig mal stâng lac Racova  Balast cu pereu  L = 3284 m,  S = 9,52 ha2.317.758  2.317.758Completare date tehnice şi economice
    623958.19Dig mal drept lac GârleniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 2833 M,  S = 6,7375 HADig mal drept lac Gârleni  Balast cu pereu L = 2833 m,  S = 6,7375 ha699.509  699.509Completare date tehnice şi economice
          AdresaŢara România, jud. BuzăuŢara: România, judeţul Bacău, comuna Gârleni   Completare şi corectare date adresă
    994108.19Dig mal stâng lac GârleniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 3192 M,  S = 7,12 HADig mal stâng lac Gârleni  Balast cu pereu L = 3192 m,  S = 7,12 ha1.548.728  1.548.728Completare date tehnice şi economice
          AdresaŢara România, jud. BacăuŢara: România, judeţul Bacău, comuna Gârleni   Completare date adresă
    994118.19Dig mal drept lac LilieciDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 4970 M,  S = 12,08 HADig mal drept lac Lilieci  Balast cu pereu  L = 4970 m,  S = 12,08 ha3.741.430  3.741.430Completare date tehnice şi economice
    994128.19Dig mal stâng lac LilieciDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 302 M,  S = 1,42 HADig mal stâng lac Lilieci  Balast cu pereu  L = 302 m,  S = 1,42 ha280.385  280.385Completare date tehnice şi economice
    AdresaŢara România, jud. BacăuŢara: România, judeţul Bacău, comuna Iţeşti   Completare date adresă
    Vecinătăţi (după caz)Bereşti, BistriţaComuna Iţeşti   Completare date vecinătăţi
    994138.19Dig mal drept lac BacăuDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 3433 M,  S = 5,62 HADig mal drept lac Bacău  Balast cu pereu L = 3433 m,  S = 5,62 ha2.443.485  2.443.485Completare date tehnice şi economice
    994148.19Dig mal stâng lac BacăuDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiL = 3670 M,  S = 8,11 HADig mal stâng lac Bacău Balast cu pereu  L = 3670 m,  S = 8,11 ha2.453.485  2.453.485Completare date tehnice şi economice
    1501638.19Dig mal stâng Poiana TeiuluiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiBalast cu pereu  L = 1265 m,  S = 2,6653 HADig mal stâng Poiana Teiului  Balast cu pereu  L = 1265 m,  S = 2,6653 ha17.699.864  17.699.864Completare date tehnice şi economice
    Baza legalăPVR 1PVR nr. 4/2004   Corectare date baza legală
    1501658.19Dig mal drept Poiana TeiuluiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiBalast cu pereu  L = 900 m,  S = 1,7659 HADig mal drept Poiana Teiului  Balast cu pereu  L = 900 m,  S = 1,7659 ha6.611.563  6.611.563Completare date tehnice şi economice
    Baza legalăPVR1PVR nr. 4/2004   Corectare date baza legală
    623108.18.01Lac acumulare Izvorul MunteluiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiV = 1140 MILIOANE MC, S = 3,40 HALac acumulare Izvorul Muntelui  NNR = 513,00 mdM  V = 1140 milioane mc,  S = 3040 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie şi corectarea suprafeţei lacului, eronat înregistrată
    623118.18.01Lac acumulare PângăraţiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiV = 3,43 MILIOANE MC,  S = 153 HALac acumulare Pângăraţi  NNR = 369,60 mdM  V = 3,43 milioane mc, S = 153 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    623128.18.01Lac acumulare VaduriDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiV = 4,43 MILIOANE MC,  S = 87 HALac acumulare Vaduri  NNR = 349,80 mdM  V = 4,43 milioane mc, S = 87 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    Vecinătăţi (după caz)Com. Pângăraţi, Com. ViişoaraComuna Pângăraţi, comuna Alexandru cel Bun   Corectare date vecinătăţi
    623138.18.01Lac acumulare Piatra-NeamţDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiV = 7,25 MILIOANE MC,  S = 220 HALac acumulare Piatra-Neamţ  NNR = 324,50 mdM  V = 7,25 milioane mc,  S = 220 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    623148.18.01Lac ReconstrucţiaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiV = 0,392 MILIOANE MC,  S = 16 HALac Reconstrucţia  NNR = 517,50 mdM  V = 0,392 milioane mc,  S = 16 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    623158.18.01Lac acumulare RacovaDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiV = 4,37 MILIOANE MC,  S = 265 HALac acumulare Racova  NNR = 210,00 mdM  V = 4,37 milioane mc,  S = 265 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    623168.18.01Lac acumulare GârleniDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiV = 1 MILION MC,  S = 220 HALac acumulare Gârleni  NNR = 194,00 mdM  V = 1 milion mc,  S = 220 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    623178.18.01Lac acumulare LilieciDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiV = 6,6 MILIOANE MC, S = 240 HALac acumulare Lilieci  NNR = 177,70 mdM V = 6,6 milioane mc,  S = 240 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    Vecinătăţi (după caz)Comuna Hemeiuşi, Com. Bereşti-BistriţaComuna Hemeiuşi, comuna Iţeşti   Corectare date vecinătăţi
    623188.18.01Lac acumulare BacăuDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiV = 4,55 MILIOANE MC, S = 190 HALac acumulare Bacău  NNR = 161,50 mdM  V = 4,55 milioane mc,  S = 190 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
    1501678.18.01Lac acumulare Poiana TeiuluiDescriere tehnică şi economică (pe scurt) leiV = 0,8 MILIOANE MC, S = 24 HALac acumulare Poiana Teiului  NNR = 523,0 mdM  V = 0,8 milioane mc,  S = 24 ha0  0Completare date tehnice şi economice cu nivelul normal de retenţie
  ---------------