HOTĂRÂRE nr. 431 din 27 aprilie 2011privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 10 obiective de investiții prioritare din infrastructura de mediu și gospodărirea apelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 5 mai 2011  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă lista unor obiective de investiții prioritare din infrastructura de mediu și gospodărirea apelor, prevăzute în anexa nr. I.(2) Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (1), cuprinși în anexele nr. II/1-II/10.  +  Articolul 2(1) Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut în anexa nr. II/1 se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului "Investiții prioritare în domeniul gospodăririi apelor", conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.(2) Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut în anexa nr. II/2 se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.(3) Finanțarea obiectivelor de investiții prevăzute în anexele nr. II/3-II/10 se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii.  +  Articolul 3Anexele nr. I și nr. II/1-II/10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) poziția 41 din anexa nr. IA, precum și anexa nr. II/41 privind caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Acumulare nepermanentă Poiana, județul Bihor" la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții prioritare din infrastructura de mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 21 mai 2007, cu modificările ulterioare;b) poziția 1 din anexa nr. I, precum și anexa nr. II/1 privind caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Regularizare râu Amaradia în zona localității Melinești - confluență râu Jiu, județul Dolj" la Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții prioritare din infrastructura de mediu și dezvoltare durabilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 7 decembrie 2009;c) pozițiile 7, 15 și 17 din anexa nr. I, precum și anexele nr. II/7, II/15 și II/17 privind caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiții "Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea", "Punerea în siguranță a acumulării Leșu, județul Bihor" și "Punerea în siguranță a barajului Valea de Pești, județul Hunedoara" la Hotărârea Guvernului nr. 442/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor investiții cuprinse în Proiectul "Diminuarea riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență" - Componenta C - "Reducerea riscurilor în caz de inundații și alunecări de teren", finanțat printr-un credit extern acordat de Banca Mondială și cofinanțat de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 13 aprilie 2004;d) poziția 3 din anexa nr. I, precum și anexa nr. II/3 privind caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiții "Protecția și reabilitarea părții sudice a litoralului românesc al Mării Negre - sector Eforie Sud 1, județul Constanța" la Hotărârea Guvernului nr. 874/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții prioritare din infrastructura de mediu și dezvoltare durabilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 27 august 2008.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului și pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 27 aprilie 2011.Nr. 431.  +  Anexa nr. I
  LISTA
  obiectivelor de investiții prioritare din infrastructura de mediu și gospodărirea apelor
  Nr. crt. Denumirea
  1. Acumulare Poiana, județul Bihor
  2. Regularizare râu Câlnău în dreptul localităților Poșta Câlnău, Zărnești, Racovițeni, județul Buzău
  3. Acumulare valea Șoimuș, județul Bihor
  4. Punerea în siguranță a acumulării Leșu, județul Bihor
  5. Amenajare valea Tărcăița, județul Bihor
  6. Amenajare valea Briheni, județul Bihor
  7. Punerea în siguranță a barajului Valea de Pești, județul Hunedoara
  8. Regularizare râu Amaradia în zona localității Melinești - confluență râu Jiu, județul Dolj
  9. Protecția și reabilitarea părții sudice a litoralului românesc al Mării Negre - sector Eforie Sud 1, județul Constanța
  10. Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea
   +  Anexa nr. II/1
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții "Acumulare Poiana, județul Bihor"
  Titular: Ministerul Mediului și PădurilorBeneficiar: Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Crișuri - OradeaAmplasament: Acumularea Poiana este amplasată pe râul Crișul Negru, imediat în amonte de localitatea Poiana, județul Bihor Notă
  *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.
   +  Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului "Investiții prioritare în domeniul gospodăririi apelor", asigurat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
   +  Anexa nr. II/2
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții "Regularizare râu Câlnău în dreptul localităților Poșta Câlnău, Zărnești, Racovițeni,
  județul Buzău"
  Titular: Ministerul Mediului și PădurilorBeneficiar: Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Buzău - IalomițaAmplasament: pe cursul mijlociu al râului Câlnău, în zona localităților Poșta Câlnău, Zărnești și Racovițeni, județul Buzău Notă
  *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.
   +  Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
   +  Anexa nr. II/3
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții "Acumulare valea Șoimuș, județul Bihor"
  Titular: Ministerul Mediului și PădurilorBeneficiar: Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Crișuri - OradeaAmplasament: pe cursul pârâului valea Șoimuș, afluent de dreapta al pârâului Sohodol, în amonte de localitatea Lazuri, județul Bihor Notă
  *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.
   +  Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii.
   +  Anexa nr. II/4
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții "Punerea în siguranță a acumulării Leșu, județul Bihor"
  Titular: Ministerul Mediului și PădurilorBeneficiar: Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Crișuri - OradeaAmplasament: Acumularea Leșu este situată pe râul Iad, afluent al Crișului Repede, la circa 6 km amonte de localitatea Remeți Notă
  *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.
   +  Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii.
   +  Anexa nr. II/5
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții "Amenajare valea Tărcăița, județul Bihor"
  Titular: Ministerul Mediului și PădurilorBeneficiar: Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Crișuri - OradeaAmplasament: în bazinul hidrografic al râului Crișul Negru, cod cadastral III-1.42, pe cursul văii Tărcăița (cod cadastral III-1.42.10), în zona localităților Tărcaia și Tărcăița, județul Bihor Notă
  *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.
   +  Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii.
   +  Anexa nr. II/6
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții "Amenajare valea Briheni, județul Bihor"
  Titular: Ministerul Mediului și PădurilorBeneficiar: Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Crișuri - OradeaAmplasament: în bazinul hidrografic al râului Crișul Negru, cod cadastral III-1.42, pe cursul văii Briheni (cod cadastral III-1.42.3), în zona localităților Briheni și Șuștiu, județul Bihor Notă
  *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.
   +  Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii.
   +  Anexa nr. II/7
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții "Punerea în siguranță a barajului Valea de Pești, județul Hunedoara"
  Titular: Ministerul Mediului și PădurilorBeneficiar: Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă JiuAmplasament: Barajul Valea de Pești este amplasat în județul Hunedoara, pe pârâul Valea de Pești, cod cadastral VII-1.5, la 500 m în amonte de confluența acestuia cu râul Jiul de Vest, județul Hunedoara Notă
  *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.
   +  Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii.
   +  Anexa nr. II/8
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții "Regularizare râu Amaradia în zona localității Melinești - confluența râu Jiu, județul Dolj"
  Titular: Ministerul Mediului și PădurilorBeneficiar: Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă JiuAmplasament: pe râul Amaradia, între localitatea Melinești și până la confluență cu râul Jiu, județul Dolj Notă
  *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.
   +  Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii.
   +  Anexa nr. II/9
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții "Protecția și reabilitarea părții sudice a litoralului românesc al Mării Negre -
  sector Eforie Sud 1, județul Constanța"
  Titular: Ministerul Mediului și PădurilorBeneficiar: Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - LitoralAmplasament: la sud de portul Constanța, în localitatea Eforie Sud, între tabăra internațională și zona Casino, pe o lungime de circa 1,8 km, județul Constanța Notă
  *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.
   +  Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii.
   +  Anexa nr. II/10
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții "Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea"
  Titular: Ministerul Mediului și PădurilorBeneficiar: Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - LitoralAmplasament: pe pârâul Tabana și afluenții acestuia, în intravilanul orașului Babadag, județul Tulcea Notă
  *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.
   +  Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii.
  -----