HOTĂRÂRE nr. 406 din 20 aprilie 2011privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a înfiinţării Laboratorului Central Fitosanitar în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 4 mai 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, al art. 12 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit datelor înscrise în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a înfiinţării Laboratorului Central Fitosanitar în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Finanţelor Publice vor proceda la actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului potrivit art. I.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 20 aprilie 2011.Nr. 406.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statuluiaflate în administrarea Laboratorului Central de CarantinăFitosanitară şi a Laboratorului Central pentru ControlulReziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale dinsubordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,care trec în administrarea Laboratorului Central Fitosanitar
  *Font 9*
   
  Nr. crt. Nr. M.F. Denumirea bunului Datele de identificare ale bunurilor Administratorul de la care se transferă bunurile (CIF/Denumire) Administratorul la care se transferă bunurile Baza legală
  1. 26.950 Teren Suprafaţa construită - 30.150 mý 3321404/ Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară 27308429/ Laboratorul Central Fitosanitar Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 şi Hotărârea Guvernului nr. 753/2010
  2. 26.951 Drumuri şi alei Suprafaţa construită - 9.309 mý 3321404/ Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară 27308429/ Laboratorul Central Fitosanitar Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 şi Hotărârea Guvernului nr. 753/2010
  3. 26.952 Teren Suprafaţa construită - 196 mý 3321404/ Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară 27308429/ Laboratorul Central Fitosanitar Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 şi Hotărârea Guvernului nr. 753/2010
  4. 26.953 Clădire sediu + împrejmuire + anexe Suprafaţa construită - 500 mý; P+2; suprafaţa desfăşurată - 1.857 mý P + 2 + M 3321404/ Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară 27308429/ Laboratorul Central Fitosanitar Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 şi Hotărârea Guvernului nr. 753/2010
  5. 26.954 Clădire chimie + control gazare decantor canalizare Suprafaţa construită - 570 mý; suprafaţa desfăşurată - 995 mý 3321404/ Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară 27308429/ Laboratorul Central Fitosanitar Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 şi Hotărârea Guvernului nr. 753/2010
  6. 26.955 Sere + bordei carburanţi Suprafaţa construită - 446 mý; 3321404/ Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară 27308429/ Laboratorul Central Fitosanitar Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 şi Hotărârea Guvernului nr. 753/2010
  7. 104.274 Garaje + ateliere + anexe Suprafaţa construită - 1.036 mý; 3321404/ Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară 27308429/ Laboratorul Central Fitosanitar Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 şi Hotărârea Guvernului nr. 753/2010
  8. 152.351 Clădire (Laborator de diagnoză) Suprafaţa construită - 406,8 mý; suprafaţa desfăşurată - 406 mý; un culoar de legătură 3321404/ Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară 27308429/ Laboratorul Central Fitosanitar Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 şi Hotărârea Guvernului nr. 753/2010
  9. 102.117 Clădire laborator reziduuri P + 1 Clădire toxico- logie Suprafaţa desfăşu- rată(D) - 131,01 mý Suprafaţa desfăşu- rată(P) - 188,01 mý Suprafaţa desfăşu- rată(E) - 177,92 mý Staţie de pompare apă - 5,575 mý Teren aferent - 226,750 mý 13927379/ Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale 27308429/ Laboratorul Central Fitosanitar Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 şi Hotărârea Guvernului nr. 753/2010
  ----------