LEGE nr. 58 din 29 aprilie 2011privind modificarea art. 8 din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 3 mai 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IArticolul 8 din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 7 iulie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:"Art. 8. - Conducerea acţiunilor militare la nivel strategic, în caz de agresiune armată, la instituirea stării de asediu, declararea stării de mobilizare sau a stării de război se realizează prin Centrul naţional militar de comandă.Pe timpul agresiunii şi al stărilor prevăzute la alin. 1, Centrul naţional militar de comandă se subordonează direct Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.În afara agresiunii şi a stărilor prevăzute la alin. 1, Centrul naţional militar de comandă funcţionează, ca nucleu, în subordinea Statului Major General.Structura organizatorică şi atribuţiile Centrului naţional militar de comandă pe timpul agresiunii şi al stărilor prevăzute la alin. 1 se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.La declararea stării de război, Centrul naţional militar de comandă funcţionează la capacitatea operaţională completă.Pe timpul agresiunii şi al stărilor prevăzute la alin. 1, numirea în funcţie a comandantului Centrului naţional militar de comandă se face de către Preşedintele României, la propunerea ministrului apărării naţionale."  +  Articolul IIÎn tot cuprinsul Legii nr. 45/1994, cu modificările ulterioare, precum şi în toate actele normative în vigoare, denumirea "Marele Cartier General" se înlocuieşte cu denumirea "Centrul naţional militar de comandă".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEp. PREŞEDINTELE SENATULUI,IOAN CHELARUBucureşti, 29 aprilie 2011.Nr. 58.________