HOTĂRÂRE nr. 385 din 13 aprilie 2011privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) şi al art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ISe aprobă includerea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, ca urmare a punerii în funcţiune a unor investiţii, în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute la poziţiile nr. 1 - 4 din anexa nr. 1, precum şi a altor intrări potrivit prevederilor legale în vigoare pentru bunuri de natura celor aparţinând domeniului public al statului, având datele de identificare prevăzute la poziţiile nr. 4 - 135 din anexa nr. 1.  +  Articolul IISe aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin majorarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul IIISe aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a retrocedărilor către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.  +  Articolul IVServiciul Român de Informaţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul VAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Directorul Serviciului Românde Informaţii,George-Cristian MaiorMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 13 aprilie 2011.Nr. 385.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se includ în inventarulcentralizat al bunurilor din domeniul public al statului
                                     
      Cod fiscalDenumirea
    1. Ordonator principal de credite4204305Serviciul Român de Informaţii
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite    
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal    
    Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
    Elemente de identificareNumai pentru bunuri închiriate, concesionate sau date cu titlu gratuit
    Nr. crt.Nr. M.F.P.Codul de clasificareTipul bunului (mobil/imobil)DenumireaDescrierea tehnicăVecinătăţiAdresaAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar - lei -Situaţia juridicăSituaţia actuală: închiriere/ concesiune/ date cu titlu gratuitBaza legală şi datele de identificare ale celui care închiriază/concesionează/ primeşteDescriereaPerioada
    Baza legalăAdministrare/ ConcesiuneHotărârea GuvernuluiDate de identificare
    012345678910111213141516
    1-8.29.11ImobilSediu     Judeţul Vaslui20016.255.397Hotărârea Guvernului nr. 1.224/2001; procese- verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.002 din 3.03.2009 şi nr. 4.006 din 18.05.2009; Proces- verbal de recepţie finală nr. 4.046 din 28.12.2010Administrare-----
    2-8.29.11ImobilConstrucţie anexă cămin de garnizoană     Judeţul Vâlcea2009253.217Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.000 din 15.01.2009Administrare-----
    3-8.29.11ImobilBloc locuinţe de intervenţie     Municipiul Bucureşti199314.712.819Protocol nr. 525.252 din 19.12.1993; procese- verbale de recepţie finală nr. 3.096 din 16.07.2008 şi nr. 4.021 din 17.03.2010Administrare-----
    4-8.29.11ImobilGaraj     Municipiul Bucureşti200110.075.841Hotărârea Guvernului nr. 713/2001; procese- verbale de recepţie finală nr. 4.001 din 19.01.2009, nr. 4.004 din 13.03.2009, nr. 4.015 din 3.03.2010, nr. 4.084 din 8.08.2010 şi nr. 4.041 din 20.12.2010Administrare-----
    5-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Alba199542.033Contract de vânzare- cumpărare nr. 12.844 din 26.09.1995Administrare-----
    6-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Alba200581.437Hotărârea Guvernului nr. 713/2005Administrare-----
    7-8.29.11ImobilCabinet medical     Judeţul Alba2006320.775Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.429 din 20.12.2006Administrare   ----
    8-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Arad1995134.981Contract de vânzare- cumpărare nr. 87 din 20.11.1995Administrare-----
    9-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Arad199958.016Contract de vânzare- cumpărare nr. 11.273 din 23.11.1999Administrare-----
    10-8.29.11ImobilCabinet medical     Judeţul Arad200147.724Contract de vânzare- cumpărare nr. 7.504 din 25.10.2001Administrare-----
    11-8.29.11ImobilCabinet medical     Judeţul Argeş2009245.645Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.560 din 30.11.2009Administrare-----
    12-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Bacău199551.783Contract de vânzare- cumpărare nr. 211 din 14.12.1995Administrare-----
    13-8.29.11ImobilCabinet medical     Judeţul Bacău199947.265Contract de vânzare- cumpărare nr. 3.654 din 3.05.1999Administrare-----
    14-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Bacău200014.400Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.549 din 21.12.2000Administrare-----
    15-8.29.11ImobilSediu     Judeţul Bacău2006100.220Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.111 din 14.12.2006Administrare-----
    16-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Bihor200061.244Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.129 din 20.12.2000Administrare-----
    17-8.29.11ImobilCabinet medical     Judeţul Bihor2006279.531Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.580 din 14.12.2006Administrare-----
    18-8.29.11ImobilCabinet medical     Judeţul Bistriţa200237.587Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.928 din 30.04.2002Administrare-----
    19-8.29.11ImobilSediu     Judeţul Botoşani200012.777Contract de vânzare- cumpărare nr. 67 din 9.11.2000Administrare-----
    20-8.29.11ImobilCabinet medical     Judeţul Botoşani200125.361Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.110 din 15.10.2001Administrare-----
    21-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Braşov2006319.554Contract de vânzare- cumpărare nr. 3.422 din 24.07.2006Administrare-----
    22-8.29.11ImobilSediu     Judeţul Braşov2006259.146Contract de vânzare- cumpărare nr. 3.187 din 19.12.2006Administrare-----
    23-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Braşov200876.237Contract de donaţie nr. 3.615 din 7.11.2008Administrare-----
    24-8.29.11ImobilSediu     Judeţul Braşov2010264.818Contract de donaţie nr. 2.925 din 10.12.2010Administrare-----
    25-8.29.11ImobilSediu     Judeţul Buzău2006139.000Contract de vânzare- cumpărare nr. 5.073 din 27.12.2006Administrare-----
    26-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Buzău200969.779Contract de donaţie nr. 3.050 din 10.12.2009Administrare-----
    27-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Caraş-Severin199751.344Contract de vânzare- cumpărare nr. 4.291 din 16.07.1997Administrare-----
    28-8.29.11ImobilCabinet medical     Judeţul Caraş-Severin199974.819Contract de vânzare- cumpărare nr. 7.027 din 22.09.1999Administrare-----
    29-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Caraş-Severin200168.459Contract de vânzare- cumpărare nr. 5.828 din 28.09.2001Administrare-----
    30-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Caraş-Severin200816.031Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.789 din 3.04.2008Administrare-----
    31-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Călăraşi199941.740Contract de vânzare- cumpărare nr. 7.758 din 10.11.1999Administrare-----
    32-8.29.11ImobilSediu     Judeţul Călăraşi2009147.986Contract de vânzare- cumpărare nr. 3.560 din 30.11.2009Administrare-----
    33-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Cluj1998116.184Contract de vânzare- cumpărare nr. 3.810 din 23.12.1998Administrare-----
    34-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Cluj199872.647Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.775 din 18.08.1998Administrare-----
    35-8.29.11ImobilCabinet medical     Judeţul Cluj1999525.618Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.040 din 16.04.1999Administrare-----
    36-8.29.11ImobilSediu     Judeţul Cluj199957.927Contract de vânzare- cumpărare nr. 3.911 din 29.12.1999Administrare-----
    37-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Constanţa2009215.113Contract de donaţie nr. 3.094 din 14.12.2009Administrare-----
    38   8.29.11ImobilTeren     Judeţul Constanţa1998743.338Hotărârea Guvernului nr. 860/1998Administrare-----
    39-8.29.11ImobilCabinet medical     Judeţul Covasna200157.757Contract de vânzare- cumpărare nr. 718 din 12.06.2001Administrare-----
    40-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Dâmboviţa199318.711Hotărârea Guvernului nr. 521/1992; H.C.L. Târgovişte nr. 40/1993; Protocol nr. 9.174 din 20.07.1993Administrare-----
    41-8.29.11ImobilCabinet medical     Judeţul Dâmboviţa200230.887Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.408 din 29.03.2002Administrare-----
    42-8.29.11ImobilCabinet medical     Judeţul Dolj199941.236Contract de vânzare- cumpărare nr. 945 din 18.11.1999Administrare-----
    43-8.29.11ImobilSediu     Judeţul Dolj200135.107Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.918 din 30.10.2001Administrare-----
    44-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Giurgiu200421.159Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.137 din 19.08.2004Administrare-----
    45-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Giurgiu199841.030Contract de vânzare- cumpărare nr. 3.134 din 29.09.1998Administrare-----
    46-8.29.11ImobilCabinet medical     Judeţul Giurgiu1994120.017Hotărârea Guvernului nr. 521/1992; Protocol nr. 864 din 15.06.1994Administrare-----
    47-8.29.11ImobilCămin de garnizoană     Judeţul Gorj199198.734Convenţie nr. 113.682 din 30.12.1991Administrare-----
    48-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Gorj1996131.872Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.945 din 19.12.1996Administrare-----
    49-8.29.11ImobilCabinet medical     Judeţul Gorj2007271.000Contract de vânzare- cumpărare nr. 5.914 din 14.11.2007Administrare-----
    50-8.29.11ImobilSediu     Judeţul Gorj2006211.015Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.793 din 13.12.2006Administrare-----
    51-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Harghita2005142.340Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.560 din 12.12.2005Administrare-----
    52-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Harghita200738.840Contract de vânzare- cumpărare nr. 208 din 6.03.2007Administrare-----
    53-8.29.11ImobilSediu     Judeţul Harghita200023.253Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.091 din 7.11.2000Administrare-----
    54-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Hunedoara199622.932Contract de vânzare- cumpărare nr. 5.754 din 2.12.1996Administrare-----
    55-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Ialomiţa199957.766Contract de vânzare- cumpărare nr. 3.659 din 23.12.1999Administrare          
    56-8.29.11ImobilCabinet medical     Judeţul Ialomiţa199947.527Contract de vânzare- cumpărare nr. 3.651 din 16.12.1999Administrare-----
    57-8.29.11ImobilSediu     Judeţul Ialomiţa200697.287Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.549 din 15.12.2006Administrare-----
    58-8.29.11ImobilTeren     Judeţul Iaşi19981.762.209Hotărârea Guvernului nr. 117/1998Administrare-----
    59-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Iaşi2006298.000Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.104 din 20.12.2006Administrare-----
    60-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Iaşi2009209.000Contract de donaţie nr. 3.099 din 15.12.2009Administrare-----
    61-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Maramureş200931.438Contract de donaţie nr. 3.656 din 28.08.2009Administrare-----
    62-8.29.11ImobilSediu     Judeţul Maramureş200699.394Contract de vânzare- cumpărare nr. 4.093 din 18.12.2006Administrare-----
    63-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Mehedinţi200253.100Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.881 din 25.06.2002Administrare-----
    64-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Mehedinţi199843.884Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.495 din 21.12.1998Administrare-----
    65-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Mureş1998166.648Autorizaţie de construire nr. 2/1996; Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor din 26.11.1998Administrare-----
    66-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Mureş1998228.219Autorizaţie de construire nr. 2/1996; Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor din 26.11.1998Administrare-----
    67-8.29.11ImobilCabinet medical     Judeţul Mureş1998169.507Autorizaţie de construire nr. 2/1996; Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor din 26.11.1998Administrare-----
    68-8.29.11ImobilSediu     Judeţul Mureş1998136.771Autorizaţie de construire nr. 2/1996; Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor din 26.11.1998Administrare-----
    69-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Neamţ199510.321Contract de vânzare- cumpărare nr. 415 din 3.08.1995Administrare-----
    70-8.29.11ImobilCabinet medical     Judeţul Neamţ199942.129Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.541 din 11.05.1999Administrare-----
    71-8.29.11ImobilSediu     Judeţul Neamţ200022.223Contract de vânzare- cumpărare nr. 3.293 din 3.11.2000Administrare-----
    72-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Neamţ200237.179Contract de vânzare- cumpărare nr. 563 din 30.04.2002Administrare-----
    73-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Neamţ200733.081Contract de donaţie nr. 520 din 26.03.2007Administrare-----
    74-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Neamţ20076.802Contract de donaţie nr. 521 din 26.03.2007Administrare-----
    75-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Neamţ2008164.903Contract de donaţie nr. 1.761 din 30.10.2008Administrare-----
    76-8.29.11ImobilCabinet medical     Judeţul Olt1999100.129Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.999 din 20.10.1999Administrare-----
    77-8.29.11ImobilSediu     Judeţul Olt200749.223Contract de vânzare- cumpărare nr. 619 din 24.04.2007Administrare-----
    78-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Prahova1999109.055Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.630 din 27.12.1999Administrare-----
    79-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Satu Mare199499.357Hotărârea Guvernului nr. 521/1992; Protocol nr. A19/1994Administrare-----
    80-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Satu Mare199499.357Hotărârea Guvernului nr. 521/1992; Protocol nr. A19/1994Administrare-----
    81-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Satu Mare199738.337Sentinţa civilă nr. 2.656 din 9.12.1997 a Judecătoriei Carei - judeţul Satu MareAdministrare-----
    82-8.29.11ImobilCabinet medical     Judeţul Satu Mare199970.214Contract de vânzare- cumpărare nr. 6.843 din 13.09.1999Administrare-----
    83-8.29.11ImobilSediu     Judeţul Satu Mare2006142.626Contract de vânzare- cumpărare nr. 10.323 din 22.12.2006Administrare-----
    84-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Satu Mare2009119.000Contract de donaţie nr. 5.308 din 10.12.2009Administrare-----
    85-8.29.11ImobilCabinet medical     Judeţul Sălaj2006196.954Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.997 din 18.12.2006Administrare-----
    86-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Sibiu1995150.233Hotărârea Guvernului nr. 521/1992; H.C.L. Sibiu nr. 123/1995; Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 597.173 din 13.10.1998Administrare-----
    87-8.29.11ImobilCabinet medical     Judeţul Sibiu199551.724Hotărârea Guvernului nr. 521/1992; H.C.L. Sibiu nr. 123/1995; Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 597.173 din 13.10.1998Administrare-----
    88-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Suceava1993158.610Hotărârea Guvernului nr. 521/1992; Protocol nr. 5.338 din 27.09.1993Administrare-----
    89-8.29.11ImobilCabinet medical     Judeţul Suceava2002134.943Contract de vânzare- cumpărare nr. 3.944 din 27.06.2002Administrare-----
    90-8.29.11ImobilSediu     Judeţul Suceava200371.970Contract de vânzare- cumpărare nr. 48.548 din 26.08.2003Administrare-----
    91-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Suceava2005164.044Contract de vânzare- cumpărare nr. 6.843 din 6.12.2005Administrare-----
    92-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Suceava2006250.589Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.549 din 30.05.2006Administrare-----
    93-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Teleorman199928.530Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.012 din 26.05.1999Administrare-----
    94-8.29.11ImobilCabinet medical     Judeţul Teleorman199936.485Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.490 din 28.06.1999Administrare-----
    95-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Teleorman200330.469Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.395 din 21.03.2003Administrare-----
    96-8.29.11ImobilSediu     Judeţul Teleorman2006145.611Contract de vânzare- cumpărare nr. 3.248 din 15.12.2006Administrare-----
    97-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Timiş200159.905Contract de vânzare- cumpărare nr. 3.482 din 9.07.2001Administrare-----
    98-8.29.11ImobilSediu     Judeţul Timiş2008473.882Contract de donaţie nr. 1.566 din 25.07.2008Administrare-----
    99-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Tulcea199558.136Contract de vânzare- cumpărare nr. 4.616 din 27.05.1995Administrare-----
    100-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Tulcea19976.497Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.568 din 22.12.1997Administrare-----
    101-8.29.11ImobilSediu     Judeţul Tulcea200015.232Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.755 din 21.11.2000Administrare-----
    102-8.29.11ImobilCabinet medical     Judeţul Tulcea200131.245Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.411 din 3.09.2001Administrare-----
    103-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Vaslui199887.416Contract de vânzare- cumpărare nr. 6.164 din 28.12.1998Administrare-----
    104-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Vâlcea200358.512Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.404 din 7.04.2003Administrare-----
    105-8.29.11ImobilCabinet medical     Judeţul Vâlcea2006203.078Contract de vânzare- cumpărare nr. 5.804 din 19.12.2006Administrare-----
    106-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Vâlcea201020.000Contract de donaţie nr. 2.468 din 24.09.2010Administrare-----
    107-8.29.11ImobilSediu     Judeţul Vâlcea2010219.704Contract de vânzare- cumpărare nr. 749 din 13.12.2010Administrare-----
    108-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Judeţul Vrancea1997292.124Hotărârea Guvernului nr. 521/1992; Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1.569.209 din 5.11.1997Administrare-----
    109-8.29.11ImobilSediu     Judeţul Vrancea1997158.157Hotărârea Guvernului nr. 521/1992; Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1.569.209 din 5.11.1997Administrare-----
    110-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Municipiul Bucureşti199421.560Protocol nr. 553.135 din 2.03.1994; Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 531.526 din 16.12.1996Administrare-----
    111-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Municipiul Bucureşti199628.616Contract de vânzare- cumpărare nr. 714 din 11.04.1996Administrare-----
    112-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Municipiul Bucureşti1998183.615Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.724 din 11.05.1998Administrare-----
    113-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Municipiul Bucureşti199984.445Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.398 din 8.12.1999Administrare-----
    114-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Municipiul Bucureşti199936.529Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.193 din 16.11.1999Administrare-----
    115-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Municipiul Bucureşti1999137.909Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.448 din 10.08.1999Administrare-----
    116-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Municipiul Bucureşti2000131.511Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.431 din 27.11.2000Administrare-----
    117-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Municipiul Bucureşti200142.508Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.249 din 18.09.2001Administrare-----
    118-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Municipiul Bucureşti200261.598Contract de donaţie nr. 3.208 din 23.10.2002Administrare-----
    119-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Municipiul Bucureşti2003228.722Contract de vânzare- cumpărare nr. 3.945 din 21.11.2003Administrare-----
    120-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Municipiul Bucureşti2005330.057Contract de vânzare- cumpărare nr. 4.177 din 28.12.2005Administrare-----
    121-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Municipiul Bucureşti2005372.210Contract de vânzare- cumpărare nr. 4.179 din 28.12.2005Administrare-----
    122-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Municipiul Bucureşti2005537.386Contract de vânzare- cumpărare nr. 4.181 din 28.12.2005Administrare-----
    123-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Municipiul Bucureşti2005529.759Contract de vânzare- cumpărare nr. 4.175 din 28.12.2005Administrare-----
    124-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Municipiul Bucureşti2005632.733Contract de vânzare- cumpărare nr. 4.075 din 16.12.2005Administrare-----
    125-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Municipiul Bucureşti2005638.866Contract de vânzare- cumpărare nr. 4.074 din 16.12.2005Administrare-----
    126-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Municipiul Bucureşti2006144.262Contract de vânzare- cumpărare nr. 5.359 din 22.12.2006Administrare-----
    127-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Municipiul Bucureşti2007135.624Contract de vânzare- cumpărare nr. 5.718 din 8.10.2007Administrare-----
    128-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Municipiul Bucureşti2009205.700Contract de donaţie nr. 1.790 din 26.05.2009Administrare-----
    129-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Municipiul Bucureşti2009138.076Contract de donaţie nr. 2.057 din 15.06.2009Administrare-----
    130-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Municipiul Bucureşti2009269.669Contract de donaţie nr. 3.007 din 14.08.2009Administrare-----
    131-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Municipiul Bucureşti2009179.066Contract de donaţie nr. 3.182 din 25.08.2009Administrare-----
    132-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Municipiul Bucureşti2009219.793Contract de donaţie nr. 4.300 din 30.10.2009Administrare-----
    133-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Municipiul Bucureşti2009186.487Contract de donaţie nr. 5.316 din 23.12.2009Administrare-----
    134-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Municipiul Bucureşti2010163.186Contract de donaţie nr. 195 din 22.01.2010Administrare-----
    135-8.29.11ImobilLocuinţă de intervenţie     Municipiul Bucureşti2010164.922Contract de donaţie nr. 2.925 din 30.11.2010Administrare-----
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor la care se majorează valoareade inventar ca urmare a reevaluării
  Codul fiscal Denumirea
  1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
  Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
  Elemente de identificare
  Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Adresa Valoarea de inventar - lei -
  0 1 2 3 4 5
  1 34.232 8.29.11 Sediu Judeţul Alba 3.228.691
  2 35.534 8.29.11 Sediu Judeţul Mureş 310.740
  3 35.535 8.29.11 Sediu Judeţul Mureş 24.854
  4 35.536 8.29.11 Teren Judeţul Mureş 385.011
  5 35.537 8.29.11 Sediu Judeţul Botoşani 264.589
  6 35.538 8.29.11 Teren Judeţul Botoşani 582.459
  7 103.619 8.29.11 Sediu Municipiul Bucureşti 3.255.799
  8 103.779 8.29.11 Sediu Judeţul Prahova 256.211
  9 103.783 8.29.11 Sediu Judeţul Prahova 979.349
  10 104.258 8.29.11 Sediu Municipiul Bucureşti 400.848
  11 105.235 8.29.11 Sediu Judeţul Arad 2.590.730
  12 105.246 8.29.11 Sediu Judeţul Argeş 11.050.462
  13 105.256 8.29.11 Sediu Judeţul Bacău 972.992
  14 105.281 8.29.11 Sediu Judeţul Bihor 3.625.729
  15 105.313 8.29.11 Teren Judeţul Bistriţa-Năsăud 628.746
  16 105.314 8.29.11 Sediu Judeţul Bistriţa-Năsăud 3.353.365
  17 105.324 8.29.11 Sediu Judeţul Botoşani 1.743.528
  18 105.325 8.29.11 Sediu Judeţul Botoşani 60.824
  19 105.358 8.29.11 Sediu Judeţul Brăila 17.444
  20 105.372 8.29.11 Sediu Judeţul Buzău 32.137
  21 105.384 8.29.11 Sediu Judeţul Caraş-Severin 900.972
  22 105.385 8.29.11 Sediu Judeţul Caraş-Severin 763.634
  23 105.387 8.29.11 Sediu Judeţul Caraş-Severin 11.080
  24 105.388 8.29.11 Sediu Judeţul Caraş-Severin 22.799
  25 105.389 8.29.11 Sediu Judeţul Caraş-Severin 34.445
  26 105.390 8.29.11 Cămin de garnizoană Judeţul Alba 81.437
  27 105.413 8.29.11 Sediu Judeţul Călăraşi 4.668.672
  28 105.417 8.29.11 Sediu Judeţul Cluj 1.118.851
  29 105.433 8.29.11 Cămin de garnizoană Judeţul Cluj 57.927
  30 105.434 8.29.11 Sediu Judeţul Cluj 525.618
  31 105.435 8.29.11 Sediu Judeţul Constanţa 5.567.108
  32 105.436 8.29.11 Sediu Judeţul Constanţa 396.454
  33 105.437 8.29.11 Sediu Judeţul Constanţa 32.273
  34 105.438 8.29.11 Sediu Judeţul Constanţa 994.785
  35 105.439 8.29.11 Sediu Judeţul Constanţa 28.331
  36 105.440 8.29.11 Sediu Judeţul Constanţa 118.998
  37 105.441 8.29.11 Sediu Judeţul Constanţa 51.733
  38 105.471 8.29.11 Sediu Judeţul Covasna 3.940.796
  39 105.472 8.29.11 Sediu Judeţul Covasna 577.931
  40 105.503 8.29.11 Sediu Judeţul Dâmboviţa 2.395.288
  41 105.505 8.29.11 Sediu Judeţul Dâmboviţa 158.160
  42 105.511 8.29.11 Sediu Judeţul Dolj 4.847.320
  43 105.532 8.29.11 Sediu Judeţul Galaţi 3.024.289
  44 105.544 8.29.11 Sediu Judeţul Giurgiu 2.121.042
  45 105.551 8.29.11 Sediu Judeţul Gorj 1.991.890
  46 105.562 8.29.11 Sediu Judeţul Harghita 2.848.334
  47 105.563 8.29.11 Sediu Judeţul Harghita 248.393
  48 105.564 8.29.11 Sediu Judeţul Harghita 570.282
  49 105.612 8.29.11 Sediu Judeţul Hunedoara 429.518
  50 105.613 8.29.11 Sediu Judeţul Hunedoara 3.152.956
  51 105.614 8.29.11 Sediu Judeţul Hunedoara 700.849
  52 105.615 8.29.11 Cabinet medical Judeţul Hunedoara 116.764
  53 105.646 8.29.11 Sediu Judeţul Iaşi 33.397
  54 105.661 8.29.11 Sediu Judeţul Maramureş 4.298.855
  55 105.662 8.29.11 Sediu Judeţul Maramureş 1.138.482
  56 105.678 8.29.11 Sediu Judeţul Maramureş 17.774
  57 105.679 8.29.11 Sediu Judeţul Mehedinţi 3.793.829
  58 105.680 8.29.11 Sediu Judeţul Mehedinţi 152.370
  59 105.681 8.29.11 Sediu Judeţul Mehedinţi 307.228
  60 105.682 8.29.11 Sediu Judeţul Mehedinţi 482.211
  61 105.703 8.29.11 Sediu Judeţul Mureş 2.276.713
  62 105.714 8.29.11 Sediu Judeţul Mureş 681.206
  63 105.716 8.29.11 Sediu Judeţul Neamţ 1.269.259
  64 105.717 8.29.11 Sediu Judeţul Neamţ 471.279
  65 105.718 8.29.11 Sediu Judeţul Neamţ 67.536
  66 105.737 8.29.11 Sediu Judeţul Olt 1.071.415
  67 105.738 8.29.11 Sediu Judeţul Olt 264.737
  68 105.739 8.29.11 Sediu Judeţul Olt 70.219
  69 105.740 8.29.11 Sediu Judeţul Olt 165.263
  70 105.749 8.29.11 Sediu Judeţul Prahova 664.096
  71 105.791 8.29.11 Sediu Judeţul Sălaj 1.940.158
  72 105.802 8.29.11 Sediu Judeţul Sibiu 392.073
  73 105.803 8.29.11 Sediu Judeţul Sibiu 596.121
  74 105.815 8.29.11 Sediu Judeţul Suceava 2.039.768
  75 105.817 8.29.11 Sediu Judeţul Suceava 32.546
  76 105.831 8.29.11 Sediu Judeţul Teleorman 1.665.128
  77 105.832 8.29.11 Sediu Judeţul Teleorman 268.719
  78 105.833 8.29.11 Sediu Judeţul Teleorman 293.257
  79 105.835 8.29.11 Sediu Judeţul Teleorman 42.373
  80 105.852 8.29.11 Sediu Judeţul Timiş 10.173
  81 105.854 8.29.11 Sediu Judeţul Timiş 15.020
  82 105.855 8.29.11 Sediu Judeţul Timiş 30.907
  83 105.857 8.29.11 Sediu Judeţul Timiş 215.389
  84 105.872 8.29.11 Sediu Judeţul Tulcea 961.662
  85 105.873 8.29.11 Sediu Judeţul Tulcea 119.233
  86 105.886 8.29.11 Sediu Judeţul Vaslui 783.052
  87 105.888 8.29.11 Sediu Judeţul Vaslui 290.098
  88 105.889 8.29.11 Sediu Judeţul Vaslui 280.725
  89 105.905 8.29.11 Sediu Judeţul Vâlcea 535.401
  90 105.907 8.29.11 Cabinet medical Judeţul Vâlcea 81.917
  91 105.923 8.29.11 Sediu Judeţul Vrancea 2.083.146
  92 105.932 Spital Municipiul Bucureşti 12.256.610
  93 105.933 8.29.11 Spital Judeţul Ilfov 148.014.475
  94 105.935 8.29.11 Sediu Municipiul Bucureşti 838.286
  95 105.936 8.29.11 Sediu Municipiul Bucureşti 20.614.373
  96 105.938 8.29.11 Sediu Municipiul Bucureşti 3.563.680
  97 105.940 8.29.11 Sediu Municipiul Bucureşti 359.504
  98 105.941 8.29.11 Teren Judeţul Ilfov 8.203.852
  99 105.955 8.29.11 Sediu Municipiul Bucureşti 4.783.602
  100 105.956 8.29.11 Sediu Municipiul Bucureşti 4.857.115
  101 105.957 8.29.11 Sediu Judeţul Ilfov 4.568.168
  102 105.958 8.29.11 Sediu Judeţul Ilfov 986.517
  103 105.963 8.29.11 Sediu Judeţul Ilfov 7.499.942
  104 105.967 8.29.11 Sediu Judeţul Constanţa 1.397.085
  105 105.968 8.29.11 Cămin de garnizoană Judeţul Constanţa 7.472.201
  106 105.969 8.29.11 Cămin de garnizoană Judeţul Constanţa 5.554.122
  107 105.971 8.29.11 Cămin de garnizoană Judeţul Vâlcea 661.635
  108 105.972 8.29.11 Cămin de garnizoană Judeţul Vâlcea 5.832.530
  109 105.973 8.29.11 Cămin de garnizoană Judeţul Braşov 807.360
  110 105.975 8.29.11 Sediu Judeţul Braşov 1.645.261
  111 105.976 8.29.11 Cămin de garnizoană Judeţul Prahova 1.263.606
  112 105.977 8.29.11 Cămin de garnizoană Judeţul Prahova 700.822
  113 105.978 8.29.11 Cămin de garnizoană Judeţul Bihor 1.477.006
  114 105.980 8.29.11 Sediu Municipiul Bucureşti 38.294.740
  115 105.981 8.29.11 Cămin de garnizoană Judeţul Ilfov 11.127.954
  116 105.982 8.29.11 Cămin de garnizoană Judeţul Ilfov 1.040.278
  117 105.984 8.29.11 Sediu Municipiul Bucureşti 23.816.647
  118 105.986 8.29.11 Sediu Municipiul Bucureşti 2.405.929
  119 105.987 8.29.11 Teren Municipiul Bucureşti 2.509.930
  120 105.988 8.29.11 Sediu Judeţul Giurgiu 245.727
  121 105.991 8.29.11 Sediu Municipiul Bucureşti 2.971.048
  122 105.992 8.29.11 Sediu Municipiul Bucureşti 849.066
  123 105.994 8.29.11 Sediu Municipiul Bucureşti 782.228
  124 105.995 8.29.11 Sediu Municipiul Bucureşti 1.681.991
  125 105.996 8.29.11 Sediu Municipiul Bucureşti 1.372.258
  126 105.997 8.29.11 Teren Judeţul Tulcea 307.725
  127 105.999 8.29.11 Sediu Municipiul Bucureşti 249.036
  128 106.000 8.29.11 Sediu Municipiul Bucureşti 3.115.424
  129 106.001 8.29.11 Cămin de garnizoană Municipiul Bucureşti 63.371
  130 106.003 8.29.11 Sediu Municipiul Bucureşti 34.160.103
  131 106.004 8.29.11 Sediu Municipiul Bucureşti 1.843.750
  132 106.006 8.29.11 Sediu Municipiul Bucureşti 2.089.536
  133 106.007 8.29.11 Sediu Municipiul Bucureşti 291.229
  134 106.008 8.29.11 Sediu Municipiul Bucureşti 938.289
  135 106.121 8.29.11 Sediu Judeţul Cluj 686.219
  136 113.939 8.29.11 Sediu Municipiul Bucureşti 2.812.610
  137 120.827 8.29.11 Sediu Judeţul Iaşi 8.848.729
  138 144.489 8.29.11 Sediu Judeţul Braşov 60.177
  139 144.533 8.29.11 Sediu Municipiul Bucureşti 890.507
  140 144.534 8.29.11 Sediu Municipiul Bucureşti 251.251
  141 145.153 8.29.11 Sediu Judeţul Sibiu 2.747.362
  142 145.176 8.29.11 Sediu Municipiul Bucureşti 2.759.865
  143 147.140 8.29.11 Sediu Judeţul Ilfov 12.010.187
  144 147.149 8.29.11 Sediu Judeţul Alba 33.151
  145 147.204 8.29.11 Sediu Judeţul Argeş 1.719.515
  146 147.498 8.29.11 Sediu Municipiul Bucureşti 14.521.230
  147 148.976 8.29.11 Teren Municipiul Bucureşti 4.488.966
  148 148.977 8.29.11 Teren Municipiul Bucureşti 1.362.418
  149 148.978 8.29.11 Teren Municipiul Bucureşti 3.268.257
  150 148.981 8.29.11 Sediu Judeţul Alba 8.395
  151 148.982 8.29.11 Sediu Judeţul Botoşani 81.165
  152 153.300 8.29.11 Sediu Judeţul Timiş 108.359
  153 153.301 8.29.11 Sediu Municipiul Bucureşti 56.588.505
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se scot din inventarulcentralizat al bunurilor din domeniul publical statului ca urmare a retrocedărilor cătrepersoanele îndreptăţite, în condiţiile legii
  Nr. crt. Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice Denumirea bunului Temeiul legal în baza căruia se scoate bunul din domeniul public al statului Ordonatorul/ Administratorul de la care se scoate bunul din domeniul public al statului
  1 105.932 (parţial) Spital Dispoziţia de restituire în natură nr. 50/2010 a directorului Serviciului Român de Informaţii Serviciul Român de Informaţii
  2 105.964 Cămin de garnizoană Decizia nr. 1.283/2007 a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România Sentinţa nr. 215/2008 a Curţii de Apel Oradea Decizia nr. 2.622/2009 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Serviciul Român de Informaţii
  3 105.979 Sediu Sentinţa civilă nr. 989/2007 a Tribunalului Bucureşti Dispoziţia de restituire în natură nr. 49/2009 a directorului Serviciului Român de Informaţii Serviciul Român de Informaţii
  --------