ORDIN nr. 1.269 din 1 aprilie 2011pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 15 aprilie 2011    În baza prevederilor art. 3 alin. (1) şi (1^3) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 15 zile de la data publicării.p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Gheorghe Nastasia,secretar generalBucureşti, 1 aprilie 2011.Nr. 1.269.  +  AnexăREGULAMENT 01/04/2011