HOTĂRÂRE nr. 352 din 6 aprilie 2011pentru aprobarea transmiterii unor terenuri degradate cu destinaţie agricolă, în suprafaţă totală de 73,7 ha, din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 13 aprilie 2011    Având în vedere prevederile art. 82 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea terenurilor degradate cu destinaţie agricolă, în suprafaţă totală de 73,7 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.  +  Articolul 2 (1) Reconstrucţia ecologică prin împădurire a terenurilor degradate prevăzute la art. 1 se realizează de către subunităţile Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva. (2) Cheltuielile necesare pentru lucrările de reconstrucţie ecologică prin împădurire a terenurilor degradate prevăzute la art. 1 se suportă integral din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor.  +  Articolul 3Terenurile degradate preluate de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva potrivit art. 1 se scot din evidenţa terenurilor cu destinaţie agricolă, se înregistrează în evidenţa terenurilor cu destinaţie forestieră, se înscriu în amenajamentele silvice şi se supun regimului silvic.  +  Articolul 4În cazul neîndeplinirii scopului pentru care se transmit terenurile, în termen de 2 ani acestea vor reveni în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului.  +  Articolul 5Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Agenţia Domeniilor Statului şi Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6După transmiterea terenurilor prevăzute la art. 1, Ministerul Mediului şi Pădurilor va modifica în mod corespunzător anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 6 aprilie 2011.Nr. 352.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa terenurilor degradate cu destinaţie agricolăcare se transmit din domeniul privat al statuluişi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statuluiîn fondul forestier proprietate publică a statuluişi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva┌──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────────────────┐│ Amplasamentul │Persoana │Persoana │ Caracteristicile ││ terenurilor │juridică │juridică la│ terenurilor │├─────┬────────────┤de la care│care se ├───────┬────────┬─────────┤│Jude-│ Comuna │se │transmit │Tarlaua│ Parcela│Suprafaţa││ţul │ │transmit │terenurile │ │ │ - ha - ││ │ │terenurile│ │ │ │ │├─────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┤│Sibiu│Axente Sever│Agenţia │Regia │ 10 │ 629 │ 0,25 ││ │ │Domeniilor│Naţională a│ ├────────┼─────────┤│ │ │Statului │Pădurilor -│ │ 634 │ 0,15 ││ │ │ │Romsilva │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 637/1 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 637/2 │ 0,01 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 637/3 │ 0,04 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 637/4 │ 0,01 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 637/5 │ 0,10 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 637/6 │ 0,01 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 637/7 │ 0,12 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 637/8 │ 0,01 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 637/9 │ 0,11 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 657/1 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 657/2 │ 0,01 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 657/3 │ 0,07 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 657/4 │ 0,01 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 657/5 │ 0,06 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 657/6 │ 0,01 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 657/7 │ 0,09 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 658 │ 0,04 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 659/1 │ 0,04 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 659/2 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 659/3 │ 0,26 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 659/4 │ 0,10 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 659/5 │ 0,03 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 660/1 │ 0,12 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 660/2 │ 0,03 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 660/3 │ 0,17 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 660/4 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 660/5 │ 0,11 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 660/6 │ 0,15 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 661/1 │ 0,04 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 661/2 │ 0,07 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 661/3 │ 0,07 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 661/4 │ 0,26 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 661/5 │ 0,04 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 662/1 │ 0,13 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 662/2 │ 0,04 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 662/3 │ 0,09 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 662/4 │ 0,12 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 662/5 │ 0,04 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 663/1 │ 0,21 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 663/2 │ 0,21 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 663/3 │ 0,17 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 663/4 │ 0,04 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 664/1 │ 0,05 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 664/2 │ 0,04 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 664/3 │ 0,08 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 664/4 │ 0,01 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 665/1 │ 0,10 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 665/2 │ 0,19 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 665/3 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 665/4 │ 0,10 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 666/1 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 666/2 │ 0,21 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 666/3 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 666/4 │ 0,15 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 667/1 │ 0,10 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 667/2 │ 0,06 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 667/3 │ 0,19 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 667/4 │ 0,07 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 667/5 │ 0,03 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 667/6 │ 0,01 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 668/1 │ 0,35 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 668/2 │ 0,06 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 668/3 │ 0,05 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 668/4 │ 0,01 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 699 │ 0,12 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 700 │ 0,08 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 701 │ 0,17 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 702 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 703 │ 0,39 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 704 │ 0,18 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 705 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 706 │ 0,24 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 707 │ 0,08 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 708 │ 0,08 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 709 │ 0,12 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 710 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 711 │ 0,08 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 712 │ 0,24 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 713 │ 0,05 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 714 │ 0,07 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 715 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 716 │ 0,06 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 717 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 718 │ 0,08 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 719 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 720 │ 0,10 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 721 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 722 │ 0,12 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 723 │ 0,03 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 724 │ 0,03 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 725 │ 0,46 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 726 │ 0,60 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 727 │ 0,01 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 728 │ 0,01 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 729 │ 0,01 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 730 │ 0,04 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 731 │ 0,06 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 732 │ 0,38 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 733 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 734 │ 0,08 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 735 │ 0,05 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 736 │ 0,10 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 737 │ 0,08 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 738 │ 0,08 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 739/1 │ 0,28 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 739/2 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 739/3 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 771 │ 0,24 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 772/1 │ 0,74 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 772/2 │ 0,06 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 772/3 │ 0,30 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 775 │ 0,42 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 776 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 777 │ 0,09 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 778 │ 0,09 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 779 │ 0,23 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 780 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 781 │ 0,19 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 782 │ 0,10 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 783 │ 0,18 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 784 │ 0,05 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 785/1 │ 0,15 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 785/2 │ 0,03 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 786 │ 0,03 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 787 │ 0,11 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 788 │ 0,30 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 789 │ 0,30 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 790 │ 0,04 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 791 │ 0,13 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 792 │ 0,03 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 793 │ 0,10 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 794 │ 0,03 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 795 │ 0,11 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 796 │ 0,11 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 797 │ 0,04 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 798 │ 0,31 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 799 │ 0,14 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 800 │ 0,23 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 801 │ 0,11 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 802 │ 0,03 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 803 │ 0,08 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 804 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 805 │ 0,09 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 806 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 807 │ 0,06 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 808 │ 0,07 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 809 │ 0,32 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 810 │ 0,03 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 811/1 │ 0,04 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 811/2 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 811/3 │ 0,06 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 811/4 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 811/5 │ 0,06 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 811/6 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 811/7 │ 0,06 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 811/8 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 811/9 │ 0,05 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 812 │ 0,01 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 813 │ 0,34 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 814 │ 0,03 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 815 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 816 │ 0,30 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 817 │ 0,14 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 818 │ 0,13 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 819 │ 0,08 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 820 │ 0,28 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 821 │ 0,03 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 822 │ 0,05 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 823 │ 0,37 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 824 │ 0,14 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 825 │ 0,13 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 826 │ 0,28 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 827 │ 0,17 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 828 │ 0,06 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 829 │ 0,34 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 830 │ 0,11 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 831 │ 0,22 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 832 │ 0,10 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 833 │ 0,13 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 834 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 835 │ 0,12 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 836 │ 0,03 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 837 │ 0,15 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 838 │ 0,12 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 839 │ 0,27 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 840 │ 1,84 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 841 │ 0,06 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 842 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 843 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 844 │ 0,28 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 845 │ 0,04 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 846 │ 0,31 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 847 │ 0,05 ││ │ │ │ ├───────┼────────┼─────────┤│ │ │ │ │ 13 │ 1070 │ 0,71 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 1071 │ 0,43 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 1072 │ 0,27 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 1073/2 │ 3,87 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 1073/3 │ 0,24 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 1073/5 │ 0,24 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 1073/6 │ 0,09 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 1074/1 │ 0,34 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 1075/1 │ 1,10 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 1076/1 │ 1,41 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 1077 │ 0,71 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 1078 │ 0,37 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 1079 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 1080 │ 0,56 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 1081 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 1082 │ 0,63 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 1083 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 1084 │ 0,34 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 1085 │ 0,06 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 1086 │ 0,15 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 1087 │ 0,35 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 1089 │ 9,00 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 1162 │ 0,04 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 1163/1 │ 0,73 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 1164 │ 0,01 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 1165/1 │ 0,49 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 1166 │ 0,01 ││ │ │ │ ├───────┼────────┼─────────┤│ │ │ │ │ 47 │ 2720 │ 0,17 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2721 │ 3,09 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2722 │ 0,41 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2723 │ 0,56 ││ │ │ │ ├───────┼────────┼─────────┤│ │ │ │ │ 48 │ 2741 │ 1,90 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2742 │ 2,58 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2743 │ 0,17 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2744 │ 0,19 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2745 │ 4,10 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2746 │ 0,39 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2747 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2748 │ 0,13 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2749 │ 0,01 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2750 │ 0,08 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2751 │ 0,08 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2752 │ 0,47 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2753 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2754 │ 0,27 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2755 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2756/1 │ 0,19 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2756/2 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2756/3 │ 0,13 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2757 │ 0,13 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2758 │ 0,43 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2759 │ 0,08 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2760/1 │ 0,14 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2760/2 │ 0,01 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2760/3 │ 0,31 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2761 │ 0,01 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2762/1 │ 0,27 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2762/2 │ 0,01 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2762/3 │ 0,08 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2764 │ 0,27 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2765 │ 2,53 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2766 │ 0,70 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2767 │ 0,39 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2768 │ 0,86 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2769 │ 1,09 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2770 │ 1,88 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2771 │ 0,16 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2772 │ 0,39 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2773 │ 0,37 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2774 │ 0,12 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2775 │ 0,36 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2776 │ 0,35 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2777 │ 0,01 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2778 │ 0,21 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2779 │ 0,02 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2780 │ 0,25 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2781 │ 0,64 ││ │ │ │ │ ├────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ 2786/3 │ 1,13 │├─────┴────────────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┤│TOTAL JUDEŢUL │ │ │ │ │ ││ SIBIU │ │ │ │ │ 73,70 │└─────-────────────┴──────────┴───────────┴───────┴────────┴─────────┘-------