HOTĂRÂRE nr. 459 din 20 august 1997privind înfiinţarea de societăţi comerciale prin reorganizarea unor subunitati din cadrul Regiei Autonome a Cuprului Deva
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 27 august 1997  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă înfiinţarea, prin reorganizarea unor subunitati din cadrul Regiei Autonome a Cuprului Deva, a societăţilor comerciale pe acţiuni, persoane juridice cu capital integral de stat, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate şi capitalul social iniţial prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Societăţile comerciale pe acţiuni se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutele prevăzute în anexele nr. 2.1.-2.9.*) la prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Capitalul social iniţial al societăţilor comerciale prevăzute în anexa nr. 1 se constituie prin preluarea elementelor de bilanţ contabil la data de 31 decembrie 1996, aferente subunitatilor Regiei Autonome a Cuprului Deva care se reorganizează.  +  Articolul 4Predarea-preluarea patrimoniului între Regia Autonomă a Cuprului Deva şi societăţile comerciale care se înfiinţează se va face pe bază de protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Patrimoniul Regiei Autonome a Cuprului Deva se diminuează în mod corespunzător.  +  Articolul 5Personalul existent la data încheierii protocolului în cadrul subunitatilor Regiei Autonome a Cuprului Deva trece la societăţile comerciale prevăzute în anexa nr. 1 şi se considera transferat.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 şi nr. 2.1-2.9 fac parte din prezenta hotărâre.-------------- Notă *) Anexele nr. 2.1-2.9 se transmit unităţilor interesate. Statutul-cadru al societăţilor comerciale înfiinţate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul industrieişi comerţului,Calin Popescu-TariceanuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumara  +  Anexa 1 LISTA societăţilor comerciale pe acţiuni care se înfiinţează
                   
    Nr. crt.Denumirea societăţii comercialeForma juridicăSediulObiectul de activitateCapitalul social  ▪ mijloace fixe ▪ mijloace circulante  - mii lei -Subunitatea care se reorganizează
    1234567
    1."Cazare- Cantină" - S.a. AbrudSocietate pe acţiunioraşul Abrud, Str. Republicii nr. 12, judeţul Alba-administrarea căminelor de nefamilişti şi A spaţiilor de Cazare, cantinei şi gospodăriei anexe, a centralei termice de la Cantină;1.434.110 împărţit în 57.364 acţiuni nominative-Sector cazare- cantină Abrud din cadrul Sucursalei Miniere Abrud
          -activităţi în domeniul panificaţiei, carmangeriei, patiseriei, răcoritoarelor, cofetăriei;▪ 1.434.110  
              ▪ 112.363    
            -comercializarea en gros şi cu amănuntul a produselor agroalimentare de origine vegetală şi animală, a cerealelor şi derivatelor, fructelor, legumelor, florilor, zahărului, produselor zaharoase, orezului, uleiului, laptelui şi produselor lactate, ţigărilor, cafelei, băuturilor alcoolice, preparatelor şi semipreparatelor din carne;      
            -organizarea de expoziţii, târguri, concursuri, spectacole, mese festive şi închirierea de spaţii pentru desfăşurarea acestui gen de activităţi;      
            -creşterea, îngrăşarea şi reproducţia oricărei specii de animale şi păsări pentru consum propriu şi comercializare;      
            -cultivarea terenurilor disponibile pentru obţinerea de plante de cultură de orice fel şi a furajelor necesare pentru animalele proprii, cât şi pentru valorificarea lor en gros şi cu amănuntul prin magazine proprii, închiriate, ambulant şi în alte locuri permise de lege.      
    2."Autobaza de transport" - S.A. AbrudSocietate pe acţiunioraşul Abrud, str. Locotenent Anca Virgil, judeţul Alba-prestări servicii de transport materii prime, materiale şi persoane, cu mijloace proprii şi închiriate, în trafic intern şi internaţional, pentru persoane fizice şi juridice;1.097.997 împărţit în 43.919 acţiuni nominative-Sector transport marfă şi personal Abrud din cadrul
            -prestări servicii de reparaţii auto, vopsitorie şi tinichigerie, vulcanizare, achiziţionare şi recondiţionare diverse piese de schimb şi acumulatori;▪ 1.097.997   Sucursalei Miniere Abrud
              ▪ 33.669  
            -prospectarea pieţei consumatoare, cu prioritate din sectorul minier, pentru stabilirea fondului de marfă cu care urmează a fi aprovizionată, în vederea desfacerii;      
            -efectuarea unor servicii specifice activităţii de aprovizionare, depozitare-desfacere de utilaje şi mijloace de transport, încărcări-descărcări etc.;      
            -efectuarea de operaţiuni de import-export cu produse industriale alimentare, nealimentare, pentru agenţi economici şi persoane fizice;      
            -efectuarea de revizii şi reparaţii de toate gradele, inclusiv în sistem service, la mijloacele de transport de mărfuri şi persoane, utilaje tehnologice, pentru persoane fizice şi juridice;      
            -comerţ en gros şi cu amănuntul pentru mărfuri industriale, alimentare şi nealimentare, atât din producţie proprie - prevăzute în obiectul de activitate -, cât şi de la parteneri interni şi externi;      
            -activitatea de desfacere, producţie şi prestări servicii se va realiza, în principal, pentru unităţile miniere, alţi agenţi economici şi persoane fizice;      
            -activităţi de pregătire practică şi teoretică privind obţinerea permisului de conducere auto şi susţinerea examenelor pentru conducătorii auto amatori şi profesionişti;      
            -organizarea de expoziţii, târguri, concursuri, spectacole, mese festive şi închirierea de spaţii pentru desfăşurarea acestui gen de activităţi.      
    3."Cazare- Cantină" - S.a.DevaSocietate pe acţiunioraşul Deva, str. Horia nr. 201, judeţul Hunedoara-administrarea căminelor de nefamilişti şi A spaţiilor de Cazare, cantinei şi gospodăriei anexe, a centralei termice de la Cantină;641.763 împărţit în 25.670 acţiuni nominative-Sector cazare- cantină Deva din cadrul Exploatării Miniere Deva
          -activităţi în domeniul panificaţiei, carmangeriei, patiseriei, răcoritoarelor, cofetăriei;▪ 599.963  
              ▪ 145.783    
            -comercializare en gros şi cu amănuntul a produselor agroalimentare de origine vegetală şi animală, a cerealelor şi derivatelor, fructelor, legumelor, florilor, zahărului, produselor zaharoase, orezului, uleiului, laptelui şi produselor lactate, ţigărilor, cafelei, băuturilor alcoolice, preparatelor şi semipreparatelor din carne;      
            -organizarea de expoziţii, târguri, concursuri, spectacole, mese festive şi închirierea de spaţii pentru desfăşurarea acestui gen de activităţi;      
            -creşterea, îngrăşarea şi reproducţia oricărei specii de animale şi păsări pentru consum propriu şi comercializare;      
            -cultivarea terenurilor disponibile pentru obţinerea de plante de cultură de orice fel şi a furajelor necesare pentru animalele proprii, cât şi pentru valorificarea lor en gros şi cu amănuntul prin magazine proprii, închiriate, ambulant şi în alte locuri permise de lege.      
    4."Autobaza de transport" - S.A. DevaSocietate pe acţiunioraşul Deva, str. Horia nr. 201, judeţul Hunedoara-prestări servicii de transport de materii prime, materiale şi persoane, cu mijloace proprii şi închiriate, în trafic intern şi internaţional, pentru persoane fizice şi juridice;1.210.517 împărţit în 48.420 acţiuni nominative-Sector transport marfă şi personal Deva din cadrul Exploatării Miniere Deva
            -prestări servicii de reparaţii auto, vopsitorie şi tinichigerie, vulcanizare, achiziţionare şi recondiţionare diverse piese schimb şi acumulatori▪ 490.243  
              ▪ 906.174  
            -prospectarea pieţei consumatoare, cu prioritate din sectorul minier, pentru stabilirea fondului de marfă cu care urmează a fi aprovizionată, în vederea desfacerii;      
            -efectuarea unor servicii specifice activităţii de aprovizionare, depozitare-desfacere de utilaje şi mijloace de transport, încărcări-descărcări etc.;      
            -efectuarea de operaţiuni de import-export cu produse industriale alimentare, nealimentare, pentru agenţi economici şi persoane fizice;      
            -efectuarea de revizii şi reparaţii de toate gradele, inclusiv în sistem service, la mijloacele de transport de mărfuri şi persoane, utilaje tehnologice, pentru persoane fizice şi juridice;      
            -comerţ en gros şi cu amănuntul pentru mărfuri industriale, alimentare şi nealimentare, atât din producţie proprie - prevăzute în obiectul de activitate -, cât şi de la parteneri interni şi externi;      
            -activitatea de desfacere, producţie şi prestări servicii se va realiza, în principal, pentru unităţile miniere, alţi agenţi economici şi persoane fizice;      
            -activităţi de pregătire practică şi teoretică privind obţinerea permisului de conducere auto şi susţinerea examenelor pentru conducătorii auto amatori şi profesionişti;      
            -organizarea de expoziţii, târguri, concursuri, spectacole, mese festive şi închirierea de spaţii pentru desfăşurarea acestui gen de activităţi.      
    5."Cazare- Cantină" - S.a. CertejuSocietate pe acţiuniLocalitatea Certeju de Sus, str. Principală nr. 89, judeţul Hunedoara-administrarea căminelor de nefamilişti şi A spaţiilor de cazare, cantinei şi gospodăriei anexe, a centralei termice de la Cantină;683.385 împărţit în 27.335  acţiuni nominative-Sector Cazare-cantină Certeju din cadrul Exploatării Miniere Certeju
      -activităţi în domeniul panificaţiei, carmangeriei, patiseriei,▪ 650.227  
            răcoritoarelor, cofetăriei;▪ 55.075  
            -comercializarea en gros şi cu amănuntul a produselor agroalimentare de origine vegetală şi animală, a cerealelor şi derivatelor, fructelor, legumelor, florilor, zahărului, produselor zaharoase, orezului, uleiului, laptelui şi produselor lactate, ţigărilor, cafelei, băuturilor alcoolice, preparatelor şi semipreparatelor din carne;      
            -organizarea de expoziţii, târguri, concursuri, spectacole, mese festive şi închirierea de spaţii pentru desfăşurarea acestui gen de activităţi;      
            -creşterea, îngrăşarea şi reproducţia oricărei specii de animale şi păsări pentru consum propriu şi comercializare;      
            -cultivarea terenurilor disponibile pentru obţinerea de plante de cultură de orice fel şi a furajelor necesare pentru animalele proprii, cât şi pentru valorificarea lor en gros şi cu amănuntul prin magazine proprii, închiriate, ambulant şi în alte locuri permise de lege.      
    6."Autobaza de transport" - S.A. CertejuSocietate pe acţiuniLocalitatea Certeju de Sus, str. Principală nr. 89, judeţul Hunedoara-prestări servicii de transport de materii prime, materiale şi persoane, cu mijloace proprii şi închiriate, în trafic intern şi internaţional, pentru persoane fizice şi juridice;498.324 împărţit în 19.932  acţiuni nominative-Sector transport marfă şi personal Certeju din cadrul Exploatării Miniere Certeju
      -prestări servicii de reparaţii auto, vopsitorie şi tinichigerie, vulcanizare, achiziţionare şi recondiţionare diverse piese de schimb şi acumulatori;▪ 325.880  
        ▪ 232.592  
            -prospectarea pieţei consumatoare, cu prioritate din sectorul minier, pentru stabilirea fondului de marfă cu care urmează a fi aprovizionată, în vederea desfacerii;      
            -efectuarea unor servicii specifice activităţii de aprovizionare, depozitare-desfacere de utilaje şi mijloace de transport, încărcări-descărcări etc.;      
            -efectuarea de operaţiuni de import-export cu produse industriale, alimentare şi nealimentare, pentru agenţi economici şi persoane fizice;      
            -efectuarea de revizii şi reparaţii de toate gradele, inclusiv în sistem service, la mijloacele de transport de mărfuri şi persoane, utilaje tehnologice, pentru persoane fizice şi juridice;      
            -comerţ en gros şi cu amănuntul pentru mărfuri industriale, alimentare şi nealimentare, atât din producţie proprie - prevăzute în obiectul de activitate -, cât şi de la parteneri interni şi externi;      
            -activitatea de desfacere, producţie şi prestări servicii se va realiza, în principal, pentru unităţile miniere, alţi agenţi economici şi persoane fizice;      
            -activităţi de pregătire practică şi teoretică privind obţinerea permisului de conducere auto şi susţinerea examenelor pentru conducătorii auto amatori şi profesionişti;      
            -organizarea de expoziţii, târguri, concursuri, spectacole, mese festive şi închirierea de spaţii pentru desfăşurarea acestui gen de activităţi.      
    7."Cazare- Cantină" - S.a. ZlatnaSocietate pe acţiunioraşul Zlatna, str. Horia nr. 2, judeţul Alba-administrarea căminelor de nefamilişti şi A spaţiilor de Cazare, cantinei şi gospodăriei anexe, a centralei termice de la Cantină;633.259 împărţit în 25.330  acţiuni nominative-Sector cazare- cantină Zlatna din cadrul Exploatării Miniere Zlatna
      -activităţi în domeniul panificaţiei, carmangeriei, patiseriei, răcoritoarelor, cofetăriei;▪ 584.220  
              ▪ 47.824    
            -comercializare en gros şi cu amănuntul a produselor agroalimentare de origine vegetală şi animală, a cerealelor şi derivatelor, fructelor, legumelor, florilor, zahărului, produselor zaharoase, orezului, uleiului, laptelui şi produselor lactate, ţigărilor, cafelei, băuturilor alcoolice, preparatelor şi semipreparatelor din carne;      
            -organizarea de expoziţii, târguri, concursuri, spectacole, mese festive şi închirierea de spaţii pentru desfăşurarea acestui gen de activităţi;      
            -creşterea, îngrăşarea şi reproducţia oricărei specii de animale şi păsări pentru consum propriu şi comercializare;      
            -cultivarea terenurilor disponibile pentru obţinerea de plante de cultură de orice fel şi a furajelor necesare pentru animalele proprii, cât şi pentru valorificarea lor en gros şi cu amănuntul prin magazine proprii, închiriate, ambulant şi în alte locuri permise de lege.      
    8."Autobaza de transport"- S.A. ZlatnaSocietate pe acţiunioraşul Zlatna, str. Horia nr. 2, judeţul Alba-prestări servicii de transport de materii prime, materiale şi persoane, cu mijloace proprii şi închiriate, în trafic intern şi internaţional, pentru persoane fizice şi juridice;294.004 împărţit în 11.760  acţiuni nominative-Sector transport de marfă şi personal Zlatna din cadrul Exploatării Miniere Zlatna
            -prestări servicii de reparaţii auto, vopsitorie şi tinichigerie, vulcanizare, achiziţionare şi recondiţionare diverse piese de schimb şi acumulatori;▪ 241.704  
              ▪ 52.300  
            -prospectarea pieţei consumatoare, cu prioritate din sectorul minier, pentru stabilirea fondului de marfă cu care urmează a fi aprovizionată, în vederea desfacerii;      
            -efectuarea unor servicii specifice activităţii de aprovizionare, depozitare-desfacere de utilaje şi mijloace de transport, încărcări-descărcări etc.;      
            -efectuarea de operaţiuni de import-export cu produse industriale, alimentare şi nealimentare, pentru agenţi economici şi persoane fizice;      
            -efectuarea de revizii şi reparaţii de toate gradele, inclusiv în sistem service, la mijloacele de transport de mărfuri şi persoane, utilaje tehnologice, pentru persoane fizice şi juridice;      
            -comerţ en gros şi cu amănuntul pentru mărfuri industriale, alimentare şi nealimentare, atât din producţie proprie -prevăzute în obiectul de activitate -, cât şi de la parteneri interni şi externi;      
            -activitatea de desfacere, producţie şi prestări servicii se va realiza, în principal, pentru unităţile miniere, alţi agenţi economici şi persoane fizice;      
            -activităţi de pregătire practică şi teoretică privind obţinerea permisului de conducere auto şi susţinerea examenelor pentru conducătorii auto amatori şi profesionişti;      
            -organizarea de expoziţii, târguri, concursuri, spectacole, mese festive şi închirierea de spaţii pentru desfăşurarea acestui gen de activităţi.    
    9."Cazare- Cantină" - S.a. Baia de ArieşSocietate pe acţiuniComuna Baia de Arieş, str. Minerilor, judeţul Alba-administrarea căminelor de nefamilişti şi A spaţiilor de cazare, cantinei şi gospodăriei anexe, a centralei termice de la Cantină;208.631 împărţit în 8.345  acţiuni nominative-Sector Cazare-cantină Baia de Arieş din cadrul Exploatării Miniere Baia de Arieş
      -activităţi în domeniul panificaţiei, carmangeriei, patiseriei, răcoritoarelor, cofetăriei;▪ 206.579
            ▪ 100.093
            -comercializare en gros şi cu amănuntul a produselor agroalimentare de origine vegetală şi animală, a cerealelor şi derivatelor, fructelor, legumelor, florilor, zahărului, produselor zaharoase, orezului, uleiului, laptelui şi produselor lactate, ţigărilor, cafelei, băuturilor alcoolice, preparatelor şi semipreparatelor din carne;    
            -organizarea de expoziţii, târguri, concursuri, spectacole, mese festive şi închirierea de spaţii pentru desfăşurarea acestui gen de activităţi;    
            -creşterea, îngrăşarea şi reproducţia oricărei specii de animale şi păsări pentru consum propriu şi comercializare;    
            -cultivarea terenurilor disponibile pentru obţinerea de plante de cultură de orice fel şi a furajelor necesare pentru animalele proprii, cât şi pentru valorificarea lor en gros şi cu amănuntul prin magazine proprii, închiriate, ambulant şi în alte locuri permise de lege.
   +  Anexa 2 STATUTUL-CADRU*)al Societăţii Comerciale "..................." - S.A.---------------- Notă *) Denumirea, sediul, capitalul social, obiectul de activitate pentru fiecare societate comercială în parte sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre.  +  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata  +  Articolul 1Denumirea societăţiiDenumirea societăţii este Societatea Comercială "........" - S.A. În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile, alte acte emanând de la societate, denumirea societăţii comerciale va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social şi de numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului.  +  Articolul 2Forma juridică a societăţiiSocietatea Comercială "........" - S.A. este persoana juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.  +  Articolul 3Sediul societăţiiSediul societăţii comerciale este în România, localitatea ........., str. ......... nr. ....., judeţul ......... . Sediul societăţii poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, potrivit legii.Societatea comercială poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agenţii, situate şi în alte localităţi din ţara şi din străinătate.  +  Articolul 4Durata societăţiiDurata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Registrului comerţului.  +  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate al societăţii  +  Articolul 5Scopul societăţii este efectuarea, cu respectarea legislaţiei române, de acte de comerţ corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, în condiţii de eficienta.  +  Articolul 6Obiectul de activitate al societăţii este: .............................................................................................................................................................................................................................................  +  Capitolul 3 Capitalul social, acţiunile  +  Articolul 7Capitalul socialCapitalul social iniţial este fixat la suma de .......... lei, împărţit în ............ acţiuni nominative în valoare nominală de 25.000 lei fiecare şi este în întregime subscris de statul român, în calitate de acţionar unic, şi vărsat în întregime la data constituirii societăţii.Capitalul social iniţial este deţinut integral de statul român, ca acţionar unic, până la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către terţe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condiţiile legii.  +  Articolul 8AcţiunileAcţiunile nominative ale societăţii vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.Acţiunile vor purta timbrul sec al societăţii şi semnăturile a doi administratori.Societatea va tine evidenta acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, care se păstrează la sediul societăţii.  +  Articolul 9Reducerea sau mărirea capitalului socialCapitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 10Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuniFiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari potrivit legii conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, precum şi alte drepturi prevăzute în statut.Deţinerea acţiunii implica adeziunea de drept la statut.Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.Obligaţiile societăţii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund în limita valorii acţiunilor ce le deţin.Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor. Un creditor al unui acţionar poate formula pretenţii asupra părţii din profitul societăţii, ce i se va repartiza acestuia de către adunarea generală a acţionarilor, sau cotei-părţi cuvenite acestuia la lichidarea societăţii, efectuate în condiţiile prezentului statut.  +  Articolul 11Cesiunea acţiunilorAcţiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte decât un proprietar pentru fiecare acţiune.Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau terţi se face în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.  +  Articolul 12Pierderea acţiunilorÎn cazul pierderii unor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi să facă public faptul prin presa, în cel puţin două ziare de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul societăţii. După 6 luni va putea obţine un duplicat al acţiunii.  +  Capitolul 4 Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 13AtribuţiiAdunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare şi au următoarele atribuţii principale: a) aproba structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie; b) aleg pe membrii consiliului de administraţie şi ai comisiei de cenzori, inclusiv pe cenzorii supleanţi, le stabilesc remunerarea, îi descarca de activitate şi îi revoca; c) hotărăsc asupra constituirii comisiei de selecţie în vederea desemnării managerului; d) stabilesc salarizarea personalului angajat, în funcţie de studii şi de muncă efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege; e) stabilesc nivelul remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie, directorului general şi membrilor comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legale; f) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate pe exerciţiul financiar următor; g) examinează, aproba sau modifica bilanţul şi contul de profit şi pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi al comisiei de cenzori, aproba repartizarea profitului conform prevederilor legale; h) hotărăsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale şi a garanţiilor; aproba orice fel de credit financiar acordat de societate; i) hotărăsc cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale, filiale şi agenţii; j) hotărăsc cu privire la mărirea sau la reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi la cesiunea acţiunilor; k) hotărăsc cu privire la adoptarea sau la modificarea statutului, precum şi la transformarea formei juridice a societăţii comerciale; l) hotărăsc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţii; m) analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele societăţii comerciale cu referire la profit şi la dividende, poziţia pe piaţa interna şi internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii; n) hotărăsc cu privire la actionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie, a directorului general şi a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societăţii comerciale; o) hotărăsc în orice alte probleme privind societatea comercială.Atribuţiile adunărilor generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor se diferentiaza potrivit legii.  +  Articolul 14Convocarea adunării generale a acţionarilorAdunarea generală a acţionarilor se convoacă de către preşedintele consiliului de administraţie sau de vicepreşedinte pe baza împuternicirii date de preşedinte.Adunările generale ordinare au loc cel puţin o dată pe an, la doua luni de la încheierea exerciţiului economico-financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului pe anul în curs.Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acţionarilor reprezentând cel puţin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum şi în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor 2 ani de la înfiinţarea societăţii comerciale.Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispoziţiile din statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României şi într-unul dintre ziarele de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul societăţii sau din cea mai apropiată localitate.Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.Adunarea generală se întruneşte la sediul societăţii sau în alt loc indicat în convocare.  +  Articolul 15Organizarea adunării generale a acţionarilorAdunarea generală ordinară este constituită valabil şi poate lua hotărâri, dacă la prima convocare actionarii reprezentaţi deţin cel puţin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.Adunarea generală extraordinară este constituită valabil şi poate lua hotărâri, dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.Adunarea generală a acţionarilor este prezidata de preşedintele consiliului de administraţie, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte, desemnat de preşedinte.Preşedintele consiliului de administraţie desemnează, dintre membrii adunării generale, un secretar care să verifice lista de prezenta a acţionarilor şi un secretar care să întocmească procesul-verbal al adunării generale.Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat şi parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit.La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societăţii, pot fi invitaţi şi reprezentanţii salariaţilor.  +  Articolul 16Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilorHotărârile adunărilor generale ale acţionarilor se iau prin vot deschis.Actionarii votează, de regula, prin ridicarea mainii.La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acţionarilor sau a unui grup de acţionari prezenţi sau reprezentaţi, care deţin cel puţin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar şi pentru actionarii absenţi sau nereprezentati.  +  Articolul 17Interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Fondul Proprietăţii de Stat potrivit art. 39 din Legea privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul 5 Consiliul de administraţie  +  Articolul 18OrganizareSocietatea comercială este administrată de către consiliul de administraţie compus din 3 administratori, aleşi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, care pot avea calitatea de acţionari.Când se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau.Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte.Componenta consiliului de administraţie se stabileşte de adunarea generală a acţionarilor.La prima şedinţa, consiliul de administraţie alege dintre membrii săi un preşedinte şi un vicepreşedinte.Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de vicepreşedinte. Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afară acestuia.Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puţin 2 din numărul membrilor consiliului de administraţie şi deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.Dezbaterile consiliului de administraţie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de preşedinte, cu cel puţin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar.Consiliul de administraţie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate şi poate recurge la experţi pentru studierea anumitor probleme.În relaţiile cu terţii, societatea este reprezentată de către preşedintele consiliului de administraţie pe baza şi în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acţionarilor sau, în lipsa lui, de către vicepreşedinte. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează faţă de terţi.Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societăţii în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţie acţionarilor şi comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societăţii comerciale.Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau din abateri de la dispoziţiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greşeli în administrarea societăţii. În astfel de situaţii, ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea adunării generale a acţionarilor.Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, nu pot fi fondatori, precum şi cele care, personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la societăţi comerciale cu capital privat, cu acelaşi profil, sau cu care sunt în relaţii comerciale directe.Nu pot fi directori ai societăţii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.  +  Articolul 19Atribuţiile consiliului de administraţieConsiliul de administraţie are în principal următoarele atribuţii: a) angajează şi concediază personalul şi stabileşte drepturile şi obligaţiile acestuia; b) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului societăţii pe compartimente; c) aproba operaţiunile de încasări şi plati potrivit competentelor acordate; d) aproba operaţiunile de cumpărare şi de vânzare de bunuri potrivit competentelor acordate; e) aproba încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie); f) stabileşte tactica şi strategia de marketing; g) aproba încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate; h) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exerciţiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii comerciale, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul de program de activitate şi proiectul de buget al societăţii pe anul în curs; i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor; j) negociaza şi încheie cu managerul, desemnat câştigător al concursului de selecţie, contractul de management.  +  Capitolul 6 Gestiunea societăţii  +  Articolul 20Comisia de cenzoriGestiunea societăţii este controlată de acţionari şi de comisia de cenzori, formată din 3 membri, care trebuie să fie asociaţi, cu excepţia cenzorilor contabili. Cenzorii sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor.În perioada în care statul este acţionar unic, cenzorii sunt reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor.Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori supleanţi care vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.Pentru a putea exercita dreptul de control, acţionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societăţii, la situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.Comisia de cenzori are următoarele atribuţii principale: a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate; b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor societăţii, a bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris; c) la lichidarea societăţii controlează operaţiunile de lichidare; d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate al societăţii.Comisia de cenzori se întruneşte la sediul societăţii şi ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale a acţionarilor.Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea societăţii), sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.Atribuţiile şi modul de funcţionare a comisiei de cenzori, precum şi drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu.Cenzorii şi cenzorii supleanţi se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenţa art. 18 penultimul alineat din prezentul statut, precum şi cei care sunt rude sau afini până la al patrulea grad sau sotii administratorilor, cei care primesc, sub orice formă, pentru alte funcţii decât aceea de cenzor, un salariu sau o remuneraţie de la administratori sau de la societatea comercială.  +  Capitolul 7 Activitatea societăţii  +  Articolul 21Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii societăţii.  +  Articolul 22Personalul societăţiiPersonalul de conducere al societăţii şi cenzorii sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor.Restul personalului este angajat de către consiliul de administraţie sau de către directorul general al societăţii comerciale.Salarizarea se face conform legislaţiei în vigoare.Plata salariilor, impozitelor pe acestea şi a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii sunt stabilite de către consiliul de administraţie sau de către directorul general al societăţii comerciale.Nu pot fi directori ai societăţii persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.  +  Articolul 23Amortizarea mijloacelor fixeConsiliul de administraţie stabileşte, în condiţiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.  +  Articolul 24Evidenta contabila şi bilanţul contabilSocietatea va tine evidenţa contabilă, în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.Bilanţul şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform legii.  +  Articolul 25Calculul şi repartizarea profituluiProfitul societăţii se stabileşte pe baza bilanţului aprobat de adunarea generală a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.Din profitul societăţii, rămas după plata impozitului pe profit, se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării şi dezvoltării de produse noi, investiţiilor.Societatea comercială îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri în condiţiile legii.Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de către societate, în condiţiile legii, în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală a acţionarilor.În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţa.Suportarea pierderilor de către acţionari se va face proporţional cu aportul la capital şi în limita capitalului subscris.  +  Articolul 26Registrele societăţiiSocietatea tine registrele prevăzute de lege.  +  Capitolul 8 Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii  +  Articolul 27Modificarea formei juridiceSocietatea va putea fi transformata în alta forma de societate prin hotărârea adunării generale a acţionarilor.Noua societate va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societăţilor.  +  Articolul 28Dizolvarea societăţiiUrmătoarele situaţii duc la dizolvarea societăţii:- imposibilitatea realizării obiectului de activitate;- falimentul;- pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;- numărul de acţionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;- în orice alte situaţii, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, luată în unanimitate.Dizolvarea societăţii comerciale trebuie să fie înscrisă la Oficiul Registrului comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 29Lichidarea societăţiiÎn caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.Lichidarea societăţii şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 30LitigiiLitigiile de orice fel apărute între societăţi comerciale şi persoane fizice sau juridice sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.Pentru soluţionarea litigiilor dintre ele, societăţile comerciale pot apela şi la arbitraj.  +  Capitolul 9 Dispoziţii finale  +  Articolul 31Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale.--------------