HOTĂRÂRE nr. 338 din 30 martie 2011privind modificarea anexei nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 12 aprilie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICValorile de inventar ale bunurilor înregistrate la poziţiile M.F.P. nr. 35.334, 35.335, 35.336, 35.337, 35.338, 35.339, 35.340, 35.341 şi 35.342 din anexa nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 30 martie 2011.Nr. 338.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa bunurilor aflate în domeniul public al statului şiîn administrarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRESa căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluăriiOrdonator principal de credite 4266448 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE PRESĂ AGERPRES
  Nr. M.F.P. Codul de clasifi- care Denumirea Valoarea de inventar (lei)
  35.334 8.29.04. Teren 1.010.400
  35.335 8.29.04. Clădire administrativă - Centrul de comunicaţii 149.739
  35.336 8.29.04. Baracă metalică 10.475
  35.337 8.29.04. Cabină din zid pentru autotransformator 19.724
  35.338 8.29.04. Magazie 24.396
  35.339 8.29.04. Magazie pentru lemne 2.328
  35.340 8.29.04. Pivniţă pentru carburanţi 1.351
  35.341 8.29.04. Gard împrejmuitor 12.801
  35.342 8.29.04. Hidrofor pentru pompat apa 5.055
  -------