LEGE nr. 48 din 4 aprilie 2011pentru înfiinţarea satului Culmea, judeţul Constanţa, prin reorganizarea oraşului Ovidiu, judeţul Constanţa
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se înfiinţează satul Culmea, judeţul Constanţa, prin reorganizarea oraşului Ovidiu, judeţul Constanţa.  +  Articolul 2 (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, oraşul Ovidiu are în componenţă satele Poiana, Culmea şi localitatea Ovidiu. (2) Reşedinţa oraşului Ovidiu este în localitatea Ovidiu.  +  Articolul 3Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 1981, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 4 aprilie 2011.Nr. 48.----