HOTĂRÂRE nr. 225 din 9 martie 2011privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 29 martie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea valorii de inventar a unei părţi dintr-un imobil aparţinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, înregistrat cu nr. MFP 27.478 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unităţii de administrare a unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 9 martie 2011.Nr. 225.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului a cărui valoare de inventar se modifică parţial
  *Font 9*
  Nr. M.F.P. Codul de clasifi- care Denumirea imobilului Adresa Persoana juridică administrează imobilul Valoarea totală a imobilului - lei - Valoarea părţii de imobil actualizată - lei -
  27478 8.29.10 70-09 Localitatea Şomcuţa Mare, Str. Cetăţii nr. 1 A, judeţul Maramureş Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş 2.375.692 4.353.337,76
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa phărţii de imobil aflat în domeniulpublic al statului şi în administrarea Ministerului Administraţieişi Internelor ce face obiectul schimbării unităţii de administrare
  *Font 8*
  M.F.P. va atribui nr. în inventarul domeniului public Denumirea imobilu- lui Caracteristicile imobilului Adresa imobilului Unitatea de administrare de la care s-a transmis imobilul Unitatea de admi- nistrare la care s-a transmis imobilul Valoare contabilă evaluată - lei -
  70-09 Suprafaţă teren = 5.751,60 mý Suprafaţa construită = 1.346,33 mý Suprafaţa desfăşurată = 3.505,15 mý Localitatea Şomcuţa Mare, Str. Cetăţii nr. 1 A, judeţul Maramureş Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş Oficiul Român pentru Imigrări 4.353.337,76
  ------