HOTĂRÂRE nr. 232 din 16 martie 2011privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru bunurile aflate în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 25 martie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică cu valorile de inventar reevaluate ale bunurilor aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, conform datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 16 martie 2011.Nr. 232.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor din domeniul public al statului,aflate în administrarea Ministerului Agriculturiişi Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentruTestarea şi Înregistrarea Soiurilor, a căror valoarede inventar se modifică ca urmare a reevaluării
  Nr. crt. Nr. MFP Denumirea Adresa Valoarea de inventar modificată (lei)
  1. 34061 Laborator câmp şi remiză maşini agricole Mircea Vodă + anexe România, judeţul Brăila, comuna Mircea Vodă 125.949
  2. 34064 Laborator câmp Râmnicu Sărat România, judeţul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, şos. Puieşti nr. 21 255.799
  3. 34070 Hală laborator Turda România, judeţul Cluj, municipiul Turda, Str. Câmpiei nr. 112 218.126
  4. 34071 Hală laborator Cogealac România, judeţul Constanţa, comuna Cogealac, satul Tariverde 235.643
  5. 34073 Hală laborator Târgu Secuiesc România, judeţul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, str. Kanta 349.419
  6. 34077 Laborator câmp Tecuci România, judeţul Galaţi, municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 107 213.969
  7. 34081 Pavilion administrativ Luduş România, judeţul Mureş, oraşul Luduş, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 2 190.935
  8. 34085 Clădire administrativă Sibiu România, judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Viile Sibiului 36.730
  9. 34086 Clădire şi hală laborator Rădăuţi România, judeţul Suceava, municipiul Rădăuţi, Str. Volovăţului nr. 69 28.437
  10. 106292 Anexe CTS Cogealac România, judeţul Constanţa, comuna Cogealac, satul Tariverde 6
  11. 106314 Remiză maşini agricole şi atelier mecanic Luduş România, judeţul Mureş, oraşul Luduş, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 2 7.050
  12. 106317 Magazie seminţe Luduş + anexe România, judeţul Mureş, oraşul Luduş, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 2 28.781
  13. 106396 Garaj din bolţari Râmnicu Sărat + anexe România, judeţul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, şos. Puieşti nr. 21 13.617
  14. 106408 Magazie seminţe şi grajd Sibiu România, judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Viile Sibiului 7.155
  15. 106412 Remiză maşini agricole Şimleul Silvaniei + anexe România, judeţul Sălaj, oraşul Şimleu Silvaniei, str. Tudor Vladimirescu nr. 45 32.880
  16. 106422 Remiză maşini agricole Târgu Secuiesc România, judeţul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, str. Kanta 4.184
  17. 106425 Anexe CTS Troianul România, judeţul Teleorman, comuna Troianul (Troian Gară) 29.769
  18. 106426 Remiză maşini agricole Turda România, judeţul Cluj, municipiul Turda, Str. Câmpiei nr. 112 141.458
  -------